Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
812 postów 2242 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Polska transformacja. Największy błąd jaki Polska zrobiła

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska transformacja była największym błędem jaki mogliśmy zrobić w okresie 1988-1992. Negatywne skutki tej transformacji odczuwamy do dzisiaj.

 
Każdemu polecam cztery książki. Dwie prof. W. Kieżuna: "Drogi i bezdroża polskich przemian" oraz "Patologia transformacji" (obie z 2012 roku); pracę zbiorową z 2015 roku "Wygaszanie Polski 1989-2015" oraz książkę T. Cukiernika "Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa" (2015). Dodatkowo można jeszcze zajrzeć do publikacji noblisty prof. J. E. Stiglitz'a "Globalizacja" (2002) oraz jego krytyki Konsensusu Waszyngtońskiego (na początek w wiki pod hasłem Konsensus Waszyngtoński).
 
Jeżeli ktoś to wszystko przeczyta to nawet w miarę inteligentny "leming" stwierdzi, że "polska transformacja" była największym błędem jaki mogliśmy jako Polska zrobić w okresie 1988-1992. Negatywne skutki tej transformacji odczuwamy do dzisiaj.
 
Plan L. Balcerowicza - jak wielokrotnie pisałem - był de facto planem Sachsa - Sorosa - Lipmana opartym niemal w całości na "twórczym rozwinięciu" Konsensusu Waszyngtońskiego. Jego promotorem w Polsce był węgierski Żyd na usługach MFW i BŚ i spekulant giełdowy niejaki G. Soros - założyciel w 1988 roku (sic!) m.in. Fundacji Stefana Batorego finansującej transformację i będącej jej strażnikiem po dziś dzień.
 
Ogólnie celem (realnym a nie werbalnych w postaci pięknych słów o urynkowieniu, kapitalizmie, demokracji) transformacji było wrogie przejęcie polskiego przemysłu, handlu, usług, mediów i bankowości (całej gospodarki) przez korporacje i instytucje międzynarodowe, w tym koropracyjno-państwowe. W przypadku zaś niemożności takiego przejęcia doprowadzenie polskich firm do upadku a szczególnie tych, które były konkurencją dla korporacji zagranicznych. Wrogie przejęcie (strategie: frontalnego ataku czy walki szarpanej) następowało najczęściej najpierw poprzez uwłaszczenie nomenklatury komunistycznej (np. dyrektorów firm państwowych) na majątku a następnie korzystnej ich sprzedaży koncernom międzynarodowym. Często też od razu kupowano w procesie grabieżczej prywatyzacji za grosze całe firmy, by tak naprawdę je wygasić/zlikwidować lub też stworzyć z nich oddziały firm macierzystych pozbywając się poprzez to konkurencji (realnej lub potencjalnej) i bardzo często stopniowo wygaszano dotychczasową produkcję, tworzono montownie i magazyny, przejmowano jedynie markę (logo - znak słowno-graficzny), itp. Ciekawie ten proces opisuje w swoich książkach W. Kieżun i warto też przeczytać jego wywiady jakie udzielił swego czasu Naszemu Dziennikowi czy też Tygodnikowi Solidarność [3] [4].
 
Dodatkowo też celem - zgodnie z agresywną strategią międzynarodowych instytucji finansowych - było ubezwłasnowolnienie Polski i Polaków kredytem i długiem publicznym.
 
W konsekwencji do dzisiaj niemal cały przemysł, handel, usługi, media i bankowość znajdują się we władaniu kapitału zagranicznego a Polska była krajem zbytu towarów i usług oferowanych przez obce korporacje oraz krajem poddostawczym bez prawie żadnej wartości dodanej z własnej produkcji.
 
Wiele też sektorów zostało zniszczonych jak np: przemysł stoczniowy. W wielu regionach Polski praktycznie tego przemysłu już nie ma, poszerzała się bieda i było duże bezrobocie, aczkolwiek w czasie obecnych rządów zmalało diametralnie i chwała za to wszystkim, którzy się do tego przyczynili w ostatnich czterech latach.  Z tym, że dalej sieci handlowe się rozrastają, kuszą promocjami a Polacy kupują, kupują... często biorąc kolejne kredyty w kolejnych oddziałach zagranicznych banków zwiększając ich dochody.  Właśnie pod tym względem Polska jest/była do niedawna w "ruinie" a mogła nie być, co widać po obecnych rządach.  Wcześniejsze inwestycje w stadiony, inwestycje w rewitalizację miast, drogi, autostrady i inne były bezproduktywne, bo nie było inwestycji w nowe firmy cokolwiek produkujące. Podstawę realnej siły gospodarczej dają tak naprawdę nowe, innowacyjne technologie i produkcja a tej się fizycznie pozbywaliśmy przez lata lub została przejęta. Potrzebna jest w Polsce reindustrializacja i repolonizacja a bez znaczącego polskiego sektora bankowego nie może się udać. Podobnie bez wykształconych kadr pracujących w Polsce. Dobrze, że M. Morawiecki to rozumie i mówi o tej repolonizacji. Jest to nad wyraz potrzebne.
 
Ponadto korporacje zagraniczne zagwarantowały sobie często takie warunki funkcjonowania, które w praktyce powodowały i powodują płacenie przez nich bardzo małych (lub w ogóle) podatków w Polsce i jednocześnie pozwalają na nieskrępowany transfer zysków do zagranicznych central (spółek-matek) o czym niedawno pisałem[5]. Taka chora sytuacja występowała i jeszcze występuje do dzisiaj. Cztery lata to za mało, żeby to zmienić. Szkoda, że rząd obecny jak na razie poniósł porażkę w UE w obszarze wprowadzenia podatku obrotowego dla sieci handlowych a jest to bardzo dobry pomysł i nie możemy przestać walczyć o jego realizację.
 
Jednocześnie nie pozwolono na powstanie w Polsce silnej klasy średniej i pozwolono na uzależnienie się Polski od innych niemal w każdej dziedzinie. Polacy stali się spauperyzowanymi, nisko opłacanymi pracownikami najemnymi bez własności i ubezwłasnowolnieni kredytem. Zgotowano im taki los, że Ci najbardziej kreatywni i wykształceni młodzi Polacy musieli emigrować zarobkowo a było ich - różnie szacując od 2,5 do 3 milionów kreatywnych osób. Warto tedy wiedzieć, że Polacy za granicą są bardziej pracowici niż rdzenni mieszkańcy określonych krajów a to wzbudza w nich złość i niechęć do polskich imigrantów. 
 
Trzeba jak najszybciej wyrównać poziom życia Polaków taki jaki jest w Starej Unii, więc obecne propozycje podwyżek plac minimalnych przez PiS traktuję jako działanie potrzebne i nadzwyczaj zasługujące na uznanie. Koniec z konkurowaniem tanią siłą roboczą. Polskę stać na więcej.
 
Drenaż Polski nastąpił też w sferze intelektualno-duchowej... poprzez jednoczesną z drenażem gospodarczym rewolucję kulturową - komunizm kulturowy oparty na ideach lewackiego marksisty-leninisty i komunisty A. Gramsciego. W tym obszarze nie osiągnięto do końca zamierzonych celów ze względu na konserwatyzm Polaków i zakorzenioną wiarę katolicką i przywiązanie do tradycji - chociaż tzw. "leming" jest ich wytworem i takich lemingów udało się stworzyć całkiem dużo i niebezpiecznie dużo. Kościół Katolicki i Polacy, polska rodzina będą jednak w dalszym ciągu przedmiotem ataku - tego możemy być pewni... chociażby pośrednio poprzez promocję i agresywną LGBT+, gender, multi-kulti (m.in. islam), itp. lewackie pomysły, które tak wspierają fundacje związane z G. Sorosem.
 
Nieprzypadkowo Polska stała się pierwszym i w sumie najważniejszym celem ataku G. Sorosa i spółki. Była największym krajem demoludów i bardzo - w sumie - uprzemysłowionym i cennym kąskiem dla wszystkich naszych wrogów, w tym instytucji finansowych i korporacji międzynarodowych. Paradoksem jest to, że owe uprzemysłowienie zawdzięczamy w dużej mierze... E. Gierkowi i wbrew propagandzie demolibaralno-lewackiej elity III RP był on jednym z najbardziej propolskich przywódców komunistycznych, budując gospodarczą podstawę rozwoju Polski. Warto zauważyć, że właśnie dzika prywatyzacja dotyczyła firm stworzonych za czasów E. Gierka i to one były cennym aktywem Polski. Ponadto Polska jest krajem posiadającym ogromne złoża zasobów naturalnych, wód, ziemi i lasów, na co też mają chrapkę koncerny i np. Żydzi.
 
Przystąpienie Polski do UE spotęgowało geometrycznie drenaż Polski i jej ubezwłasnowolnienie kredytem, zadłużeniem zagranicznym i zadłużeniem publicznym (w tym samorządów, które zadłużali i zadłużają się się na potęgę w bankach zagranicznych, aby uzyskać "wkład własny" w otrzymywanych funduszach unijnych ). Na razie pozostała nam jedynie polska waluta, na szczęście i o nią winniśmy dbać i nigdy jej nie odrzucić na rzecz sfatygowanego, niemieckiego Euro.
 
I jeszcze kilka słów Prof. W. Kieżuna:
 
"Cała transformacja została zaplanowana właśnie przez tegoż Sorosa, który w dniu 8 maja 1988 r. przyjechał do Polski i spotkał się z kierownictwem komunistycznej partii, tzw. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przedstawił im program przejścia na gospodarkę kapitalistyczną przy jednoczesnych zyskach, bo przy takim przejściu są możliwości zawłaszczenia dużej części przedsiębiorstw przez nomenklaturę. I tak się stało (...) I ten George Soros przysyła tegoż Jeffreya Sachsa i go finansuje - poprzez Fundację Stefana Batorego, która z kolei jest finansowana przez Sorosa (...). 23 grudnia Biuro Polityczne komunistycznej partii, PZPR jednogłośnie zgodziło się na to, żeby wprowadzić ustrój kapitalistyczny w Polsce, gospodarkę rynkową. I to jest data zmiany ustroju - nie żaden tam czwarty, czy inny, ale 23 grudnia 1988 r., kiedy system gospodarki planowej został przekształcony w gospodarkę rynkową według kodeksu handlowego z 1934 r. I natychmiast, jeszcze w grudniu był przygotowany plan stworzenia 9 banków komercyjnych, które udzielały kredytów. Kolejną sprawą była reprywatyzacja. Ale tego Balcerowicz nie zrobił. Reprywatyzacja, tzn. Wedel dostaje Wedla, Haberbusch dostaje swoją fabrykę. A myśmy Wedla sprzedali i zapłaciliśmy odszkodowanie za sprzedaż jego marki…" [6].
 
W okresie rządów PO-PSL sprzedawano już niemal wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, aby łatać budżet Polski. Posunięto się nawet do tego, żeby upłynnić nasze aktywa w przemyśle zbrojeniowym, co na szczęście się nie udało.
 
Dlaczego o tym wszystkim piszę w okresie kampanii wyborczej? Ano dlatego, że ZP (PiS) mają inną strategię rozwoju gospodarczego Polski: nie wygaszanie i sprzedaż jej aktywów a ich wzrost a tym samym rozwój Polski i nas wszystkich. Dużo się też mówi o repolonizacji gospodarczej Polski, choć jest to proces żmudny i kosztowny, ale możliwy do realizacji w okresie następnych czterech lat.
 
 
[4] Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 25-26 lutego 2012, Nr 47 (4282) (" Z komunizmu w kolonialny kapitalizm") w: http://www.bibula.com/?p=52501
 
Zobacz też o planie Sachsa Sorosa i początkach transformacji: http://blogmedia24.pl/node/52717
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 
 
Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

KOMENTARZE

 • A jednak, wbrew opiniom solidaruchów Polska/PRL coś posiadała.
  Jesteśmy jednak bardzo bogatym krajem, skoro przez 30 lat rabunku gospodarki, wciąż coś pozostało do upłynnienia.
 • Trzeba jak najszybciej wyrównać poziom życia Polaków taki jaki jest w Starej Unii
  .
  Bez pracy nie ma kołaczy.
  Chiny, bez zadłużenia podniosły poziom życia ludzi.
 • @Autor
  Opis właściwy, może trochę za łagodny.

  Problem: co z tego wynika?
  Czy ci, którzy kwestionują drogę PiS - mają jakiś własny program.

  Uważam, że najpierw musimy określić ideę współżycia i dostosowywać do niej rozwiązania społeczne , a do nich należy też gospodarka.
  PiS nie określa jednoznacznie idei (chociaż coraz częściej to zauważam - odwołania cywilizacyjne - w wypowiedziach JK).
  Podejmowane działania nie są sprzeczne (społecznie) z ideą CP.
  Pewne wątpliwości budzi polityka zagraniczna.

  Należy jednak zdawać sobie sprawę z konieczności "opłacania się" dużym misiom tego świata.
  Konieczna jest kontrola społeczna PiS, ale też obecnie tylko PiS jest w stanie dokonać koniecznych reform - sądownictwo, uczelnie wyższe, media.

  Następnym krokiem powinno być eliminowanie korporacji obcych.
  Patrzmy na to, co się dzieje.
 • Jeżeli sięgniemy tylko do XX wieku i wcześniej - to
  najpierw było totalne - można powiedzieć przemysłowe - mordowanie Polski i Polaków przez hitlerowski Niemcy, stalinowski CCCP i banderowców - a wszystko to pod czujnym okiem grandziarzy zza wielkiej wody. Potem przez lata moskiewskiej komuny byliśmy za Żelazną Kurtyną - poddani specyficznemu eksperymentowi - z którego wyszliśmy trwale okaleczeni mentalnie. Efektem było wyidealizowanie sobie tzw. Zachodu - bo to właśnie dzięki temu wyidealizowaniu pozwoliliśmy na rozpirzenie nam Polski i nas samych przez naszych, piekielnych wrogów. Teraz mamy podmiankę ludności na obcych - gdzie trzon tej podmianki - jak do tej pory - stanowią genetyczni mordercy co udowodnili oni w tamtych wieku ponad wszelka wątpliwość.
  Wniosek?
  Mamy do czynienia z likwidacją atrapy Polski w taki sposób - aby mało kto to zauważył. Likwidacja nieodwracalną!
 • @demonkracja 08:56:14
  Tobie to się "something pojebałoś"!!!Po to Naród Polski dał władzę PIS, aby ta partia reformowała nasz kraj i , żeby Polakom żyło się lepiej!!!Nie siej durnej propagandy, bo wyjdzie na to,że jesteś agentem wpływu!!!
 • Autor.
  Wielkie dzięki za ten wyczerpujący wpis i pokazanie naszej historii w kontekście przemian!!!
 • Autor.
  Dodam jeszcze, że tytuł jest zły, bo to nie Polska zrobiła największy błąd a złodzieje i kombinatorzy opracowywali plany zagrabienia naszego majątku!!!
 • @zibi 09:10:55
  ---------------
  "Tobie to się "something pojebałoś"!!!Po to Naród Polski dał władzę PIS, aby ta partia reformowała nasz kraj i , żeby Polakom żyło się lepiej!!!Nie siej durnej propagandy, bo wyjdzie na to,że jesteś agentem wpływu!!!"
  ---------------
  No i kto tutaj jest agentem wpływu?
  Wniosek?
  Czasami wystarczy napisać prawdę i wcale nie trzeba walnąć w stół aby nożyczki na nim oszalały.
 • @zibi 09:10:55
  Naród polski?
  Ok. 20% jełopów to jeszcze nie "Naród".
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:22:42
  Dokładnie 18,58% uprawnionych do głosowania.
 • Entuzjaści PiS zdają się nie zauważać, że funkcjonariusze tej partii też współtworzyli" błąd Polski"
  Rodacy, którzy robią teraz frekwencję wyborczą, dają oszustom podobna legitymację do grabiezy, jak wcześniej tłumy stojące po świadectwa udziałowe.

  Aby ktoś mógł kupić fabryke za grosze, ktoś musiał chcieć ja sprzedać za te grosze.
  I nie byli to marsjanie...

  Rokrocznie miliardowa obsługa zadłużenia zubaża następne pokolenia Polaków...
 • Polscy dziadkowie i babcie ślinią się na dodatki do emerytur
  za które będą płacić ich wnuki.

  Dziadki i babcie swoją chciwość usprawiedliwiają chciwością zydów, masonów
  anglosasów lub ruskich...

  A co inni przecież tylko korzystają z ich oferty...sprzedawania Polski za grosze.
 • @Zbigniew Jacniacki 09:51:29
  Drogi Zbyszku...
  To Ty nie wiesz, że kaczelnik & kamaryla dopiero co się urodzili? Ich tamte mroczne czasy transformacji nie dotyczą.
 • @Jwu 08:47:58
  Poziom życia Polaków przy zadłużaniu sprawia radość jak koraliki darowane dzikim ludziom.

  No to wychodzi na to ,że my tego nigdy nie uczynimy?

  Możemy podwyższyć poziom życia Polaków, tylko z prawidłową pracą systemu równowagi władzy.
  Zgodnie z systemem demokracji pierwszego prawodawcy Solona.
  Solon dopuścił do głosu czwartą władzę, czyli przedstawicieli ludu.

  Teraz wystarczy ożywić art. 4 konstytucji III RP.
 • @maricus 08:20:54
  Swego czasu zadałem sobie pytanie: Na czym polegała prywatyzacja i czego dotyczyła. Pierwsza część pytania była łatwa - przejęcie gospodarki i jej wyprzedaż a druga część... Okazało się, że sprzedawano to, co zostało zbudowane przede wszystkim przez E. Gierka. I wcale to nie jest żaden żart. Te nasze wtedy aktywa były naprawdę coś warte skoro kapitał zachodni jak lis w kurniku chciał nam to wszystko wykupić i mu się w końcu udało.
  Pozdrawiam
 • @Jwu 08:26:29
  Masz rację. Ja też mam 50-tkę na karku, ale ja kieruję to do ludzi młodszych. Oni winni poznać prawdziwą historię a nie sfałszowane wypociny w podręcznikach szkolnych.
  Pozdrawiam
 • @goodness 08:37:29
  A czy my nie pracujemy ciężko.Kiedyś napisałem tekst (muszę odnaleźć) i okazało się, że Polacy pracują najbardziej ciężko i najdłużej w Europie.
  Pozdrawiam
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:58:57
  Moja wiedza jest trochę inna niż Autora postu
  i niektórych komentujących.
  Zaiste, J.Kaczynski wygląda na 30-40 latka i nie współtworzył z kolegami z PC i UW katalogu fabryk za grosze..., ani takiej fabryki na ulicy Srebrnej nie dostał za grosze.

  To jakaś "Polska" popełniła błąd...
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:50:03
  Dobry komentarz. Na dziś nie ma żadnej innej siły mogącej przeprowadzić reformy. Oczywiście , że można się zżymać, iż PiS robi coś za wolno, coś pomija lub zbyt ulega kondominium USA-Izrael, ale jaką mamy alternatywę? Kondominium rosyjsko-niemieckie... Za takie to ja dziękuję, już to przerabialiśmy.

  Idee i podstawowe wartości. Faktycznie JK coraz częściej o tym wspomina i to dobrze.

  Pozdrawiam

  Starałem się pisać wyważenie, choć faktycznie nieraz winienem ostrzej z sugestią, że L. Balcerowicz, J. Lewandowski czy J.K. Bielecki powinni już siedzieć za kratami albo odpoczywać w lasach Amazonii i wśród ludów kanibalistycznych
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:50:03
  Chłopie zapędziłeś się z tym pisuarem kozi róg.
  Trwa jawna likwidacja Polski, dla trochę rozgarniętego Polaka to oczywiste. np; upada Polska Armia, na rzecz budowy Armii światowych morderców czyli NATO, to na rzecz tej natowskiej armii za pieniądze naszego podatnika kupujemy u naszych prześladowców ich broń dla nich!!!!!!!!!!!Kapujesz to!!!
  Nie ma budowanych żadnych nowych zakładów doświadczalnych, nie wdrażamy żadnej swojej technologii, konsumujemy technologie z zewnątrz.
  Młodzi zdolni Polacy z Politechnik, natychmiast są wyłapywani i ,,szkoleni" w innych krajach i dla nich pracują.
  Nie wolno nam wydobywać z własnej ziemi ogromnych zasobów bogactw!
  Realizujemy politykę zagraniczną, obronną gangsterów z usraela, My Polacy nie mamy żadnej własnej polityki obronnej, ekonomicznej, energetycznej no i zagranicznej. Rozumiesz to!!!
  Tu jest budowanie Palestyny dla Polaków, czyli są Polacy ale bez własnego domu, własny dom wynajmują za ogromne pieniądze, są niewolnikami we własnym domu.
  Polacy bez własnego kraju, taka hołota potrzebna jest im do plucia na tych, których wskaże im mocodawca.
  Takie ,,państwo" bez Państwa buduje nam za 500 zł PIS i cała reszta myślicieli od J.J. Lipskiego, zdemoralizowani ludzie, cyniczni gracze, karierowicze, złodzieje, darmozjady, prymitywni szpiedzy, zwykłe mendy społeczne, a Ty Wojtas nawróciłeś się nagle na PIS, a wiec jaką dotychczas odgrywałeś podwójną rolę, bo głupi nie jesteś, może Ty śpioch, albo człowiek z cienia.
  Obserwując sytuacje polityczną w Polsce i nie wyłapując te podstępne antypolskie zapędy szpiegów usraela, to analfabetyzm blogerski.
  Tu żadnego domu o nazwie Niepodległa Polska, neutralna politycznie, nie jest budowana, jest karmienie przez słomkę niewolników w interesie ich użycia, przeciwko naszym braciom Słowianom.
  A spór między klanami polityków, to spór jałowy, polegający na tym, kto ma być lepszym nadzorcą na niewolnikami i kto zapewnia, że dom o nazwie Niepodległa Polska dla Polaków nie będzie budowany, tylko cegła po cegle rozbierany i tak to trwa do dziś, rasz szybciej rozbiórka sie posuwa raz wolniej, obecnie nastąpiło przyspieszenie, troche inne ale konsekwencje dla Nas, dla Polski są takie same.

  Gdyby było inaczej, to dlaczego Blacerowicz, Lewandowski, Belka, Glapiński i inni komuno - liberałowie nie siedzą w wiezieniu???
 • @demonkracja 08:56:14
  Nie ma nic nieodwracalnego. To kwestia programu, przyjmowanych wartości i determinacja w osiąganiu zamierzonych celów.
  Pozdrawiam
 • @zibi 09:10:55
  No i "bingo"
  Pzdr
 • @zibi 09:13:05
  Ja tak to widzę i dziękuję za okazana przychylność wobec mojego tekstu.
  Pozdrawiam serdecznie
 • @zibi 09:15:57
  W sumie masz rację, ale to my wykonywaliśmy ich polecenia i najpierw winniśmy ocenić i skazać na kraty naszych a dopiero skupić się na analizie zewnętrznych rozkazodawców.
  Pzdr
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:44:20
  Można wprowadzić obowiązek głosowania (tak jest w niektórych krajach) tyle tylko, że to już jest zaprzeczeniem demokracji.
  Pzdr
 • @krzysztofjaw 10:05:50
  To co zbudowano za Gierka i Gomułki było przecież "nielegalne" to po czym tu płakać? W sumie chyba dobrze, że jakiś biedny żydek przytulił, nie?
 • @Zbigniew Jacniacki 09:51:29
  Zadłużenie obecnie maleje, an szczęście, ale trudno cokolwiek zrobić w cztery lata, gdy to zadłużenie narastało od samego początku III RP.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 10:21:57
  """Dług publiczny Polski przekroczył 1 bilion złotych. Dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł na koniec I kw. 2019 r. 1 bilion 54,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z końcem 2018 r - podało Ministerstwo Finansów.10 cze 2019"''"

  Delikatnie mówiąc, nie ma Pan pojęcia o czym pisze lub kłamie.
 • @krzysztofjaw 10:21:57
  https://niewygodne.info.pl/artykul9/Srodki-walutowe-w-2-miesiace-stopnialy-o-68-proc.htm

  Prosimy o kolejną porcję propagandy, którą będziemy kontrować za pomocą faktów.
 • @krzysztofjaw 10:09:02
  Nie można nazywać transformacją jawne ,,EKONOMICZNE ROZBIORY POLSKI". Naród Polski zgromadził przez 45 lat, ciżżko pracując określony majątek i im to ktoś ukradł, złodziej chodzi po ulicy, jest wśród Nas i włos z głowy mu nie spadł. Dlaczego????
  Winimy Sorosa, mafie światowe, ale rozkazy wykonywali określeni ludzi i CO???? Nikt nie jest rozliczany, ba nawet nikt nie chce wspominać o rozliczeniu złodzieja i podpalacza naszego domu???
  Tak się dzieje, że w upadającym naszym domu, złodziei nadal rządzi, jest ciągłość zachowana przestępczej działalności z lat 88- dotychczas. Rządzą te same osoby prawie non stop, tylko nazwy swoich spółek wydmuszek zmieniają.
  Popatrzmy ilu obecnych pisiarzy było w rządach Mazowieckiego, Bieleckiego, Suchockiej, Buzka, Przypomne kilku: R. Czarnecki, Tchórzewski, Naimski, L. Kaczynski, Glapiński, itp.
  Przecież szefem NIK był L. Kaczynski, był szefem BBN, a brat Jarosław ciągłym parlamentarzysta i sekretarzem Wałęsy i co???
  Pamiętać należy, że PC wchodziło w kolacje w ramach KL-D w skład rządu Jana K. Bieleckiego, a V-ce premierem był człowiek z pzpr-u PC A. Glapiński.
  Przypomnę, ze gdyby nie moja skromna osoba za czasów rządu PIS, dokończona była by prywatyzacja PZU, sprzedana Chemia Cieżka, zakłady Dolnej Odry, tylko moja walka w komisjach sejmowych zablokowała te zapędy, a ówczesny Minister SP Szałamacha prywatyzować chciał nawet dostep do morza i powietrze nad Polska.
  Udało im się sprzedsać PHS, Stocznię Gdańska, Ursus, zaklady farmaceutyczne. (to wszystko jest udokumentowane)
  Pisanie, że najwięcej sprzedali złodzieje z POPSL, to nie jest zgodne z prawdą. Niewyobrażalne szkody robiły rządy Mazowieckiego (kwiaty od Dudy w rocznice śmierci) Bieleckiego, Suchockiej, Buzka, Millera, Belki, Marcinkiewicza, Kaczyńskiego, Tuska i Kopaczowej, ale szkody i wyprzedaży Polski zrobił rząd Buzka wyprzedając co leci po 5 zł.
  Wtedy w rządzie Buzka byl L. Kaczynski, który nie chciał zatrzymać wielkich prywatyzacji jak: banków, TP. SA. PZU o to go prosili posłowie Biela, Wójcik, Pęk.
  Ciągłość rozbiorów Polski trwa nadal, ale pod innymi hasłami np; repolonizacja, zadłużania Polski, opuszczania młodych zdolnych inżynierów, cenzura, nachalna propaganda, okupacja obcych wojsk, wpuszczenia do Polski lichwiarzy z GM, bezwzględna służba Izraelowi i USA, szykowanie na silę ,,teatru wojennego" na terytorium Polski itp.
  Nic się zasadniczo nie zmienia, hasła i rozdawnictwo, zamula umysłowo ludzi, utrąca ojca w rodzinie, zadłuża nienarodzone dziecko, już go wiąże z lichwiarzami.
  Proszę zauważyć jak następuje fluktuacja kadr z PIS do PO z PO do PIS, co ci ludzie nagle zmieniają swoje poglądy??? Nie ktoś tym wszystkim steruje z zewnątrz, ludzie z cienia są prezydentami, sejmem, senatem, prezesem, premierem, a wykonawcy dają swoje gęby do telewizorni udając ,,patriotów", prawicowców", lewicowców, konfederatów itd.
  Obojętnie który będzie przy władzy system będzie ten sam, a tylko niektórzy mogą więcej pudru użyć do zapudrowania wstecznych rozbiorów.
  miłego dnia idę do swoich zajęć.
 • @Zbigniew Jacniacki 10:30:57
  Zegary długu ostatnio faktycznie odwróciły na moment bieg, ale za to, jak podlinkowałem we wpisie powyżej wyparowało gro środków przeznaczonych na ,,obsługę długu".
 • @Oracz 10:55:16
  Na koniec 2015 roku dług Skarbu Państwa wyniósł 834,541 mld złotych. To jest tzw. oficjalny dług. Czyli w trakcie tej kadencji PiS
  wzrósł o ponad 220 miliardów złotych...

  "Polacy nic się nie stało..."

  To polscy dziadkowie i babcie swoim wnukom zgotowali los niewolników.
  Ile fałszu trzeba mieć w sobie, aby mieć czelność agitować do uczestnictwa w wyborczym legitymizowaniu tej zbrodni???
 • @Zbigniew Jacniacki 11:18:50
  ,,Alleluja i do przodu" wersja klerykalna starego powiedzenia ,,po nas choćby i potop" jest jeszcze ,,niech na całym świecie wojna, byle nasza wieś spokojna".
 • @Oracz 11:31:42
  Oficjalnie polski sektor finansów publicznych ma 962 mld zł długu. To jednak tylko część prawdy. I to niewielka.

  Przy liczeniu oficjalnego poziomu zadłużenia państwa nie zaprzątano sobie dotąd głowy tym, ile trzeba będzie w przyszłości wypłacić emerytom, choć państwo jest do tego przecież zobowiązane. Tak się złożyło, że Unia Europejska zgłosiła się po pełne dane. GUS musiał więc zrobić odpowiednie obliczenia.

  https://www.google.com/amp/s/www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gus-emerytury-pierwszy-filar-drugi-filar-ppe,246,0,2403830.html%3famp=1
 • @Oracz 11:38:02
  Zabrakło informacji dla tych co nie klikną w link. Zadłużenie jest sześć razy większe. Wynosi circa 6 bln złotych długu!
 • @krzysztofjaw 10:09:02
  Nie odwracaj kota ogonem.
  Przeczytaj wiersz Lokomotywa.
  I nie wiem jakby się wytężał to nie udźwignie taki to ciężar.
  Polacy muszą zacząć szanować system który autor sprytnie omija.
 • @Jwu 10:10:20
  Prawdą jest to co napisałeś. Ale.

  Nigdy nie mów nigdy. Ponieważ przy szczelnym systemie następuje rozwój kultury w kosmicznym tempie.

  Na razie w Systemie Równowagi Demokracji przez truj-podział, bez czwartej władzy przedstawicieli obywateli, mamy 1/4 bardzo wielką dziurę. Miliardy razy większą niż posiadał worek z piaskiem Grzesia maszerującego przez wieś.

  Bez sprawnego, szczelnego systemu, nawet worków z dymem nie można nosić bez jawnych strat:)
 • @Wrzodak Z. 10:54:08
  .
  Polacy muszą zacząć korzystać z prawdziwej równowagi władzy zapisanej w art 4. , a nie domniemanej równowagi władzy zapisanej w art. 10 konstytucji.

  Prawą jest, że, uszkodzony, lub zablokowany system jaki by nie był, to nie będzie działał prawidłowo.
  Brakuje słowa - zły.
  Obojętnie który będzie przy władzy system będzie ten sam, a tylko niektórzy mogą więcej pudru użyć do zapudrowania wstecznych rozbiorów.
  Puder nie pomoże.
  100% - pomoże system prawdziwej równowagi demokracji.
 • @ Autor - 1* - Autor chyba nie czyta tego co sam pisze (?).
  "W konsekwencji do dzisiaj niemal cały przemysł, handel, usługi, media i bankowość znajdują się we władaniu kapitału zagranicznego a Polska była krajem zbytu towarów i usług oferowanych przez obce korporacje oraz krajem poddostawczym bez prawie żadnej wartości dodanej z własnej produkcji." - cytat za krzysztofjaw

  No, bo jak można po napisaniu tego co powyżej, wyciągnąć wniosek jak poniżej? Albo ktoś myśli albo nie, albo jest płatnym apologetą Partii interesu Syjonistycznego.

  "Dlaczego o tym wszystkim piszę w okresie kampanii wyborczej? Ano dlatego, że ZP (PiS) mają inną strategię rozwoju gospodarczego Polski: nie wygaszanie i sprzedaż jej aktywów a ich wzrost a tym samym rozwój Polski i nas wszystkich. Dużo się też mówi o repolonizacji gospodarczej Polski, choć jest to proces żmudny i kosztowny, ale możliwy do realizacji w okresie następnych czterech lat." - cytat za krzysztofjaw


  "Wielki sukces gospodarczy" rządów PiS 2005-2007 wynikał z obniżenia stóp procentowych na początku rządów PiS („Wojna walut” C. Mech, Nasz Dziennik 6-7.10.2007) oraz z wielomiliardowych „oszczędności” w oświacie na skutek spadku przyrostu naturalnego.

  Od początku swego funkcjonowania ani PiS, ani PO, nigdy nie odniosły się do fundamentalnej dla gospodarki państwa kwestii własności i funkcjonowania systemu bankowego w Polsce - zatem nie może być mowy o jakimkolwiek rozwoju. Rząd nie prawa tego rozwoju finansować, a polskiego kapitału, polskich kapitalistów BRAK, nie wspominając o BRAKU całościowej wizji gospodarczej państwa.
  Obecnie system ten umożliwia zadłużanie Państwa i transfer kapitałów na rzecz żydowskiej finansjery anglosaskiej i europejskiej - o czym Autor sam pisze lub przytacza cytaty.

  PiS zmniejszył podatki najbogatszym (PO chciało liniowego – różnica jest, więc nie istotna). Rząd J. Kaczyńskiego, 2005-2007, zdecydował o obniżeniu podatków PIT do 18% i 32%, tym samym wpisał się dokładnie w politykę swoich poprzedników i następców z PO. Tę obniżkę podatków musiało, bowiem sfinansować 95% najbiedniejszych podatników w wyniku likwidacji podatkowych ulg i wzrostu podatków pośrednich. (A znakomita większość z grupy 32% ma możliwość wyboru podatku liniowego 19% i z tego korzysta).

  To co obserwujemy od 30 lat i co jedynie wolno realizować wszystkim kolejnym rządom wasalnym wobec żydowsko-anglosaskiej finansjery to zarządzanie masą upadłościową.
 • @Wrzodak Z. 10:15:20
  Tuż przed pańskim jest komentarz Krzysztofa Jawruckiego do mnie.
  Proszę go sobie przeczytać.
  Pan wybiera opcję proniemiecką, którą robił Tusk?
  Weź się pan w garść, bo zaczyna Pan już odjeżdżać.
  Na tym etapie, fakt, że przy zagrożeniach , które pan wyłuszcza, nie ma opcji innej niż to, co robi PiS.
  No chyba, że mam do czynienia z przygłupem.
 • @krzysztofjaw 10:21:57
  Był jeden poseł na sejm na poczatku lat 90tych i proponowal , aby zakazac uchwalania budżetu z deficytem. głośny śmiech posłów był mu odpowiedzią, a teraz nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. ale kandydować chcą!!!
 • @Oracz 11:38:02
  Ponieważ linkowany artykuł jest z kwietnia 2018 roku , dlatego podano ówczesne oficjalne zadłużenia na poziomie wspomnianych 962 miliardów złotych.
  W 2019 oficjalnie na koniec I KWARTAŁU było 1054 miliardy , a na koniec roku będzie jeszcze więcej.

  O długu liczonym według dyrektyw UE nie napisałem, bo ...jakie to ma znaczenie dla polskich babć i dziadków?

  To będzie problem wnuczków...

  Ps.


  Jednak dla lubiących dreszczowce polityczne trochę liczb.
  Nie o ruskich lub masonach.

  Proszę jednak pamietać, że dotyczą one 2015 roku i były opublikowane w 2018 .

  Fragmenty opisu stanu finansów dla polskich dziadków i babć

  """
  GUS pokazał ukryty dług Polski

  2018-04-20 12:00A

  Dziś po raz pierwszy otrzymaliśmy oficjalne szacunki ukrytego zadłużenia Polski.
  Główny Urząd Statystyczny oszacował zobowiązania państwa polskiego z tytułu obiecanych emerytur na astronomiczną kwotę 4,96 biliona złotych, co stanowiło 275% produktu krajowego brutto.

  Do tej pory urzędnicy i politycy – a także zdecydowana większość ekonomistów – zamiatała pod dywan ten wstydliwy problem. Ale jego ukrywanie właśnie stało się nieco trudniejsze. „Główny Urząd Statystyczny prezentuje po raz pierwszy szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych. Szacunki będą prezentowane regularnie co trzy lata w dwa lata po okresie sprawozdawczym” – informuje GUS.

  .... Do tej pory ukryte długi drzemiące w systemach emerytalnych współczesnych państw opiekuńczych były okryte milczeniem. Ich szacowaniem zajmowała się garstka ekonomistów, lekceważonych przez większość. Bo przecież podważanie wypłacalności państwa to

  Do tej pory mało kto liczył ten dług ukryty.
  Ale ze względu na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE nr 549/2013 na krajowe urzędy statystyczne spadł taki obowiązek. GUS i inne urzędy statystyczne w państwach UE mają obowiązek raportować o długu ukrytym do Komisji Europejskiej z częstotliwością co trzy lata. Dane, które udostępniono nam 20 kwietnia 2018 roku, do Eurostatu trafiły już pod koniec 2017 roku. A więc cztery miesiące temu.

  ...
  Łączna kwota nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w Polsce na początku 2015 roku (tak, tak, to już dane mocno historyczne) opiewała na 4 580 080 800 000 złotych. Na koniec 2015 roku było to już prawie 4,96 biliona złotych! Stanowiło to 275,7% produktu krajowego brutto z roku 2015.
  ...
  Zdecydowana większość długu emerytalnego była zgromadzona w ZUS-ie, który był winny przyszłym emerytom ponad cztery biliony złotych. Zobowiązania KRUS-u (czyli wobec rolników) podsumowano na 325 mld zł. Państwo obiecało też prawie 392 mld zł świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych i ponad 34 mld zł sędziom i prokuratorom. Przy tym zobowiązania OFE (140,5 mld zł) jawią się jako drobnostka....

  """"


  Ale jazda bez trzymanki...

  I pomyśleć, że jeszcze są dorosli meżczyźni i kobiety, którzy uważają, że trzeba legitymować uczestnictwem w demokracji partyjnej państwową korupcję wyborczą ?
  I uważają się za rozsądnych i odpowiedzialnych obywateli...

  Są to osoby, moim zdaniem, kochające widowiska z udziałem magików...

  Tylko, że widowisko wyborcze, niestety, nie jest sztuczką rozrywkową...
 • Wrogie przejęcie trwa
  EREC OF I w zakładce o Polsce i jej zaletach pisze ze Eskimo stanowili zawsze kręgosłup naszego społeczeństwa !!!? I co my NATO ?
 • @Wrzodak Z. 10:54:08
  Panie Zygmuncie, szkoda nerwów bo są osoby, do których nie dotrze nawet, że dziś jest poniedziałek. Jak im kaczelnik powie, że wtorek to będą się upierać, że tak właśnie jest.
  Obudziło się wielu śpiochów żydomasonskiej jaczejki, którzy wbrew faktom będą mieszać ludziom w głowach. Jeden taki powiedział mi nawet ostatnio, że skoro zwalczam żydomasonski układ PO-PIS to chcę Polin... Takimi przypadkami powinien zająć się już odpowiedni specjalista.

  Ja osobiście jestem pesymistą. Żydomasonska propaganda + kiełbasa wyborcza (zatruta) porobiły takie spustoszenia w głowach Polaków, że tylko jakiś ogromny kataklizm może zmienić bieg spraw. Może już odpokutowalismy co mieliśmy odpokutować i tym razem Matka Boska będzie dla nas łaskawsza a naszych oprawców i ich sługusów wyśle do szeolu.
  Pozdrawiam
 • @Wrzodak Z. 10:15:20
  Dziękuję za obszerny komentarz, ale mogę się zgodzić jedynie ze zdaniem: "Dlaczego Blacerowicz, Lewandowski, Belka, Glapiński i inni komuno - liberałowie nie siedzą w wiezieniu?".

  Uważam , że powinni.

  Nie ma czegoś takiego jak bracia Słowianie bo Rosjanie nie są Słowianami. To inna cywilizacja i inne wartości. My przynależny do cywilizacji łacińskiej.

  Nie możemy być neutralni w tym miejscu gdzie jesteśmy. Musimy coś wybierać a ja wybieram sojusz z USA i wiem, że to oznacza też sojusz z Izraelem, ale winniśmy być w tych kontaktach twardzi. Nie wiem, czy polskich polityków na to stać. Mam nadzieję, że tak.

  Co z tego, że będziemy żyli utopiami jak nic, naprawdę nic nie będzie z tego wynikało. Liczy się realny wpływ na władzaę i patrzenie jej na ręce. Dlatego jestem zdania, że Konfederacja winna znaleźć się w sejmie i może odgrywać rolę Jobbiku na Węgrzech.

  Pozdrawiam i nie ma co się zacietrzewiać
 • @Jwu 10:15:53
  To prawda i trwa to do dzisiaj.
  Pzdr
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:21:04
  Mój post był lekko sarkastyczny i prowokacyjny (chodzi tu o tekst, w którym oisałem, że PEL była nielegalne). Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, iż musiała być ciągłość polskiego państwa. Nie oznacza to jednak, że mozna było sprzedać nasze aktywa za grosze.
  Pozdrawiam
 • @Oracz 11:38:02
  O tzw. długu publicznym, ukrytym już pisałem i wynosi on około 3 do 5 bln złotych. To też jest zatrważające, ale to nie jest wina obecnie rządzących.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 14:49:01
  Szanuję ludzi kulturalnych dlatego odpowiem.
  Osobiście nie odebrałem tego jako satyry. Tak można sobie poswawolić w komentarzach.
  Jesteśmy prawdopodobnie rówieśnikami więc zgaduje, że wykształcenie zdobyłeś pod rządami "nielegalnego" PRL. Oddaj wszystkie świadectwa to Ci uwierzę.
  Również pozdrawiam.
 • @Autor
  Przywolanie pamieci o rabunku Narodu Polskiego przez "postmagdalenkowa elite" przydatne, szczegolnie w okresie przedwyborczym szczegolnie gdy ta elita zabetonowala sie tak ze jest nie do ruszenia uzywajac cywilizowanych metod perswazji. Ostatecznie zostali zainstalowani nie za zgoda Narodu tylko oglupionych mas obywatelskich:-)))))) Watpie czy do tej czesci czytelnikow Panski przekaz wywola jakakolwiek refleksje. To tak jak proba odciagniecie pijanego od budki z piwem argumentujac ze rodzina i dzieci czekaja !
  Za ta czesc daje *5
  Natomiast od akapitu...["....Właśnie pod tym względem Polska jest/była do niedawna w "ruinie" a mogła nie być, co widać po obecnych rządach.]..i konczac [....Dobrze, że M. Morawiecki to rozumie i mówi o tej repolonizacji. Jest to nad wyraz potrzebne.] To juz chyba dla tych spod "budki piwa". I po co to bylo ???? Dalej znowu rozsadnie ale bez "kropki na i". Rozumie - miec ciastko i zjesc ciastko...Nie da sie :-))))
 • @krzysztofjaw 14:52:39""" To też jest zatrważające, ale to nie jest wina obecnie rządzących.""""
  Na podstawie czego taka teza ?

  Czy nie należy raczej pisać, ze to jest wina także obecnie rządzących?


  Ps.

  Skoro GUS podał , że dług ukryty w 2015 roku wynosił ponad 4,9 biliona złotych, to skąd pojawiły się Pańskie się widełki 3 do 5 biliona zł?
  I czy Pańskie szacowanie dotyczy stanu na 2019 rok czy chodzi o inną datę ?

  W 2015 , według danych GUS-u, dług ukryty wzrósł o 380 miliardów złotych.

  Przyjmując , że w kolejnych latach wzrosty były podobne ( co jest , moim zdaniem , niedoszacowaniem mając na uwadzę szczodrą rękę PiS )
  to przez 4 lata , na koniec 2019 roku dług ukryty wzrośnie o nie mniej niż 1520 miliardów złotych.
  Czyli wychodzi sumka ok. 6500 miliardów złotych...

  I duzi chłopcy i dziewczynki majaczą o jakimś zrównoważonym budżecie...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:22:42
  Ty pewnie zaliczasz się do tych 20%, bo czytając twoje teksty, można stwierdzić, że nie jesteś Polakiem, tylko sterowanym pisarzem, który ma za zadanie pluć na PIS, patriotyzm, religię itp!!!
 • @Zbigniew Jacniacki 09:51:29
  Następny,sterowany pisarz, opluwający Polskę i Polaków!!!
 • @zibi 16:10:41
  Jakim słowem oplułem Polskę i Polaków ???
 • @Zbigniew Jacniacki 10:30:57
  A ty masz pojęcie o polityce i finansach??? Po twoich tekstach uważam, ze jesteś sterowanym lemingiem, który ma za zadanie pisać BZDURY, w które , być może ktoś uwierzy!!!
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:19:25
  Możecie pisać swoje BZDURY od rana do wieczora, ale to jest wycie na pustyni!!! W/g Marcina Palade, właściciela firmy Socjal Changes, który, jako jedyny przewidział w 2005 r zwycięstwo PIS i Św.p. Lecha Kaczyńskiego, PIS osiągnie wynik wyborczy 50-60%!!! Wtedy będziecie mogli:lemingi, oszołomy, porąbane liberały i lewaki oraz reszta porąbanej "łopozycji", płakać, zgrzytać zębami oraz wylewać krokodyle łzy za tym, co było ;
  i "SE NE VRATI"!!!
 • @zibi 16:17:06
  1. ponieważ nie jestem lemingiem ( nazwa „lemingi” pochodzi od gryzoni, które rzekomo popełniają masowo samobójstwa ) , więc nie mogę być sterowanym lemingiem

  2. co według ciebie znaczy mieć "pojęcie o polityce i finansach" ?

  3.przytoczone BZDURY są oficjalnymi danymi opublikowanymi przez urzędników pracujących pod nadzorem rządu stworzonego przez PiS i prezydenta A.Dudę. Proszę do nich skierować swoją ocenę danych.

  4. W fakty nie trzeba wierzyć. One są.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 15:00:44
  Kończyłem studia w 1993 roku.
  Pzdr
 • @Zbigniew Jacniacki 16:06:10
  Szacunki GUS-u są tylko szacunkami wynikającymi z pewnych założeń przyszłego trendu wydarzeń. Dlatego GUS skupia się wyłącznie, albo przede wszystkim na analizach ex post, czyli już po danym okresie, np. rocznym. Stąd roczniki pojawiają się około pół roku po określonych, twardych danych za poprzednie jednoroczne funkcjonowanie państwa. Szacunki nawet zgodne z nauką statystyki czy ekonometrii pozostają szacunkami. O 3 bilonach złotych pisał Klub Jagielloński. Teraz doszedł ZUS więc starałem sie jakoś wypośrodkować... no dobrze, niech będzie zakres 4 do 6 bilionów złotych a jak będzie realnie> Tego nie wiemy.
  Pozdrawiam
 • @zibi 16:24:31
  Problem tkwi w tym samym fanatycznym zaślepieniu jak w przypadku części PO-KO-wców, tylko to jest jakby z drugiej strony. Ale zauważ. Na słowo Kaczyński podobnie reagują i ludzie pokroju Ruszkiewicza i ludzie pokroju Schetyny. Jakoś to tak nie za bardzo wygląda.

  Jeżeli już chcą mówić i pisać o czymś nowym, to niech promują Konfederację a nie własne mrzonki o rządzeniu Słowian.

  Podświadomie odczuwam tutaj sympatię do Rosji a z Rosją (MOskwą) nie mam ochoty mieć niczego do czynienia, bo historia nas nauczyła, że Niemcy i Moskwa byli od zawsze naszymi wrogami i tak jest teraz.

  Pozdrawiam serdecznie
 • @krzysztofjaw 16:36:19
  No to młodszy jesteś.
  Możesz mi mówić wujek :)))

  Pozdrawiam :)
 • @Zbigniew Jacniacki 16:26:01
  Powtórzę. GUS do tej pory nie zajmował się ekstrapolacją a przedstawiał twarde dane a te o długu publicznym są li tylko szacunkiem i różnie z tymi szacunkami jest w zależności jakie kryteria (zmienne względne i bezwzględne) się przyjmie. Nawet ekonometria może się mylić, co często można spotkać w firmach, kiedy człowiek kończy ekonomię nabuzowany wiedzą i tworzy jakieś prognozy dla określonej firmy. Z reguły się nie sprawdzają.
  Pozdrawiam
 • @zibi 16:24:31
  A ty ze starego przyzwyczajenia zwracasz się per "wy". No cóż, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. (tylko nie mów do mnie "towarzyszu", ok?)
  PiS dostanie tyle głosów na ile żydki pozwolą. Narazie idzie im dobrze bo PiS gwarantuje realizację 447 a takie matoły jak ty w tym pomagają.
  Jesteś żydek czy szabesgoi?
 • @krzysztofjaw 16:53:19
  Tak, pewne zjawiska się szacuje, np. liczbę ludności Polski za 10 lub 50 lat.
  Odchylenia są dopuszczalne, ale tak jak prognozy m.in. liczby mandatów PiS , są to wartości punktów procentowych nieistotne dla rzetelnej oceny trendu.

  Przy wyliczaniu długów margines błędu jest jeszcze mniejszy.

  Jeżeli Klub Jagieloński ma własne źródła danych, to należy porównać trafność ich ocen .
  GUS podał 4090 miliardów długu ukrytego na koniec 2015 roku.
  Jaką liczbę podał Klub Jagieloński???
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:58:46
  "ty ze starego przyzwyczajenia zwracasz się per "wy". No cóż, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. (tylko nie mów do mnie "towarzyszu", ok?)"

  Nie zgadzam się, "wy" jest tradycyjną i kulturalną formą, także w innych językach np angielskie "you" (zamiast chamskiego "hey you"), francuskie "vous" itd, itd ...

  Mówi się "waszmość" a nie "twojmość"

  Słowo "towarzysz", stare piękne słowo, nie kastrujcie języka, ani dla politycznej poprawności, ani na rzecz zbuntowanego chamstwa.


  "Pojedziemy na łów, na łów,
  towarzyszu mój,"
 • @Pedant 17:43:37
  Zgadzam się z Tobą w zupełności. Tylko, że typki typu "zibi" o tym nie wiedzą. Oni słowo "towarzysz" używają w innym znaczeniu. I trzeba ich hamować, chamów jedynych.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:51:03
  Już taki niemłody. Przekroczyłem 51 lat i mam nadzieję, że trochę jeszcze tych latek mi zostało :)
  Pzdr
 • @Pedant 17:43:37
  Nie opowiadaj. W niektórych innych językach, owszem, ale po polsku do pojedynczej osoby mówi się „pan”, „pani”, a do kilku osób „państwo”. „Wy” można mówić do dzieci, albo do grona bliskich znajomych.
  „Vous”niekoniecznie znaczy to samo, co polskie „wy”, bo użyte w l.pojedynczej zastępuje polskie „pan”, „pani”, i podobnie jak w j. rosyjskim jest formą grzecznościową, w przeciwieństwie do „tu”, czyli „ty” używane w odniesieniu do bliższych znajomych.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:58:46
  Nie ma co insynuować, czy ktoś jest Żydem czy szabesgojem. Sądzę, że jeżeli są to i tak się do tego nie przyznają. Taki to już ich sposób na życie i pasożytowanie na innych. Nie lubią kalać się pracą, zarabiają na lichwie i handlu a to nie wymaga jakiejś fizyczności pracy. Rolnictwo też im nie po drodze, ale mącić w głowach Gojom to ich mistrzostwo świata.

  Zawsze jestem sceptyczny wobec tekstów, które zawierają w sobie co drugie słowo Żyd, bo Żydzi są też mistrzami w kreowaniu antysemityzmu: sami nawet potrafią niszczyć własne groby i zwalać to na Gojów, w tym często na Polakow.

  Żeby ich zrozumieć to trzeba zająć się na poważnie ich Talmudem. Ja się zająlem i wiem gdzie w trawie piszczy.
  Pozdrawiam
 • @Zbigniew Jacniacki 17:14:04
  Klub Jagielloński właśnie podał liczbę, wartość od 3 do 5 bln złotych.
  Pzdr
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:58:46
  Ty nie jesteś w stanie mnie obrazić, bo ja jestem uodporniony na bełkot lporąbanych liberałów i lewaków a jestem Polakiem i patriotą w przeciwieństwie do ciebie, bo ty tak zapędziłeś się w nienawiści do Polski i Polaków, że już zgłupiałeś i nie wiesz , kim jesteś naprawdę!!! To jest nieuleczalne!
 • @Lotna 20:39:26
  "Nie opowiadaj. "

  Nie tykajcie mnie Lotna. Nie życzę tego sobie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:31:37
  Twoje wypociny funta kłaków warte. Zachowujesz się tutaj jak błazen.
  Twoje prostackie i debilne ,,przemyślenia" kwalifikują się do scieków, chyba, że jak to wszystko wskazuje odkryłem kolejnego śpiocha na tym portalu.
  A więc śpiochu, czas zmienić nicka na np;; tezeus albo dziennikarzobywatelski.
 • @zibi 09:10:55
  Jakie to reformy? Poza wymianą miernot POpapranych na miernoty PiSiackie?
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:31:37
  Ale pan słaby. To jakąś opcję trzeba wybrać? Pan ze swoją CP wybiera żydowską? gratulacje. Maski spadają
 • @zibi 16:09:45
  A potrafisz liczyć, renegacie antynarodowy? Was jest mniejszość i kiedy większość się obudzi to twoi idole dostaną robotę tylko jako już oficjalne podnóżki różnych Rotschildów
 • @zibi 16:17:06
  Ty na pewno nie masz pojęcia. Pewnie pasożyt na zasiłku, albo słabiak z budżetówki.
 • @krzysztofjaw 16:50:28
  Ale popatrz. Na krytykę PiSu podobnie reaguje zibi i krzystofjaw. I wtedy maski opadają. Proszę oddać dyplomy zdobyte w PRL. Idee mają konsekwencje całkiem praktyczne.
 • @zibi 23:02:25
  Ty jesteś lewusem i patriotą, ale banderowsko-usraelskim, bo interesy tych nacji reprezentują PiSdzielcy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej