Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
793 posty 2211 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Sondaże... Czy w nie wierzyć?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W pewnych okresach - ściślej okołowyborczych - firmy zajmujące się badaniami marketingowymi i szerzej socjologicznymi (społecznymi) stają się najważniejszymi instytucjami w Polsce.

 Zawsze w okresie okołowyborczym jesteśmy bombardowani wynikami sondaży poparcia dla partii i koalicji politycznych lub osób przeprowadzanymi przez różne firmy zajmujące się tą dziedziną. W ostatnich wielu latach byliśmy świadkami sytuacji, gdzie tak naprawdę wyniki tych badań miały się nijak do rzeczywistych wyników wyborów, byliśmy świadkami kompletnego wprost obnażenia i ośmieszenia niemal wszystkich firm badawczych na rynku (zajmujących się tzw. sondażami wyborczymi). Wielu blogerów i dziennikarskich komentatorów oraz polityków "nagle" zauważyło, że tak naprawdę owe sondaże były li tylko badaniem pewnego trendu, a więc dawały odpowiedź na pytanie: kto wygra... ale w żaden sposób nie mogły określić prawdopodobieństwa (nawet szacunkowego ze wskazanym średnim błędem szacunku) liczbowego uzyskania przez konkretnych kandydatów określonych wartości procentowych rozkładu oddawanych na nich - przez populację generalną badania, czyli dorosłych Polaków - głosów! Ale i nawet nieraz nie pokazywały trendu wyborczego jak w przypadku B. Komorowskiego czy PiS w ostatnich wyborach na prezydenta i parlamentarnych.

 
Doprawdy do dzisiaj jestem zdziwiony i zastanawiam się czy naprawdę o powyższym nie wiedzą media, które lubują się w przekazywaniu informacji o wynikach sondaży i zauważmy, że one nieraz znacznie się różnią w zależności od tego kto zamawia przeprowadzenie owych badań. Lewicowo-liberalna opozycja ma swoje wyniki a strona prawicowa swoje. I to jest ciekawe, nieprawdaż.
 
A poza tym kto zleca liczy się też przyjęta przez firmę metodologia prowadzenia badań sondażowych.  Oczywiście w miarę rozwoju metod badań statystycznych dopracowano się pewnych optymalnych modeli ich przeprowadzania (metodologii badawczej), które pozwoliły i pozwalają - zawsze z jakimś błędem - określić (oszacować) występowanie rzeczywistych masowych zjawisk (opinii) na podstawie poznania ich natury występującej u cząstki tej "masy". Tak też powstała metoda reprezentacyjna polegająca na szacowaniu rzeczywistych parametrów na podstawie ich wartości określonej jedynie na pewnej próbie, którą zwie się losową tzw. reprezentatywną próbą populacji generalnej określonego badania (odnoszę się tu do badań socjologicznych zachowań osób fizycznych a nie prawnych).
 
Otóż cała "zagwozdka" wiarygodności wyników badań na próbie losowej, które mogą być szacunkami rzeczywistymi zachowań całej populacji generalnej określonego badania, polega w skrócie na odpowiednim doborze wielkości i struktury owej próby oraz na sposobie przeprowadzenia badania. Jej liczebność winna dawać wyniki z możliwe jak najmniejszym błędem standardowym lub średnim szacunku, zaś jej wewnętrzna struktura winna być zbliżona do rzeczywistego rozkładu danych wartości zmiennych w całej populacji generalnej danego badania (tu: dorosłych Polaków) – czyli np. strukturalnie w przybliżeniu powinna odpowiadać rozkładowi wartości takich zmiennych jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też wykształcenie (odniesieniem są w tym przypadku dane ze spisów powszechnych GUS). Czy jakakolwiek "sondażownia" ujawniła kiedykolwiek strukturę wewnętrzną własnej próby losowej? Proponuję zapytać... mierne szanse na prawdziwą odpowiedź! Inną kwestią jest metoda przeprowadzenia badania, która implikuje bądź nie do nazwania jej metodą reprezentacyjną bądź niereprezentacyjną. Otóż - jak wielokrotnie już pisałem - żadne badanie metodą telefoniczną nie może być nigdy nazywane badaniem metodą reprezentacyjną lub też badaniem na próbie reprezentatywnej! Wynika to chociażby z faktu, że przez telefon np. mężczyzna może zacząć mówić sopranem udając kobietę, dziecko zniżyć głos udając mężczyznę, itd.... W samej swojej istocie wszelkie badania telefoniczne można a'priori wrzucić do "kibelka" i spuścić przynajmniej trzy razy wodę ze spłuczki... co by z tą wodą spłynęło łgarstwo, cynizm i fałszerstwo!
 
I na koniec jeszcze obszerny fragment mojego posta z lutego 2010 roku pt. "Sondaże i badania opinii - gdzie leży prawda?:
 
"W pewnych okresach - ściślej okołowyborczych - firmy zajmujące się badaniami marketingowymi i szerzej socjologicznymi (społecznymi) stają się najważniejszymi instytucjami w Polsce. Wyniki ich badań (vide: sondaży popularności) dla wszystkich polityków czy partii politycznych są wtedy źródłem podstawowej wiedzy, która niemal całkowicie implikuje ich zachowania i sposoby prezentacji medialnej siebie i swoich poglądów.
 
Dla niektórych nawet są przyczyną zmiany ich zachowań i burzą dotychczasowy ich system wartości, co oczywiście jest śmieszne i żenujące... ale powszechne.
 
Nie wnikając w szczegóły metodologiczne wpływające na prawidłowość wyników sondaży (...) pragnę zwrócić uwagę na to, że każda firma badawcza publikująca sondaże bierze za ich wiarygodność odpowiedzialność.
 
To, czy metodologia badawcza jest zgodna ze sztuką nauki zwanej statystyką (z wykorzystaniem socjologii i psychologii) zależy tylko od etyki i kultury organizacjno-zawodowej danej firmy. Prowadząc sondaże (jak każde badania społeczne) istnieje wiele sposobów na manipulowanie ich wynikami: od właśnie metodologicznych (sposób doboru próby losowej badania i określenie jego próby generalnej; reprezentatywność bądź nie badania; sposób konstrukcji kwestionariusza i budowa samych pytań oraz kolejność ich zadawania; obróbka statystyczna uzyskanych wyników i inne), poprzez wpływ na odpowiedzi poglądów samej instytucji badawczej i jej pracowników/ankieterów aż do sposobu prezentacji wyników (nawet uzyskane i przetworzone poprawnie metodologicznie - w zależności od charakteru sposobu/celu jaki przyświeca publikacji - mogą być prezentowane manipulacyjnie).
 
Mam wrażenie/pewność, że wiele prezentowanych wyników sondaży jest właśnie wynikiem wykorzystania w/w metod manipulacji w ich przeprowadzaniu i publikowaniu. Oczywiście nie wszystkie.
 
I nie chcę być źle zrozumiany: jestem gorącym zwolennikiem uczciwych badań społecznych (marketingowch, socjologicznych). Sam kiedyś prowadziłem taką firmę. Przeprowadzałem m.in. badania oglądalności tv (jeszcze metodą dzienniczkową a nie przy pomocy telemetrii i np. urządzeń PPM*), marketingowe w szerokim zakresie ( jakościowe-focusowe i ilościowe-reprezentatywne). Szczególnie w działalności biznesowej wiarygodne i uczciwe badania marketingowe są niezbędne... w odniesieniu do różnych sfer i podejmowanych działań (np. w zakresie segmentacji rynku, wprowadzania nowych produktów, budowania strategii promocyjnych, kreowania popytu i oceny marki, itd.). Dla większości firm badawczych właśnie działalność dla biznesu i jego otocznia stanowi podstawowe źródło stałych, systematycznych dochodów. Dlatego dziwię się, że pozwalają sobie na utratę wiarygodności w przepadku wyborczych badań sondażowych. Poruszam tu tylko sprawę owej przyzwoitości i wiarygodności firm abstrahując od całej sfery politycznej i kwestii dotyczących Właścicieli owych firm (niestety wywodzących się często jeszcze z okolic dawnego PRL - temat podejmę przy innej okazji).
 
Chciałbym natomiast poinformować Was, że sondażownie przygotowują z reguły również tajne raporty badawcze dla ścisłego grona i "spin-doktorów" określonych partii czy polityków. Są to szczegółowe, oddające rzeczywistość i jej trendy, raporty wraz z analizą i wnioskami (...)"
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 
Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

KOMENTARZE

 • @Autor
  Polecam . https://www.salon24.pl/u/realkonkret/979190,sondaze-i-myslenie-magiczne Salute :)
 • @autor
  Sondaże pełnią dwojaką funkcję: opisującą i kształtującą. Nie tylko oddają aktualny stan nastrojów, ale także wpływają na opinię społeczną. Oczywiście im bardziej ta druga funkcja jest wyeksponowana, tym większe znaczenie sondażowni (Tzn. ich znaczenie dla polityków). Stają się wtedy aktywnym instrumentem uprawiania polityki, a więc mogą także więcej zarobić. Niestety, rzadko kiedy udaje się to pogodzić z rękojmią uczciwego pełnienia funkcji podstawowej, tj. informacyjno-opisującej.

  Zapewne jednak polska Watergate (bo jak rozumiem, w tym kontekście autor umieszcza niniejszą notkę), czyli Piebiak, Herszt & Spółka, będzie miała wpływ na wynik najbliższych (a może i kolejnych) wyborów. Tak będzie, jeśli tylko potwierdzi się to, o czym gada ostatnio TVN (nie ma wiarygodnych informacji temu zaprzeczających, a przykrywka z Brejzą z Inowrocławia tylko to potwierdza - chyba.... że jest na odwrót? Że to Plebiak ma być przykrywką dla Inowrocławia???) warto byłoby prześledzić chronologię wydarzeń).

  Zapewne jednak - patrząc na rangę i chronologię wydarzeń - to Brejza jest przykrywką dla Plebiaka. Na najwyższych szczytach władzy (Min. Sprawiedliwości, wiceminister powołujący się (dość partacko, co też nakazuje krytycyzm) na Szefa (Herszta)) doszło do szantażu obyczajowego. Do ujawnienia tzw. informacji wrażliwych (kto, gdzie i z kim) w celu zdyskredytowania danej osoby/grupy osób.

  Jest to podłe i niskie. Niczym za PRL-u.

  Póki co, niemoralne prowadzenie się (nawet gdyby to była prawda) sędziego, zdradzanie konkubiny (a niechby nawet żony), posiadanie dzieci z nieprawego łoża, czyli tzw. aktywne propagowanie konkubinatów wszelkich, nie jest prawnie zakazane, ba, jest powszechnie przyjęte w Europie Zachodniej i USA jako model dopuszczalnego kształtowania relacji międzyludzkich przez każdego człowieka - jednostkę wolną.

  Nie jesteśmy wszak niewolnikami katechizmu.

  Czy tak powinno być, to inna sprawa (o ile wiem, sędzia powinien jednak kształtować się nieposzlakowaną opinią - inna rzecz, to udzielenie odpowiedzi na pytanie, co na tę opinię się składa), więc pewne jakieś tam szlachetne założenia Plebiakowi i Consortes zapewne przyświecały (albo niby przyświecały).

  Problem w tym, że tak uprawiana polityka to przedszkole i szyta grubymi nićmi prowokacja.

  Można być dobrym sędzią (chirurgiem, prawnikiem, ślusarzem), nie będąc wiernym partnerem (partnerką). I na odwrót - rzeczywistość nasza jest pełna miernych, ale wiernych.

  Uprawiając politykę, trzeba być merytorycznym. Nie można zarzucać sędziemu, że współżyje bez ślubu, bo to nijak ma się do orzekania.

  Niewykluczone, że reformie PiS przyświeca szlachetny cel, bo obecny stan sądownictwa woła o pomstę do nieba. Niewykluczone, że chcieli dobrze. Powiedzieli sobie, że "cel uświęca środki". Otóż nie uświęca, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane - o wiele bardziej przemawia do mnie ta opcja postrzegania niecnych motywacji.

  Problem w tym, że jeśli faktycznie uprawiali szantaż obyczajowy (szkalowanie itd.), to skompromitowali się w oczach elektoratu definitywnie.

  Ziobro był w stanie powiedzieć o chirurgu Garlickim: "Ten pan już nikogo życia nie pozbawi". Ziobro był w stanie twierdzić, że "odpowiedzialność polityczna nakazuje dymisję tych, którzy stali na czele resortu. Ziobro zarzucał Millerowi aktywny udział w aferze Rywina, choć ten twierdzi, że o niczym nie wiedział.

  Ziobro, gdyby miał jaja, to by ustąpił. Powiedziałby: o niczym nie wiedziałem, jest to wstrętne, ale ustępuję dla wyższego interesu.
  I zdobyłby znów najwięcej głosów w kraju.

  Nieustępujący Ziobro jest zaprzeczeniem samegu siebie - szeryfa z czasu propagowania IV RP.

  Ziobro przecież sam forsował mentalność, wg której za swych podwładnych odpowiada się politycznie, nawet gdy nie ma na to jednoznacznych dowodów.

  Słowo się rzekło, kobyłka u płota - powinien poddać się do dymisji.
  A jeśli tego nie zrobi, powinien to uczynić Kaczyński.
 • @maharaja 07:35:20
  Wiadomo kto wygra bo wygrać musi dla dobra Polski. Tak głupiej opozycji w historii Polski rządzący jeszcze nie mieli - ale to już ich problem. Opozycja antypolska, to nie tylko głupota ale i zdrada !
 • Wygrają ? - oczywiście,że TAK
  https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwoobywatelskie/943864,pis-i-dlugo-dlugo-nic-najnowszy-sondaz-potwierdza-ogromne-poparcie-dla-partii-rzadzacej
 • Sprawa jest oczywista
  https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwoobywatelskie/929064,polacy-popieraja-pis-oraz-rzad-tadeusza-morawieckiego

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej