Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
794 posty 2216 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Kupujcie Pismo Święte zanim zmienią Jego treść!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

być może już wkrótce będzie publikowana nowa wersja Pisma Świętego Nowego Testamentu, która jednocześnie jest inicjowana przez Talmudycznych Żydów jak i politpoprawnych lewaków.

 Jak donosi internetowe wydanie "Gościa Niedzielnego" w Danii opublikowano nową, politpoprawną wersję Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Dokonano tam różnych zmian, które mają "lepiej trafić do zeświecczonych Duńczyków, którzy nie rozumieją już pewnych sformułowań" Między innymi gremialnie zastąpiono słowo "Izrael" odnoszące się do biblijnego jego rozumienia słowem "my" i znów jest to tłumaczone  tym, żeby "duńscy luteranie nie mylili biblijnego narodu Izraela ze współczesnym państwem izraelskim”(...) Poznikały też takie wyrażenia jak: grzech, łaska, miłosierdzie i przymierze. Według "Gościa" już wcześniej bo w 2012 roku tego zabiegu dokonano podobnej zmiany Nowego Testamentu. "Całą sprawę nagłośnił Jan Frost, duński żyd, który odkrył biblijne zafałszowania i publicznie sprzeciwił się rewizjonizmowi Pisma Świętego, domagając się wycofania wprowadzonych poprawek""Chrześcijanie i żydzi na całym świecie protestują przeciwko wydaniu przez Duńskie Towarzystwo Biblijne politycznie poprawnej Biblii". Ponadto tą zmianę jej autorzy dokonali też ze względu na rosnącą w siłę w Danii społeczność muzułmańską (za: https://www.gosc.pl/doc/6300406.Politycznie-poprawna-Biblia-w-Danii).

 
Ja rozumiem te protesty Chrześcijan i Żydów, ale powstaje u mnie swoisty dysonans poznawczy, bowiem nie tylko Duńczycy chcą zmieniać treść i wydźwięk szczególnie Nowego Testamentu. A mój dysonans wynika z faktu, że w stosunku do Nowego Testamentu wiele zastrzeżeń i pokus jego zmiany są artykułowane przez talmudycznych Żydów i sądzę, że cała dzisiejsza narracja Pana Jana Frosta dotyczy przede wszystkim żydowskiej sfery Pisma Świętego, ponieważ - jak wspomniałem - Talmudyczni Żydzi chcą ingerować w treść i chrześcijańską interpretację Pisma Świętego Nowego Testamentu. Pisałem o tym niedawno, ale warto przytoczyć moje konstatacje jeszcze raz. 

Chodzi o przyszłościowe wyeliminowanie tzw. treści antysemickich w Nowym Testamencie i zmianę negatywnego na pozytywny postrzegania faryzeuszy jako faktycznych morderców Jezusa Chrystusa i przypisanie jej rzymskiemu Poncjuszowi Piłatowi, bowiem: "zaczynając od Nowego Testamentu, boskie objawienie manifestujące swą obecność w chrześcijańskich tekstach przybierają formę nienawiści" (za: Katalog rekomendacji Europejskiego Kongresu Żydów, pt.: "Koniec z antysemityzmem) wobec Żydów i stworzyło ziarno nienawiści kończące się żydowskim Holocaustem.

Mało tego! Żydzi niemal postulują aby współtworzyć lub recenzować chrześcijański, w tym katolicki Katechizm, czyli pewnego rodzaju instrukcję postępowania chrześcijan w duchu jezusowego Nowego Testamentu! Roszczą sobie nawet prawo do ingerencji w treści i sposób nauczania chrześcijańskiej religii w naszym kościele!

W tym celu nawet talmudyczni Żydzi stworzyli niejako nową księgę zatytułowaną: "Adnotowany Nowy Testament Żydowski", którego współautorką jest specjalistka od Nowego Testamentu, Żydówka prof. Amy-Jill Levine wykładająca na Vanderbilt University. Jest to jakby nowy, 800 stronicowy, Nowy Testament z przypisami przygotowanymi przez 70-ciu żydowskich ekspertów.

Aby znów było mało! Żydzi chcą aby inne religie, w tym katolicka przeznaczały na tzw. walkę z antysemityzmem około 1% swoich własnych środków a nawet aby poszczególne kraje przeznaczały na walkę z antysemityzmem nawet 0,02% swojego PKB, co w przypadku Polski oznaczałoby 400 mln złotych, nieco więcej niż roczny budżet IPN!

Wszystkie powyższe informacje są przedstawione w szokującym artykule Pana Piotra Włodarczyka zamieszczonym w tygodniku "Do Rzeczy" pod tytułem: "Bat na antysemitów"
(Włodarczyk Piotr, Bat na antysemitów, Do Rzeczy, nr 19/321: 6-12 maja 2019 roku, s. 21-23).

Warto przytoczyć niektóre jego fragmenty z moim komentarzem:

– ""Jezus i faryzeusze: ponowna ocena interdyscyplinarna" - to tytuł konferencji współorganizowanej przez papieski Instytut Biblijny, której druga część odbędzie się w tym tygodniu w Watykanie", której celem ma być "uwidocznienie uprzedzeń wobec faryzeuszy - starożytnych poprzedników rabinów (...) Ojciec Etienne Veto, dyrektor Centrum Studiów Judaistycznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, tłumacząc powód zwołania tego spotkania, pokreślił związek między negatywnymi stereotypami narosłymi wokół faryzeuszy a dzisiejszym antysemityzmem"" (s. 21).

Tedy warto przytoczyć Instytutowi Biblijnemu w Watykanie i ojcu Veto słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Nowym Testamencie a skierowane do faryzeuszy, których interpretację chcą na zlecenie Żydów zmieniać "oświeceni katolicy" i to katolicy w sutannach, i to pod auspicjami papieża Franciszka:

"Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [J 8, 42-47].

Sami zaś faryzeusze wydając Jezusa na śmierć zwołali do Poncjusza Piłata: "Ukrzyżuj Go" i zawołali: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25"

– ""Chociaż dla wielu chrześcijan kampania na rzecz "zrehabilitowania" faryzeuszy może brzmieć kompletnie niedorzecznie, to - zdaniem żydowskich specjalistów ds. walki z antysemityzmem - ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów""- według EKŻ (s.21).

Znów należy wspomnieć, że tak zwana nienawiść nie wynika bezpośrednio z chrześcijaństwa, które modli się o nawrócenie wiarołomnych Żydów, ale bezpośrednio z żydowskiej księgi Talmudu, który zionie nienawiścią wobec chrześcijaństwa i w mniejszym stopniu wobec islamu a główną przyczyną jest odrzucenie przez Żydów Jezusa Chrystusa za Mesjasza. (piszę w o tym szeroko w moim cyklu o Talmudzie, który zresztą powstawał również na długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa).

– ""Jak zauważa John L. Allen Jr., żydowscy naukowcy, którzy uczestniczą w konferencji, chcą doprowadzić do "zrehabilitowania"  faryzeuszy przez Kościół Katolicki. Co ciekawe sam papież Franciszek, który ma przyjąć uczestników konferencji na prywatnej audiencji, wielokrotnie używał odniesień" negatywnych wobec faryzeuszy (...) ale "używał odniesień do faryzeuszy i faryzejskości, by uwidocznić w ten sposób różnicę pomiędzy katolicyzmem "sztywnym", "skostniałym" a katolicyzmem "otwartym"" a sam Franciszek został przedstawiony w w/w dokumencie "Koniec z antysemityzmem" jako przyjaciel Żydów" (za: s. 21,22)

Jako wierny Kościoła Katolickiego od dawna jestem niejako skonfundowany słowami a tym bardziej poczynaniami papieża Franciszka. Wcześniej były to m.in. w Wielki Czwartek obmywanie nóg muzułmance i kobiecie, brak Krzyża Świętego w papieskim w filmie ekumenicznym, brak papieskiego błogosławieństwa w momencie rozpoczęcia pontyfikatu, przyjmowanie rotarian w Watykanie, nabożeństwa ekumeniczne, artykułowanie braterstwa zamiast miłości i ewangelizacji, relatywizowanie grzechów dotyczących małżeństwa i przyjmowania Komunii Świętej. A moje skonfundowanie jest tym większe, im dłużej żyje (wbrew zapowiedziom) i staje się coraz aktywniejszy papież Benedykt XVI - który jest papieżem czy też nie? Stawiam sobie pytanie...

– "Publikacja EKŻ postuluje, by program nauk religii chrześcijańskiej oraz podręczniki powstawały przy udziale specjalistów od judaizmu, a także ekspertów od antysemityzmu, by usunąć wszelki przekaz, który mógłby napędzać antysemityzm. Stosunek do faryzeuszy ma być - jak można wywnioskować z raportu - wyznacznikiem poziomu antysemityzmu (...) by w głowach uczniów nie powstało przekonanie i powiązanie konfliktu na linii Jezus - faryzeusze ze śmiercią Chrystusa a zamiast tego należy wskazywać Poncjusza Piłata jako na winnego ukrzyżowania Jezusa (...) Chrześcijańscy i muzułmańscy duchowni, a także nauczyciele religii powinny uczyć w swoich parafiach i szkołach tego, czego nauczyli się na temat antysemityzmu"" (s. 22, 23).

Ten fragment nie wymaga żadnego komentarza, bo jest hipokrytyczny i kuriozalny a poza tym jego realizacja zachwiałaby fundamenty chrześcijaństwa.

Dalej w artykule padają informacje o finansowaniu całej tej kampanii przeciw chrześcijaństwu, pod pozorem "walki z antysemityzmem", który od zarania powstał li tylko ze względu na treść Talmudu i postępowania Żydów na świecie, postępowania wobec innych, gojów a nie "wybrańców Boga" - Żydów.

W świetle powyższego chyba słusznym wydaje się postulat równości wszystkich religii, więc warto też, aby program nauczania religii judaistycznej i talmudycznej był recenzowany przez chrześcijan i muzułmanów oraz żeby usunięto z nich wszelkie treści przede wszystkim antychrześcijańskie, ale też i antymuzułmańskie.

W tym duchu należałoby zrecenzować żydowski Talmud, który po wyeliminowaniu z niego treści rasistowskich, antygojowskich i antychrześcijańskich liczyłby chyba jeden a nie dwanaście tomów... Ma "to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w Talmudzie i religii/ideologii talmudyczno-rabinicznej nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów".

(parafraza wcześniejszego żydowskiego cytatu: ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów)
 
A może wzorem  "Adnotowanego Nowego Testamentu Żydowskiego" stworzyć nowy Talmud, który uzupełniony zostanie przypisami kilkudziesięciu specjalistów chrześcijańskich?

Z całego powyższego tekstu wynika więc, że być może już wkrótce będzie publikowana nowa wersja Pisma Świętego Nowego Testamentu, która jednocześnie jest inicjowana przez Talmudycznych Żydów jak i politpoprawnych lewaków. My jako Chrześcijanie winniśmy mocno się temu przeciwstawiać, tak samo jak Żydzi w przypadku zmian w Starym Testamencie.  


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

 

KOMENTARZE

 • Proponuję
  Jeszcze więcej,, dialogów z judaizmem,, świec chanukowych u prezydenta, przepraszania za Jedwabne i za 68 rok.
 • @zbig71 11:00:02
  Dokładnie. Z żydostwem się nie dialoguje, bo to taka cywilizacja, która uznaje tylko dyktat. A nie dialog.
  Ja mam 6 wydań Biblii.
  Z czego 2 ściągnąłem se z internetu. Ale nie mam czasu porównać i poanalizować. Może na emeryturze sobie to porobię. Albo jak mnie wsadzą, bo nie dam się zaszczepić, ewentualnie dokonam "zamachu" na jakieś miejsce z 5G. W sumie, w pudle miałbym zajęcie.
  4 mam papierowe, w tym jedno gedeonitów. W latach 90-tych byłem na Woodstocku w Żarach i ktoś rozdawał
 • Autor
  Same zmiany to nic dziwnego. Nowy i Stary Testament był już kilkakrotnie ,,modyfikowany,,. Interesy zarządzających religią-wiarą są ważniejsze od słowa bożego. Z tego co wiem to chyba jedynie Koran nie był zmieniany bo tam nawet za pominięcie przecinka grozi kara śmierci. Wracając do Nowego Testamentu. Jakieś korekty będą wprowadzane (tak jak stanowisko Watykanu zmienia się w zależności od okoliczności). Jednak ma Pan rację, co innego modyfikować jakieś archaizmy, a co innego zmieniać meritum. Nie chcę być złym prorokiem, ale jak to mówi przysłowie że jak Bóg chce kogoś ukarać to mu rozum odbiera, tak według mnie ta żydowska ekspansja bokiem im wyjdzie. Pieniądze to nie wszystko. Nie raz się zdarzało że ci którzy uważali się za równych Bogom upadali z wielkim hukiem.
 • @marek500 12:19:19
  Każdy przekład będzie zawierał nieścisłości. A Koran też był tłumaczony. Nawet na polski.
 • @Wican 12:04:16
  Myślę, że Żydzi jeszcze za to wszystko zapłacą. Za stręczenie innym swojego judocentrycznego widzenia świata i narzucania go wszystkim innym, zwłaszcza w USA, gdzie dochodzi do takich sytuacji, że ludzie uważają, że naziści to .....Polacy.
 • @Wican 12:33:33
  Zdaje się, że przed wojną był na Polski przetłumaczony Talmud.
 • @zbig71 12:44:28
  Szukałem po bibliotekach, ale nie znalazłem polskiego przedwojennego tłumaczenia Talmudu. Są książki polskich księży (Pranajtis, Trzeciak), które obszernie cytują Talmud, ale chyba nie było tłumaczonych wszystkich jego 12 ksiąg... no chyba, że się mylę, ale jak wspomniałem szukałem i nie znalazłem.

  Pozdrawiam
 • @zbig71 12:42:07
  "Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25". Tak więc Faryzeusze się jeszcze doczekają.

  A tak na marginesie ten cytat został ocenzurowany nawet w takim filmie m. Gibsona jak "Pasja".

  Pozdrawiam
 • @zbig71 12:44:28
  Jakiś ksiądz przetłumaczył, jak kojarzę.
 • @krzysztofjaw 13:00:49
  Tak, pamiętam, afera wybuchła na 100 fajerek. No i na Gibsona wylano kubły pomyj, nie ociągano się. Chyba nawet wyciągnięto mu ,, kłamstwo oświęcimskie,, albo jego ojcu.
 • @marek500 12:19:19
  Podobnie jak z Koranem jest z Torą (Pięcioksiąg Starego Testamentu). A, że tak jest to tylko potwierdza to, że jakiekolwiek tam zmiany spotykają się z ostrą interwencją samych Żydów. A my Katolicy nieraz zabieramy zbyt strachliwe głos o prawdę.
  Pozdrawiam
 • @Wican 12:04:16
  To gratuluję. Ja mam dwie. Jedną wydaną jeszcze w latach 60-tych a drugą zakupioną ostatnio. Może też porównam te wersje.

  Ale niestety też dużo zmian w liturgii wprowadzają sami katoliccy hierarchowie a jest to zauważalne szczególnie po II Soborze Watykańskim, choćby to na co wskazałem onegdaj:

  "Kiedyś przed II Soborem Watykańskim wołano podczas liturgii Wielkiego Piątku: "Oremus et pro perfidis Judaeis" i rozszerzano: "Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. Oremus. Flactamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum..." –

  "Módlmy się i za Żydów wiarołomnych: niech Bóg i Pan nasz zdejmie zasłonę z ich serca, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie.Wszechmogący, wieczny Boże, który nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony, aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, wyrwał się z swoich ciemności. Przez tegoż Pana..."

  Dziś (po zmianach w 2008 roku, dokonanych przez Papieża Benetykta XVI) nawet modląc się wedle ówczesnej liturgii możemy używać zawołania: "Módlmy się także za Żydów, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie. Wszechmogący, wieczny Boże, który chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby kiedy pełnia ludów wejdzie do Twojego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

  Więc módlmy się... Właśnie w tym duchu, że nie zawsze ludzka interpretacja treści "Pism Świętych" powinna być bezkrytycznie przyjmowana przez innych ludzi. Człowiek jest istota omylną. Czytajmy więc Słowa Stwórcy bezpośrednio a nie ślepo wierzmy tym, co opisują subiektywnie ich znaczenie.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 13:34:02
  Z tego co pamiętam, to prof. Hartman przyrównał tę modlitwę do języka nienawiści i antysemityzmu.
 • @krzysztofjaw 13:34:02
  Mam też Listy św. Pawła po grecku. Ale czasu brakuje. Przydałby mi cały rok w pełnej izolacji z książkami i z internetem, ale tylko do pomocy w analizach. Niczego innego (gdy chodzi o internet). Pełne wyciszenie
 • @krzysztofjaw 13:34:02
  A co do midlitwy, to juz katolicy nie nawracają wielkich grup.
  A że modlitwa tyczyła żydów. Ale też oni mieszają co jakiś czas samych siebie. Dzięki decyzji rabinów, Felaszy uznano za żydów. I w Izraelu uczą ich hebrajskiego, talmudu, itd. A dzisiaj już wiadomo, że religia Felaszów wzięła się z chrześcijaństwa a nie z judaizmu. Talmudu nie znali nigdu.
  A ortodoksi żydowscy nie uznają choćby karaimów. Karaimi to grupa bez Talmudu, uznaje Tanach. CHoć prawo powrotu chyba im przyznano. Ale ortodoksom to się nie podoba.
  Felaszy jednak nawet ortodoksi uznają, choć ich źródłem jest chrześcijaństwo, a Karaimów ponoć Pierwsza Światynia
 • Mam 2 , jedną po Rodzicach, druga własną.
  2 ciekawe wersy z Biblii:
  Tymoteusz:
  Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.

  Epilog Ap/św.Jana

  18 Ja świadczę
  każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi:
  jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
  Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
  19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa,
  to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia
  i w Mieście Świętym -
  które są opisane w tej księdze.

  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1101

  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. (dalej „Alivecel”) umowę Memorandum Of Understanding (dalej MOU) na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce (dalej „JV”).
  Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.

  https://www.money.pl/gielda/komunikaty/6509091379844737.html


  I sprawia, że wszyscy:mali i wielcy,
  bogaci i biedni,
  wolni i niewolnicy
  otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło...


  wszystko oczywiście dla naszego dobra i bezpieczeństwa!!...
 • Dałem 5*...
  ponieważ znam te tendencje. Ks. Natanek trąbi juz o tym od dawna.
  Podobno jest już nowy mszał ekumeniczny, pewnie w ślad za niektórymi szpitalnymi kaplicami ekumenicznymi.
  Podobno 14.05.br mieli ogłosić nową religię powstałą po kongresie Katolicyzmu, Judaizmu i Islamu, ale także... ONZ i UNESCO i buddystami i hinduistami jako obserwatorami, który miał się odbyć 13.05.br.

  Więc jak widać, żyjemy w ciekawych czasach.
  Kupujmy mszały tradycyjne (można taki kupić u ks. Natanka z na kolorowo oznaczonymi partiami kapłana, ministrantów i wiernych), ale także komunikanty i wino mszalne, bo nie wiadomo czy kapłani którzy nie będą posłuszni nie będą zdejmowani z parafii.
  Ilu będzie posłusznych, a ilu nie przyjmie nowego Kościoła już bez sakramentów i łask Pana Boga?, nie wiadomo.
  W każdym bądź razie, jeżeli będziemy chcieli się wyspowiadać i uczestniczyć we Mszy Św, to trzeba będzie dobrze to zorganizować.

  Przy czym trzeba pamietać, że, tak jak mówiła Matka Boska w Garabandall, przedmioty liturgiczne biorące udział we Mszy Św są juz Jej Syna, czyli są święte. Więc nie można wykorzystywać stołu na którym odbywała się Msza Św, do innych celów. Trzeba będzie to kiedyś spalić, by nie było narażone na profanację.
 • @autor
  Fałszują nie tylko Biblię. W Łagiewnikach w Sanktuarium Maryjnym ktoś zmienił wpis w nowennie do Miłosierdzia Bożego św Faustyny.

  W orginale były słowa:

  Dzień piąty;Dusze heretyków i odszczepieńców.
  "Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego"

  A teraz po zamianie heretyków i odszczepieńców:

  "Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce."

  Ktoś sprytnie podmienił "heretyków i odszczepieńców" na "braci odłączonych"
 • @matterhorn 17:20:02
  W tym duchu zmienia się też Katechizm Katolicki i interpretacje Słowa Bożego, szczególnie po II Soborze Watykańskim.
  Pzdr
 • @Jan Paweł 16:30:51
  Słucham często ks. Natanka i wielu kwestiach się z nim zgadzam.
  pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 21:01:56
  Bo zaczął dominować "duch Soboru", zamiast "litera Soboru".

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej