Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
895 postów 2441 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - część 1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz do niego dotarłem. Bardzo rzadko to robię ale, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.

 Niniejszym prezentuję w trzech częściach artykuł umieszczony na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" [1].

 

Artykuł pochodzi z 2015 roku, ale dopiero teraz - pracując nad kolejna częścią mojego cyklu nt. Żydów i ich Talmudu - do niego dotarłem.

 

Bardzo rzadko to robię, ale przeto uznając, że tekst jest warty przedstawienia publikuję go w całości a skomentuję go w czwartej części, bowiem nie ze wszystkimi jego konstatacjami się zgadzam.

 

Niech będzie on przyczynkiem do dyskusji, która być może zakończy się zaskakującymi konkluzjami i okaże się, że jego tezy mijają się całkowicie lub częściowo z prawdą a Żydzi są w nim przedstawieni nieuczciwie albo tylko powierzchownie. W owej podsumowującej notce będę też chciał uzupełnić niniejszy artykuł o wiedzę, którą ja dotąd na ten temat powziąłem.

 

Jednocześnie zaznaczam, że po jego lekturze odnoszę wrażenie, że dotyczy on postaw tylko części Żydów a nie całości ich populacji zamieszkałej w szczególności na terenie Polski lub mającej wpływ na Polskę.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

"Lata kłamstw, propagandy i manipulacji historią Polski odniosły swój przykry skutek – większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości. Prób stworzenia zarządu nad miejscową ludnością było w Polsce kilka, a każda z nich miała zupełnie inny charakter, była też realizowana za pomocą różnych sojuszy, państw, czy też organizacji międzynarodowych. Z dzisiejszej perspektywy, możemy niestety zauważyć, że starania te zostały uwieńczone – z punktu widzenia żydowskiego lobby – sukcesem.

Niestety, stopień przemilczenia prawdy przez większość źródeł, takich jak opracowania historyczne i naukowe, zarówno w PRL jak i III RP, jest powodem, że temat ten właściwie nie istnieje na polu debaty publicznej. Większość Polaków nawet nie wie o planach utworzenia państwa na terenach Polski w czasie I wojny światowej, ani o pogromach na Polakach dokonywanych w 1939 roku przez Żydów, które przygotowywały pole do okupacji z ramienia ZSRR. Nie widzą też oczywistej ciągłości pomiędzy elitami tzw. „żydokomuny”, a elitami III RP. Naród ogląda za to ciągle kłamliwą i obraźliwą nagonkę na samego siebie, nagłaśnianą przez posłuszne syjonistom media świata euro-atlantyckiego, które wmawiają nam, że to my jesteśmy coś winni Żydom za, wyssany z palca, „polski nazizm” i „polskie obozy”. Tymczasem oczywista prawda jest taka, że od ponad 100 lat, członkowie tego narodu, tworzą wewnętrzne, polskojęzyczne, ale skrajnie wrogie lobby, którego celem jest przejęcie władzy i protektoratu nad Polakami oraz pozbawienie ich suwerenności i praw do samostanowienia. Poniżej podaję relacje, fakty, dokumenty i źródła. Mam nadzieje, że ten skrótowy materiał, jedynie wzmiankujący problem, posłuży dla Polaków za bazę do dalszej analizy.

1. Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy.

Wrzesień 1914 – Organizacja Żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, proponuje władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”. Miała ona powstać na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi. Projekt ten powstał zresztą dużo wcześniej. Wykrojenie państwa żydowskiego z ziem polskich postulował min. Jakub Frank już w XVIII w. A to, z kolei, fragment „Okólnika kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do żydów polskich”, przytoczony w książce S. Wysockiego „Żydzi w dziejach Polski”:

„Bracia i współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotszyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…).”

Początkowo zastanawiano się nad realizacją projektu „Judeopolonii” z ramienia carskiej Rosji. Sądzono, że uda się go przeforsować z racji silnej pozycji ekonomicznej na ziemiach Polski, która tym bardziej urosła w okresie zaborów. W pierwszych latach XX wieku Władimir Żabotyński nawoływał do popierania rusyfikacji Polaków pod zaborem rosyjskim i głosił hasło utworzenia „Judeopolonii”. Przewidywał pełną judaizację miast, a osiadła na wsi ludność polska miała pracować dla Żydów. Żydowski poeta okresu Młodej Polski, Antoni Lange postulował judaizację Polaków i działanie, aby „naród polski stał się narodem pół-semickim”, co skutkowałoby „stworzeniem nowej rasy, nowego człowieka i nowego Boga”. Tego typu postulaty opisuje Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.

Julian Unszlicht, Żyd, który sprzeciwiał się planom przejęcia Polski przez syjonistyczne lobby alarmował, że rewolucja z 1905 roku, będąca przedłużeniem wydarzeń rozpętanych ewidentnie przez masonerię w Rosji;

„była rewolucją żydowską, mającą na celu utrwalić hegemonię Izraela nad Polską (…). Coraz natarczywiej żądano od socjalistów polskich by się wyparli swej narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę nacjonalizmu żydowskiego (T. Jeske-Choński, Historia Żydów w Polsce”)„.

Po wybuchu wojny, w wyniku podziału Europy na dwa bloki przeważyła jednak idea stworzenia państwa z ramienia Niemiec. Niemądrym byłoby twierdzić, że wszyscy Żydzi popierali projekt, jednak faktem historycznym jest, że był on poparty przez wszystkie organizacje żydowskie na terenie kraju i mógł liczyć na oczywistą aprobatę rodaków z terenów Rosji. Nie trzeba udowadniać, że realizacja takiego projektu, mogłaby bezpowrotnie przekreślić polskie szanse na niepodległość.

Niemcy, licząc na zjednanie sobie kapitału żydowskiego min. w USA , poważnie traktowały projekt „Judeopolonii”. Świadczyć o tym może min. fakt, że po zajęciu Warszawy wydano w Niemczech mapę, gdzie terytorium Polskie opatrzone było nazwą „Polacy silnie przemieszani z Żydami” z adnotacją, że będą to narody równoprawne. Nie było to jednak zadowalające dla wszystkich syjonistów i spowodowało rozłam wśród organizacji żydowskich. Wkrótce również losy wojny pokazały, że realizacja projektu w takim czy innym wariancie będzie niemożliwa.

Na fiasko idei stworzenia państwa na terytorium Polski reagowały również międzynarodowe organizacje żydowskie. Otwarcie sprzeciwiano się powstaniu po wojnie wolnej Polski. 28 IV 1918 w „Joodsche Wachter” apelowano: 

„A do was panujący wszystkich państw całej ziemi, zwracamy się z żądaniem (…) strzeżcie Izraela, nie dopuśćcie do największego nieszczęścia, jakie w dwudziestym wieku nasz naród mogło dosięgnąć; nie dopuśćcie do wolnej Polski, kosztem zniszczonego żydostwa (Janusz Orlicki, „Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949”)„.

Proces powstawania idei żydowskiego państwa w Polsce opisał min. dr. Andrzej Leszek Szcześniak w pracy pt. „Judeopolonia – żydowskie państwo na ziemiach polskich”. Mieszkającym na naszej ziemi semitom nie udało się zablokować utworzenia II Rzeczypospolitej. Nim przejdziemy do następnej, udanej próby stworzenia żydowskiego protektoratu nad Polską, pozwolę sobie podsumować cytując autora:

„Próba przywalenia Polski kamieniem grobowym – jak określił to profesor J.R.Nowak – przez stworzenie na ziemiach polskich sztucznego tworu przy pomocy Niemców, zwanego Judeopolonią, zakończyła się fiaskiem. (…) Wrogowie nie potrafili docenić narodowych dążeń Polaków i wydawało im się, że nieograniczone pieniądze i wsparcie potężnego mocarstwa mogą być silniejsze nad wolę narodu do odrodzenia własnej ojczyzny. Z obłędnych planów jednak zrezygnowano (…), więc już od roku 1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików, co zaowocowało w 1944 r. stworzeniem tzw. Polski Ludowej, (…)”

2. Idea żydowskiego protektoratu z ramienia ZSRR.

Już Jędrzej Giertych, przedwojenny polityk narodowy, w książce „Tragizm Losów Polski” z 1937 przewidział powojenny los ojczyzny:

„Rzeczą na stałe odpowiadającą widokom polityki żydowskiej w Polsce są trwałe rządy bezpośrednio żydowskie. (…) Gdyby nastąpiła w Polsce, rewolucja komunistyczna, żydzi automatycznie podnieśliby się do roli warstwy rządzącej”.

O roli Żydów i masonerii w rewolucji bolszewickiej w Rosji napisano wiele pokaźnych książek, ograniczę się więc do podania kilku liczb i faktów, a ocenę niech czytelnik wyrobi sobie sam. Na przykład:

w pierwszym rządzie bolszewickim na 22 ministrów, 18 było Żydami. W Komisariacie Wojny na 43 członków, Żydami było 34. Robert Wilton, korespondent „Times’a” podał, że na 556 stanowisk kierowniczych w armii, 447 piastowali Żydzi. Oprócz tego, bezspornym faktem jest, że zarówno Lenin, syn Marii A. Blank, jak i Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba Bronsztajn) byli z pochodzenia Żydami.

Dane przytoczone za książką R. Horynia „Geneza zbrodni bolszewickich 1917-53”. Zainteresowanych odsyłam do literatury tematu.

Wielu syjonistów widziało dla siebie szansę w zapowiadanym pochodzie bolszewizmu na zachód, a zmierzającym do podboju świata. Uznano, że żywioł żydowski będzie mógł pełnić ważną rolę w procesie „sowieckiej globalizacji”. W skali lokalnej natomiast, opcją minimum był sojusz Żydów polskich i rosyjskich i dążenie do scalenia go w obrębie jednego państwa. Jednocześnie w tych czasach przedstawiciele tego narodu mieli bardzo silną pozycję w kapitalistycznej Ameryce i przejęli już ogromną część sektora bankowego. Zarówno Trocki, jak i Lenin byli finansowani przez międzynarodowy kapitał żydowski, min. banki Marcusa Samuela i Morgana.

Popularność bolszewizmu była przyczyną masowych zdrad Żydów polskich podczas najazdu komunistów w 1920 roku, min. przez zdominowaną niemal wyłącznie przez nich, Komunistyczną Partię Polski. Miażdżąca skala kolaboracji z wrogiem żydowskich żołnierzy, a nawet całych batalionów spowodowało konieczność internowania wszystkich żydowskich członków armii, według klucza etnicznego, w obozie w Jabłonnie. Rozkaz ten wydał minister spraw wojskowych, Kazimierz Sosnkowski.

https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/jak-zydzi-zdradzali-polske-w-1920-roku/

Fakt niemal całkowitego zdominowania przedwojennego ruchu komunistycznego przez Semitów potwierdza ks. dr. Stanisław Trzeciak w książce „Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”, wydanej w 1939 roku.

„W r. 1935 w Warszawie na 4000 aresztowanych za działalność komunistyczną było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90 % żydów i 10 % Polaków. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja Komunistycznej Partii Polski liczyła 70 % żydów, a 30 % Polaków, związek zaś komunistycznej młodzieży polskiej liczył 85 % żydów, a 15 % Polaków.

— Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji, równającej się mniej więcej Województwu Warszawskiemu, skazały za komunistyczną działalność w r. 1937:

w styczniu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w lutym: 77,00% żydów, 23,00% Polaków,

w marcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w kwietniu: 91,25% żydów, 8,75% Polaków,

w maju: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,

w czerwcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w lipcu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków,

w sierpniu: 100,00% żydów, 0,00% Polaków,

we wrześniu: 96,00% żydów, 4,00% Polaków,

w październiku: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,

w listopadzie: 60,00% żydów, 40,00% Polaków,

w grudniu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków.”

Identyczne zjawisko masowej kolaboracji żydowskiej przeciwko Rzeczpospolitej miało miejsce w roku 1939, na początku II wojny światowej, w czasie IV rozbioru Polski.

Dlaczego zupełnie nieznany jest w Polsce fakt krwawych pogromów dokonywanych na Polakach przez Żydów, które miały miejsce podczas wkraczania Armii Czerwonej na kresy wschodnie, min. 18 września w Grodnie?!

Najlepiej będzie zacytować przykładowe relacje świadków, przytoczone w drugiej części książki „Judeopolonia” dr. Andrzeja Leszka Szcześniaka:

„Wieczorem z 18 na 19 września 1939 roku, w mieście wybuchła gwałtowna strzelanina zorganizowana przez komunistów, głównie Żydów i nacjonalistów białoruskich. (…) W pierwszych czołgach atakujących miasto nazajutrz miasto znajdowali się grodzieńscy Żydzi (…) wskazywali oni załogom czołgów strategiczne punkty w mieście. Tej nocy rebelianci z bronią długą i krótką atakowali rodziny inteligencji polskiej, urzędników, a nawet żołnierzy w pobliskich miasteczkach: w Skidlu, Łuninie, Jeziorach i innych.”

„Już wiedzieliśmy, że poprzedniej nocy wybuchła rebelia komunistyczno-żydowska. Strzelano do policji, do żołnierzy, do pojedynczych osób (…)”

„Bardzo okrutny los spotkał żołnierzy polskich i setki mieszkańców Grodna, których wskazały bojówki żydowskie i białoruskie. Mężczyzn najpierw okrutnie okaleczano. Obcinając nosy, członki, uszy, wydłubywano oczy, następnie wiązano po piętnastu drutem kolczastym, przywiązywano do czołgów i wleczono kamienistą drogą po kilkaset metrów. Wrzucano ich następnie do przydrożnych rowów i lejów po bombach. Jęki i krzyki pomordowanych słychać było w promieniu kilku kilometrów od miasta. Grozę sytuacji potęgowały pożary – to płonęły polskie domy niszczone przez młodych Żydów, przystrojonych w czerwone chusty i kokardy. (…) w Grodnie wymordowano 130 uczniów i podchorążych, dobijano rannych i obrońców. 12-letniego Tadzika Jasińskiego przywiązano do czołgu i ciągnięto po bruku. (…) Na placu pod Farą leżał wał zamordowanych (…) wielu uczniów gimnazjum kupieckiego zostało rannych, wielu znalazło się w więzieniach, ciężko ranni ukrywali się w mieście.”

Na przykładzie Grodna opisaliśmy jak przebiegał udział Żydów w bolszewickiej rewolucji. Podobne zdarzenia miały miejsce również w Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych. Zainteresowanych większą ilością relacji świadków, dokumentami i tekstami źródłowymi, odsyłam do obszernej książki dr. Szcześniaka.

Krwawe pogromy żydowskie na Polakach, będące początkiem procesu eliminacji polskiej elity przez sowietów i ich kolaborantów, przygotowywały grunt pod powstanie fasadowego państwa „polskiego” pod żydowskim protektoratem z ramienia Związku Radzieckiego".


----------------------------------------------------------

W kontekście owego tekstu polecam też i to bardzo wywiad telewizji wRealu z Wojciechem Sumlińskim:


https://www.youtube.com/watch?v=RQVnsBjyBvw

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 

 kjahog@gmail.com

KOMENTARZE

 • autor
  Normalka
  ...czyli 5*

  pzdr.
 • @Autor
  "Miażdżąca skala kolaboracji z wrogiem żydowskich żołnierzy, a nawet całych batalionów spowodowało konieczność internowania wszystkich żydowskich członków armii, według klucza etnicznego, w obozie w Jabłonnie. Rozkaz ten wydał minister spraw wojskowych, Kazimierz Sosnkowski."

  Ta "konieczność" i "Miażdżąca skala kolaboracji" była nieaktualna już po 25 dniach, bo tylkotyle dni ten obóz funkcjonował:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_dla_internowanych_w_Jabłonnie_k._Warszawy

  Wspaniały dowód "agresji żydowskiej na Polskę".
 • 5*
  Nie da się tego czytać, po prostu ogarnia przerażenie.
 • @programista 08:15:20
  Syntax error
 • @Oracz 08:40:48
  Proszę sobie po prostu skopiować cały link do przeglądarki.
 • Opisany proces judaizacji Polski jest nieustannie popychany do przodu.
  (proces przejmowania władzy nad Polakami przez żydów)
  Po wojnie było to okres Stalinowski gdzie żydzi dominowali w strukturach władzy w tym bezpieki.
  Tak trwało do 68r gdy Gomułka przywrócił Polakom suwerenność Narodową.
  Kontrataki żydowskie następowały lawinowo... 1970, 1776, 1980-1989r
  od 1989r mamy praktycznie dyktaturę żydowską.
  A wszystko to zawdzięczamy solidaruchom oraz KK z JPII na czele.

  Dzisiaj świadomość zagrożenia żydowskiego dla Narodu Polskiego jest mam nadzieję powszechna.
  To dobry fundament do odzyskania suwerenności Narodowej.
 • @Oscar 08:58:30
  A nie Gierkowi, który zaczął nas uzależniać od żydowskiej lichwy.
 • Nie ma żadnej Judeopolonii! O Paetzu, meczu Izrael-Polska, Jedwabnem i SLD
  https://youtu.be/RQVnsBjyBvw
 • @Husky 07:46:36 o żydoszwabie agencie Stasi i BND tw. Oskar her Tusku.
  https://wpolityce.pl/polityka/473568-ile-tusk-zarobil-bedac-szefem-re-kwota-robi-wrazenie
  Siedem milionów za kiepskie żarciki o Trumpie i nakładanie marynarki Junckerowi? Trudno się dziwić, że Tusk wolał wygodne życie w Brukseli, niż polską politykę. Po opodatkowaniu w Polsce resztę skonfiskować za antypolską działalność.
 • @Wican 09:04:38
  hahaha czyli Gierek dokonał przewrotu w 89r i przekazał władzę mafii żydowskiej ?
  Gierka mafia żydowska rękoma solidaruchów złapała w pułapkę.
  Koncepcja Gierka to kupić technologie na kredyt i spłacać kredyty z produkcji nowych firm z nową technologią.
  Zachód technologie sprzedał (nie najnowsze ale i tak interesujące) ale
  przy pomocy solidaruchów uniemożliwił już spłacanie kredytów przez produkcję z nowych zakładów i nowych technologii.
  Masowe ""rotacyjne", "solidarnościowe" strajki solidaruchów temu właśnie służyły.
  Do tego sam Bolek pewnie na polecenie z zachodu, domagał się od zachodu by zachód nałożył na Naród Polski embargo gospodarcze.
  Chodziło o to załamać Polską gospodarkę i solidaruchy tę anty Polską koncepcję realizowały w dzień i w nocy że o KK z JPII na czele nie wspomnę.
  A Gierek był tylko ofiara tej gigantycznej zdrady narodowej solidaruchów oraz KK z JPII na czele.

  Gierek budował jak nikt nigdy w Polsce w całej historii Polski a solidaruchy najpierw tę budowę sabotowały a po 89r rozgrabiały, wyprzedawały "prywatyzowały".
 • @kula Lis 68 09:19:34
  Tusk moim zdaniem to zwykła solidaruchowa gnida.. która za własne korzyści sprzeda Polskę bez zmrużenia oka.
  Sądzę że całe PO to bezideowi karierowicze których interesuje wyłącznie kasa i korzyście własne a nie Polska jak kraj Polaków.
 • @Husky 07:46:36
  A! Dziękuję bardzo. Polecam Tobie ten wywiad z W. Sumlińskim. Bardzo interesującym. Odnośnik na końcu tekstu.
  Pozdrawiam serdecznie
 • @AgnieszkaS 08:37:34
  A to tylko sto lat a wcześniej? Było to samo. Polecam wywiad z W. Sumlińskim - odnośnik na końcu tekstu. Genialny i też porażający.
  Pozdrawiam
 • @trojanka 09:09:36
  Też dołożyłem ten wywiad do mojego tekstu. Kapitalny!!!
  Pozdrawiam
 • @Oscar 10:02:12
  "Gierek budował jak nikt nigdy w Polsce w całej historii Polski a solidaruchy najpierw tę budowę sabotowały a po 89r rozgrabiały, wyprzedawały "prywatyzowały".

  Z tym stwierdzeniem w pełni się zgadzam i o tym już wielokrotnie pisałem.

  Natomiast mam nadzieję, że o Solidaruchach mówi Pan w kontekście liderów (Wałęsy) i doradców w stylu Geremka, bo zwykli ludzie rzeczywiście uwierzyli w siebie i naród Polski i chcieli wolności.
  Pozdrawiam
 • @Oscar 10:04:34
  No niestety. PO jest zdrajczynią Polski a jej wladze już dawno winny być wygnane do lasów Amazonii.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 11:31:48
  Pisząc "solidaruchy" mam na myśli kadry, aktywistów a nie podburzane kłamliwymi, jak dzisiaj wiemy obietnicami, sugestiami... tłumy.
  "Pożyteczni idioci wyobrażali sobie że tzw zachód obsypie ich socjalem...od zaraz...
  a stało się dokładnie odwrotnie ten obłudny, fałszywy, zakłamany, zdradziecki zachód razem z solidaruchami ograbił Naród Polski z całego powojennego dorobku.
  Dzisiaj dla mnie wszyscy wykonawcy, obrońcy a zarazem beneficjenci tej "transformacji" dla mnie to zdrajcy Narodu Polskiego.
  PIS jako pierwszy próbuje zatrzymać tę kolonialną grabież Polski.
  Wcześniej próbował to robić SLD Millera ale nieskutecznie bo Kwaśniewski, oraz POPIS skutecznie to zablokowali.
  Samoobrona też się głośno opierała grabieży.. i zamordowano Leppera.

  Mam nadzieję że Polska dokonuje istotnego zwrotu we właściwym kierunku.
 • Najgorsze jest to, że ani sieroty
  po Polsce ani nikt inny na świecie nie wyciągnęli z tego wniosków. Efektem jest kontynuacja tego procederu przez dzieci Złego - tylko innymi już metodami - przynajmniej na terenie atrapy Polski. Efektem tego jest także wyniszczanie białej rasy już w wymiarze globalnym - równolegle na wszystkich kontynentach. I co? Ano jajco!
  Wniosek?
  Czy ludzie stworzeni przez Boga - mają tutaj na Ziemi jakiekolwiek szanse z dziećmi Złego? Myślę, że tak - bo inaczej po co miałby Bóg ten jednostronny układ na Ziemi - tolerować?
 • @krzysztofjaw agresji ciąg dalszy..
  Skandal na rozprawie Bartłomieja Kurzei! Przewodniczący gmin żydowskich oskarżył Polaków o mordowanie żydów. WYWIAD [WIDEO]

  https://wprawo.pl/2019/07/19/skandal-na-rozprawie-bartlomieja-kurzei-przewodniczacy-gmin-zydowskich-oskarzyl-polakow-o-mordowanie-zydow-wywiad-wideo/

  Skandal! Pół roku ograniczenia wolności za spalenie marzanny. Sędzia przyjęła podziękowania od żydów.

  https://wprawo.pl/2019/10/01/skandal-pol-roku-ograniczenia-wolnosci-za-spalenie-marzanny-sedzia-przyjela-podziekowania-od-zydow-wywiad/
 • @krzysztofjaw 11:28:36 Talmud...
  „Żyd może obrabować i zamordować goja. Za zamordowanie goja nie może być kary śmierci” (Sanhedryn 57a)
  „Jeżeli poganin (goj) uderza żyda, goj musi być zabity. Uderzyć żyda to jest to samo, co uderzyć Boga.” (Sanhedryn 58b)
  „Żydzi mogą użyć kłamstw („wybiegów”), by oszukać goja.” (Baba Kamma 113a)

  „Stworzył ich (Bóg) w kształcie ludzi na cześć Izraela, nie są bowiem stworzeni w innym celu, jak dla służenia im (żydom) dniem i nocą; i nie można im dać nigdy spoczynku od tej ich niewoli. Nie przystoi bowiem synowi króla (Izraelicie), by mu służyły zwierzęta we własnej postaci, lecz zwierzęta w postaci ludzkiej” (Midrasz Talpioh 255b)

  „Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi” (Baba Kamma 37b)
 • @kula Lis 68 13:32:13
  Talmud w swojej wymowie jest dla mnie najbardziej rasistowską księgą na świecie. I szowinistyczną do granic maksymalnych. Po tym jak choć w części poznawałem jego treść byłem zdruzgotany tym jak można nienawidzić ludzi nie będącymi Żydami. Pan wskazał urywek, ale miarodajny i oddający jego treść. Księga ta ma 12 tomów i to dwanaście tomów nienawiści i szowinizmu. Dlatego też jestem antysyjonistą w znaczeniu talmudyczno-rabinicznego postrzegania świata.

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 14:20:32
  Tak naprawdę Talmud jest wyrazem poglądów w czasach w których powstawał. Stary testament nie jest lepszy.
  Wtedy prymitywne plemiona powszechnie wyrażały poglądy plemienne czyli dyskryminujące pod byle pretekstem inne plemiona...
  Katolicy również wyżynali niewiernych i wzajemnie.

  Przerażające jest to że Talmud zamiast stać się zabytkiem historycznym , świadectwem mroczności, okrutności dawnych czasów.. nadal jest zwornikiem ideologicznym tego jak niektórzy piszą "żmijowego plemienia"... i to plemienia spojonego nie genetycznie ale właśnie wyznaniowe właśnie poprzez straszliwie "rasistowski" Talmud czy Torę.

  Taka ideologia dzisiaj powinna być zakazana tak jak ludożerstwo, niewolnictwo, rasizm, nazizm, radykalny islam...czy komunizm (ale nie socjalizm).

  I to moim zdaniem jest jedna z dróg do delegalizacji globalnej mafii żydowskiej.
 • @Oscar 14:41:20
  "Tak naprawdę Talmud jest wyrazem poglądów w czasach w których powstawał."

  Dokładnie. Tysiąc lat później i katolicy i protestanci palili żywcem dziesiątki tysięcy ludzi za drobne odchylenia od doktryny. Tępili całe rasy mądrze to uzasadniając.

  Zaś poganie krzyżowali tysiącami, wyrzynali miasta do nogi, składali masowe ofiary swoim bożkom, także z dzieci, uprawiali prostytucję świątynną itd ... (Talmud był pisany w takim właśnie otoczeniu, i zawiera ustępy twierdzące, że poganie ulegli zezwierzęceniu.)

  Ateiści i sekularyści już od XVIII wieku przewyższyli te osiągnięcia. Dzisiaj liberalni demokraci bez zmrużenia eliminują setki tysięcy.

  Człowiek czlowiekowi wilkiem od tysiącleci, ale wszystkiemu winni są Żydzi, nawet za Azteków.
 • @krzysztofjaw pytam dlaczego nas się okłamuje.
  Zbrodniarz, oprawca Polaków i nie tylko pułkownik Salomon Morel już dawno nie żyje ale jego rodzina do dzisiaj dostaje po nim emeryturę.
 • @kula Lis 68 15:28:19
  Kiedyś pisałem o tym haniebnym procederze:

  http://krzysztofjaw.neon24.pl/post/119798,dlaczego-mamy-placic-zydom-dodatki-do-ich-emerytur

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 15:35:08
  Co się tyczy nie-żydów, podstawowa zasada talmudyczna mówi, że życia goja ratować się nie powinno, z drugiej jednak strony zabrania się także żydom umyślnego ich mordowania. Sam Talmud wyraża to w maksymie „gojów nie należy wyciągać [ze studni] ani [do niej] wrzucać”.

  Autor: Izrael Szahak
  Źródło: Żydowskie dzieje i religia; Żydzi i goje - XXX wieków historii. Fijorr Publishing, Warszawa-Chicago 1997, str. 64. ISBN 83-907621-5-3
 • Autor
  "większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości"

  Nie do stu tylko od ponad 1050-ciu
  A dokładniej od 966 roku
 • @Hades 17:15:16
  Aż tak głęboko nie sięgałem, ale faktycznie o tym też mówi Ewa Kurek i W. Sumliński, że nie tylko ostatnie sto lat... z tym, że te sto lat to intensyfikacja działań antypolskich. Było te działania widać też podczas Powstania Styczniowego czy też Listopadowego. Szczególnie Styczniowe dało Żydom w Polsce własność zagrabioną przez Cesarstwo Ruskie. I teraz jak byśmy mieli żądać za to od Żydów odszkodowania to byłoby o wiele większe niż ich roszczenia, więc niech siedzą cicho.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 15:35:08
  Żydzi znów oszukują na holokauście/holokicie

  https://www.centerforreparations.org
 • co na to kibic z dala ?
  Ograniczanie problemu do terenu Polski i to do tego w ostatnich 100 latach prowadzi na manowce i może być niebezpieczne. Ktoś z zewnątrz może przecież powiedzieć, no dobrze, ale przecież źródłem wszystkiego mogły być: zawiść, nietolerancja i podłość Polaków. Otóż problem ten należy traktować wyłącznie globalnie, gdyż fenomen "kąsania przez żydów ręki która ich przygarnęła i karmiła" występuje na całym świecie w różnych kulturach od tysięcy lat, o czym świadczą liczne pogromy i wypędzenia opisane w przekazach historycznych.
 • @Nibiru 19:41:32
  Bardzo ciekawym spostrzeżeniem jest to, że tzw. antysemityzm pojawia się tylko tam, gdzie pojawiają się Żydzi. Z tego wniosek, że to oni są źródłem tegoż, bo w tych krajach, gdzie stanowią tylko ułamek procenta ludności antysemityzm nie występuje lub występuje bardzo rzadko.

  A wynika to z tego, że Żydzi w swojej przeważającej masie nigdy nie asymilują się z ludnością miejscową - tworzą niby "getta" własnej tożsamości narodowej i religijnej, które tak naprawdę "pasożytują" na ciele organizmu państwowego kraju, w którym żyją.

  Innym aspektem jest tworzenie z samych siebie największych cierpiętników świata. Aby tak było to nieraz nawet posuwają się do zainicjowania tegoż antysemityzmu, nawet klamiąc i dokonując rzeczy prowokacyjnych.

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 19:48:48
  Oczywiście wszystkie wątki polskie należy dokładnie zbadać i opisać, ale całość problemu i jego rzeczywistą genezę jesteśmy w stanie ogarnąć dopiero po zsynchronizowaniu danych ze wszystkich żerowisk, gdzie zalęgła się była diaspora i nabraniu odpowiedniej czasowej perspektywy ( w sensie, że schemat działań przez milenia pozostaje ten sam).
  Również pozdrawiam.
 • @
  TALMUD TAK A TAK MÓWI...

  Ha, ha... No doprawdy wszyscy izraelici popierają Talmud tak samo jak wszyscy Polacy popierają Katechizm Kościoła Katolickiego...

  Co za herezje ludziska piszą na tym Neonie?

  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej