Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
793 posty 2211 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Stalin rozumiał, że Żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy.

 Niniejszym prezentuję drugą część artykułu umieszczony na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" [1].


Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz - pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. Żydów i ich Talmudu - do niego dotarłem.


Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.


Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a Żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.


Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części Żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.


------------------------------------------------------------


"3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską.

W latach 1939-41 rola Żydów w organizowaniu sowieckiej władzy w Polsce była potężna. Rozpoczął się plan realizacji drugiego projektu objęcia władzy nad naszym krajem. Tym razem nie miało to być wprawdzie własne państwo, lecz raczej pomysł administracji Polakami i utworzenie na naszej ziemi warstwy uprzywilejowanej, składającej się ze „swoich”, ewentualnie z udziałem miejscowych pożytecznych idiotów-karierowiczów. Dr. A. L. Szcześniak przytacza zatrważające dane:

Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tych latach, zajmowali 75 – 90 % stanowisk administracyjnych (!) oraz poważny procent dolnych warstw aparatu terroru. Dokonano wtedy ich rękami ogromnej zbrodni na narodzie polskim, wymordowano elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzono własnych uzurpatorów.

W tym celu utworzono w 1943 roku w Moskwie tzw. Związek Patriotów Polskich, którego organem prasowym było pismo „Wolna Polska”. Organizacja ta powstała z inicjatywy zbolszewizowanych Żydów, często zdrajców Polski i kolaborantów z KPP. Byli to min. Jakub Berman, Alfred Lampe, Hilary Minc, Julia Brygystierowa, Jerzy Borejsza (Goldberg) i Paweł Hofmann. Oczywiście, dla niepoznaki, dobrano sobie kilku, etnicznie polskich, zatwardziałych komunistów, jak Wanda Wasilewska, czy skoligacony z Żydami, Aleksander Zawadzki (miał żonę Żydówkę). Aby zagwarantować ich posłuszeństwo, ludziom tym umożliwiano szybką karierę w aparacie sowieckim. Mimo, iż wielu z członków ZPP wcześniej, oficjalnie deklarowało brak zainteresowania istnieniem, w ogóle, niepodległej Polski jako takiej (!), zwrócili się oni do Moskwy z pomysłem utworzenia armii „polskiej”. Historyk Jerzy Brochocki, w książce „Rewolta marcowa” pisze:

„W czasie gdy Berling szkolił dywizję, prowadził ją (….) w bój pod Lenino, potem organizował korpus, a następnie armię – oni opanowali bez reszty aparat polityczny, służby specjalne, prokuraturę i sądownictwo dywizji, korpusu, armii. Oto jeden tylko, ale jakże wymowny przykład: na 30 politruków w drugiej dywizji dwudziestu siedmiu było Żydami”. „Swoimi” obsadzono prawie wszystkie stanowiska pełnomocników Związku Patriotów Polskich.”

Oprócz tego utworzono Komitet Organizacyjny Żydów w Polsce. Inicjatorem był Jakub Berman, który przedstawił ten plan, sowieckiemu Żydowi, szefowi radzieckiego MSW, Ł. Berii. W skład kierownictwa weszli J. Berman, E. Szyr i H. Minc. Wśród członków był min. Ozjasz Szechter, ojciec syjonisty Adama Michnika.

Stalin rozumiał, że Żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy. Nawet Stefan Kisielewski pisał w 1968 roku w swych dziennikach:

„Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z gojów. (…) Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał”.

Jeśli chodzi o pierwsze lata powojenne to liczby przedstawia Jan Bodakowski:

„Sowiecki doradca czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. (….) Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów (udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie). Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.


(….) Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj). Żydami byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach. Instrumentem komunistycznego terroru było też ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej (służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące). Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.”

https://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej

Aby zrozumieć te liczby dodam, że oficjalnie udział Żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił około….1 procenta. Było to jednak świadome kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji. Dlatego po wojnie utworzono mit, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było Żydów. Nieprzypadkowo podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys ludzi żydowskiego pochodzenia, co odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce. Ostatnie dane, akceptowane również przez samych Żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600-800 tys. Żydów. Nawet polska wikipedia podaje je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób. Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka. Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy.”

Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu „holokaustu”, miało również inny cel – ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, aby każdego, kto byłby przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i zdziesiątkowanych wojną Polakach, odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.

Tak więc od 1945 roku udaje się Żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad rdzenną ludnością polską – judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.

4. 1968 – Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.

Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel World Federation w 1937 roku:

„Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego (Henryk Pająk – „Piąty rozbiór Polski”)„.

Ponad 35 lat później, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został nakreślony dużo wcześniej.

Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne, że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji, ani nawet utrzymania wpływów, które systematycznie tracili. Po wojnie w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli oni niezwykle silną pozycję. Z czasem stało się więc jasne, że powstały z udziałem Żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za pomocą Stanów Zjednoczonych.

W PRL, po śmierci Stalina, Żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, pomimo utrzymania bardzo silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.

Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód, jako męczenników i ofiar „odwiecznego polskiego anty-semityzmu”. Już w 1956 kierowane przez nich lobby post-stalinowskie (tzw. „puławianie”) rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji, takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Bermana, lub Klub Inteligencji Katolickiej. Po utraceniu monopolu na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod wydarzenia z marca 1968 roku. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i kultury.

Wielu Polaków, czyni tutaj błąd przedstawiając lidera natolińczyków, Gomułkę, jako zwolennika „polskiej drogi do socjalizmu”, który mimo iż był komunistą, przejawiał resztki świadomości pro-polskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni okrzyknąć go bohaterem narodowym.

Trochę światła na sprawę, rzuca – po raz kolejny – dr. Szcześniak w książce „Judeopolonia II”:

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami (Gomułka, Jóźwiak, Zawadzki, Sztachelski, Bieńkowski, Kliszko i wielu innych)”.

Znamienne jest, że W. Gomułka brał udział w tajnej konspiracji Żydów, mającej zmylić miejscowych. Według żydowskiego prawa, był ostatnim Polakiem w swoim rodzie, a jego dzieci mogłyby być już uznane za „stuprocentowych” Żydów. Wobec tego zasadne jest podejrzenie, że Władysław Gomułka mógł również konspirować, w 1968 roku, kontrolowany desant „wypędzonych” członków lobby syjonistycznego, które sprawowało władzę w okresie stalinizmu. Zauważmy, że duża ich część została przy władzy, natomiast ani zbrodnie, ani okupacja z ramienia Sowietów nie zostały nazwane po imieniu. Nikt nie osądził katów narodu polskiego. Dopuszczono tylko kosmetyczną krytykę stalinowskich mordów i represji.

Sprawa rzekomego „wypędzenia” Żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, Kielcach i Marcu 68 ?”. Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:

„Badając sprawę marca 1968 roku i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie natrafiłem. (….) nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.

1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych Żydów na zachód. Zasilali oni min. organizacje emigracyjne. Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu Żydów do władzy w Polsce – tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery".

KOMENTARZE

 • Dobry historyczny tekst.
  Ciekawe komu się to nie spodobało (punktacja).
  Zawsze wiedziałem że żydom pozwolono wyjechać na zachód a nie ich wypędzono.
  Odessano ich tylko od koryta władzy na Narodem Polskim.
  Nie sądzę by to był plan żydowski.
  Moim zdaniem Gomułka był bardziej Polakiem niż jego żona żydówka.

  Takie teksty otwierają oczy byłym "pożytecznym idiotom" .. i są z tego powodu bardzo pożyteczne.
 • Autorze 5! i....Duda wzywa do zgody sitwę z Magdalenki, chwaląc żydów i komunistów, wykluczając prawicę
  https://46bah7dkfu-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/Andrzej-Duda-Reuters-20180816.png Nie dziwię się brakowi logiki w licznych fragmentach przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, który notabene w polskim sejmie, na pierwszym inaugurującym posiedzeniu wspomina o religii mojżeszowej, wzmiankując dodatkowo o poległych Żydach w walce o Polskę. O Żydach walczących przeciwko Polsce i z Polakami oczywiście nic nie wspomniał. Nie dziwię się prezydentowi, bo najwyraźniej obowiązki ma nie tylko polskie, a biorąc pod uwagę aktualny stan polskich umysłów trzeba kuć żelazo póki gorące.

  Andrzej Duda … na pierwszym inaugurującym posiedzeniu wspomina o religii mojżeszowej, wzmiankując dodatkowo o poległych Żydach w walce o Polskę. O Żydach walczących przeciwko Polsce i z Polakami oczywiście nic nie wspomniał…

  Tragikomicznie zabrzmiał fragment:

  Nie mam żadnych wątpliwości, wszyscy byśmy chcieli, żeby była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy.

  Słowa te zostały wypowiedziane w obecności osób, które wielokrotnie, w jawny sposób deklarowały nienawiść do polskich bohaterów i tradycji niepodległościowej. Osoby te postulują całkowitą likwidację polskiej państwowości w ramach unijnego planu opartego o manifest komunistyczny Spinellego. Sam przemawiający również postuluje wpisanie do konstytucji naszą przynależność do tworzonej unijnej federacji po wsze czasy.

  Komunistyczne i socjalistyczne mity

  Odwołanie Dudy do komunistycznego publicysty Mazowieckiego, który szkalował Żołnierzy Niezłomnych, a w 1989. optował za bezkarnością dla komunistycznych zbrodniarzy jest wymownym przykładem fałszowania historii najnowszej. Duda nazwał Mazowieckiego „pierwszym premierem niekomunistycznego rządu”, co jest ewidentną nieprawdą ze względu na jego skład. Premier rzekomo niekomunistycznego rządu wielokrotnie posyłał jednostki ZOMO na polską antykomunistyczną młodzież buntującą się przeciw narzuconej prezydenturze Jaruzelskiego i usiłującą zburzyć pomnik Lenina.

  Ostatnią rzeczą na którą pragnę zwrócić uwagę to obrzydliwa w swojej bezczelności hipokryzja lub wynikająca z ignorancji brednia Andrzeja Dudy, który odwołał się do zdrajcy lizbońskiego śp. Lecha Kaczyńskiego.

  Pan Prezydent Lech Kaczyński – mój Prezydent, u którego byłem kiedyś ministrem, co uważam za wielki zaszczyt w swoim życiu – powiedział, że podstawą patriotyzmu w odróżnieniu od nacjonalizmu i innych postaw jest miłość, miłość do Ojczyzny, ale także do drugiego człowieka, do współobywatela.

  W ten sposób Duda, w charakterystyczny dla marksistów i socjalistów sposób zdeprecjonował umiłowanie narodu, traktując go jako grzech główny, przeciwstawiając mu umiłowanie ojczyzny. Akceptując w nowym sejmie obecność wypromowanych przez TVP i TVN komunistów, równocześnie wykluczył posłów narodowej prawicy (nacjonalistów).

  Dotychczasowa praktyka z dwóch dni pozwala przypuszczać, że słowa Dudy wzięli sobie do serca zarówno komuniści jak i antynarodowi socjaliści Kaczyńskiego, eliminując Konfederację (jak na razie) ze wszystkich ciał kolegialnych.

  [Źródło:] CzarnaLimuzyna

  Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (14.11.2019) / BIBUŁA portal niezależny , 14 listopada 2019.
 • @@@@!
  https://46bah7dkfu-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/BitterReckoningpartofCover.png

  Jewish Collaboration Not Only Recognized, But Actively Punished, in Early Israel. The Exculpatory “All Jews Were Victims” Came Later... Review of Bitter Reckoning: Israel Tries Holocaust Survivors as Nazi Collaborators, by Dan Porat. 2019. Belknap Press, Cambridge, Massachusetts.


  https://www.polishclub.org/2019/11/13/jewish-collaboration-not-only-recognized-but-actively-punished-in-early-israel-the-exculpatory-all-jews-were-victims-came-later/
 • Ukryta prawda o “Ustawie 447”, czyli co żydzi uzgodnili z żydami udającymi chrześcijan i Polaków
  https://46bah7dkfu-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/10/Chrzes%CC%81cijanie-i-z%CC%87ydzi_jpg__600x400.png
  Żydzi zrezygnują ze swoich żądań w zamian za ogłoszenie „Rzeczypospolitej Przyjaciół”, za prawne usankcjonowanie ich współgospodarowania krajem nad Wisłą. Prezydent Duda już kilka miesięcy temu ogłosił, że Polska jest Rzeczpospolitą Przyjaciół. Poniższy artykuł Krzysztofa Zagozdy wyjaśnia jego motywacje.

  https://wrealu24.pl/krzysztof-zagozda-ukryta-prawda-o-ustawie-447/

  Każdy, kto choć trochę interesował się historią ruchu syjonistycznego i jego zdywersyfikowanej aktywności ukierunkowanej na budowę żydowskiego państwa w Palestynie, musi docenić jego niezwykłą skuteczność. Wielu mówi wręcz o wirtuozerii radzenia sobie z sytuacjami na pozór beznadziejnymi. Wśród nich za prawdziwy majstersztyk uważam namówienie Turcji do przyłączenia się do I wojny światowej po stronie – przegranych już – państw centralnych. Skutkiem tego była utrata osmańskiego panowania nad Palestyną i objęcie brytyjskiego nad nią zwierzchnictwa. Tak, to była koronkowa robota.

  Dlaczego teraz o tym piszę? Ano dlatego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ta historia może się powtórzyć z Polską, zamiast Palestyny, w roli głównej. Właśnie wchodzimy w etap najważniejszy: usankcjonowania żydowskiego statusu w kraju nad Wisłą.

  Oczywiście Żydzi nie muszą martwić się o akceptację swoich “praw” przez Wielkich Tego Świata i tzw. międzynarodową opinię publiczną. To mają zagwarantowane zawsze i wszędzie.

  Jedynym twardym orzechem do zgryzienia jest uzyskanie takiej akceptacji od… Polaków. To zadanie karkołomne, ale – jak wykazałem wyżej – do udźwignięcia przez sprytną i bezwzględną strategię żydowską. Powiem więcej: oni przeszli właśnie do ostatniego etapu realizacji tego zadania. Nie ma tu miejsca na analizę wszystkich działań podejmowanych przez nich na przestrzeni setek lat. Zatrzymam się tylko na krótko przy słynnej amerykańskiej “Ustawie 447”.

  W Polsce wokół tej ustawy dominuje narracja o przysłowiowej żydowskiej pazerności. Jestem przekonany, że jest to narracja bardzo korzystna dla Żydów i być może nawet przez nich samych generowana jako swoista zasłona dymna.

  Co mnie skłania do takich podejrzeń? Nie byłoby powodu do wielkiego niepokoju, gdyby roszczenia dotyczące tzw. mienia bezspadkowego formułowane były z pozycji osób prywatnych (nawet wspartych całą machiną żydowskiej propagandy). W takim przypadku sam dołączyłbym do tej “pazernej” narracji.

  Jest jednak zgoła inaczej. Te roszczenia mają wymiar polityczno-cywilizacyjny i są tylko jednym z wielu elementów spektakularnej obecności żywiołu żydowskiego w Polsce, jego denerwującego rozpychania się w naszych włościach. Bez wątpienia jest to proces centralnie sterowany przez całą potęgę Izraela i żydowskiej diaspory, a ta nie potrzebuje naszych miliardów posiadając przecież monopol na swobodne drukowanie banknotów z podobizną prezydentów USA.

  O co więc naprawdę chodzi w “Ustawie 447”?

  Rąbka tajemnicy uchyliło niedawne oświadczenie tzw. Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jego sygnatariusze w pełni zgadzają się z postanowieniami “Ustawy 447”. Są jednak wspaniałomyślni i wyrozumiali. Wiedzą, “że pełne rekompensaty byłyby zbytnim obciążeniem dla Polski”. Po chwili jednak powoli wyłazi szydło z worka.

  “Niemniej jednak jakieś rozwiązanie powinno zostać wypracowane przez wszystkie zainteresowane strony. Wyobrażalne są rozstrzygnięcia kompromisowe, np. rekompensata symboliczna. Wymaga to dobrej woli obu stron”.

  A więc nie chodzi tu o pieniądze? A o co?

  “Jako polscy chrześcijanie i Żydzi wierzymy we wspólnotę, która wynika i ze wspólnych korzeni biblijnych i ze wspólnego życia w naszym kraju”.

  I teraz już wszystko jasne. Roszczenia to tylko finansowa marchewka na kiju, bat na ogłupionych Polaków. Żydzi zrezygnują ze swoich żądań w zamian za ogłoszenie “Rzeczypospolitej Przyjaciół”, za prawne usankcjonowanie ich współgospodarowania krajem nad Wisłą.

  Polska Rada Chrześcijan i Żydów została delegowana, by jako pierwsza skonfrontować Polaków z brutalną dla nich rzeczywistością. Teraz bez wątpienia w jej ślady pójdą tzw. moralne autorytety z kościelnymi włącznie (wybór momentu wybuchu afery pedofilskiej w Kościele nie był przypadkowy), a po nich jednym głosem przemówi elita polityczna.

  Machina ruszyła całkiem na serio. Czym my możemy się jej przeciwstawić

  Krzysztof Zagozda

  Za: Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej , 12 .10.2019 / Patriotyczny Ruch Polski, 14 października 2019.

  *
 • @@@@!
  Ustawy uchwalone w Senacie USA nie mają akt prawnych w Polsce, wyraźnie to powiedzieli, prezydent Andrzej Duda, Premier Morawiecki i prezes PiS, J. Kaczyński i żydzi niech nie liczą na uchwałę 447 Senatu USA. W latach 30-tych ubiegłego wieku niemiecki rząd pewnego znanego socjalisty ustalał różne prawa, które wtedy też nie obowiązywały w Polsce. Skoro te ustawy są bez znaczenia to po co je uchwalają? Dlaczego przykładowo Szwajcaria uległa pod podobnymi naciskami i wypłaciła żydom pieniądze? Szwajcaria 1995 vs Polska 2019, czyli kilka słów na temat roszczeń organizacji żydowskich
  Jest rok 1995.
  W amerykańskich mediach masowo zaczynają się pojawiać informacje, jakoby szwajcarskie banki przywłaszczyły sobie 7 miliardów USD (z odsetkami 9,5 miliarda USD) należących do depozytów pozostawionych przez europejskich Żydów, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Ogromna machina propagandowa rusza z całą mocą, padają mocne oskarżenia na komisji senackiej, a w amerykańskiej prasie wprost nazywa się szwajcarskich bankierów pazernymi złodziejami. Dochodzi do tego, że kilka parlamentów stanowych oficjalnie wzywa do bojkotowania szwajcarskich towarów, a nawet do wprowadzenia zakazu ich importowania. Naciski są tak silne, że ambasador Szwajcarii podaje się do dymisji.

  Tymczasem Szwajcarzy, nieco zaskoczeni skalą ataków, twierdzą, że kwota 7 miliardów USD rzekomo należących do Żydów została wzięta z sufitu, gdyż podczas wojny wartość lokat we wszystkich szwajcarskich bankach wynosiła od 5 do 6 miliardów USD, według różnych szacunków. Co się dzieje dalej…? W 1996 roku zostają powołane 2 międzynarodowe komisje: tzw. komisja Volckera oraz komisja Bergiera, które mają za zadanie zbadać całą sprawę. Komisja Volckera zatrudniła około 650 księgowych, którzy zbadali ponad 4 miliony rachunków bankowych z prawie 7 milionów, jakie istniały w szwajcarskich bankach w latach 1933 – 1945. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami ok. 54 tys. kont bankowych mogło należeć do ofiar II Wojny Światowej – tyle, że prawie połowa tych kont nie należała do Żydów, lecz do Francuzów, którzy lokowali przed wojną swe oszczędności w Szwajcarii obawiając się nacjonalizacji (wiadomo, w trakcie wojny państwo potrzebuje pieniędzy i raczej nie przejmuje się tzw. własnością prywatną). Oszacowana przez komisję Volckera wartość depozytów zgromadzonych na tych kontach wynosiła ok. 44 miliony franków, czyli ok. 32 miliony USD. Różnica w stosunku do żądań wysuwanych przez organizacje żydowskie – kolosalna.

  Światowy Kongres Żydów nie uznał tych szacunków – twierdzono, że europejscy Żydzi zakładali konta w szwajcarskich bankach również na nazwiska znanych im Szwajcarów, także bojąc się nacjonalizacji wszystkiego, co żydowskie. Znając klimat polityczny tamtych lat, można przyjąć, że w pewnych przypadkach rzeczywiście tak mogło być. Kolejny krok: dwaj amerykańscy adwokaci składają w nowojorskim sądzie pozew przeciwko szwajcarskim bankom, występując w imieniu 18 tys. ofiar II WŚ. Medialna burza trwa, pojawiają się kolejne naciski, więc szwajcarskie banki decydują się na publikację listy posiadaczy kont, które były „martwe” od 1945 roku, a do tego deklarują, że wszyscy żyjący właściciele lub żyjący spadkobiercy odzyskają swoje depozyty wraz z odsetkami za kilkadziesiąt lat.

  Rozwiązanie sprawy
  Koniec końców Szwajcarzy zgodzili się wypłacić odszkodowania w wysokości 1,25 miliarda USD, a dodatkowo przeznaczyli 200 milionów USD na fundusz charytatywny dla ofiar Holocaustu. Kampania medialna przeciwko Szwajcarii zakończyła się, a pozwy zostały wycofane.

  https://bialekolnierzyki.com/wp-content/uploads/2019/02/komisja-bergiera.jpg

  Komisja Bergiera ogłasza swój raport. Źródło: srf.ch  =Jest rok 2019.
  Podczas konferencji „pokojowej” z udziałem przedstawicieli Izraela oraz USA dochodzi do szeregu dyplomatycznych upokorzeń Polski, które w normalnym, suwerennym kraju nie powinny być tolerowane przez naszych polityków. Do tego amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo oficjalnie wzywa Polskę do rozwiązania kwestii restytucji mienia ofiar Holocaustu, wpisując się w tym samym w retorykę tzw. ustawy 447, na mocy której Amerykanie mogą stosować dyplomatyczne naciski na inne państwa celem poparcia roszczeń organizacji żydowskich. Pojawiają się też skandaliczne wypowiedzi w mediach amerykańskich sugerujące współodpowiedzialność Polaków za Holocaust. Czy ta machina jeszcze mocniej się rozkręci? Cóż, zobaczymy… Stawka w tej grze jest jednak niebagatelna, gdyż chodzi o kwoty wielokrotnie wyższe niż w przypadku Szwajcarii. Otóż, według różnych szacunków, organizacje żydowskie domagają się od Polski 40-60 miliardów USD tytułem „zadośćuczynienia za mienie utracone przez polskich Żydów w wyniku Holocaustu”.

  Wątpliwości w sprawie: brak

  1. Za wybuch II Wojny Światowej odpowiadają tylko i wyłącznie Niemcy. Do tego Polacy nigdy nie stworzyli kolaboracyjnego rządu, który współpracowałby z nazistowskim okupantem, więc nie mogą ponosić odpowiedzialności za zniszczenia powstałe w trakcie działań wojennych.

  2. Spadkobiercy polskich Żydów mogą dochodzić swoich praw przed polskim sądem na takich samych zasadach, jak obywatele innych krajów (w tym Polski). Jeśli więc rzeczywiście mają udokumentowane podstawy do uzyskania odszkodowania, to zapewne je otrzymają.

  3. Z prawnego punktu widzenia roszczenia do tzw. mienia bezspadkowego nie mają racji bytu. W Kodeksie cywilnym istniał i istnieje artykuł, który mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa. Jest to norma występująca praktycznie we wszystkich cywilizowanych systemach prawnych na całym świecie. Dla porządku: zdecydowana większość Żydów mieszkających w Polsce do 1945 roku miała polskie obywatelstwo.

  4. W 1960 roku pomiędzy Polską a USA została podpisana umowa indemnizacyjna, na mocy której wszelkie roszczenia wysuwane przez amerykańskich Żydów w stosunku do majątku znajdującego się na terytorium Polski powinny być kierowane do rządu USA! Polska zresztą zapłaciła Amerykanom 40 milionów USD na pokrycie tych roszczeń, a rząd USA przyjął na siebie ewentualne roszczenia odszkodowawcze. Umowa ta pozostaje cały czas w mocy.

  Ergo: wszelkie roszczenia zbiorowe wysuwane względem naszego kraju przez organizacje żydowskie nie mają podstaw ani w prawie polskim, ani tym bardziej w prawie międzynarodowym! Ciężko je więc traktować inaczej niż jako próbę wymuszenia potężnych pieniędzy, przeprowadzaną w „białych kołnierzykach”. Oczywiście nie oznacza to, że faktycznym – podkreślam, faktycznym – spadkobiercom nie należą się odszkodowania, ale nie mogą być one przyznawane zbiorowo z automatu, do tego w kwotach odgórnie narzuconych! Warszawa, luty 2019 – Szczyt Bliskowschodni. Źródło: wiadomosci.dziennik.pl  Pozakulisowy transfer pieniędzy…?
  Należy mieć tę świadomość, że nasi politycy, aby zachować pozory niezależności, nie muszą się oficjalnie godzić na spłatę tych roszczeń! Te kilkadziesiąt miliardów USD można stopniowo „wytransferować” z Polski chociażby płacąc zawyżone kwoty za obecność amerykańskich wojsk (np. Niemcy ponoszą niecałe 20% kosztów), mocno przepłacając za amerykański sprzęt wojskowy, sprzedając za bezcen koncesje na wydobycie kopalin firmom z USA – itp. itd. Tak też to można rozegrać, bo pieniądze trafią „pod stołem” do kogo trzeba, a tzw. ciemny lud nigdy nie będzie wiedział, dlaczego ciągle podwyższają mu podatki…

  Niestety, nie znamy faktycznej pozycji międzynarodowej Polski na dzień dzisiejszy – tą wiedzą dysponuje tylko ścisłe grono osób w kraju. Nie wiemy więc, jakie zagrożenia czają się w mroku pozakulisowym, bo prawdziwej polityki nie robi się przecież w telewizji – to tylko teatr dla ludu. Możliwe, że nasze położenie jest na tyle trudne, że musimy iść na pewne ustępstwa. Ale to tylko spekulacje, bo równie dobrze wcale nie musi być z nami, jako państwem, aż tak źle, aby godzić się na absurdalne żądania! Pewne jest jednak to, że jak największa liczba Polaków powinna sobie zdawać sprawę z potencjalnego zagrożenia, bowiem kapitulacja wobec roszczeń organizacji żydowskich najprawdopodobniej będzie miała fatalne skutki dla naszej gospodarki i mocno przyblokuje jej rozwój na lata (co odczujemy w naszych portfelach). A do osób żądających od Polski „wyrównania rachunków”, powinien iść jeden przekaz: pretensje proszę wysuwać w stosunku do Niemców.

  https://bialekolnierzyki.com/wp-content/uploads/2019/02/szczyt-bliskowschodni.jpg

  Warszawa, luty 2019 – Szczyt Bliskowschodni. Źródło: wiadomosci.dziennik.pl  Pozakulisowy transfer pieniędzy…?
  Należy mieć tę świadomość, że nasi politycy, aby zachować pozory niezależności, nie muszą się oficjalnie godzić na spłatę tych roszczeń! Te kilkadziesiąt miliardów USD można stopniowo „wytransferować” z Polski chociażby płacąc zawyżone kwoty za obecność amerykańskich wojsk (np. Niemcy ponoszą niecałe 20% kosztów), mocno przepłacając za amerykański sprzęt wojskowy, sprzedając za bezcen koncesje na wydobycie kopalin firmom z USA – itp. itd. Tak też to można rozegrać, bo pieniądze trafią „pod stołem” do kogo trzeba, a tzw. ciemny lud nigdy nie będzie wiedział, dlaczego ciągle podwyższają mu podatki…Niestety, nie znamy faktycznej pozycji międzynarodowej Polski na dzień dzisiejszy – tą wiedzą dysponuje tylko ścisłe grono osób w kraju. Nie wiemy więc, jakie zagrożenia czają się w mroku pozakulisowym, bo prawdziwej polityki nie robi się przecież w telewizji – to tylko teatr dla ludu. Możliwe, że nasze położenie jest na tyle trudne, że musimy iść na pewne ustępstwa. Ale to tylko spekulacje, bo równie dobrze wcale nie musi być z nami, jako państwem, aż tak źle, aby godzić się na absurdalne żądania! Pewne jest jednak to, że jak największa liczba Polaków powinna sobie zdawać sprawę z potencjalnego zagrożenia, bowiem kapitulacja wobec roszczeń organizacji żydowskich najprawdopodobniej będzie miała fatalne skutki dla naszej gospodarki i mocno przyblokuje jej rozwój na lata (co odczujemy w naszych portfelach). A do osób żądających od Polski „wyrównania rachunków”, powinien iść jeden przekaz: pretensje proszę wysuwać w stosunku do Niemców.

  https://bialekolnierzyki.com/szwajcaria-1995-vs-polska-2019-czyli-kilka-slow-na-temat-roszczen-organizacji-zydowskich/
 • Jak mi szacowny mój ojciec opowiadał, wśród polskiej inteligencji b. mało było komunistów
  - i to wykorzystali żydzi deportowani w głąb ZSRR (deportowani podobnie jak i inni przedstawiciele polskiej inteligencji, zamieszkałej na kresach), by w momencie, gdy wojna zaczęła się przechylać na korzyść ZSRR, napchać się do ZPP organizowanego przez znajomą Stalina, córkę przedwojennego polskiego ministra, Wandę Wasilewską.

  W przedwrześniowej Polsce, główną siłą zwalczającą komunizm, był oczywiście Kościół.

  W Czechach kościół katolicki (przed II WŚ) nie był zbyt popularny, więc liczni tam komuniści, nawet bez pomocy Stalina, przejęli władzę w Czechosłowacji w 1948 roku. (A tamtejsi żydzi już w kilka miesięcy po tym, zaczęli przeciw komunistom spiskować - patrz proces Slansky'ego).

  Ad "mój ojciec" - to proszę poczytać z notki do publikacji w Annałach Geologii Polskiej - pod koniec http://markglogg.eu/?page_id=2

  (TO JEST KONIECZNE w przypadku tak anonimowego portalu jak neo24, gdzie oprócz historii życia jego założyciela, o dyskutantach praktycznie nic nie wiemy. Np. krzysztofjaw twierdzi, że dlań AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II).

  W tej sytuacji zobowiązany jestem dodać, że Wojtyła to był oczywiście DOBRYM ZNAJOMYM mego śp ojca.
 • @kula Lis 69 15:43:52
  Schetyna nie chce zdradzić konkurenta Pretty Woman w prawyborach. Tyle, że to proste. Będzie nim Richard Gere.

  Emocje sięgają zenitu.
 • @Oscar 14:45:25
  Dlatego ten tekst przytaczam i odniosę się do niego w ostatniej części. Ale już teraz zapewne znów będę okrzyczany "antysemitą", choć faktycznie tekst mówi prawdę historyczną z pewnymi subiektywnymi konkluzjami.

  Rok 1968 to był rok kiedy trzeba było zosilić ludnościowo Izrael i tak sie stało...

  Pozdrawiam
 • @kula Lis 69 15:28:30
  Jest dużo racji w tym tekście. Zresztą Pan prof. M. Dakowski jest naprawdę patriotą i bardzo go cenię. Szkoda, że tak mało ludzi zna jego poglądy a naprawdę warto.

  A co do prezydenta A. Dudy. Nie wiwm co obiecał Żydom w Waszyngtonie, ale cos czuję, że jednak zaczniemy spłacać te ich wyimaginowane reparacje wojenne.

  Pozdrawiam
 • @kula Lis 69 15:31:20
  Bez Żydów Niemcy sami nie przeprowadziliby Holocaustu.
  Pozdrawiam
 • @kula Lis 69 15:43:52
  Dziękuję za cenne wstawki artykułów, bo idealnie wkomponują się w tekst notki i są jej uzupełnieniem.
  Pozdrawiam
 • @Husky 16:02:53
  Ha, ha, ha... Ten Gere to opanowany myślą lewacką osobnik z kręgów Hollywood i nie ma się co dziwić, że nasza "srebrna Pretty Woman" się z nim dogadywała. Pewno są na jednym poziomie intelektualnym.
  Pozdrawiam serdecznie
 • @kula Lis 69 15:34:14
  "Machina ruszyła całkiem na serio. Czym my możemy się jej przeciwstawić"

  Populacją, @kula Populacją.
  Ich stosunkowo mało.
  Można im nawet obiecać Polskę obojga Narodów...
  ale uczciwą bez statystycznych nadużyć.
  Ich w Polsce jest góra 1 milion z tego co najmniej 2/3 nie przyznaje się do korzeni. czyli ogólnie poniżej 3%.
  Stosując uczciwy parytet narodowy na 30 rządzących Polaków jeden żyd..("rządzący" znaczy w strukturach państwowych).
  i tak od samej góry do samego dołu struktury rządowej.

  Dzisiaj te proporcje są skrajnie, skandalicznie zniekształcone...

  Zawsze byłem zdania że demokracja to parytety narodowe a nie dominacja mniejszości nad większością Narodową.
 • @krzysztofjaw 16:22:04
  Dobrze Cię czarci pomiot wytresował, że wierzysz w tzw. "Holokaust" ... ciekawe czy wierzysz też w garbate aniołki ...
 • @Oscar 17:00:14
  Na bazie tego myślę że wiem skąd się system "Donta" premiujący większą ilością mandatów wygraną mniejszość.
  Media, służby rękach żydowskich i system "Donda" to recepta mafii żydowskiej na rządzenie.
 • @Oscar 17:00:14
  Według rebe Szurmieja jest ich ponoć ponad 4 mln.
 • @krzysztofjaw 16:22:04
  Żadnego holokaustu nie było. Od lat 70 ub. wieku jest holokit.
 • @krzysztofjaw 16:23:47
  Gen. George Patton – zamordowany przez koczowników -
  https://www.polishclub.org/2017/09/14/gen-george-patton-zamordowany-koczownikow/                                                           http://www.realjewnews.com/?p=594                                                                                                                                                          Zagadkowa śmierć generała Pattona                                             http://phw.org.pl/zagadkowa-smierc-generala-pattona/        
 • @kula Lis 69 17:22:33
  Holocaust był tu nie ma wątpliwości.
  Jednak jego skala był inna niż podają żydzi.
  Polscy i nie tyko Polscy żydzi uciekali przed nazistami kto mógł wyjeżdżał a kto nie mógł załatwiał sobie lewe papiery "polaka", "francuza", "aryjczyka" i stawał sie gorliwym katolikiem, protestantem czy cuś.
  Ginęli tylko łatwi do wyłapania żydzi ortodoksyjni którzy słabo znali język państwa goszczącego i wyróżniali się wyglądem... to ich mordowano w obozach koncentracyjnych.
  Wszystkich którzy kupili sobie lewe papiery żydzi uznali za zamordowanych bo "zniknęli" z ewidencji... nawet po wojnie.

  żydów w Polsce jest więcej niż to wynika z żydowskich statystyk holocaustu...ale ciągle za mało by rządzić w warunkach prawdziwej proporcjonalnej demokracji.
  Dzisiaj mamy dyktaturę mniejszości żydowskiej nad Polską większością.. dokładnie jak za czasów Stalina.
 • Autorze czy Polska to już Polin/Izrael 2? Czy Warszawa to już Telawiw 2? Kurwa gdzie ja żyję?!
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19kN2FkYS9wLzIwMTkvMTEvMjAvODI1LzU1MC84ODJjN2YyZTlmMDM0Yjk2YTVmNzk2NThlZWNiNGU4MS5qcGVn.jpeg
  Aberracja! Warszawski ratusz składa zawiadomienie do prokuratury ws. MN. Powód? Między innymi hasło "Tu jest Polska, nie Izrael"..Informuję, że Warszawa składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie symboli, znaków i haseł, które pojawiły się na Marszu Niepodległości powiedział w środę PAP rzecznik warszawskiego Urzędu Miasta Kamil Dąbrowa. Jak przekazał w rozmowie z PAP rzecznik stołecznego ratusza zdaniem urzędników symbole, znaki i hasła, które pojawiły się na Marszu Niepodległości wyczerpują znamiona nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych. Dodał, że chodzi między innymi o hasła „USA imperium zła”, „Czarny blok - biała siła”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”, „Tu jest Polska, nie Izrael”. Ponadto oprócz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych nasi eksperci, prawnicy znaleźli również takie czyny jak: sprowadzanie niebezpieczeństwa poprzez stosowanie otwartego ognia w zgromadzeniu podczas palenia flagi Unii Europejskiej i flagi LGBT powiedział Dąbrowa. Podał również, że kolejnym punktem w zawiadomieniu do prokuratury jest sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, które zagraża życiu lub zdrowiu osób „mającego postać rozprzestrzeniania substancji duszących poprzez użycie na masą skalę środków pirotechnicznych”.

  as/PAP/Twitter
  Ps..Nie bardzo rozumiem, czy to by miało znaczyć, że tu jest Izrael?
  Analfabeci w Ratuszu. Trzaskowski spał na lekcjach geografii? Dlatego wydaje mu się, że tu jest Izrael, a Polska leży na Bliskim Wschodzie? Tego już za wiele. Prokuratura powinna ukarać zgłaszającego za zgłaszanie durnych i obraźliwych dla Marszu Niepodległości zgłoszeń.
  Żydzisko Kamil Dąbrowa to brudny patyk jak jego przełożeni ha ha. W ratuszu wali tyłem fuj fuj. Niech żydolewak jedzie do Izraela, to mu rurka zmięknie. Rabiejowi też. Czyli, że tu nad Wisłą jednak nie ma Izraela? Z geografią MN nie ma problemu, stwierdzono fakt! Zdaje się, że to poważne problemy ma ratusz. Kim są ludzie z ratusza składający donos na obywateli do prokuratury? Komu przeszkadza Polska patriotyczna jedność? Zastanówcie się kim są i czemu ich wspieranie w wyborach. Polskość to nie wstyd! Żydolewactwo rządzące w Warszawie nienawidzi Polski ani polskiej tradycji narodowej. Oni popierają pogląd, że "Polskość to nienormalność". Nie ma flag UE i LGBT można je palić tylko zgodnie z ochroną środowiska, a za profanacje flagi Polskiej powinno być co najmniej rok więzienia i dotyczy to wszystkich.
 • @kula Lis 69 17:21:04
  4 miliony? A może 20 mln? Jedna wielka bzdura.
  Pzdr
 • @kula Lis 69 17:31:40
  Patton był niewygodny tak jak JFK czy morderstwo prezydenta USA w teatrze. A wszystko poszło o chęć bicia monet i drukowania kasy przez rząd USA a nie jakieś żydowskie instytucje finansowe.
  Pozdrawiam
 • @kula Lis 69 18:05:24
  Na szczęści jest dużo patriotów, ale trzeba ich uświadamiać i pokazać, że walczymy z obcymi chcącymi nas ograbić i nami rządzić. Nie ma takiej świadomości bo Żydzi umiejętnie wyjalowili polskie umysły a pusty patriotyzm na nic się nam zda - trzeba czynów!
  Pozdrawiam
 • Sośnierz dołączył do parlamentarnego zespołu... ds. równouprawnienia LGBT+. "To nie jest trolling. Popieram równouprawnienie"
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19jN2JmNC9wLzIwMTkvMTEvMjAvODI1LzUyMC9lZTVlMjI1M2I0ZDY0Yzc2ODM5YjdjMDc0MzkwMzAzMC5wbmc=.png
  Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz dołączył do parlamentarnego zespołu do spraw… równouprawnienia osób LGBT. Inicjator zespołu Krzysztof Śmiszek stwierdził, że jest otwarty na merytoryczną dyskusję z politykiem Konfederacji. Według twórców, parlamentarny zespół ds. równouprawnienia osób LGBT ma być miejscem rozmowy z organizacjami pozarządowymi, a efektem prac parlamentarzystów mają być konkretne ustawy. W skład zespołu wchodzi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy oraz 24 posłów: 16 z Lewicy, 7 z Koalicji Obywatelskiej. Teraz dołączył do niego Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Zespół nazywa się „ds. równouprawnienia”, więc o nic innego niż o równouprawnienie nie chodzi. Ja bardzo równouprawnienie popieram powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Dobromir Sośnierz. Dodał, że jego zdaniem należy rozróżnić równouprawnienie „od uprzywilejowania czy tzw. dyskryminacji pozytywnej”. Zapewniał, że jego dołączenie do zespołu nie jest „trollingiem”. Wręcz przeciwnie. Chciałbym zaproponować projekt, w którym są propozycje rozwiązań postulatów tych środowisk powiedział dziennikarzom Polsatu. Dodał, że jego zdaniem „nie należy pisać ustaw, w których homoseksualiści mieliby inne prawa - mniejsze, większe - niż ludzie o innych preferencjach seksualnych”. Z kolei Krzysztof Śmiszek, inicjator powstania zespołu, pytany o tę sprawę powiedział, że zaprosił posła Konfederacji do uczestnictwa w pracach zespołu, o ile ten będzie chciał uczestniczyć w pracach merytorycznie. Wiem, że te wartości, o które będziemy walczyli, chyba nie są mu bliskie, ale jestem otwarty na dyskusję mówił Śmiszek. Warto zwrócić uwagę, że Sośnierz jest jedynym przedstawicielem innych poglądów niż lewicowe, bowiem zespół składa się z polityków Lewicy i KO. Czy posłowi Konfederacji uda się chociaż w małym stopniu równoważyć pomysły pozostałych członków zespołu?

  wkt/Polsat News


  Ps..Tylko zakres tematyczny tej komisji jest stanowczo zbyt skąpy . Powinno być ds. równouprawnienia od A do Z . Tzn od alkoholików przez LGBT ,dalej narkomanów do zoofili …Końfederacja ma na celu ośmieszanie prawicy. Walka końfederacji z lgbt da taki efekt, że wkrótce Dobromira Sośnierzowa rzuci się w ramiona Biedronia. Bravo wyborcy Konfederacji. Każdy dzień przynosi „chlubne” rewelacje. Pozostało tylko schować się do mysiej dziury albo ten milion „fanów” niech wyjedzie z Braunem za Ural. Powinien zapisać się do „Wiosny” i wejść w bliskie kontakty z Robciem i Śmiszkiem. Aleś się spedalił! I ojca też w to ciało wciągnąć. Sośnierz się dosłownie wypina stojącemu za nim Śmiszkowi. I co wy na to fanatyczni wyborcy Konfederacji? Konfederacja to dno! Śmieszek tak „wybierzmował” Sośnierza, że oleje brunatne po kolanach spływały!
 • Przypominam: Polska jest rozwijającą się społecznością żydowską, która po prostu chce się z nami połączyć
  to z przedwczorajszego tekstu: http://zakop999pl.neon24.pl/post/151637,polacy-dzisiaj-poganie-to-czy-nowi-zydzi-cz-1-z-2
 • Na kanwie tego artykułu
  chcę zaznaczyć, że czarci pomiot zawsze siedzi okrakiem na każdej barykadzie. Dlatego jest błędem uważać, że Natolińczycy - to tylko tylko Polacy - natomiast wiadomo, że Puławianie to rzeczywiście tylko Żymianie. Otóż wśród Natolińczyków - też byli Żymianie - nie mogło być inaczej.
 • NASTĘPNY CHAZAR BEZKARNY?
  https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15742684951d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3721220bbb14985576fa0ea1de51d5c846d.jpg

  Śledztwo przeciw Neumannowi dotarło do martwego punktu? Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Warszawski sąd okręgowy nie zwolnił z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej byłej pełnomocnik Sensor Cliniq Pauliny Kieszkowskiej-Knapik – wynika z informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową w sekcji prasowej sądu. Decyzja jest bezpośrednio powiązana ze śledztwem, w którym zarzuty usłyszał Sławomir Neumann. O zwolnienie prawniczki z tajemnicy zawodowej wnioskowała na początku listopada jeleniogórska prokuratura okręgowa w związku ze śledztwem ws. nieprawidłowości przy kontraktowaniu usług medycznych z zakresu okulistyki w mazowieckim NFZ w 2013 r. Prokuratura w grudniu ub.r. postawiła w tym postępowaniu zarzuty przekroczenia uprawnień m.in. Sławomirowi Neumannowi, który w momencie popełnienia czynu był wiceministrem zdrowia. Wówczas dotarcie wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdziła specjalista ds. prasowych Justyna Chojnacka-Kurak w rozmowie z portalem Niezalezna.pl. „Wpłynął do nas 31 października” – powiedziała. Dodała wówczas, że obecnie „oczekuje na wyznaczenie terminu rozpoznania”.

  Na pytanie, kiedy można spodziewać się takiego rozpoznania, Chojnacka-Kurak wskazała, że „w systemie nie widnieje jeszcze wyznaczony konkretny termin”. Dziś wiadomo, że doszło do rozpoznania wniosku, jednak nieznane są przesłanki, które pozwoliły podjąć ww. decyzję.

  Śledztwo, w którym prokuratura chciała przesłuchać mec. Kieszkowską-Knapik, dotyczy nieprawidłowości, do jakich dochodziło przy kontraktowaniu usług medycznych z zakresu okulistyki w Mazowieckim Oddziale Funduszu Zdrowia pod koniec 2013 roku, w czasie, gdy wiceministrem zdrowia był Sławomir Neumann. W rezultacie prokuratorskiego śledztwa zarzuty usłyszeli Adam T. oraz poseł Sławomir Neumann – według śledczych w wyniku działań posła PO jako wiceministra zdrowia nastąpiło osiągnięcie korzyści majątkowych w wysokości 13,5 miliona złotych przez warszawską klinikę medyczną Sensor Cliniq, która bezprawnie pobierała od pacjentów opłaty za zabiegi finansowane przez NFZ. Zachęcamy również do obejrzenia odcinka programu red. Doroty Kani „Koniec Systemu”, w którym omawiane jest śledztwo prowadzone przeciwko m.in. politykowi Platformy Obywatelskiej.

  https://youtu.be/Fy2BtER6ZlA
  Ps...Chazarskie przybłędy górą? Pogońmy w końcu tę hołotę. Jeszcze jeden powód, że sądownictwo w Polsce leży. Zlikwidować i powołać ludzi uczciwych! Mafia sędziowska trzyma z Platformą. Po przemówieniu Neumanna było wiadomo, że ta mafia "uratuje mu tyłek, ale podkłada swój ". Przecież Neumann powiedział wyraźnie: sądy nie ruszą tematów ani ludzi wskazanych przez PO. Neumann sam powiedział, że żaden sędzia nic mu nie zrobi, on ich ma w kieszeni. Usunąć tą antypolską bandę togową z polskiego wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie jadą z nimi na jednym wózku. Skorumpowani, bez możliwości udowodnienia źródła pochodzenia majątku. Trzymają się razem, bo alternatywą to wiezienie+. Cackajcie się z nimi dalej - a potem się dziwicie decyzjom sądu broniącym już na etapie śledztwa kolesiów typu Neumann, Gawłowski "senator" z wolnej stopy, "senatorzy" Kwiatkowski i Brejza. Na co czekacie? możecie robić co należy - patrz orzeczenia Trybunału UE. PiSie i ZPt otalna POlityczno-sądowa mafia karmi się waszą bezsilnością, waszym strachem, przed jewrokolchozem! Codziennie pluje tak na prawdę Nam, milionom waszych wyborców w twarz bo przecież nie wam skoro "NIC nie możecie" zrobić..Czy może być coś bardziej bulwersującego społecznie niż wypuszczanie za kaucją (od 120-400 tyś) starych mafiozów z Pruszkowa wcześniej zajmujących się POspolitą bandyterką, porwaniami dla okupu, morderstwami, a od paru lat wyłudzaniem z ewidentną POmocą warszawskich "prawników" setek milionów złotych z Naszych publicznych pieniędzy?! Na co czekacie Prezesie, Premierze Prezydencie?! Ten "Słowik" jest kroplą przelewającą "czarę" tych ekskrementów! To maksymalnie nośny temat nawet dla mówiąc łagodnie niezainteresowanych codziennością i polityką! Nagłośnić tę wojnę wypowiedzianą normalnym uczciwym Polakom! Nazwać to szambo PO imieniu i wyeliminować!
 • @krzysztofjaw 18:13:18
  Lepiej uwierz bo to prawda i oby ich tylko tyle było ... wiem, że to niezgodne z teorią holokaustu, ale czy teoria walki z dwutlenkiem węgla ma jakiś sens ? A źródło obu jakby to samo ...
 • @Autor
  Dobry tekst, ale kilka spraw wymaga wyjaśnienia, gdyż jest niespójna.

  1. Stalin
  Czy rzeczywiście był prożydowski i należy jego widzieć za wspieraniem transferu Żydów do Polski?
  Co w takim razie z czystkami pod koniec lat 30 -tych, które dotknęły Żydów w ZSRR?
  Jak ocenić powstanie Barabidżanu?
  Jak odnieść się do Berlinga, któremu Stalin, na skargi tegoż na Żydów, zaproponował wysłanie ich na Wyspy Sołowieckie?

  Nic też nie ma na temat sporej repatriacji Żydów do Polski w 1956.

  1968. Nie dodaje się, że sprawa ma związek z wojną 1967 i Izrael potrzebował gwałtownie uzupełnień przeszkolonych żołnierzy - przyjechali z Polski.

  Czy milion Żydów w Polsce obecnie?
  Biorąc pod uwagę wyniki wyborów ostatnich - podtrzymuję twierdzenie, że tych przyznających się do związku (częściowo parchów ) jest rzędu 4 do 5 milionów.
 • Polska liderem wg żydowskiego portalu. Co drugi z Polaków ma być antysemitą
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2018/11/zydzi_taniec_nczas.jpg?ezimgfmt=rs:640x410/rscb1/ng:webp/ngcb1
  Polska znalazła się na pierwszym miejscu najbardziej antysemickich krajów według „badania” opublikowanego przez Ligę Antydefamacyjną (Anti-Defamation League – ADL), notując przy tym ogromny skok w górę. Na podium znalazły się jeszcze RPA i Ukraina, za podium rzucają się także w oczy Węgry. Szczególnie bawi metoda, według której ADL wyliczało skalę antysemityzmu. ADL opublikowała ranking państw z odsetkiem społeczeństwa przedstawiającego „przejawy antysemickie”. Polska znalazła się na pierwszym miejscu z wynikiem 48 proc. To skok o 11 proc. w stosunku do badania z 2015 roku. Przebiliśmy w ten sposób RPA, które stabilnie zachowuje wynik 47 proc. Podium zamyka Ukraina z wynikiem 46 proc. (wzrost o 14 proc.). Za podium znalazły się Węgry, które także mają cyfrę „4” na początku. Przejawy antysemickie według ADL przejawia 42 proc. społeczeństwa, co jest wzrostem o 2 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Najmniej antysemicka jest Szwecja, gdzie tylko 4 proc. społeczeństwa uznano za antysemitów. Największy spadek antysemityzmu odnotowano zaś we Włoszech, które wcześniej miały wyniki 29 proc., zaś obecnie 18 proc. Zabawne jest, jak oceniano skalę „przejawów antysemickich”. Przedstawiono tezy, na które trzeba było odpowiedzieć, czy są one zdaniem ankietowanego „prawdopodobnie prawdziwe” lub „prawdopodobnie fałszywe”. Ci, którzy odpowiadali na większość pytań pozytywnie, uznawani byli za przejawiających antysemityzm. A jakie były to pytania? M.in. „Żydzi są bardziej lojalni wobec Izraela niż kraju, w którym żyją”, „Żydzi mają za dużo władzy w świecie biznesu”, „Ludzie nienawidzą żydów z powodu sposobu ich zachowania”, „Żydzi mają za duży wpływ na rząd USA”, „Żydzi wciąż mówią za dużo o tym, co się wydarzyło im podczas holokaustu”. Jak widać, pytania dotyczyły opinii człowieka o to, dlaczego jego zdaniem ludzie mogą mieć coś do żydów, ale także były bardzo ogólne. Gdy ktoś ocenił, że może wynikać to z zachowania Żydów – choć jemu samemu te zachowania nie muszą przeszkadzać zostawał oceniony jako antysemita. Zapewne nawet o tym nie wiedział. W materiale przedstawiającym badanie wspomniano jako przykład antysemityzmu na Węgrzech, banner przedstawiający Georga Sorosa z hasłem krytykującym masową migrację. „Haaretz” podkreślił, że Soros to „żydowski finansista”, co najwyraźniej ma sugerować, że krytyka tego człowieka i jego postulatów jakiekolwiek by nie były to antysemityzm. A najzabawniejsze jest to, że niektórzy bardzo wezmą sobie do serca to zmanipulowane badanie.

  Źródło: haaretz.com

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej