Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
895 postów 2441 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Dlaczego dystansuję się od J. Korwin-Mikkego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

J.K. Mikke przez lata swej działalności nie pozwolił też, aby po liberalnej części sceny politycznej zaistniała żadna partia negująca "Okrągły Stół" z pozycji liberalno-konserwatywnej.

 
Po ostatnim moim poście "V rozbiór Polski" rozpoczął się w 1976 roku..." niespodziewanie m.in. na tym forum  wywiązała się dyskusja dotycząca tego, dlaczego ja a'priori dystansuję się od wszelkich działań Janusza Korwin-Mikkego a tym samym nie ufam żadnemu ugrupowaniu, które ma w swoich szeregach tegoż Pana.
 
Otóż uważam, że odpowiada on za fiasko polskiej lustracji i dekomunizacji, które tak naprawdę nie odbyły się do dnia dzisiejszego. Poza tym mam też wiele wątpliwości co do jego działalności w czasach PRL, np. należenie do ZMS czy SD (Stronnictwa Demokratycznego), którego nieraz był twarzą i które tolerowało jego działalność opozycyjną. Ponadto w 1982 roku podpisał "lojalkę" (deklarację lojalności) wobec władz komunistycznych i to w czasie trwania Stanu Wojennego.
 
J.K. Mikke przez lata swej działalności nie pozwolił też, aby po liberalnej części sceny politycznej zaistniała żadna partia negująca "Okrągły Stół" z pozycji liberalno-konserwatywnej. Robił to - wedle mnie celowo - poprzez po prostu jej ośmieszanie dzięki swoim absurdalnym teoriom i wypowiedziom.
 
Czy może miał i dalej ma takie zadanie? Można się tylko domyślać i zapytać kto go ewentualnie  "zadaniował" lub dalej "zadaniuje".
 
Dziś jest w Konfederacji i oby czasem znów nie był w niej "kretem", który i to ugrupowanie rozsadzi od środka.
 
Ale wróćmy do chronologii Nocnej Zmiany w 1992 roku i roli jaką w niej odegrał JKM (pogrubiony tekst):
 
– 23 grudnia 1991 - roku powołanie rządu J. Olszewskiego (po nieudanej misji B. Geremka i także nieudanej próbie kontynuacji rządów przez J.K Bieleckiego),
- 26 (25?) grudnia 1991 - rozwiązanie ZSRR i powstanie Federacji Rosyjskiej,
- styczeń 1992 roku - podjęcie przez J. Olszewskiego decyzji o wstrzymaniu wszystkich prywatyzacji i preferowanie tzw. akcjonariatu pracowniczego. Rząd J. K. Bieleckiego przez 11 miesięcy sprywatyzował/wyprzedał 1208 zakładów z około 8, 5 tysiąca będących ówcześnie we władaniu państwa, rząd J. Olszewskiego przez 6 miesięcy 1 zakład, w latach 1988-1989 powstało 12 tys. spółek zakładanych na bazie państwowych zakładów z reguły przez dyrektorów tych przedsiębiorstw. Decyzja ta zastopowała plan Sachsa-Sorosa (L. Balcerowicza) oraz procesy: uwłaszczenia się postkomunistów na polskim majątku narodowym i wrogiego przejmowanie polskich firm przez kapitał zagraniczny. Wywołało to co oczywiście konflikt z całym establishmentem wykonawców planu Sachsa-Sorosa i "grubej kreski" - UD, KLD, i całej uwłaszczeniowej lewicy!,
- kwartał  1992 roku - decyzje (lub ich zatwierdzenie i kontynuacja) dotyczące m.in.: koncesji na import paliw, cen gwarantowanych dla rolników, ceł na żywność, wprowadzenia płacy minimalnej, wprowadzenie dopłat do rolnictwa; prace nad wstąpieniem do NATO i wycofaniem wojsk sowieckich z Polski,
- marzec 1992 - negacja zaproponowanych w tymże miesiącu koncepcji L. Wałęsy dotyczących utworzenia tzw. NATO-bis i EWG-bis,
- 22 maja 1992 roku - zablokowanie przez J. Olszewskiego podpisania w Moskwie przez L. Wałęsę tzw. "klauzuli polko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy", która przekazywała bazy rosyjskie (po opuszczeniu wojsk sowieckich) w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich (czyli tak naprawdę przyszłych agend wywiadu sowieckiego i "maszynek do robienia pieniędzy dla postkomunistów i zdrajców magdalenkowo-okragłostołowych"),
- 24 maja 19992 roku (po fiasku umowy L. Wałęsy z Rosją sic! i wiedząc o przygotowaniach rządu do lustracji i dekomunizacji) - podjęcie przez UD uchwały wzywającej rząd J. Olszewskiego do dymisji,
- 26 maja 1992 roku - cofnięcie przez L. Wałęsę poparcia dla rządu J. Olszewskiego,
- 27 maja 1992 rok - podjęcie przez UD/KLD/PPG (Polski Program Gospodarczy) decyzji o zgłoszenie wotum nieufności wobec rządów J. Olszewskiego,
- 28 maja 1992 roku - J. Korwin- Mikke zgłasza ustawę lustracyjną przyjętą tego samego dnia, która musiała być przygotowywana wcześniej bez wiedzy rządu J. Olszewskiego (nie ważne kto kto ją przygotowywał, ważne, że skutecznie przyszłościowo "rozwaliła" całą ideę lustracji i dekomunizacji). Ustawa jednak nie obejmowała ujawnienia agentów wojskowych służb specjalnych WSW/WSI (sic!). Przyjęcie ustawy zbojkotowała UD i KLD, czyli uczestnicy Magdalenki i OS. Nastąpiła wtedy swoista histeria antylustracyjna, w której brylował m.in. J. Kuroń i A. Michnik oraz jego gazeta. Ta medialna i polityczna histeria m.in. spowodowała zaprzestanie lustracji i dekomunizacji niemal do dzisiaj,
- 29 maja 1992 roku - UD (ustami J. Rokity) wraz z KLD i PPG składają wniosek o wotum nieufności wobec rządu J. Olszewskiego,
- 2 czerwca 1992 roku - upadają rozmowy na temat poszerzenia koalicji rządowej o KPN. Powodem jest ujawnienie przez A. Macierewicza faktu, że na jego przyszłej liście znajduje się przewodniczący KPN L. Moczulski,
- 4 czerwca 1992 roku przed południem (godz. 10.00) -  A. Macierewicz publikuje listę tajnych współpracowników zarejestrowanych przez SB, na której znajdują się m.in. prezydent RP L. Wałęsa (ps. Bolek po - co jakieś trywialne, głupie i prostackie - ojcu Bolesławie), Marszałek Sejmu W. Chrzanowski (ZChN) i np. L. Moczulski (KPN) i S. Niesiołowski (ZChN),
- 4 czerwca 1992 roku - L. Wałęsa składa swój wniosek o odwołanie premiera J. Olszewskiego,
- 4 czerwca 1992 roku wieczorem, nocą - spotkanie z L. Wałęsą ludzi, których w większości możemy uważać za zdrajców, zamachowców stanu - m.in. D. Tusk, T. Mazowiecki, M. Wachowski (oficer SB), L. Moczulski, W. Pawlak, S. Niesiołowski, B. Geremek, G. Janowski, A. Łuczak, P. Łączkowski. Ustalono (policzono głosy - D. Tusk), że jeszcze w nocy zostanie obalony J. Olszewski a tekę premiera obejmie W. Pawlak. Misja premiera W. Pawlaka jednak się nie udała, złożył dymisje a 10 lipca 1992 roku powołany został rząd H. Suchockiej,
- 4/5 czerwca 1992 roku - odwołanie premiera J. Olszewskiego.
 
Analizując wnikliwie tą chronologię wydarzeń bardzo łatwo określić przyczyny upadku rządu J. Olszewskiego oraz towarzyszące mu cele układu III RP  i sposoby ich osiągnięcia. Wszystkie one są wzajemnie sprzężone i realizacja każdego z nich może być zarówno celem głównym, jak i pobocznym (uzupełniającym).
 
Można zatem wymienić trzy podstawowe powody (cele), które spowodowały "Nocną Zmianę".
 
Pierwszym i być może najważniejszym było wstrzymanie przez J. Olszewskiego prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a tym samym zastopowanie realizacji planu Sachsa-Sorosa i również zatrzymanie procesu uwłaszczenia się postkomunistycznej i częściowo postopozycyjnej elity na majątku narodu polskiego, czyli złamanie umów z Magdalenki i przekreślenie "grubej linii/kreski" T. Mazowieckiego. Opór G. Sorosa i międzynarodowych korporacji finansowo-przemysłowych (z żydowska przewagą własności)  oraz WSI/SB/postkomunistów/postopozycjonistów wydaje się więc być naturalny zgodnie z powiedzeniem: "kasa, misiu, kasa!". Tym bardziej, że w Magdalence i OS po obu stronach ponad 80% uczestników stanowili Żydzi, w tym ci jedni z najważniejszych m.in.: B. Geremek, A. Michnik, J. Kuroń, T. Mazowiecki, W. Frasyniuk, A. Kwaśniewski. Reprezentowali oni zarówno interesy międzynarodowego kapitału żydowskiego, jak i postkomunę (m.in. wojskowa i cywilna bezpieka oraz aparatczycy partyjni z dyrektorami firm) oraz wszystkich tych, którzy zostali bardziej lub mniej świadomie uwikłani we współpracę ze specjsłużbami PRL i pragnących skorzystać na zmianach ustrojowych. Celem ostatecznym było obalenie rządu J. Olszewskiego...
 
Drugim i równie ważnym (jak wszystkie) było pronatowskie nastawienie rządu J. Olszewskiego i blokada wałęsowskiego (a nie GRU i tym samym WSI czasem?) "NATO-bis" i "EWG-bis" oraz powstrzymanie w dniu 22 maja procesu tworzenia spółek rosyjsko-polskich na obszarach dawnych baz wojsk sowieckich. Trzeba bowiem sobie zdawać sprawę z faktu, iż wtedy decydowały się losy ZSRR i toczyła się wewnętrzna walka pomiędzy sowieckimi frakcjami dotyczącymi przyszłości i kształtu układu postsowieckiego. Jeszcze w kwietniu 1991 roku M. Gorbaczow chciał stworzyć coś na kształt ZSRR-bis (Związku Suwerennych Republik Radzieckich  a umowa o jego powstaniu miała być podpisana 20 sierpnia 1991 roku). W czerwcu tegoż roku wybory prezydenckie wygrał jednak B. Jelcyn, zwolennik zmian "demokratycznych". W nocy z 18 na 19 sierpnia doszło do zamachu stanu "twardogłowych komunistów" pod kierownictwem G. Janajewa. Dokonał tego wspólnie (co jest istotne) z m.in. : premierem W. Pawłowem, ministrem obrony D. Jazowem (nadzór nad "wojskówką" GRU nadzorującą z kolei polskie WSW/WSI),  szefem KGB W. Kriuczkowem (nadzorującym polskie SB), ministrem spraw wewnętrznych B. Pugo. Pucz się nie udał a wielu jego organizatorów popełniło "samobójstwo". Upadek puczu przyspieszył powstanie nowych niepodległych państw po republikach ZSRR. 29 sierpnia zlikwidowano KPZR a w dniach 25-26 grudnia (w sumie dzień po powołaniu rządu J. Olszewskiego) nastąpiło rozwiązanie ZSRR a powstała Federacja Rosyjska.  Okres rządów J. Olszewskiego trwał więc w czasie istotnych zmian (niemal rewolucji) po stronie sowieckiej i na pewno GRU (i też KGB) nie akceptowało "zmian demokratycznych" oraz planowało - jak każde służby krajów totalitarnych i w sumie zawsze, gdy państwo jest słabe - utrzymanie swoich wpływów i władzy (również ekonomicznej). Stąd zapewne owe pomysły L. Wałęsy jakiś "bisów" i próba stworzenia spółek na bazie baz sowieckich (kontrolowanych przez GRU/WSI). Należy wobec tego zapytać: Czyich rozkazów wtedy słuchał L. Wałęsa i jego środowisko? Chyba oczywiste... Symptomatyczne jest też to, że w dwa dni po zablokowaniu przez J. Olszewskiego możliwości powstania spółek sowieckich na terenie Polski liderowo żydowska UD uchwaliła wezwanie skierowane do J. Olszewskiego o dymisję. Celem ostatecznym było obalenie rządu J. Olszewskiego...
 
Trzecim było oczywiście przygotowywanie przez rząd J. Olszewskiego ustaw dotyczących lustracji i dekomunizacji. Oczywiście największymi ich wrogami było żydowskie środowisko Magdalenki i OS skupione liderowo w UD i GW z B. Geremkiem, T. Mazowieckim, W. Frasyniukiem i A. Michnikiem na czele oraz cała postkomunistyczna lewica, wraz z SD czy ZSL (PSL). Wtórowali im członkowie KLD. Dla niemal wszystkich ówcześnie zaskoczeniem było zaprezentowanie ustawy lustracyjnej przez J. Korwin-Mikkego. Doprawdy przedziwny był to ruch i zastanawiające jest to, że i tak w roku 1991 powstała przecież lista Milczanowskiego, o której wszyscy wiedzieli, nie było na niej jednak L. Wałęsy - Bolka. Jest niemożliwe, żeby ustawa JKM powstała ad hoc w ciągu jednego czy dwóch dni (a taka jest narracja: "powstanie na kolanie"). Musiała być przygotowana wcześniej a jej zapisy były w wielu częściach nieprecyzyjne i które można było prawnie i konstytucyjnie podważyć. Całe krytyczne larum UD, GW i KLD wspierane mediami po wprowadzeniu tej ustawy w dniu 28 maja wydaje się też przygotowane o wiele wcześniej. Ową krytyką felernego projektu ustawy zdyskredytowano w ogóle ideę oczyszczenia Polski z komunistycznej bezpieki. Późniejsze losy lustracji i dekomunizacji tylko potwierdzają ową tezę. Istotnym jest też fakt, że ustawa nie obejmowała ujawnienia najważniejszych agentów w PRL, czyli agentów wojskowych służb informacyjnych (WSW/WSI) a niemal wykluczała agentów w środowiskach kościoła i nauki. A. Macierewicz został zobowiązany aby przedstawić agentów bezpieki cywilnej w ciągu zaledwie sześciu dni (do 06.06.1992 roku).  Przebieg obrad Sejmu w dniu 4 czerwca przebiegał w bardzo nerwowej atmosferze i torpedowane były próby przedstawienia nazwisk domniemanych agentów na forum ogólnym Sejmu. UD i KLD zbojkotowało głosowanie i wszyscy z nich rzucili się do zajadłej krytyki ustawy a medialnie wspierani byli przez GW A. Michnika (członka nieformalnej czteroosobowej  komisji, która na początku zmian ustrojowych w 1990 roku "przeglądała" akta SB).  Nietrudno chyba wyciągnąć wniosek, że komunistyczni KO, TW i agenci wpływu walczyli o siebie a przy okazji chroniąc agentów wojskówki i jednocześnie paraliżując cały procesy lustracji i dekomunizacji.
 
I dzisiejsze zachowanie JKM też wzbudza u mnie wiele kontrowersji, szczególnie totalna negacja obecnie rządzących i nieukrywana niemal "prorosyjskość". Mam nadzieję, że Konfederaci nie ulegną JKM i zwycięży u nich jednak myślenie zdroworozsądkowe, bowiem dobrze by się stało, gdyby na scenie politycznej znalazło się miejsce dla partii o ideowej orientacji narodowej bez przymiotnika liberalnego.
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com 

KOMENTARZE

 • "Totalna negacja" i prorosyjskość...
  Kwota wolna od podatku(nizsza niż w Botswanie), przymusowa składka na ZUS (5 razy wieksza niż GB)czas jaki poświęcic musi przedsiebiorca na "sprawy urzędowe", biegunka legislacyjna mateczek i ojczulków narodu,
  3500 aktów prawnych regulujących "prawo" podatkowe,przeprosiny Adriana za wybitą szybę, styl noweli ustawy o IPN pod dyktando Mossadu,
  połajanki p. Ambasador przy próbie opodatkowania firm amerykańskich, kretyńskie,przepłacone zakupy uzbrojenia czy LNG....ech mógłbym tak do jutra.
  Ja też totalnie neguję to coś co rządzi. A z Rosją chciałbym się dogadać.
 • Dlaczego ustawicznie pisze pan
  o jakimś okrągłym stole i zdradzie magdalenkowej ?

  Przecież doskonale wiemy że nie było żadnej zdrady ani spisku.

  https://bi.im-g.pl/im/e7/bd/12/z19649511V,Lech-Kaczynski.jpg

  Któż to może wiedzieć lepiej nić Lech Kaczyński uczestnik i okrągłego stołu i magdalenki.
 • @witas 19:11:32
  Za ten komentarz ode mnie, niezliczoną ilość **********************!!!
 • @ikulalibal 19:15:36
  No i olszeski był "super" premierem i masonem.
  Ciekawe czy braciak potwierdzi ?
 • @provincjał 19:19:55
  Dz
 • @witas 19:11:32
  Finansowanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wszędzie na świecie jest wyzwaniem. Są też i różne składki na te ubezpieczenia. Alternatywą tych składek jest przekazanie pieniędzy bezpośrednio ludziom, ale pozostaje pytanie: Jak finansować emerytów i rencistów! Z czego? problem tkwi w całym odziedziczonym systemie takich ubezpieczeń. Czy można na dzień dzisiejszy zlikwidować ZUS? Jest to niemożliwe.

  Prawo podatkowe faktycznie jest zbyt rozbudowane. Jestem zwolennikiem maksymalnego jego uproszczenia i z tym postulatem się z Panem zgadzam.

  Zbyt drogie LNG czy amerykańskie uzbrojenie? Być może, ale ponosimy te koszty w zamian za nasze bezpieczeństwo. Alternatywa? Jaka?

  Z Rosją i Niemcami już wielu Polaków chciało się dogadywać i zawsze kończyło się to źle dla nas, więc może jednak postawić na USA?

  Pozdrawiam
 • @ikulalibal 19:15:36
  Ja uważam, że był i tu nie zgadzam się z Lechem Kaczyńskim, przy czym pragnę przypomnieć, że od 1992 roku bracia Kaczyńscy stali po tej stronie, którą kontestowali tacy ludzie jak skupieni wokół Wałęsy, SLD, UD/UW, KLD/PO, itd. Byli znienawidzeni przez nich od momentu, kiedy to opuścili środowisko L. Wałęsy. Stworzyli PC, później PiS i przez całe te lata nie zmieniali swoich poglądów. Kontynuuje je dzisiaj J. Kaczyński.

  Czy naprawdę Państwo uważają, że jest jakiś PO-PiS? Jakiś tajny układ między tymi partiami i to trwający aż tyle lat? Dla mnie jest to mało prawdopodobne.

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 20:13:43
  Dzisiaj rano pod warzywniakiem trzech wczorajszych miało debatę, popisowy numer dał były profesor, którego była żona studentka wy..ła na amen, i otóż ten jegomość z wykształceniem politologicznym wyjaśniał dwóm pozostałym, że nie ma Żadnej różnicy między pis a peło, oba ugrupowania to zdrajcy sprzedający Polskę czy to szwabom, ussmanom czy też żydom, ja mu wierzę.
 • @ikulalibal 19:15:36
  Brawo. PiSiory szukają mitu dla swoich miernych liderów, tworząc kult wręcz. Ale fakty im przeczą
 • @krzysztofjaw 20:13:43
  Wtedy to Jarosław Kaczyński spiskował z Mazowieckim przeciw Olszewskiemu.
  Jak nie zmieniali poglądów? Jarosław uwazał ojca Rydzyka za rosyjskiego agenta.A teraz kamraci. A "nie będziemy wchodzić w ... z ludźmi o kiepskiej reputacji", a potem?
  Byli przeciw ZCHN a teraz CHNowcy u nich
 • taka prawda
  Komentowałem o tym 5 lat temu i praktycznie co roku. J.K. Mikke jest to polityczny truteń blokujący odłam politycznej sceny dla swojej agendy.
  Jemu nie chodzi o to aby coś zmienić, jemu chodzi o to aby tam w zgiełku personalnie być. Przez swoją działalność kumuluje młodych i politycznie energiczne jesdnostki aby je potem uciszać i zniechęcać... truteń.
 • @krzysztofjaw 20:13:43
  A był układ miedzy USA i ZSRR w II wojnie światowej? Świetnie się dogadywali, a dlaczego? A po wojnie dlaczego byli wrogami? No bo to bardziej im się opłacało. Miedzy PiS i PO (KO) jest tak samo. Bardziej im się opłaca kłótnia, jak zgoda. Którzy by nie wygrali, to wygrywają "ONI"
  A jak się rodzi coś nowego, to są tam prawie że założycielami.
 • Fajnie
  Że podjął pan ten temat. JKM sam mówił o swoim uczestnictwie w SD. To samo o lojalce, odsyłam do jego wypowiedzi, to samo tyczy się lustracji. Też w Najwyższym Czasie ukazał się wywiad zarówno z gen. Jaruzelskim, jak i Kiszczakiem. JKM nie miał pretensji do obu generałów, że wprowadzili Stan Wojenny, tylko że przeprowadzili go źle. Na resztę pana wątpliwości są wywiady z Korwinem na YouTube.
 • @krzysztofjaw 19:47:41
  Za jakie bezpieczeństwo? Za bezpieczeństwo od 447? Przecież to ichniejszy kongres to ustanowił.
  Amerykanie nawet chwili się nie zastanowią, tylko sprzedadzą nas Rosji, za ich ,,bezstronność,, gdy sami będą chcieli rozprawić się z Chinami. Już raz to zrobili w Jałcie. Sojuszników należy szukać blisko, a nie za oceanem.
 • @krzysztofjaw 20:13:43
  Ja to widzę trochę inaczej. Po upadku PRL wszyscy zwycięzcy i pogrobowcy PZPR rzucili się na ,,tort''. Z biegiem lat ,,tort'' stawał się coraz mniejszy więc zaczęli się wygryzać między sobą, żeby złapać lepszy kawałek. Dowodem na istnienie jakiegoś układu świadczy choćby brak rozliczeń ,,wrogów politycznych''. Wytłumaczenie jest proste. Nawzajem wiedzą o swoich wałkach i mają na siebie kwity. Nie na darmo na zmianę buszowali po archiwach pozostałych po uprzednim systemie. Dlatego nie ma co liczyć na uczciwą dekomunizację. Prawdę mówiąc to nawet byłem zadowolony że te oszołomy z PiS zdobyły władzę bo myślałem że w swoim zadufaniu naruszą ten układ i zaczną rozliczać poprzedników. Niestety ale wzajemne zależności okazały się silniejsze.
 • @krzysztofjaw 20:13:43
  Już 5lat rządzi PiS i jakoś Aneks do raportu WSI ani drgnął. To też wina JKM?
 • @marek500 20:53:26
  Nie buszowały, tylko buszowała komisja Michnika. Potem ten człowiek miał taką władzę, zwłaszcza do afery Rywina.
 • @krzysztofjaw 19:47:41
  //ponosimy te koszty w zamian za nasze bezpieczeństwo.//

  A kto nam zagraża? Oprócz Ukrainy oczywiście.
 • @krzysztofjaw 20:13:43
  // pragnę przypomnieć, że od 1992 roku bracia Kaczyńscy stali po tej stronie, którą kontestowali tacy ludzie jak skupieni wokół Wałęsy, SLD, UD/UW, KLD PO, itd //

  Ale pan skonstruował zdanie że już nie wiem kto stał po czyjej stronie a kto kogo kontestował.Uporządkujmy:
  bracia Kaczyńscy byli skupieni wokół Wałęsy .Od 1988 r działając w
  Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obywatelski_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
  Ale w 1991 Kaczyńskim jakby minęło i przeszli na pozycję przeciwną niż Wałęsa.
  Zachodzi pytanie;ludzie skupienie wokół Wałęsy po 1992 po której stronie stali do 1992 ? i kogo kontestowali do 1992 a kogo po 1992 ?
 • autor
  moim zdaniem jeden z lepszych tekstow na Neonie jakie przeczytałem . Korwina znam tylko z ksiazki o brydzu i z zawodów brydza sportowego . Nie interesuje sie na tyle jego postacią abym mogl poprzec stanowisko autora lub sie jemu przeciwstawic . Natomiast analiza ze szczegolnym uwzglednieniem " nocnej zmiany " mocna rzecz >Moim zdaniem wiekszosc problemow z ktorymi sie dzisiaj borykamy to nastepstwa " nocnej zmiany "i upadku Rzadu Olszewskiego
  pozdrawiam Panie Krzysztofiejaw
 • Jak długie łapy mają Kaczyńscy ?
  Nie wiem,ale myślę że znacznie dłuższe niż myśli przeciętny człowiek.
  Inaczej nie magę sobie wytłumaczyć dlaczego słynny film "Dramat w trzech aktach" został tak szczelnie ukryty.
  Jakiż to filmów nie obejrzysz w internecie? a z "Dramatu w trzech aktach"
  ani jednej sceny,ani jednego kadru.
  Czy to nie dziwne?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:04:32
  Nasi sojusznicy zagrażają nam najbardziej. USA-patrz 447. Wielka Brytania-Lordowie w Izbie Lordów podnosili ten temat. RFN- ziemie odzyskane, Prusy wschodnie. No i Izrael, ale to wiadomo.
 • @zbig71 20:58:51
  Z tego co słyszałem to nie tylko on. Praktycznie każda ekipa która dostała się do władzy przeszukiwała akta. Za bardzo nie mogą walczyć tymi kwitami bo nie wiedzą czy nie ma kopi , choćby w Rosji. Po za tym taką strzałę można wystrzelić tylko raz.
 • @ikulalibal 21:19:58
  Coś więcej na temat tego filmu może kolega napisać?
 • @zbig71 20:53:13
  Że USA nas wydmucha gdy będzie to im na rękę to pewnik. Rosji może by nas sprzedali, ale wątpię czy Rosja by nas kupiła. Teraz są inne interesy i uwarunkowania niż w czasach Jałty.
 • @marek500 21:27:29
  Dokumenty na pewno zmikrofilmowano. Pytanie, w ilu egzemplarzach i gdzie te mikrofilmy są?
  W trzeciej RP rządzili raz postkomuna, a raz solidaruchy. Nigdy nie rządziła ...nazwijmy to Narodowa Prawica, która chciałaby zrobić wreszcie porządek w tym zakresie.
  Myślę, że ważne akta mogą mieć Rosjanie, Amerykanie, Niemcy, Brytole, no i Żydzi oczywiście, którzy mieli dobry wgląd na Polskę, zwłaszcza po 68 roku. Przecież ichniejsza bezpieka musiała mocno przestrzegać tych, co przyjechali do Izraela po Marcu 68roku.
 • @marek500 21:37:57
  Już teraz chcą nas puścić Żydom. Nawet swoją agenturę mają przy korycie nad Wisłą. A czy Rosją by nas ,,nie kupiła,,? Skąd kolega ma taką pewność?
 • mike implantował tu faszyzm
  on tu implantuje faszyzm przy okazji ściem o kapitaliźmie - sporo niegłupich ludzi na te banialuki się nabiera.
 • @marek500 21:37:57
  "Rosji może by nas sprzedali, ale wątpię czy Rosja by nas kupiła."

  Polska leży na zachód od linii Cursona czy Ribbentrop-Mołotow. To strefa niemiecka. Nawet do Polski może być przyłączony Lwów (Rosja go nie chce) Podobnie było z ostatnim rozbiorem:

  https://techpedia.pl/app/public/files/27395.jpg
 • @zbig71 21:28:45
  //Coś więcej na temat tego filmu może kolega napisać?//

  https://prawda2.info/wiki/Dramat_w_trzech_aktach
 • @ikulalibal 22:11:51
  Dzięki za link
 • @witas 19:11:32
  Ty może i chcesz, ale Rosja ma swoje zdanie w tej sprawie. Tam nie istniej pojecie "dogadać się" rozumiane jako porozumienie dwóch niezależnych o mniej więcej równoprawnych podmiotów. Rosja może tylko i wyłącznie sobie podporządkowywać. Takie po prostu ma modus operandi i to od samego swego początku. Taki odcisk palca. Zrozum, z Rosją NIE DA się "dogadać". Z Rosjanami (nie wszystkimi) - można. z Rosją - NIE. Jest to fizycznie niemożliwe. I to co piszę, to nie jest wyraz nienawiści wobec Rosji, tylko stwierdzenie faktów.
 • @Stara Baba 20:32:38
  Bingo. Im więcej osób to dostrzega, tym lepiej dla Polski i Polaków.
 • @Stara Baba 20:32:38
  Z tymi młodymi i zafascynowanymi JKM to prawda. Często ci młodzi ludzie wierzyli lub nawet dziś wierzą w jego absurdalne teorie... a później JKM ich zniechęca ("wypluwa" niczym zużytą gumę do żucia). To w ogóle ich zniechęca do plitycznej aktywności.
  Pozdrawiam
 • @zbig71 20:53:13
  A czy Pan jest w stanie wskazać sojuszników blisko? Rosja czy Niemcy - wolne żarty. Francja czy UK podobnie. Mamy natomiast alternatywę, dość abstrakcyjną, ale możliwą do zrealizowania: dążenie do takiego statusu w NATO jakie ma Turcja.

  No może jeszcze pozostają Chiny, ale to też mrzonka, choć gdyby zrealizować Jedwabny Szlak to kto wie?

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 08:41:49
  "To w ogóle ich zniechęca do plitycznej aktywności." to stały korwinowski schemat. Chyba właśnie taki jest jego cel. Młodsi ludzie, którzy mogliby coś dla kraju zrobić zostają skutecznie zniechęceni do dalszych działań, p. Korwin produkuje tym sposobem dalsze egzemplarze lemingów. Lemingami się łatwiej rządzi. Byle była ciepłą woda w kranie.
  W ten oto sposób w niniejszej dyskusji wyszło nam po co w tenkrajowej polityce uporczywie utrzymywany jest taki Korwin.
 • @marek500 20:53:26
  Poczekajmy jeszcze. Ja też czekam na program CELA+. Czy się doczekam? Hm... Może i ma Pan sporo racji w swoim myśleniu. A te kwity... No cóż, to wszystko dlatego, że nie udała się lustracja i dekomunizacja. We wszystkich demoludach to zrobiono i jakby tak stało się w Polsce to dziś nie byłoby tematu ani kwitów, haków na przeciwników.
  Pozdrawiam
 • @rowszan 21:18:26
  Dziękuję za dobre słowo. Jakoś staram się nieraz zajmować najnowszą historią Polski. Oczywiście jest to mój subiektywny ogląd, ale fakty pozostają faktami. Szkoda, że dziś obecnie w szkołach historia często kończy się na II WŚ.

  Pozdrawiam
 • @zbig71 21:21:31
  To co Pan proponuje? Zero sojuszników? Jesteśmy na to za słabi.
  Pzdr
 • @krzysztofjaw 08:54:58
  Co należy zaproponować? Politykę piastowską. Sojusze (zawierane koniunkturalnie i czysto pragmatycznie) jako narzędzie służące NASZEJ racji stanu. Sojusze odwracane, wywracane itd. Lawirowanie między Scyllą i Charybdą. - to tak w skrócie.
 • @zbig71 21:47:02
  I tu się z Panem zgadzam. Nasze akta są w posiadaniu krajów zachodnich jak i Rosji. Stąd brak dekomunizacji i lustracji uważam za największy błąd jaki moglismy popelnić na początku lat 90-tych XX wieku. Jest to dla Polski koszmarem po dzień dzisiejszy. Dlatego też reaguję negatywnie na ludzi, którzy w jakikolwiek sposób przeciwstawiali się lub "umaczali" te procesy. A jednym z takich ludzi - moim zdaniem - jest JKM.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 08:54:58
  Nie mówię 0 sojuszników. Prawdą jest, że Polska jest bardzo słabym graczem, to zresztą zasługa między innymi PiS. A czy można czegoś próbować? Oczywiście, np: Skandynawia że Szwecją jako liderem, Europa środkowa z Polską jako liderem i Turcja, która już jest liderem w swoim rejonie. To wymagałoby pracy i polityków z wyobraźnią, ale taki blok od Skandynawii, przez Europę środkową do półwyspu Anatolijskiego.
  Dla USA ważny byłby dil z Rosją, jeśli idzie o ,, rozwiązanie kwestii chińskiej. Dlatego Polska w każdej sytuacji przegra rywalizację z Rosją, a USA zawsze wybierze Rosję że względów oczywistych.
  Dla Stanów Zjednoczonych jesteśmy tylko państwem do zużycia.
 • @krzysztofjaw 08:58:52
  Rosyjski pułkownik sprzedał akta STASI Angolom, USA, za 75 tys dolarów. Więc ma je i Moskwa, i wymienieni, Mossad pewnie też. A w tych aktach było wszystko o ich i nie tylko ich agentach w Demoludach i Polsce. Możesz o tym znaleźć w Wuju Google. Na podstawie tych akt wymienieni trzymają wszystkie rządy w Europie za jaja a Makrelę za kuciapę, szczególnie ją.. Oczywiście 5 za Korwina i pzdr.
 • @krzysztofjaw 08:58:52
  Jak upadł komunizm? Już pod koniec lat 50-tych sowieckie tajne służby miały świadomość, że komunizm nie wytrzyma konkurencji z Zachodem. W tym celu zaczęto przygotowywać scenariusze zmiany ustrojowej, o czym dowiadujemy się od samego Suworowa (szpiega KGB zbiegłego na Zachód). W pierwszej fazie tych przemian pod koniec lat 70-tych w Polsce powstają osiedla “za żelazną bramą”, gdzie mają zamieszkać wybrani komuniści, którzy uwłaszczą się na majątku narodowym. Natomiast dla pełniejszego zabezpieczenia się przed kolejnym „społecznym protestem” lokowali swoich agentów typu Bolek (L. Wałęsa) wśród opozycji w celu przejęcia i neutralizacji tych protestów. Jednak skala protestu w Sierpniu ’80 pokrzyżowała ich plany i ostatecznie dopiero wprowadzenie Stanu Wojennego umożliwiło dalszą kontynuację tych zamierzeń. Natomiast na Zachodzie wpływowe grupy interesu (masoneria) dążyły do przejęcia wpływów nad Polską. W tym celu wprowadzają do opozycji swoich rezydentów i pod pozorem finansowania opozycji, wspierają ich działania. Komuniści mają pełną świadomość, że osłabiona i podzielona opozycja nie stanowi dla nich już żadnego partnera, a za rezydentami masońskimi stoi przecież potęga Zachodu. Tworzą więc już w roku ’84 scenariusz Okrągłego Stołu do którego jako czynnik wiarygodności dopuszczony będzie Kościół i opozycja, co potwierdza A. Golicyn (Trzecia Faza Przemian). Tak więc Okrągły Stół stał się porozumieniem pomiędzy komuną i masonerią, a dopuszczeni opozycjoniści i Kościół stanowili jedynie przykrywkę. To tam zawiązuje się przyszła agentura, czasami zwana “grupą trzymającą władzę”. Stąd obecna scena polityczna w Polsce to walka dwóch ideologii, liberalnej (masońskiej) z chrześcijańską a nie kłamliwie nazywana wojną POlsko – Polską. Więcej światła no to, jak p. Andropow zaprogramował i wytrenował całego Gorbaczowa daje p. Golicyn “Nowe Kłamstwa w Miejsce Starych” można pobuszować w necie jakiś e-book powinien być. Dodać warto, że pan podpułkownik Putin był i jest wiernym realizatorem idei swego mentora Andropowa. Z moich obserwacji wynika, że Polska miała być eksperymentem przed zmianą w Rosji. Oczywiście tam nie potrzeba im było nowych, opozycyjnych elit, ale teraz pewne kroki tego typu się pojawiają jak ten młody pan co kandydował na mera Moskwy, z czasem będzie jak u nas.
 • @krzysztofjaw 08:58:52
  Sowiecki pułkownik za 75 tys$ sprzedał Anglikom i CIA akta STASI z nazwiskami agentów. Figuruje tam Tusk jako Oskar. Obecnie przejęty przez BND, a prowadzi go nadal i ubezpiecza, zabezpiecza i pilnuje b. szef BND a obecnie ambasador Niemiec w Warszawie, poprzez ciecia Grasia. Tusk został pozyskany jeszcze na studiach na UG, jego oficerem prowadzącym był jeden z najlepszych agentów STASI -Detlaf Ruser ..Ruser mieszka obecnie w Polsce w Sopocie, ożenił się z Polką i stąd gra rolę Polaka i jak mówią, dyskretnie kontroluje herr Tuska. Były też pogłoski, że za czasów KLD spotykał się dość często z tym przyjacielem jak mówił...Tusk nie ma ani jednej kropli polskiej krwi, to germański żyd, bezpodstawnie też nazywa siebie Kaszubem. Donald Tusk to szpieg Oskar Langera NRD=WSW o ksywie Stoppel-SS najemnik BND=MI6=FSB na usługi prof.Suleja=prezes=TW SB=Łuczyński=Rudolf=Ekopolin=Huss=Migasiewicz=Ewa=Klama=Pajdowski=NRD=Kohne=Lejba=Stolzman=Hager=Buzek=TW zaborcy Polski

  Polecam moje wpisy o Oskarze pod tym linkiem

  https://3obieg.pl/czy-agent-stasi-oscar-to-donald-tusk/

  Ps..A kluczem do Wolnej Polski jest prawdziwie niezależna prokuratura i prawdziwie niezawisłe sądy. Bez tego nie ma co nawet marzyć o sprawiedliwej Polsce.
 • @krzysztofjaw 08:58:52
  http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/tag/akta+kontrwywiadu
 • @krzysztofjaw 08:58:52
  TUSK ZLECIŁ MORDERSTWO LECHA KACZYŃSKIEGO?. AGENT STASI NA CELOWNIKU. PRAWICOWA DZIENNIKARKA SZACHUJE KWITAMI! AGENT STASI "OSKAR" NA POMORZU TO DONALD TUSK? MERKEL MA AKTA TUSKA - OSKARA! SAMA BYŁA W STASI!

  https://www.mpolska24.pl/post/17246/tusk-zlecil-morderstwo-lecha-kaczynskiego-agent-stasi-na-celowniku-prawicowa-dziennikarka-szachuje-kwitami-agent-stasi-oskar-na-pomorzu-to-donald-tusk-merkel-ma-akta-tuska-oskara-sama-byla-w-stasi
 • @krzysztofjaw 08:58:52 polecam PRL wiecznie żywa
  https://dziennikpolski24.pl/prl-wiecznie-zywa/ar/2299642

  Kartoteka, którą Rosjanie sprzedali Atwoodowi. Zawiera ona 63 035 zapisów z danymi wszystkich 47 tysięcy agentów wywiadu NRD wraz ze szczegółowym opisem ich działalności. Wśród nich są szpiedzy Stasi działający w Polsce w okresie "Solidarności" i stanu wojennego. Ciekawe, czy ktokolwiek zainteresuje się u nas tymi zapisami? Osobiście wątpię.
 • @krzysztofjaw 08:58:52 zapoznaj się z tym
  PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  file:///C:/Users/pilat/Downloads/pdf_file_0003_139440_PiS-23%20(1).pdf
 • @krzysztofjaw 08:58:52
  "Stąd brak dekomunizacji i lustracji uważam za największy błąd jaki moglismy popelnić na początku lat 90-tych XX wieku. "

  Czystka poprzedniej ekipy rządzącej ma sens tylko jeśli przeprowadzi się ją od razu i szybko a potem zrobi się amnestię dla wszystkich pozostałych.

  Inaczej siły zewnętrzne i wewnętrzne będą używać haków na tych co im się nie podporządkują. A haki można znaleźć zarówno na byłych rządzących jak i na obecnych. W ostateczności można zfabrykować.

  Jest to Pan w stanie zrozumieć?
 • @zbig71 09:53:18
  " A czy można czegoś próbować? Oczywiście, np: Skandynawia że Szwecją jako liderem, Europa środkowa z Polską jako liderem i Turcja, która już jest liderem w swoim rejonie. To wymagałoby pracy i polityków z wyobraźnią, ale taki blok od Skandynawii, przez Europę środkową do półwyspu Anatolijskiego."

  Taki blok byłby obrotowym kordonem sanitarnym skierowanym przeciw Rosji i Niemcom.

  Te dwa kraje będą będą temu przeciwdziałać, wykorzystując konflikty interesów między członkami potencjalnego kordonu. Z drugiej strony taki projekt mogą wspierać mocarstwa morskie jak USA i UK.

  Nawet jeśli się uda, trwałość i spójność jest wątpliwa. Zamorscy sponsorzy mogą się zmęczyć lub zostać uwikłani w inne problemy.

  Wszelkie konstrukcje muszą uwzględniać uwarunkowania, możliwości i dostosowywać do nich cele. Inaczej są wyrazem myślenia życzeniowego.

  Polska jest idealnie położona do stania się pomostem między wschodem i zachodem oraz północą i południem, czerpiąc większe korzyści ze współpracy niż z konfrontacji. Taką rolę chcą spełniać Węgry Orbana.
 • @kula Lis 69 10:49:38
  " czym dowiadujemy się od samego Suworowa (szpiega KGB zbiegłego na Zachód)"

  Nie wierzył bym ślepo komuś, tylko dlatego że był agentem. Szczególnie jeśli jest wygnańcem i mówi to co chcemy usłyszeć.

  "Wygnańcy ... nie szczedzą ci złudnych przyrzeczeń i nadziei, po części szczerze w nie wierząc, po części świadomie zmyśłając. Jeżeli pozwolisz im się zwieść i zaufasz temu, o czym zapewniają cie w dobrej lub w złej wierze, narazisz się albo na bezużyteczny wydatek, albo na udział w zgubnej dla ciebie wyprawie" (Machiavelli, "Rozważania", ks. II roz. 31)
 • @Pedant 11:46:35
  //Polska jest idealnie położona do stania się pomostem //

  Przede wszystkim "Polskę wymyślił pan bóg jako narzędzie do rozwalania wszystkich międzynarodowych struktur w jakie wejdzie"-jak dowcipnie zauważył znany rosyjski ekonomiczny publicysta.(zajebisty facet,w sam raz partner dla naszego nikandera).Prelekcja tyczy nieuchronnej destrukcji UE.

  8minuta 25 sek
  https://www.youtube.com/watch?v=Cs-qbfv6-Tw&t=992s
 • @ikulalibal 12:39:29
  "Przede wszystkim "Polskę wymyślił pan bóg jako narzędzie do rozwalania wszystkich międzynarodowych struktur w jakie wejdzie"-jak dowcipnie zauważył znany rosyjski ekonomiczny publicysta.(zajebisty facet,w sam raz partner dla naszego nikandera).Prelekcja tyczy nieuchronnej destrukcji UE."

  Biblijny ustęp mi się przypomniał "będzie on [plemię Dan] jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak" (Księga Jeremiasza 8, 16)
 • @Pedant 11:46:35
  Nikt nie twierdzi, że takie rozwiązanie jest łatwe. To wymaga inteligentnej polityki. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście to myślenie życzeniowe, wiadomo, Rosją i Niemcy torpedowały by taki układ.
 • @Pedant 12:12:14
  On był chyba w GRU, nie w KGB.
 • Olszewski żadnej prywatyzacji nie wstrzymał
  Kiedy poszło FSM? I za ile? Cóż, kolejna hagada
 • @Pedant 12:12:14
  Zwłaszcza, ze agent to zawodowy kłamca. ALe niektórzy nigdy z bajek nie wyrastają
 • @zbig71 14:45:31
  Tak. A wcześniej chyba w specnazie. Niemniej agentowi bym nie wierzył. Czy to Suworow, czy Kuklińscy. Zwykli zdrajcy, tacy jak Judasz. A nawet gorsi, bo Judasz się zreflektował. A Kukliński i Suworow, to sobie w łeb nie palnęli i nie palną
 • @Wican 15:50:41
  Honor oficerski dla nich nieosiągalny.
  Dobrze Żółtek wyjechał z Kuklińskim w czasie debaty. Szkoda, że w tym czasie kamera nie pokazała facjaty Gumisia.
 • @zbig71 16:16:11
  Ładnie pocisnął. Że ofiarami ewentualnej wojny byliby Polacy. I ja terazm mam zagwozdkę przez to. Żona i syn na Bosaka, a ja może na Żółtka. Ale jeszcze pewny nie jestem
 • @Wican 16:30:51
  Lepiej na Bosaka, ma większą szansę. Może cudem udałoby się mu wejść do drugiej tury. Teraz ciekawe, kiedy te całe wybory?
 • @Jozio z Londynu 17:50:00
  Byłby to gwóźdź do trumny dla Konfederacji, tu należy wspomnieć losy LPR I Samoobrony. Żadnych układów z Kaczyńskim, to oszust i nędzny manipulant. A Konfederacja może urosnąć sama, bez ,,pomocy,, PiS.
 • @Autor
  Proszę zapytać Korwina Mikke, dlaczego on dystansuje się od PiSdzielców, a odpowiedź będzie o wiele, wiele krótsza.
 • @Jozio z Londynu 17:50:00
  Husky, nie ośmieszaj się wklejaniem linków do tego idioty hujty dupty.
  Administracja może stracić cierpliwość...
 • @krzysztofjaw 08:41:49
  Kto popiera tego szczura Brauna i Myszkę Miki, to jest KONFEDERACJA TARGOWICKA, jedna banda opozycyjna, wszyscy przeciwko POLSCE, młodzi głupi ludzie którzy nie wiedzą czym była żydokomuna.
 • @krzysztofjaw 08:41:49
  KONFEDERACJA to gęba komsomolca. Korwin, przygłup Braun i dziecko Bosak to partia która uwiodła głupków. To obrzydliwe gremium, podobne do hołoty Palikutasa…
 • @autor
  Super analiza.

  Co do wyborów strategicznych: wielu sympatyków Konfederacji odczuwa dylemat: tak istotny ma być wolny rynek, a oni mają tak silne akcenty prorosyjskie.

  Pozostaje to w dość istotnym konflikcie z postulatem polityki realnej: wszak polityka realna to niefaworyzowanie nikogo, a kierowanie się normalnością i interesem.

  Problem w tym, że z Rosją (FR) ta normalność jest postawiona na głowie, bo polityka determinuje gospodarkę.

  Z drugiej strony mamy też pewien problem z USA - pewna, że tak powiem, służalczość i chyba zbyt gorliwe akceptowanie roli silniejszego i zajmowanie pozycji uniżonego biednego krewnego.

  Konfederacja obierając kurs prorosyjski wykorzystuje naszą duchową afiliację do kultury rosyjskiej (mit słowiańskości, przejedzenie się pustą kulturą Wuja Sama i McDonaldem, chęć znalezienia głębszych treści po tym, gdy okazało się, że w UE przeważa kulturowy antydeistyczny neomarksizm, forsujący równouprawnienie płciowe i niewiele poza tym - to się nie przyjmie, to nas nie rusza, wiadomo), po części także na resentymentach z czasów komuny.

  Mimo wszystko jednak większości Polaków po drodze z wizją PiS i Dudy - Trójmorze, sojusz Europy Środkowej na proamerykańskiej podstawie, jako tożsamościowa ostoja przeciw silniejszej Europie Zachodniej i militarny bastion przeciwko Rosji.

  Polacy nie mają dziś oporów przeciwko normalnym biznesmenom rosyjskim, problem, że ich tu nie ma. Owszem, sprzedajemy tam mięso i płody rolne i trochę wyrobów przemysłowych... ale to niewiele.

  Za opcją proamerykańską przemawiają związki kulturowe: silna Polonia, silna emigracja zarobkowa, coraz powszechniejsza znajomość angielskiego...

  No i wizja wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa poprzez podczepienie się pod skrzydła Wuja Sama - tak to łatwo sprzedać...

  Osobiście sądzę, że najlepszą opcją dla Polski jest likwidacja antagonizmu UE-USA, wzmocnienie współpracy Niemcy-USA i stworzenie silnego Trójmorza, także obejmującego Austrię i realnie nastawionego na współpracę z potentatem gospodarczym: RFN.

  Dziś PiS jawi się jako patriotyczna partia etatystyczna (reprezentująca interesy pracowników, budżetówki i działaczy samorządowych).

  Konfederacja to awangarda innego myślenia o patriotyzmie, ale to politycy (Bosak, JKM)

  Bardzo ciekawym środowiskiem jest Tanajno.
  Zwłaszcza ich kontra wobec tradycjonalistyczno-etatystycznego PiS-u.
  Także podkreślanie wolnościowych aspektów polityki ("nas nie interesuje, z kim kto śpi", mimo że sami jesteśmy najczęściej tradycjonalistami).

  Paradoksalnie w tym kontekście zrozumiały jest romans Tanajno z (kulturowo znienawidzonym powszechnie) Palikotem sprzed dekady lub sprzed 5 lat, nie pamiętam.

  Reasumując:
  - Bosak to ideolog, oderwany od praktyki.
  - JKM to dziwak z muszką, niepotrafiący uznać, że czasem lepiej milczeć.
  - Braun (dzisiejszy motor napędowy Konfederacji) to człowiek kultury.

  Poparcia dla idei liberalnej w społeczeństwie nie zdobędzie ani ideolog Bosak o twarzy Milchbube (choć postęp, jaki dokonał się u niego, jest kolosalny) - sorry KB, ale realiów nie przeskoczymy (to samo dotyczy zresztą także Hołowni, po części Dudy, ale ten znalazł sobie poteżniejszego JM - Mecenasa politycznej kariery AD), ani radykał, który w Sejmie peroruje o wieszaniu zdrajców Konstytucji (znam kontekst historyczny, ale nie zna go 90% rodaków).

  Poparcie społeczeństwa mogą natomiast uzyskać tacy ludzie jak Tanajno. Swą autentycznością. Jako grupa skupiająca handlarzy, fryzjerów, stomatologów, także rolników i generalnie wszystkich prowadzących 1-os.DG., wspólników spółek i właścicieli drobnych fabryczek.

  Byle nie wszedł na drogę błazenady, jaką uprawiał latami JKM.
  Jest to trudne, bo dla zdobycia popularności trzeba być trochę showmanem.
  Jednak potem trzeba przystopować.

  Mądrze Tanajno gada, że popiera co do zasady politykę międzynarodową PiS. Jeszcze mądrzej, że nie godzi się na ich podejście do polskiej przedsiębiorczości.
 • @maharaja 01:27:43 - uzup.
  Jedynym rozwiązaniem dla PiS, by przejść konstruktywnie do przeszłości i się zadomowić w centrum, jest dziś zdecydowane obranie kursu proliberalnego. Ale nie takiego, jak to robiła PO (otwarty rynek dla hipermarketów), tylko wzmacnianie drobnej przedsiębiorczości, która dziś często musi kombinować, nie wykazywać podatku itd., co jakiś czas zawieszać działalność, by się na powierzchni utrzymać.

  Może ta dziura w budżecie (40% podatków mniej za okres wirusa) przemówi do JK.

  czyli sojusz pragmatyczny, oparty o Morawieckiego, Gowina, Konfederację i środowiska Tanajno.

  Prawo można zostawić Ziobrze, niech je upraszcza.

  I dwa przykazania miłości dla Polski:
  1. Prawo podatkowe (zwłaszcza dot. MŚP) wymaga "ustawy Wilczka".
  2. Biurokracja musi schudnąć o połowę. Wszak od tego są komputery.

  Problemem nie są emeryci. Oni pracowali, oni zasłużyli. Co najwyżej można obciąć najbogatszym (często to byli aparatczycy lub środowiska okołopartyjne).

  Problemem jest nawis biurokratyczny.
 • @zbig71 21:50:01
  Żydzi-Rosjanie-Niemcy-Amerykanie.

  To nie interesuje fryzjera spod Piaseczna.
  On dziś utożsamia się z okrzykami z demonstracji zwolenników Tanajno: darmozjady.

  Trzeba zdefiniować grupę generującą dochód.
  Trzeba tę grupę wzmocnić.
  Bo inaczej będzie źle.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej