Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
895 postów 2441 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 3

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu (żydo-komuniści) oraz ich potomkowie stali się w oczach Polaków gorliwymi patriotami i anty-komunistami.

Niniejszym prezentuję trzecią część artykułu umieszczonego na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę".

Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz - pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. Żydów i ich Talmudu - do niego dotarłem.

Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.

Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a Żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.

Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części Żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.

--------------------------------------------------

"5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską – z ramienia międzynarodowej syjonistycznej finansjery.
Jako że próba zarządzania Polakami za pomocą terroru okazała się niemożliwa, jak i z powodu zmiany polityki światowego lobby syjonistycznego, zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu oraz ich potomkowie stali się w oczach Polaków gorliwymi patriotami i anty-komunistami. Na tym polega tragedia naszego narodu, że inter-nacjonalistyczny socjalizm wprowadzali w Polsce przedstawiciele tego samego lobby (często ci sami ludzie, lub ich potomkowie i rodziny), które dokonywało jego demontażu.
Oni zostali bohaterami i ikonami III RP. Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek, Adam Michnik vel. Szechter, Kwaśniewski vel. Stolzman, Marek Borowski (Jakub Berman to jego wuj) czy kat Polaków, przemianowany potem na kapitalistycznego ekonomistę, Zygmunt Bauman to tylko niektóre przykłady, będące czubkiem góry lodowej. Do elit weszli członkowie, założonego przez „Puławian” – Klubu Krzywego Koła, czy Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, jak znany z anty-polskich publikacji Jan Tomasz Gross, Jan Lityński vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo vel. Chaber, Jerzy Turowicz vel. Turnau czy Jerzy Urban vel. Urbach. Utworzono z tych ludzi główny trzon KOR, potem za ich pomocą, przedstawiając jako „doradców” i „ekspertów” przejęto Solidarność. Jednocześnie ta część Żydów, która utrzymała dość mocne wpływy w Polsce, włączyła się w plan auto-likwidacji PRL-u.
Henryk Pająk w książce „Grabarze polskiej nadziei 1980-2005”, napisał:
„Fenomen Solidarności to fenomen bezbolesnego zwijania żydowskiego Sowłagru przez nowoczesny syjonizm sowiecki i zachodni – to przyzwolenie na ten niby „fenomen polskiego zrywu”, prowokowany przez incydenty w rodzaju podwyżek cen na żywność, obcinanie norm produkcyjnych, represjonowanie niepokornych „użytecznych durniów”.
(….)Ten sam Jaruzelski, który jeszcze w latach 70. patronował usuwaniu Żydów z armii, w stanie wojennym i potem radykalnie przestawił azymuty na służalczość wobec nowych panów. Pod groźbą izolacji reżimu w kręgach politycznych i gospodarczych Zachodu, zaczął usłużnie zabiegać o akceptację wpływowych kręgów żydowskich w Europie i na świecie.
Występował jako przyjaciel Żydów, który rozgromił pierwszą „Solidarność”, gdyż była „antysemicka”, „nacjonalistyczna”. Sprzyjała kreowaniu takiego obrazu „otwartego” na Zachód Jaruzelskiego jego komitywa z Michnikiem. Starając się zyskać poparcie światowego lobby, Jaruzelski oskarżał Polaków o „antysemityzm”, co było szczególną podłością tego zdrajcy i zaprzańca polskości. Są tego przynajmniej dwa nikczemne przykłady. Jeden z nich podaje osławiony Aleksander Smolar, zaciekły wróg polskości na łamach podziemnego „Aneksu” z 1986 roku (nr 41-42, s. 121)’. Potwierdzał takie przykłady żydowski publicysta z USA Michael Kaufman w książce Mad dreams saving grace, Poland: A Nation in Conspiracy, New York 1989, s. 17P. Kaufman opisał tam zachowanie Jaruzelskiego w czasie wizyty w Polsce prezesa Światowego Kongresu Żydów Edgara Bronfmana. Pisał, że rządowi oficjele wciąż powtarzali oskarżenia, że Solidarność wyrażała antysemickie poglądy i postawy. Tak oto sami światowej rangi Żydzi – syjoniści potwierdzali, że w zniszczeniu pierwszej „Solidarności” hunta Jaruzelsko-Kiszczkowa sprzęgła swoje wysiłki z polskojęzycznymi Żydami w walce z „Solidarnością”, z jej twórcami, a nurt ten reprezentowała właśnie „banda czterech” – Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Michnik i cały KOR, bastion późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
Mając dookoła tylu wrogów – w szeregach własnych, w wojsku, Bezpiece, w KOR i w zachodnim syjonizmie – „Solidarność” musiało spotkać to, co ją spotkało – rozbicie od wewnątrz, eliminacja jej twórców o narodowym, robotniczym rodowodzie. Ciąg dalszy, czyli skutki tej zmasowanej dywersji, sabotażu, pałek ZOMO i pałek propagandy medialnej polskojęzycznej i zachodniej – już znamy.”
Dlatego już w 1985 Wojciech Jaruzelski spotkał się z jednym z najważniejszych decydentów międzynarodowej finansjery, Davidem Rockefellerem, co opisuje w swoich pamiętnikach Zbigniew Brzeziński.
W tym samym czasie, synchronicznie, podobny proces zachodził z sowieckiej Rosji, o czym szerzej w książce Henryka Pająka, pełnej faktów i źródeł. Plan bowiem nie dotyczył jedynie Polski, ale całego tzw. „bloku sowieckiego”.
Równocześnie, w Polsce, rozpoczęto pacyfikowanie ewentualnego buntu narodu polskiego przeciwko żydowskiej supremacji. Odbyło się to za pomocą kłamliwej propagandy, wedle której Polacy są tradycyjnymi antysemitami i szowinistami. Skutki tej operacji na umysłach naszych rodaków widzimy, jakże jaskrawo, po dziś dzień. Należy tu wymienić między innymi anty-polski wiersz Jana Błońskiego pt. „Polacy patrzą na getto” z 1987 roku, który był zlepkiem kłamstw i pomówień na temat – rzekomo – niewłaściwej postawy Polaków podczas wojny. Od tej pory anty-polskie, choć polskojęzyczne, publikacje, mnożą się jak grzyby po deszczu. W procesie tym biorą udział także, zdominowane przez syjonistów, media USA i Europy. W ten sposób Żydzi staną się świętością, której nie wolno krytykować. Gazeta prowadzona przez byłą żydokomunę i jej lobby zostaje gazetą „wolnych”, „demokratycznych” Polaków. To projekt syjonistów amerykańskich i ich wspólników – byłych stalinowców, pseudo-dysydentów był główną dźwignią wydarzeń w 1989 roku.
Oprócz oczywistego faktu, że głównymi architektami i rozgrywającymi okrągłego stołu byli członkowie lobby syjonistycznego, do ustalenia pozostaje procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia podczas obrad. Wg. Henryka Pająka na 57 przedstawicieli strony opozycyjnej było, aż 47 osób pochodzenia semickiego. Powołuje się on tu min. na informacje podane na przedwyborczej ulotce przez Kazimierza Świtonia, który zasłynął z tego, że jako jedyny wygarnął w sejmie Lechowi Wałęsie jego agenturalną przeszłość. Weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na zatajanie swojego pochodzenia przez wielu Żydów. Znamiennym jest jednak, że najczęściej informacji na temat pochodzenia rodziców tych ludzi nie sposób znaleźć, w ogromnej ilości przypadków wikipedia nie podaje żadnych danych, mimo iż publikacja ich to norma w biografiach, życiorysach, jak i w samej wikipedii. Wg. obiegowych relacji wiele z informacji zawartych jest w danych tajnych kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). Nie jest jednak możliwe dotarcie do oryginału tego dokumentu, sprawa więc wymaga dalszych badań i dociekań. Po stronie partyjnej Żydzi stanowili zdecydowaną mniejszość (Henryk Pająk mówi o ok. 20 procentach), lecz byli to polscy zdrajcy i sowieccy namiestnicy, którym za udział w realizacji projektu zagwarantowano bezkarność i nierozliczenie zbrodni na narodzie polskim oraz udział w życiu politycznym i gospodarczym w „nowej Polsce”.
Plan przejęcia Polski udał się w 100 procentach i trwa do dzisiaj. W wyniku transformacji ustrojowej zlikwidowany został dorobek materialny Polaków, a kraj stał się amerykańską kolonią i żerowiskiem dla obcych firm. Tragedią było przyjęcie projektu amerykańskiego spekulanta i syjonisty, Georga Sorosa vel. Schwartza, czyli planu gospodarczego (piątego) rozbioru Polski. Przekonano nas, że musimy wyzbyć się wszystkiego, a im więcej obcych firm przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami, tym lepiej. Fundacja Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków aby oddać swą suwerenność na rzecz przystąpienia do „euro-kołchozu” i nawoływała do przyśpieszenia procesu prywatyzacji w imię spełnienia unijnych „wymogów”. Przy okazji niszczono świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz dezinformowano Polaków, promując min. antypolskie książki J.T. Grossa.
Od tej pory dogmat uległości wobec USA – głównej siły międzynarodowego syjonizmu – jest dla post-okrągłostołowego reżimu niepodważalny. To tam szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP – jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy – obecna kandydatka na premiera – Beata Szydło.
Ten projekt żydowskiej dominacji nad Polską – różni się zupełnie od Judeopolonii, czy Judeobolszewii. Teraz chodzi o to, aby włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery, która chce stworzyć jednobiegunowy świat pod kontrolą USA. Również Unia Europejska ma tych samych mocodawców, czego wymownym symbolem może być Fundacja Batorego. To właśnie w sektorze „Stanów zjednoczonych Europy”, jako części światowego imperium, dokonał się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, min. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny, oraz dalszą likwidację gospodarczej samodzielności. Jest też stosunkowo dużo etnicznie polskich kosmopolitów, którzy kolaborują w procesie zwijania suwerenności Polski. Nadreprezentacja Żydów w elitach dalej jest jednak ogromna. Oprócz likwidacji ekonomicznej Polski, likwidowane są również polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.
Ten skrótowy materiał opowiada o niezwykle groźnym, wewnętrznym wrogu – syjonizmie polskojęzycznym – który od ponad 100 lat, mniej lub bardziej otwarcie, domaga się zarządu nad Polską.
Czy nikogo już nie dziwi, że Żydzi pozwalają sobie otwarcie na obrażenie Polaków?
„W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. (…) Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – żydowski pisarz Artur Sandauer.
Trzeba ukrócić to żydowskie eldorado na ziemiach polskich. Czytajcie i przekazujcie ten tekst dalej. Nie możemy pozwolić sobie na istnienie wroga wewnętrznego, nie ma tolerancji dla istnienia lobby, które uzurpuje sobie prawo do władzy nad nami i pracuje przeciwko naszej niepodległości".
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com 

KOMENTARZE

 • @
  Nie podoba mi się narracja czyniąca z Jaruzelskiego wroga polskości.
  To ewidentnie żydowska linia propagandowa.
  Skłócić, zamienić znaczenie - typowy proces.

  Odbieram Jaruzelskiego jako próbującego przeciwstawić się żydowskim zakusom tyle, że okazał się za słabym. Miał za małe poparcie i uległ.
  Ale twierdzić, że to on działał na rzecz Żydów - to już aberracja.

  Bez odkłamania takich pojęć - nie ma co marzyć o normalności.

  PS. Ostatnio spotyka się narrację, że to Jaruzelski stał za śmiercią Popiełuszki. Cóż. propaganda żydowska ma duże wpływy i oni wiedzą jak manipulować stadem debili.
 • Ograbianie Polski i uczynienie z niej jedynie dostawcy taniej siły roboczej ,zdolnych absolwentów , oraz tanich zasobów
  naturalnych /również złoża tytanu/,szybko dostępnego żołnierza, oraz rynków zbytu trwa nadal.
  Tak podobno jest najlepiej dla nas!!

  Zaczyna się grabież polskich zasobów.

  https://www.pch24.pl/amerykanie-chca-dostepu-do-polskiej-miedzi--wszystko-w-imie-przyjazni,71654,i.html


  https://www.rp.pl/Dyplomacja/191129890-Kongresmeni-USA-chca-ograniczenia-oplaty-od-wydobycia-miedzi.html

  Przy tym eliminacja słabszych i chorych przez tragiczny stan służby zdrowia, oraz dalsze ograniczenia.Oczywiście te zaniedbania to efekt ostatnich 30 lat, dlatego zdrowie jest tak spychane na bok, mimo iż jest to jedna z najważniejszych spraw dla Polaków.

  https://www.money.pl/gospodarka/ambasador-usa-interweniuje-w-sprawie-listy-refundowanej-ministerstwo-reaguje-6334110816368257a.html
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:46:30
  Jednak W. Jaruzelski jest osobą kontrowersyjną. Mnie najbardziej zastanawia jego wizyta u Rockefellera w 1985 roku, gdzie był witany przez tegoż Żyda z wielka atencją. Co wtedy ustalili? Tego nie wiemy, ale wkrótce nastąpiła syjonistyczna grabież Polski.

  Trzeba też jasno sobie powiedzieć, że syjoniści zawsze finansują jednocześnie dwa obozy skłócone ze sobą. I z tych różnych wojen lub transformacji czerpią zyski i to ogromne. Sam Rothschild senior dorobił się na wojnach napoleońskich gdzie finansował i udzielał kredytów obydwu stronom konfliktu.

  Także nie ma co wybielać Jaruzelskiego, a podchodzić do niego z pewnej perspektywy OS i Magdalenki oraz wspomnianej wizyty w Waszyngtonie.

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 12:13:04
  Nie rozliczenie z przeszłości żydokomuny skutkuje permanentnym konfliktem ocierającym się o anarchię, który zważywszy na położenie Polski raczej nie napawa optymizmem.
 • @kula Lis 69 12:27:33
  Czy żydokomuna może rozliczyć żydokomune?
 • @krzysztofjaw 12:13:04
  Spotkanie z Rockefellerem - to już czas upadku . Wtedy wiadomo było już, że nastąpi przejęcie Polski. Sądzę, że mogli rozmawiać o warunkach, może - o gwarancjach, aby nie było rzezi.
  Zapewne też o harmonogramie.
  Czyli podzwonne dla próby uzyskania niezależności Polski.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:46:30
  Popieram stanowisko Wojtasa w kwestii Jaruzelskiego.
  Jaruzelski bronił Polski przed żydowską agresją niestety żydzi mieli silnych sojuszników w postaci Polskich katolików czyli solidaruchów oraz KK z JPII na czele.
  To oni zmusili Jaruzelskiego do kapitulacji po 9 latach ciężkich zmagań
  z pożytecznymi idiotami napuszczanymi przez ambonę oraz radio Wolna Europa przeciw własnemu krajowi.

  Już sam skład delegacji przy okrągłym stole pokazuje kto był wtedy kto... Solidaruchów reprezentowali żydzi (80%delegacji) i to nie Jaruzelski ich wybierał a solidaruchy oraz KK z JPII na czele (wyświęcał)
  Stronę Polską reprezentował Jaruzelski (80% Polaków)..
  I to są obiektywne fakty.

  Jaruzelski nikogo nie zdradził, poddał Polskę w warunkach gdy następnym krokiem była już tylko wojna domowa.
  Jaruzelski tego nie chciał i wieczna chwała mu za to.

  Od 89r odpowiedzialność z Polskę przejęły solidaruchy a właściwie ci którzy solidaruchami manipulowali skutecznie czyli mafia żydowska oraz KK z JPII na czele.
 • Sumliński ZAKAZANY na wyższej uczelni! Za JEDWABNE
  https://youtu.be/k8KW57DDOvs
 • @trojanka 12:06:51
  Niestety... Jeżeli faktycznie zaczniemy oddawać najlepsze firmy USA to jest to koszmar porównywalny z grabieżą lat 90-tych. Zostało bowiem mało firm naszych, polskich a te, które są to naprawdę są rentowne i przynoszące zysk. Trzeba władzy patrzeć na ręce.

  Czyżby oddawanie takich firm było związane z ustawą 47 Just? Wszystko mozliwe.

  Pozdrawiam
 • @trojanka 16:43:24
  Sumliński pracując nad tą książką był zaskoczony ogromem wpływów żydowskich. Zmieniło jego to postrzeganie Żydów. I właśnie tak to jest. I nie dziwię się, że został ocenzurowany.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 16:59:10
  Więcej takich Rodaków, jak Pan Wojciech nam potrzeba!!przeżył straszne rzeczy,ale walczy dzielnie!
  Również pozdrawiam,życzę zdrowia !
 • @krzysztofjaw 16:54:07
  "Jeżeli faktycznie zaczniemy oddawać najlepsze firmy USA to jest to koszmar porównywalny z grabieżą lat 90-tych"

  Jest gorzej ... bo co to znaczy "oddać firmę USA" to znaczy oddać firmę jakiemuś prywaciarzowi (właścicielowi jakiegoś koncernu) z USA a takimi na dużą skalę są tam głównie żydzi.
  Otwieranie drzwi dla USA jest otwieraniem drzwi dla amerykańskiej mafii żydowskiej... reszta kolorowego społeczeństwa USA nie ma pojęcia gdzie i co to jest Polska.
  Ograbiła nas UE (żydostwo Europejskie) teraz przymierza się USA (żydostwo amerykańskie) do grabieży.
  To prawdziwy dramat dla Polski i tytuł do potępienia na wieki największej w historii Polski zdrady narodowej na rzecz mafii żydowskiej.

  Źle to wygląda.
  I nie wiem co jest szczere w PIS ..."cukierki dla Polaków" czy "cukierki dla mafii żydowskiej".
  Na razie "cukierki dla Polaków" są faktem a cukierki dla mafii są tylko czarnymi chmurami..nad Polską ale jeszcze nie pada...
 • @Oscar 17:38:23
  Obawiam się, że ewentualna wyprzedaż USA naszych sreber narodowych jest realizacją ustawy 447 JUST.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 18:01:59
  Tu nieco szczegółów nt przeszkód w oddaniu KGHMu
  https://pl.sputniknews.com/gospodarka/2019112111390167-amerykanie-chca-sie-dobrac-do-polskiej-miedzi-przeszkoda-podatek/

  Mateuszek już podatki obniżał czy zwolniał Amerykańskie czyli żydowskie wielkie firmy jak np. JP Morgan.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:46:30
  ZNowu bzdurka. Jaruzelski oddał Polskę Żydom. Po prostu. A tu ma jakiegoś obrońcę? I działał na rzecz Żydów: Michnik, Kuroń,Geremek.
  Pan jak niemal zawsze "odwraca" rzeczywistość
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:32:36
  Jaka rzeź? A po co? Coraz większe odloty Pan notuje.
 • @Oscar 15:42:42
  Jaruzelski dogadał się z tzw. lewicą laicką i tyle. Niezły z niego był służbista, ale to był wykonawca poleceń. Całe życie na służbie
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:46:30
  Czyli następujące fakty olewamy ciepłym moczem:

  - Jaruzelski i Kiszczak byli oficerami IW (wojskowe zbrodnicze UB)
  - październik 1980r. zamach stanu junty Jaruzelski-Kiszczak i odsunięcie E.Gierka od władzy, gdy strajki sierpniowe zostały zakończone porozumieniami z władzą,
  - 13.12.1981 stan wojenny zapobiega usunięciu Żydów z kierownictwa Solidarności,
  - do dzisiaj nie wyjaśniono, kto wydał rozkaz strzelania w grudniu 1970r. do idących do pracy stoczniowców po zakończonym strajku (w wojsku nie jest możliwe, żeby nie istniała informacja kto wydał rozkaz)
  - domaganie się od władz ZSRR wkroczenia Armii Czerwonej w celu likwidacji Solidarności,
  - nie wyjaśniony do dzisiaj mord na ks.Popiełuszko,
  itd.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:32:36
  Czyli kto tej rzezi nie chciał, Rockefeller, czy Jaruzelski i kto kogo miał mordować, Żydzi Polaków, czy Polacy Żydów?
 • @ Autor - bez oceny
  Skoro Pan jest PiSowiec, to w ogóle nie przydała się Panu ta wiedza.
 • Tak to wygląda - komunę moskiewską zakładano
  tutaj pod nadzorem Żymian - a potem pod tym samym nadzorem ją zwijano.
  Odniosę się tylko do tego - czy mogła być przelana polska krew przy zwijaniu w/w komuny. Otóż zwijacze obawiali się tego - ale ze strony partyjnego betonu. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że beton ten nie odegrał żadnej roli.
  Wniosek?
  Tzw. demoliberalizm czyli po mojemu - tzw. demonkratura - jest najbardziej uniwersalnym narzędzie w łapkach czarciego pomiotu do przerobu ludzi stworzonych przez Boga - na szatańskie odchody - co widać, słychać i czuć - więc przerabianie trwa - szalala-la-la-la.
 • @Rzeczpospolita 20:20:25
  Proszę wykazać, że był faktyczny zamiar usunięcia Żydów z kierownictwa Solidarności.

  Dopiero wtedy porozmawiamy. Na razie gra Pan u mnie rolę idioty.
 • @Wican 19:52:25
  A jakie miał wyjście Jaruzelski z nożem solidaruchów pod żydowskim przywództwem na szyi ?
  Komu miał oddać władzę jak nie przywódcom Solidaruchów którymi byli wybrani przez solidaruchów żydzi ?

  Przecież solidaruchy stanowiły mięso armatnie w rękach mafii żydowskiej
  byli całkowicie na usługach tej mafii... ta mafia się wręcz utożsamiała z solidaruchami bo była solidaruchami. Podobnie wyglądało to w KK za JPII.

  @Wican zamykasz oczy na rzeczywistość.. nie myślisz racjonalnie...

  Napisz co powinien twoim zdanie zrobić Jaruzelski.
  Konkretnie... komu oddać władzę jak nie solidarności reprezentowanej przez żydów (solidarność podobno była samodzielnym samorządnym związkiem zawodowym i sama wybierała swoich przywódców i przedstawicieli)
  To komu Jaruzelski powinien oddać władzę ? i co na to 10 milionowa solidarność z Bolkiem na czele ?
 • Już 20 tys. POLAKÓW powiedziało NIE roszczeniom żydowskim. WALCZYMY DALEJ | Bąkiewicz, Piotrowski
  https://youtu.be/JrqLES7stAM
 • Żeby Polska była Polską.
  http://amerbroker.pl/?go=content&action=show&id=35
 • @demonkracja 21:42:50
  Nie wiem, kto to jest "demonkracja" ale ma całkowitą rację w poniższym stwierdzeniu:

  //Tzw. demoliberalizm czyli po mojemu - tzw. demonkratura - jest najbardziej uniwersalnym narzędzie w łapkach czarciego pomiotu do przerobu ludzi stworzonych przez Boga - na szatańskie odchody - co widać, słychać i czuć ...//

  Jako filozof z zawodu, pozwolę sobie przypomnieć, że już 175 lat temu, młody wtedy jeszcze Karol Marks w "W kwestii żydowskiej" (1844) zauważył coś podobnego, cytuję

  //Społeczeństwo obywatelskie (tj. demoliberalizm) ze swych własnych trzewi RODZI ŻYDA wciąż na nowo.//

  A kim się deklaruje być - me uszanowanie dla niego - //Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II,//

  Czyli po prostu jest on w PRAKTYCE DEMOLIBERAŁEM, idącym za NEOJUDAISTYCZNYM, ETYCZNYM wskazaniem św. JANA PAWŁA II "Panujcie nad Ziemią i nad wszystkim co się na niej poruszać odważa".

  Czyli jak w dawnym Izraelu, mamy u nas kłótnie między "przywiązanymi do tradycyjnych wartości" Saduceuszami, a "otwartymi na świat" Faryzeuszami.

  I tyle nam z tej polskości, po JPII, Solidarności, fundacji Sorosa/Batorego, KK itd. pozostało. Nawet nie żaden CZARCI POMIOT (bo ten przynajmniej, z definicji, ma być Inteligentny) tylko "pobojowisko polskie", bez reszty zapchane samochodami, hipermarketami, bilbordami, gigantycznymi składowiskami śmieci, luksusowymi domami, w których praktycznie nikt nie mieszka, niezliczonymi sądami i innymi wytworami "cywilizacji właściwie zrozumianej".

  I TO JEST POLSKA WŁAŚNIE, NA WZÓR USA ("Amerykanizm to 4 wielka religia Zachodu" - książka Dawida Gelertner, skomputeryzowanego hiperjudaisty, obecnego doradcy naukowego prez. Trumpa, którego w 1993 usiłował zabić - tylko go ciężko ranił - "unabomber" Ted Kaczynski z mego UC Berkeley.
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:12:05
  Idiotą i/lub kanalią, jest zawsze ten, kto nie zna faktów, kto je ignoruje lub dobiera do stworzonego przez siebie fałszywego obrazu zjawiska lub zdarzenia.
  __________________________________________

  Za tygodnikiem Polityka - „Pierwszy zjazd Solidarności” https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1519400,1,pierwszy-zjazd-solidarnosci.read

  „Ulotki antykorowskie i antyżydowskie towarzyszą zjazdowi od początku, przenikają do sali obrad – zanotowała w reportażu Henryka Dobosz. – To się nasila w II turze zjazdu. Wzdłuż kolejki elektrycznej, na murach i parkanach pojawiają się złowrogie napisy: »KOR i Żydzi precz z Solidarności«, »KOR i Żydzi na pal«.„
  _________________

  za: http://www.polska1918-89.pl/pdf/demokracja-na-slizgawce,2997.pdf

  „Moskiewska „Prawda” w komentarzu redakcyjnym stwierdziła, że I KZD „został przekształcony przez elementy ekstremistyczne tej organizacji w antysocjalistyczną i antyradziecką orgię […], schadzkę etatowych pracowników aparatu »Solidarności«, przedstawicieli sił kontrrewolucyjnych, antysocjalistycznych ugrupowań KSS-KOR i KPN […] włącznie z agenturą imperialistycznych sił specjalnych, tych wszystkich, którzy nienawidzą socjalizmu, władzy ludowej w Polsce, zmierzają do zburzenia podstaw socjalistycznego państwa polskiego, rozerwania międzynarodowych sojuszy PRL i restauracji w końcowym wyniku burżuazyjnego ładu w Polsce.”

  „W imieniu regionu Ziemia Radomska jeden z delegatów zgłasza projekt uchwały o uznaniu działalności KOR jako pierwszego ogniwa robotniczej i obywatelskiej solidarności. Jest sprzeciw.
  (…)
  Jednak robotnicy z delegacji lubelskiej boją się poprzeć uchwałę. Załogi przykazały im trzymać się od KOR z daleka.”
  _____________________

  Itd., itp.
 • @Oscar 07:52:15
  "A jakie miał wyjście Jaruzelski z nożem solidaruchów pod żydowskim przywództwem na szyi ?"

  Nic takiego nie miało miejsca. WP było na tyle dobrze zorganizowaną armią (co udowodnił stan wojenny), że mogło zlikwidować każdą rebelię - niestety, nie podlegało polskiemu kierownictwu (Jaruzelski, Kiszczak - żydowscy oficerowie IW, którzy już w październiku 1980r. dokonali zamachu stanu).

  Decydujące znaczenie dla przejmowania przez Żydów władzy w całym bloku socjalistycznym miał rozpad ZSRR. Rozpad ZSRR trwał od 16 listopada 1988 (Estońską SRR ogłasza suwerenność) do 26 grudnia 1991 - oficjalnie został zakończony deklaracją o samorozwiązaniu ZSRR uchwaloną przez Radę Najwyższą ZSRR.
 • @Rzeczpospolita 10:38:11
  Teraz per analogia nastąpi proces odwrotny...
  "Decydujące znaczenie dla przejmowania przez Polaków władzy w Polsce miał rozpad USA i UE"
  Dotyczy to zresztą wszystkich zniewalanych od lat przez globalną mafię żydowską Narodów.

  Jesteśmy u progu tego procesu.
  Może już w przyszłym toku.. przy okazji wyborów Prezydenckich w USA ?
  Tramp nie ustąpi a mafia żydowska nie może dłużej zwlekać z realizacją swoich celów... ostatni dzwonek na szansę powodzenia już minął kilka lat temu.. ale jeszcze zechcą próbować...
  Wygrana Trampa to grób dla globalnej mafii żydowskiej..
  dalej przepychanki będą się toczyły jedynie co do tryby w jakim ta zbrodnicza globalna organizacja upadnie a z nią (CIA, Mossad, niezliczone fundacje już bez fundatorów...i setki tysięcy najemników w za pieniądze w tym banderowcy)

  Moim zdaniem przesilenie nastąpi w przyszłym roku a potem lawina wydarzeń...
  Gdy wygra Tramp to lawina wydarzeń pochłonie mafię żydowską na świecie (Tramp przejdzie do deklarowanej od początku polityki izolacji USA)
  Gdy Tramp przegra mafia rzuci się odbijać od świata utracone "zasoby", wpływy i przegra tę walkę choć może być miejscami gorąco.
 • @Oscar 11:25:00
  "Decydujące znaczenie dla przejmowania przez Polaków władzy w Polsce miał rozpad USA i UE"

  Teoretycznie taki proces jest możliwy. Jednak polityczna rzeczywistość w naszym kraju jest taka, że to Żydzi dysponują u nas resortami siłowymi, mediami, sądownictwem, bankami, praktycznie decydują o całym życiu gospodarczym i co najistotniejsze, to oni, Żydzi, a nie my, Polacy, są zorganizowani.
  A zatem wycofanie się USA z Europy, rozpad UE, nie spowodują odebrania Żydom władzy w Polsce.

  Odnośnie Trumpa pozwolę sobie zachować odmienne zdanie. Według mnie, gdyby Trump w jakikolwiek sposób stwarzał w USA zagrożenie dla Żydostwa, czy to dla środowisk radykalnych, czy umiarkowanych, już dawno podzieliłby los JFK.
 • @Rzeczpospolita 10:25:56
  To, że ludzie zaczęli się orientować antykorowsko - nie znaczy, że wygrali tę batalię.
  O ile pamiętam - nikt z zarówno jawnie wystepujących Żydów, ani też tych z polskimi nazwiskami - nie został usunięty z władz Solidarności.

  Zatem - pańskie uwagi są jedynie mącącymi obraz dyrdymałami.
 • @Rzeczpospolita 13:21:40
  żydów jest mało "prezesi" nie będą walczyć na ulicach z tłumami Polaków.
  Mogą na nich nasłać albo Banderowców albo jakichś Polskich pożytecznych idiotów.
  Pożytecznych idiotów już jakby mniej ci z PO to wprost żydostwo.
  Policja ta nie banderowska stanie po stronie Polaków podobnie wojsko.
  Bez wsparcia zewnętrznego żydzi nie mają szans...

  Powstanie rząd Tymczasowy Polski do "obrz(ż)ydzenia".
  Ten rząd kilkoma dekretami zmiecie całe żydostwo z koryta Polskiej władzy.
  A Polskie już media, Polskie władze, Polskie ustawy dokonają reszty.
  i nie znaczy że będzie pięknie.. bo co to znaczy Polskie ..?
  katolickie, ateistyczne, liberalistyczne, socjalistyczne czy inne Maryjo wyznawcze...
  Jesteśmy podzieleni i trzeba się jednoczyć ponad podziałami...
  Najpierw wspólnota Narodowa a potem wewnętrzne dyskusje nad optymalnym systemie władzy akceptowalnym przez wszystkich...
  Tu trzeba ukłonów czyli kompromisów w każdym Polskim kierunku...

  Będzie trochę bałaganu z tymi żydami ale pojawią się nieznani mądrzy Polacy którzy ten bałagan szybko opanują.
  A mafia żydowska bez swoich mediów, "nadzwyczajnej kasty" bez wsparcia z zagranicy niewiele może.
  Może jeszcze zadźgać nożem jednego czy drugiego wielkiego Polaka ale to niczego nie zmieni.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:30:42
  Oczywiście, że żaden Żyd nie został usunięty z władz "S", bo taką możliwość zlikwidował stan wojenny za wprowadzeniem, którego opowiadał się np. B.Geremek.
 • @Oscar 14:05:25
  No, dobrze, ale jak to chciejstwo przekuć na realia przy całkowicie niezorganizowanym narodzie.

  Wszystkie oficjalnie istniejące organizacje polityczne w IIIRP (czyli te, o których Polak może usłyszeć w mediach) powstały lub są kontrolowane przez Żydostwo, łącznie z (wy)Ruchem Narodowym.

  Bez polskich organizacji nie jest możliwe odzyskanie władzy, a jak do tej pory Żydzi (ale także i Kościół) skutecznie dbają, żeby żadna taka organizacja nie powstała - wiem o tym z własnego doświadczenia od ponad 20 lat.
 • @Rzeczpospolita 14:11:24
  Karkołomne, naciągane, lewą ręką za prawe ucho..
  Jednym słowem Jaruzelski pewnie na żądanie Geremka uratował żydów z Solidarności wprowadzając stan wojenny.
  bo co ? Solidarność już już miała się ich pozbyć ?
  nie było żadnych symptomów ...
  były symptomy zagrożenie wojną domową, nawoływania do przejmowania magazynów wojskowych, byli ZOMOWCY pokazujący V na służbie to oznaczało ryzyko rozłamu w strukturach siłowych .. a to oznaczało wojnę domową.
  Jaruzelski to przeciął i uratował Polskę od wojny domowej po raz pierwszy za solidaruchów.
  Po raz drugi uratował Polskę od wojny domowej gdy poddał Polskę solidaruchom dalej z żydami (jakoś się ich nie pozbyli jak wrócili z domów wczasowych w których ich Jaruzelski internował i tuczył).
 • @Rzeczpospolita 14:18:51
  Nie ma Polskich organizacji ?
  Pewnie są tylko są nie legalne i nie mogą działać oficjalnie.
  To tak jak podczas okupacji Hitlerowskiej... partyzanci niby byli ale ich nie było...wtedy działali z ukrycia co nie dawało szans na zwycięstwo
  a powodowało dotkliwe straty ludności cywilnej w trybie represji ze strony Nazistów.

  Dzisiaj też penie w strukturach władzy jest wielu Polski Narodowych patriotów.. muszą się oni jednak głęboko maskować...jak chcą przeżyć i coś dla Polski dobrego zrobić.
  Organizacje prowadzące jakąś działalność szybko są rozpracowywane przez Mossad (totalna inwigilacja).

  Jak sądzę na razie wszystko jest na etapie osobistych sympatii długoletniej znajomości i prywatnych rozmów...
  Dzisiaj walka ze Syjonizmem w Polsce to już Narodowy "sport" Polaków różnych odcieni ideologicznych.
  Taki 'biotop" w sprzyjających warunkach natychmiast "ożywi" Polską Narodową rację stanu...
  Oznaką że takie siły istnieją są coroczne marsze 11 listopada... tak znienawidzone przez mafię żydowską.
  Poważni gracze jedna ciągle pewnie konspirują gdzieś gdzie ich nikt nie dostrzega.
 • @Rzeczpospolita 14:18:51
  A jakie są propolskie organizacje?
  Wg pana - te które są nastawione antyżydowsko. Czyli takie, które całą swą energię wytracą na walce z Żydami.

  Oczywiście, Żydzi, jako dysponujący wszystkimi środkami przemocy, szybko wyłapią i zlikwidują tych "polaków".
  Prowokacja - lepiej tego nie można wymyślić.

  Polskość - nie jest nastawiona na zwalczanie Żydów, a na harmonijne ułożenie relacji społecznych - tyle, że bez uprzywilejowania żadnej grupy.
  I na to należy się nastawić.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:13:14
  Ależ z pana hipokryta:
  "Oczywiście, Żydzi, jako dysponujący wszystkimi środkami przemocy, szybko wyłapią i zlikwidują tych "polaków"."
  Innym pan zarzuca, ze gdy piszą o zagrożeniach i walce z nimi to sieją defetyzm. Cóż, pańska relatywistyczna cywilizacja, w któej został Pan ukształtowany, jest dla mnie jasna, od dłuższego czasu.
  Relatywizm to typowe dla cywilizacji żydowskiej.
 • @Berkeley72 10:24:27
  ----------------
  "Nie wiem, kto to jest "demonkracja" ale ma całkowitą rację w poniższym stwierdzeniu:"
  ----------------
  Dzięki - miło mi, że nie jestem odosobniony w swoich poglądach - a ponadto jestem tubylcem z krwi i kości.
  -----------------
  "//Społeczeństwo obywatelskie (tj. demoliberalizm) ze swych własnych trzewi RODZI ŻYDA wciąż na nowo.//"
  -----------------
  Tak - i dlatego Fukuyama napisał to z czego zasłynął - bo znał te słuszne przemyślenia Marksa.
  ------------------
  "I TO JEST POLSKA WŁAŚNIE, NA WZÓR USA"
  ------------------
  Polacy nie maja swojej warstwy przywódczej czy artystów kreujących polską kulturę - osadzoną w teraźniejszych czasach - więc siłą rzeczy ta amerykanizacja zostaje tutaj przyjęta bez żadnej refleksji. Ba - odcięto nas od korzeni skutecznie i dokładnie.
  Wniosek?
  Gdyby tak kiedyś - czarci pomiot powrócił do etapu mądrości pt. budujemy w Europie państwa narodowe - to obawiam się, że Polski nie będzie komu budować i nie będzie na czym jej - budować.
  Pozdrawiam
 • @demonkracja 18:22:59
  KK robi wszystko by przywódcami Polaków byli wyłącznie biskupi najlepiej ci z korzeniami żydowskimi.
  Prawdziwych pojawiających się przywódców Polski KK solidarnie i w porozumieniu z mafią żydowską dyskredytuje w oczach "polskich owieczek" czy "polskich gojów".
  Do tego dołączają się "przyjaciele" zza zachodniej granicy oraz ci ze wschodu Polski zwłaszcza ci z Wołynia.
  A Polski "Narodek" pozwolił odebrać sobie Polskie kiedyś media.
  Bez własnych mediów Naród nie ma spoiwa... jest pozbawiony głosu, wie o świecie tyle ile mu polskojęzyczne czyli wrogie Polsce media powiedzą.
  I tak Narodek się "edukuje" już od 30 lat.

  ale... mamy jeszcze wolny internet... ten jeszcze nie jest tylko polskojęzyczny to Polacy mogą dyskutować wprawdzie na podsłuchu i na podglądzie ale zawsze...
 • @krzysztofjaw 18:01:59
  Bardzo ważne! "Minister Finansów jest niebezpiecznym człowiekiem". Co z naszymi emeryturami?
  https://www.youtube.com/watch?v=EfAqVNSQnMs


  Ps...Pisowski Rostowski czy jeszcze gorzej? Jeszcze gorzej. Nadrzędnym celem tego eskimosa jest obrót bezgotówkowy! Pan minister finansów nie jest Brytyjczykiem, nawet jeśli ma obywatelstwo tego kraju, a zapewne takowe posiada. Podejrzewam też, że nie tylko to obywatelstwo ma w swym posiadaniu. Nowy minister ma twardy akcent, bardzo charakterystyczny dla pewnej nacji... Ma również profil przypominający ... Natanjahu. Więc? Mam pewne podejrzenia ...Obstawiam, że to komornik od 447...Przyznać należy że tylko skurwysynów wybiera się do roli ministrów finansów i premierów z pochodzenia innego niż polskiego, czas to zacząć kontrolować i przeciwstawiać się temu. Wszyscy mówią, że urodził się w Londynie, minister finansów Tadeusz Kościkowski jest dla PiS jak Rostowski dla PO. To będzie bardzo znane nazwisko, nie raz będziemy go przeklinać, tak samo jak Balcerowicza. Najistotniejsze jest to, że nie mamy już wcale Polaków na stanowiskach w polskim rządzie. To City of London Corporation - Właściciel Polski - desygnował go na to stanowisko. City of London nominuje ministrów finansów w Polsce żeby pilnowali systemu zniewolenia fiskalnego. Polska to państwo teoretyczne. Chuj, dupa i kamieni kupa. Pozwalają na święto niepodległości żeby tubylcy mieli złudzenie wolności. Już jeden skurwysyn finansowy z Londynu był/piniędzy nie ma itd/ teraz kolejny żyd mianowany przez żyda premiera. To już jawny zamach na kasę Polaków. Bądźmy wreszcie mądrzy przed szkodą, wycofujmy kasę z banków, płaćmy normalnie gotówką a nie kartami telefonami i innymi pierdołami. Nie masz gotówki w ręku to nie masz jej bo system ci ją zabierze pod byle pretekstem, zwłaszcza gdy łapę nad finansami trzyma żyd! Ten hochsztapler Kościński, kumpel Morawieckiego, urodził się w Anglii i stąd ten jego obcy akcent. To kolejny minister po Rostowskim, Vincencie zresztą, jest nasłany przez masonerię, by zrujnować nasz kraj. Ten pan 4 lata był vice ministrem ministerstwa finansów, więc bardzo uważnie się przyglądał jakie są wpływy do ministerstwa i jakie wydatki i teraz jest ministrem finansów i wie jak zaspokoić "apetyt na 447", a gdzie jest państwo i dlaczego nie składa do sejmu wniosku o roszczenia faktyczne dla Polski zadłużenia żydowskiego w stosunku do Polaków? Jak rządzący są ułomni to niech poproszą dr Kurek to im przedstawi dokumenty i wyliczenia ile żydzi bilionów dolarów są winni Narodowi Polskiemu, kilkadziesiąt, a może i kilkaset i wtedy minister finansów by bardzo szybko uciekał z tego stanowiska bo serce by mu pękło, że goje upomnieli się o swoje? Czy w naszym kraju nie ma dobrych finansistów, że szukamy poza granicami. Jak można zaufać komuś obcemu w tak istotnych sprawach jak finanse naszego narodu?
 • @krzysztofjaw
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19kMzYxYi9wLzIwMTkvMTEvMjMvODI1LzUxNy9jZDg4NzBhMGIxY2I0NjIyYWE0MDVjZTBmOTk2Y2M4MS5qcGVn.jpeg
  Dom Pielgrzyma odwołuje premierę książki "Powrót do Jedwabnego". Sumliński twierdzi, że na skutek interwencji Gminy Żydowskiej. Wojciech Sumliński poinformował, że zostało odwołane spotkanie promocyjnego książki „Powrót do Jedwabnego”, którą napisał wspólnie z Ewą Kurek i Tomaszem Budzyńskim. Spotkanie miało odbyć się 25 listopada w poniedziałek w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie przy kościele św. Stanisława Kostki. Sumliński twierdzi, że premierę odwołano w wyniku interwencji Gminy Żydowskiej w Kurii Warszawskiej. Wciąż nie wierzę, że to się dzieje mówi Wojciech Sumliński na nagraniu opublikowanym na kanale youtube.com Niezależny Lublin. Tyle rzeczy człowiek w życiu widział, ale wciąż jest zaskakiwany jak małe dziecko dodaje. Od dwóch miesięcy przygotowujemy premierę, bo przygotowania do wydania książki trwają od kilku lat i do filmu. Wszystko mamy uzgodnione, dograne, oparte o umowy, opłacone, nic się nie dzieje, czego byśmy nie dotrzymali żadnego zobowiązania podkreśla. W dniu wczorajszym informacja lakoniczna bez żadnego uzasadnienia. Nie podając żadnych przyczyn ani żadnych powodów, że premiera książki „Powrót do Jedwabnego” Wojciecha Sumlińskiego, Ewy Kurek, Tomka Budzyńskiego nie odbędzie się bez podania przyczyny wskazuje. Gmina Żydowska zainterweniowała w Kurii twierdzi Sumliński. Autorzy książki „Powrót do Jedwabnego” nie mają „szczęścia” do sali, w której ma odbyć się jej premiera. Najpierw odmówiło Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie, a teraz Dom Pielgrzyma Amicus w Warszawie.

  https://youtu.be/KnBqPL1TnQs

  https://youtu.be/sajQZyiGP7Y

  Ps...Panie NYCZ tu jest Polska a nie "Polin". Po prostu żydzi rządzą, nawet Kościół Katolicki w Polsce tańczy tak jak mu żydzi zagrają…Jeśli Gmina Żydowska zainterweniowała w Kurii skutecznie to OZNACZA, że żydzi CELOWO infiltrowali jak ich bratanki z UB Kurię, i że mają TAM swoich. Od dzisiaj, gdy spotkasz żyda, żądaj rozwiązania Knesetu.
 • @trojanka 16:43:24
  Pejsy doskonale wiedza, ze sprawa Jedwabnego, jej wyjasnienie, spowodowaloby efekt domina, ktos przyjrzalby sie "pogromowi kieleckiemu"
  i bylby klopot.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej