Gorące tematy: Ruch Oporu 2020 Antypartia Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
812 postów 2242 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Zbliża się Globalne Oziębienie?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś "na tapecie" jest tak zwane Globalne Ocieplenie spowodowane emisją CO2. To też bujda jakich mało, ale ile zarobił A. Gore i inni na handlu emisjami CO2... to trudno nawet określić. Najgorsze jest to, że dalej handluje się tak naprawdę niczym.

(Od wtorku znikam z sieci na dwa tygodnie, więc coś jeszcze napiszę na bieżące tematy społeczno-polityczne i mogą to być nawet dwa posty dziennie jak w dzisiejszym przypadku). 
----------------------------
Kiedyś był freon i dziura ozonowa, która miała zniszczyć naszą ziemię i naszą atmosferę. Była to wielka bujda, ale koncerny produkujące np. lodówki bez freonu zarobiły na tych zapowiedziach ogromne pieniądze. I wtedy też otumanieni ekolodzy, którymi łatwo manipulować walczyły o ograniczenie emisji freonu, żeby ustrzec ziemię przed kataklizmem.
 
Dziś "na tapecie" jest tak zwane Globalne Ocieplenie spowodowane emisją CO2. To też bujda jakich mało, ale ile zarobił A. Gore i inni na handlu emisjami CO2... to trudno nawet określić. Najgorsze jest to, że dalej handluje się  tak naprawdę niczym a zafiksowani ekolodzy znów głupkowato biją na alarm, że CO2 niby może nawet uśmiercić ludzi i całą naszą planetę.
 
Powtarzam, że jest to jakaś aberracja stworzona przez lewaków i ekologów, ale tak naprawdę chodzi jedynie o zysk z handlu emisjami CO2.
 
W przyrodzie i życiu już tak jest. Akcja wywołuje reakcję, jedne idee tworzą inne przeciwstawne, są prawicowe i lewicowe partie, są kobiety i mężczyźni, są głosiciele określonych poglądów i ich adwersarze.... no jest i w końcu: ciepło- zimno... Ziemia ma cykliczne zmiany temperatury na zasadzie wydłużonej w czasie sinusoidy: raz jest zimno a następnie cieplej, itd i tylko takie podejście jest zgodne ze stanem faktycznym.
 
W ostatnim okresie na całym świecie a szczególnie w USA i Europie jesteśmy świadkami niemalże histerii wokół emisji CO2 (podobnej - na co wskazałem - do tej jak w przypadku dziury ozonowej) i kreowania strachu przed podobno nieuchronnym ocieplaniem się klimatu naszej Ziemi. Na Polskę jest nacisk na ograniczenie emisji CO2 wynikającej z używania przez nas węgla, chociaż tak naprawdę liderami tej emisji są USA, Chiny, Niemcy i Rosja a Polacy już dawno osiągnęli pierwotną wartość redukującej poziom emisji.
 
Premier D. Tusk zgodził się i podpisał niestety pakiet klimatyczny negocjowany w ramach UE. Zawarto w nim skrajnie niekorzystne zapisy uderzające w polską gospodarkę, która przecież w 90% oparta jest na węglu jako źródle energii. Pakiet nazwany 3x20 zakładał redukcję emisji CO2 o 20% w stosunku do roku bazowego 2005, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w całości zużywanej energii i 20% poprawę efektywności wykorzystania energii. Największa zdrada Polski dokonana przez D. Tuska polegała na tym, że pierwotnie wynegocjowanym przez śp. prezydenta L. Kaczyńskiego rokiem bazowym liczenia redukcji emisji CO2 dla Polski miał być rok 1990 a "premier" D. Tusk zgodził się na jego zmianę na rok 2005. Ta zmiana spowodowała, że zamiast osiągnięcia już rzeczywistej  redukcji (w stosunku do roku 1990) na poziomie 32% w 2010 roku mieliśmy ją na poziomie ledwo kilkuprocentowym w stosunku do niekorzystnego roku bazowego 2005.
 
W roku 2013 (marzec) Sąd UE w Luksemburgu oddalił polską skargę przeciw decyzji Komisji Europejskiej z 2011 r. dotyczącej przejściowych zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w całej Unii. Decyzja Komisji KE 2011/278/UE z 27 kwietnia 2011 r. (tzw. decyzja benchmarkowa) dotyczyła przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-20 (...) i oznaczała, że Polska będzie mogła w latach 2013-2020 rozdzielić pomiędzy instalacje tylko ok. 477 mln uprawnień do emisji. Dla porównania w Niemczech mogło zostać rozdzielonych 1 mld 402 mln uprawnień do emisji, w Wielkiej Brytanii – 626 mln takich uprawnień. W polskiej skardze przeciw Komisji Europejskiej Polska zawarła cztery zarzuty:
 
- zaniżenie przydziału bezpłatnych uprawnień dla Polski wynikające z nie uwzględnienia specyfiki paliwowej poszczególnych państw członkowskich i wyliczeniu wskaźników emisyjności przy wykorzystaniu referencyjnej wydajności gazu ziemnego oraz przyjęcia tego paliwa jako paliwo referencyjne,
 
- nie uwzględnienie zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych regionach UE i przez to naruszenie zasady równego traktowania,
 
- naruszenie zasady proporcjonalności polegające na określeniu wskaźników emisyjności na poziomie bardziej restrykcyjnym niż wymagają tego cele dyrektywy 2003/87 ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,
 
-  naruszenie przepisów dyrektywy 2003/87 i braku kompetencji Komisji do przyjęcia zaskarżonej decyzji.
 
Skarga, która i tak była spóźniona i wydawała się być działaniem pozorowanym została oddalona w całości, co tylko świadczyło o "wielkim" wówczas znaczeniu D. Tuska.
 
W roku 2014 (październik) pomimo lekceważenia przez UE interesów polskich w zakresie zmian klimatycznych (i w ogóle wszystkich interesów polskich) 24 października 2014 roku dalszej zdrady polskich interesów dopuściła się "premier" E. Kopacz. Podpisała bowiem rozwiązania nowego pakietu klimatycznego, jeszcze bardziej skrajnie niekorzystnego dla Polski i polskiego górnictwa i całej polskiej gospodarki. Zawarto w nim zapisy o redukcji o co najmniej 40% emisji CO2 do roku 2030 (w stosunku do niekorzystnego dla Polski roku bazowego 2005). Było to jawne uderzenie w polską gospodarkę, która i tak jest zdecydowanie słabsza od np. gospodarki niemieckiej czy francuskiej. Jedną z konsekwencji - i chyba najtragiczniejszą dla Polski - tego pakietu była konieczność radykalnego przestawienia się naszego kraju z węgla kamiennego na inne źródła pozyskiwania energii, w tym tzw. źródła energii odnawialnej, na które musielibyśmy wydać w najbliższych latach miliardy złotych. Wiązało się to również z koniecznością przyszłych radykalnych wzrostów cen energii dla ostatecznych odbiorców: przemysłowych i indywidualnych. Stąd pojawiły się m.in zakusy zamykania polskich kopalń, co oczywiście było bardzo pożądane szczególnie dla niemieckiego przemysłu wydobywczego.
 
W roku 2015 (grudzień) przeżyliśmy ogromny sukces polskiego rządu i ministra Jana Szyszko na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, tzw. szczycie klimatycznym COP21.
 
Polska przygotowywała się na ten szczyt od dawna, ale prace nabrały przyspieszenia w momencie przejęcia władzy w Polsce przez rząd B. Szydło i objęcia teki ministra środowiska przez prof. J. Szyszko.
 
Polska w czasie tego szczytu chciała aby:
 
- porozumienie klimatyczne zostało zawarte niemal przez wszystkie państwa świata, czyli żeby Polska stała się sygnatariuszem porozumienia szerszego niż na poziomie UE i obejmującego całość światowej emisji gazów cieplarnianych, w tym również największych gospodarek takich jak: USA, Chiny czy Rosja,
 
- w porozumieniu klimatycznym zawarto zapisy umożliwiające uwzględnianie specyfiki gospodarek poszczególnych krajów i ich możliwości społeczno-gospodarczych w tworzeniu międzynarodowych porozumień klimatycznych,
 
- w porozumieniu klimatycznym wreszcie wskazano na rolę lasów w pochłanianiu CO2 i rolę zalesiania jako drogi do polepszenia klimatu oraz jednego ze sposobów działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu a także redukującego emisje CO2.
 
Dodatkowo też przygotowano analizę wykorzystania czystych ekologicznie geotermalnych źródeł energii oraz przedstawiono czyste metody spalania węgla opracowane przez krajowych naukowców dające minimalną emisję CO2 i zapewniające jego wtórne przetwarzanie.
 
W Paryżu Polska umiejętnie rozegrała negocjacje i wchodząc m.in. w przejściowe alianse (porozumienia) z Chinami, Indiami, Arabia Saudyjską czy Indonezją uzyskała wszystko, co chciała i postulowała. W ostatecznym globalnym porozumieniu ONZ zawarto wszystkie polskie postulaty a ponadto uzyskano odejście od terminu "dekarbonizacja" na rzecz "neutralności węglowej". Szczyt zakończył się w sumie dużym sukcesem bo podpisały porozumienie niemal wszystkie kraje świata, w tym najwięksi emitenci CO2, czyli Rosja, Chiny i USA.
 
Dla Polski był to ogromny sukces.
 
Po pierwsze. Globalny charakter porozumienia na szczeblu najszerszym z możliwych czyli ONZ postawił zupełnie inaczej pozycję Polski i jej dorobek w emisji i redukcji CO2. Z globalnej bowiem perspektywy Polska jest krajem o średniej emisji CO2 a najwięcej winny dziś robić w zakresie redukcji jego emisji najwięksi globalni "truciciele".
 
Po drugie. Nareszcie Polska uzyskała możliwość uwzględniania jej specyfiki energetycznej w każdych negocjacjach klimatycznych. A jako, że Polska w 90% oparta jest na węglu to możliwym stało się wskazywanie na niemożność zrezygnowania z niego w długiej perspektywie czasowej a ponadto uzyskaliśmy swobodną możliwość wdrażania i eksportowania czystych technologii/metod spalania węgla dających minimalną emisję CO2 i zapewniających jego wtórne przetwarzanie, co - wedle ustaleń COP21 - pozwala  na uniknięcie rezygnacji przez Polskę z węgla jako podstawowego surowca do produkcji energii a także - pozwala na rozszerzanie prac (unikanie blokowania przez UE)  modernizacji polskiej energetyki opartej na węglu.
 
Po trzecie i chyba najważniejsze (o to delegacja Polski walczyła najmocniej). Uzyskaliśmy akceptację  uznania lasów i zalesiania jako elementów redukujących emisję CO2, co pozwoliło na dywersyfikację uznawanych metod redukcji tego gazu. Więc - wedle porozumienia COP21 - nie musimy skupiać się na redukcji emisji tylko na zasadzie tzw "dekarbonizacji" przemysłu i wprowadzania odnawialnych źródeł energii (np. farmy wiatrowe) ale wskazywać, że Polska pochłania CO2 dzięki ogromnym połaciom posiadanych lasów obejmujących aż 30% powierzchni kraju ("płuca Europy" - ewenement w UE!) i tym samym redukuje własną emisję CO2 a dodatkowo prowadzi również efektywną politykę w zakresie redukcji gazów poprzez zalesienie. Dodatkowo dzięki m.in. terminowi "neutralność węglowa" możemy wskazać, że  nasz kraj redukując emisję CO2 poprzez lasy i zalesianie tak naprawę dąży do zrównoważenia własnej emisji i staje się obojętnym a nawet netto ujemnym emitentem CO2. To pozwala na dalsze korzystanie Polski z węgla a to jest najważniejsze w krótkiej i długiej perspektywie naszej gospodarki. Dzięki tym zapisom - również tym z pkt. 2 - możliwym stało się również renegocjowanie skrajnie niekorzystnych zobowiązań jakie zostały przyjęte przez rządy D. Tuska i E. Kopacz.
 
Po czwarte. Uzyskaliśmy uznanie w zakresie naszych starań skierowanych na rozwijanie geotermalnych źródeł energii, czyli popularną geotermię tak wyśmiewaną przez elity III RP - ("Geotermia Toruńska").
 
W  lutym 2017 roku przyjęto bezprawnie (pomimo sprzeciwu państw dających mniejszość blokującą) i niezgodnie z duchem ważniejszego porozumienia COP21 tzw. "wspólne stanowiska ws. reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (EU - ETS)". Niekorzystne dla Polski rozwiązania - powodujące m.in. wzrost cen uprawnień na emisję CO2 a tym samym wzrost kosztów przedsiębiorstw i wzrost cen dla konsumentów - to przede wszystkim:
 
-  ustalenie niższego progu całkowitej liczby uprawnień dostępnych na aukcjach z 57% (jakie proponowała i tak niekorzystnie dla Polski KE) do 55%,
 
-  wprowadzenie mechanizmu umarzania niewykorzystanych pozwoleń, bez określenia nawet ilości certyfikatów, które miałyby być skasowane - tym samym nie będzie już możliwości np. korzystnej dochodowo odsprzedaży niewykorzystanych uprawnień.
 
W sprawie emisji CO2 odbywają się jakieś fora ociepleniowe jak te np. kiedyś w Kioto czy Kopenhadze, rzesze naukowców opracowują sposoby likwidacji „zagrożenia”, firmy przygotowują się do wprowadzania na rynek nowych produktów, ogranicza się emisję CO2 tworząc z limitów nowy dochodowy interes, niektórzy dostają nagrody i wyróżnienia za walkę z Globalnym Ociepleniem, jak np. All Gore Nagrodę Nobla.
 
Takiej hucpy nasza Kochana Ziemia jeszcze nie widziała, bo przecież najwięcej CO2 emitowane jest przez morza i oceany a ludzkość dokłada do tego tylko małą cegiełkę w ogóle nie wpływającą na nasz klimat. A jeżeli już chcemy walczyć z CO2 to niepotrzebne są nam jakieś farmy wiatrowe a zalesianie jak największych połaci naszej Ziemi. Lasy w sposób naturalny pochłaniają CO2, który jest dla nich niezbędny.
 
Bo przecież nie dość, że cały czas Nasza Ziemia pozwala nam żyć i czerpać z jej bogactw, nie dość że eksploatujemy jej wszystkie dobra... nie dość, że zawsze bywa dla nas wspaniałomyślna... to My Ludzie, perfidnie chcemy ja wykorzystać tworząc z niej alibi naszych niegodziwości i dążności do maksymalizacji zysku. Dla udowodnienia naszych chorych manii prześladowczych i własnych kompleksów a także dla ewentualnych przyszłych zysków tworzymy z siebie jednocześnie cierpiętników i sprawców upadku/ocieplenia Ziemi i jej klimatu. A przecież Ona jest niezwyciężona, istnieje od milionów lat radząc sobie swobodnie i z epokami lodowcowymi i z okresowym wzrostem temperatury... To jest po prostu cykliczne i nie mamy na to wpływu, ale przecież warto kreować Globalne Ocieplenie tylko dla zysku koncernów i instytucji zajmujących się ekologią.
 
Nasza Ziemia z drwiącym uśmiechem zdaje się wołać: No gdzie to Globalne Ocieplenie?
 
Może winniśmy wobec niej wykazać odrobinę pokory a nie wykorzystywać ją do partykularnych interesów?
 
A może jednak kierowani naszą nieomylnością powinniśmy stworzyć wspólnie i na przyszłość:
 
FRONT DO WALKI Z GLOBALNYM OZIĘBIENIEM!
 
Jeżeli tak to proponuję siebie na szefa... może dostanę Nagrodę Nobla!(podzielę się z Wami... obiecuję).
 
Proszę tylko dać mi namiary do odpowiednich naukowców i środowisk opinionośnych i opiniotwórczych...
 
W końcu musi być równowaga: Globalne Ocielenie - Globalne Oziębienie...skrót identyczny... a ileż to konwencji i spotkań można zorganizować na dyskusje... ile żarcia, zabawy i "bycia na salonach"... miodzio!
 
Ale to tylko w ostateczności (żeby ewentualnie uniemożliwić tym samym osobom ponowne gromadzenie fortuny, tym razem na walce z globalnym oziębieniem!)… bo znów możemy naszą Ziemię Zdenerwować i zaserwuje nam, a to złośliwa bestia, w przyszłości tym razem radykalny wzrost temperatury.
 
Chyba lepiej będzie jak zostawimy ją jednak w spokoju…
 
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła na bloggerze: https://krzysztofjaw.blogspot.com/ lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw". 

KOMENTARZE

 • Jak to zbliża się?
  Od wielu lat mamy cykl Global Colding, apogeum było bodaj dwa lata temu, kiedy mieliśmy zimę stulecia. Spadło wtedy od 10-15 cm śniegu, temperatura osiągnęła nawet -6 st. C, zamknięto wtedy na kilka dni autostrady, sklepy, przychodnie lekarskie, urzędy, szkoły i zakłady pracy. Palma w moim ogródku przed domem, która rosła tam od wielu lat nie przeżyła.
  W tym roku wreszcie jest szansa na zakończenie tego cyklu zimna i rozpoczęcie długo oczekiwanego Global Warming. Wiosna rozpoczęła się jak nigdy już w połowie stycznia i wtedy nie tylko we własnych ogródkach, ale również w różnych częściach Europy (odwiedziłem wtedy Hiszpanię i Irlandię) mogliśmy cieszyć się kwitnącymi kwiatami w ogródkach.
  Trzymajmy więc kciuki, aby globalne ocieplenie utrzymało się już na dłużej.
 • Freon R-22 byl za tani. Firma wynalazla nowy freon R-410A
  oczywiscie 2 razy drozszy a dziura ozonowa znikla natychmiast jak wprowadzono nowy freon do sprzedazy.
 • @staszek kieliszek 22:29:22
  :))))
  Pozdrawiam
 • @Mind Service 22:19:51
  Oczywiście też trzymam kciuki. Lubię ciepełko, ale szkoda, że nie załapałem się ze swoją firmą ta handel tymi emisjami. W Toruniu jest jedna firma, która na nich zarobiła krocie.

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 22:59:58
  Wpływ CO2 na zmianę klimatu to największe oszustwo wszech-czasów. Antropogeniczny CO2 to niewielki procent całości emisji tego gazu. Nie przekazuje się opinii międzynarodowej faktu, że najwięcej CO2 emitują oceany! A dwutlenek węgla produkowany przez światowy przemysł to zaledwie 4 procent całej rocznej emisji na Ziemi. Oznacza to, że „proekologicznie” nastawieni ideologowie namawiają społeczeństwa do zmniejszenia światowej emisji CO2 zaledwie o 1 procent.
  Dlatego ja oddzielam walkę o ochronę środowiska, o czyste powietrze, segregację śmieci od bredni eko- terrorystów o rzekomym wpływie CO2 wytwarzanego przez człowieka na zmianę klimatu.

  Również pozdrawiam.
 • @Mind Service 23:14:24
  Zgadzam się z Panem w całej rozciągłości. To jest sztucznie wykreowany biznes. I tylko tyle.
  Pozdrawiam
 • Obywatelskie działania w USA na rzecz powstrzymania ELIT w ZABAWĘ W BOGA i okrutnej, zbrodniczej przemiany ludzkości w
  zniewolone HYBRYDY.

  https://www.google.com/search?q=chemtrails&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyj5mT7a3jAhVTCM0KHbvqAhUQ_AUIESgC&biw=1070&bih=683#imgrc=W9OvK0jaGIqlqM:&spf=1562882037238

  Wszystko co Stworzył Nasz Stwórca, ONI (ELITY/Szataniści) celowo niszczą Jego Cudowne / Doskonałe Dzieło !!!!

  https://www.geoengineeringwatch.org/


  https://www.geoengineeringwatch.org/wp-content/uploads/2015/03/GW.jpg

  https://terraformingearth.files.wordpress.com/2010/11/cropped-ste4.jpg

  https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/546d61b5e4b049f0b10b95c5/1457276285486-2YNTGD2EHUKEYDIL946O/ke17ZwdGBToddI8pDm48kLUISglFXQZ1hOflBBRk8TVZw-zPPgdn4jUwVcJE1ZvWQUxwkmyExglNqGp0IvTJZamWLI2zvYWH8K3-s_4yszcp2ryTI0HqTOaaUohrI8PIl1YUTPAPgCTMaoK6vZYr2XaYfumPblFPciS9ZUU68JIKMshLAGzx4R3EDFOm1kBS/ChemtrailSign.jpg

  https://i.ytimg.com/vi/yS7VQ7MLzYY/maxresdefault.jpg

  https://media.phillyvoice.com/media/images/8400535_1453249224.1118.2e16d0ba.fill-735x490.jpg


  https://scd.observers.france24.com/files/imagecache/observers_full_width/rfi_multimedia_element_image/14040198_1580733392230574_8879462942433728062_n.jpg  Bogumił Boguchwał
 • @Mind Service - Bez CO2 nie ma życia - Im więcej CO2, tym więcej roślin !! - Im więcej roślin, tym więcej TLENU = RÓWNOWAGA !
  NIESKOŃCZONA - DOSKONAŁA !!!


  To się nazywa Twór Doskonały, oczywiście wykonany przez Najdoskonalszego Stwórcę.


  GLOBAL Auschwitz (auSCHWITZ = Szwajcarski)


  MODYFIKOWANIE CHEMICZNIE, chormonalnie i GENETYCZNIE ŻYWNOŚCI, ZATRUWANIE WODY (chlor, FLUOR,...), POWIETRZA oraz gleby, np. GMO, SZCZEPIENIE ludzi i zwierząt !!!!!!!!!!!


  Pakowanie żywności w PLASTIKI i ALUMINIUM !!!


  FASZEROWANIE "MEDYCZNĄ" CHEMIĄ


  + WSZELKIEGO RODZJU NAPROMIENIWANIE RADIOWE np. 5G, ...


  Poniżej niekture ze ZBRODNICZYCH działań ELIT rządzących Ziemią.


  https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=779x10000:format=jpg/path/sb5a277b993e28bed/image/i5fc4b84ec2b5e3ab/version/1544144497/image.jpg

  https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/styles/large/public/wp-content/uploads/2009/12/final-sticker-barcelona.jpg


  Bogumił Boguchwał
 • @krzysztofjaw 23:24:42 "To jest sztucznie wykreowany biznes"
  .  https://i1.wp.com/www.ecofriendlylink.com/blog/wp-content/uploads/geoengineering-earth-injection-vaccine-planet-climate-change-no-licence.jpg


  https://i0.wp.com/climateandcapitalism.com/wp-content/uploads/2018/08/Geoengineering-aerosol.jpg  Bogumił Boguchwał
 • @Krystyna Trzcińska 00:57:20
  No niestety liczy się biznes i kreuje się popyt oraz zhomogenizowanego konsumenta. Ponadto faszeruje się nas GMO i wszelkim lekami i suplementami diety. Polacy kują tych leków i paraleków chyba najwięcej w Europie. Mamy jakąś słabość w stosunku do firm farmaceutycznych, które naprawdę nas lekami trują i produkują leki przewlekłe.
  Pozdrawiam
 • autor
  Jest zimno, dlatego, że jest coraz cieplej.
  Czego tu nie rozumieć?
  8-))))))
  pzdr.

  ps.
  "Pogoda ma to do siebie, że gdy święci słońce to jest ciepło a gdy nie świeci to też jest. Pogoda jest jak kobieta, raz jest a raz jej nie ma."
  Bronisław Komorowski
 • HURAGAN PORWAŁ TYSIĄCE PIEROGÓW
  https://pbs.twimg.com/media/D_GZOorXoAEa7S3.jpg

  A później ludzie mówią: Ruskie nas zaatakowały!
  Z powietrza!

  ps.

  Zemsta knedli?

  8-)))))
  pzdr
 • @Autor
  Coraz dłuższe pańskie notki są.

  PS. Jestem przeciwny globalnemu ocipieniu.
 • Ochłodzenie, ocieplenie itd, itp...
  jest tylko jeden "mały" problem - to nie człowiek o tym decyduje (na szczęście) co i jak ma się stać na tym świecie.
  Pan Bóg, który to wszystko stworzył, powiedział wprawdzie "czyńcie sobie Ziemię poddaną", ale powiedział także "ten jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie" i odnosi się to do nas wszystkich tu na tej Ziemi. A co robią synowie- "władcy" tej Ziemi, można przeczytać m.in tutaj :
  https://marucha.wordpress.com/2019/07/10/wielki-skandal-pedofilski-moze-zachwiac-amerykanska-scena-polityczna/

  Więc to nie żadne ocieplenie, ani ochłodzenie, dziura taka, czy owaka, a po prostu Pan Bóg, tak jak zapowiadał, przyjdzie (nareszcie) ten dziki świat już wyresetować. Tutaj można o tym przeczytać :
  https://www.paruzja-iskraz.pl/paruzja-2
  jeżeli ktoś nie czyta (słucha) suspendowanego Ks Natanka, do którego także Pan Bóg, Matka Boska i Święci przychodzą z "Orędziami na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły"
  Pan Bóg obiecał Ks. Natankowi, że zobaczy nowy odnowiony Kościół i świat. Ks Natanek ma obecnie 60 lat.
  Niestety nie wszyscy z nas, żyjących teraz na tej Ziemi znajdą się w tym odnowionym Kościele i świecie.
  Świat nareszcie zostanie oczyszczony z tych wszystkich satanistycznych szumowim. Pozostaną tylko ci którzy zdążą oczyścić się w Sakramencie Spowiedzi. Stąd taka teraz nagonka na księży, którzy będą uciekać do "cywila".
  Nie ma więc za dużo czasu, póki księża są jeszcze w konfesjonałach trzeba się nawrócić i oczyścić w Sakramencie Pokuty, by znaleźć się w tym odnowionym Kościele i świecie.

  Zaś wszelkie bajki o ociepleniu, ochłodzeniu należy włożyć tam gdzie jest ich miejsce, czyli między bajkami.

  Na stronie https://www.paruzja-iskraz.pl/ można znaleźć wiele bardzo ważnych informacji na ten temat.
  Oczywiście Grzechynia Ks Natanka jest bezcenną tutaj skarbnicą wiedzy religijnej na "Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły".
  Na YT można znaleźć tysiące cennych kazań Ks. Natanka, jeżeli chcemy odnaleźć się w tym odnowionym Kościele i świecie.
  Nie wolno nam z tym zwlekać, bo czasu już nie jest za dużo.
  Ratujmy więc bliskich, znajomych, bo jak się rozejrzeć dookoła, to nie wygląda to z nimi za różowo.
 • Dopdam do tego - co przekazał nam
  Autor tego artykułu swoje spostrzeżenia - otóż nie chodzi tylko o biznes na CO2. Są poważniejsze, groźniejsze zamierzenia czarciego pomiotu w stosunku do ludzi stworzonych przez Boga. Najważniejsze z nich to:
  1. Dalsze hamowanie rozwoju (zdaniem czarciego pomiotu) tzw. mniej wartościowych narodów.
  2. Czarci pomiot na potęgę szuka uzasadnienia do depopulacji ludzi o miliardy istnień i stąd wymysł, że człowiek poprzez swoje bezczelne oddychanie - zagraża Ziemi.
  Wniosek?
  Poprzez sprostytuowanie przez czarci pomiot części naukowców za pomocą pieniądza - można ludziom wcisnąć wszystko - włącznie z tym, że pedalstwo to nie choroba a zdrowy objaw - godny naśladowania.
 • @demonkracja 08:28:23
  Nikt by nam ludziom niczego nie zrobił, gdybyśmy my sami, naszym odwróceniem się od Pana Boga na to nie pozwolili.
  Stąd ta nagonka na Kościół Chrystusowy, na Najświętszy Sakrament (np poprzez szafarzy świeckich i Komunię na stojąco i do ręki), na księży 9Njabrdziej widoczna)...
  Czy widział ktoś jakąkolwiek nagonkę na inną "religię"?
  Dlaczego tylko próbuje się niszczyć tylko Kościół Chrystusowy? A my głupcy wierni na to pozwalamy, pozbawiając się JEDYNEJ obrony przed szatanem (pod różnymi postaciami).
  Czym my głupawi się zajmujemy w swojej masie?
  trafiłem niedawno, przez przypadek na taki filmik :
  https://www.youtube.com/watch?v=JAbw9esG7hs
  byłem zaszokowany do tego stopnia, że musiałem odszukać co to jest to zjawisko Ariana. Zaszokowany znalazłem to :
  https://www.youtube.com/watch?v=QYh6mYIJG2Y
  Kolejne grube miliony wydane na demoralizację, deprawację i hipnotyzowanie starszych i młodszych dzieci, bo pewnie tą kolejną lalkę można kupić w każdym kiosku tak jak kiedyś demoralizujące Spice Girls.

  Czy ten świat nie zdziczał już do końca?
 • @Jan Paweł 08:08:56
  Właśnie dowiedziałem się, że młody człowiek został we Francji urzędowo zgodnie z modelem belgijskim i holenderskim (eutanazji bez żadnych ograniczeń) poddany eutanazji. W "kolejce" czeka ok 1700 innych takich ludzi w samej tylko Francji...
  Po amerykańskiej i teraz juz europejskiej aborcji, także już bez ograniczeń (nawet urodzone dzieci mogą być pozostawiane na śmierć), po odkrytym jakiś już czas temu systemowi budowania siatki światowej władzy w oparciu o lobby bestialstwa pedofilii (patrz link w komentarzu powyżej) itd, itp... czy ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że czeka nas już oczekiwany a zapowiadany przez bardzo wielu mistyków RESET Pana Boga...?

  Szkoda czasu na bzdety, tylko SPOWIEDŹ GENERALNA, PEŁNE NAWRÓCENIE I ŻYCIE SAKRAMENTALNE... nie ma innej drogi do odnowionego Kościoła i świata.
 • @Jan Paweł 08:55:39
  "Nikt by nam ludziom niczego nie zrobił, gdybyśmy my sami, naszym odwróceniem się od Pana Boga na to nie pozwolili."
  -------------------
  Oczywiście - tylko szkopuł w tym, że ludzie nie zdają sobie faktu z tego, że Ziemię dzielą z dziećmi diabła.
  Wniosek?
  Problem ten jest tak poważny, że Jezus Chrystus przybył kiedyś na Ziemię w głównej mierze po to - aby uświadomić ludziom, że dzielą oni ziemię z w/w dziećmi diabła - wiec mają w związku z tym obowiązki. Nauki Jezusa Chrystusa zostały przenicowane pod siebie przez czarci pomiot i proces ten ciągle trwa. Dlatego ludzie muszą najpierw odtworzyć te nauki w swoim rozumie - bo inaczej nie zdołają uczynić swoim postępowaniem - dzieci diabła - bezsilnymi. Na koniec - to ludzie maja czerpać moc z pobytu Jezusa Chrystusa na Ziemi a nie czarci pomiot - co to drugi policzek pod kosmatą piąchę każe ludziom podstawiać.
 • @demonkracja 09:27:12
  Pan Bóg wszystko na nowo "odświeża" dając Orędzia Ks. Natankowi. Zachęcam do zapoznania się z nimi, bo jest tam nieprawdopodobna skarbnica wiedzy uświęcającej dla nas. Wiedzy pomocnej dla naszego Zbawienia, zniszczonej przez parę ostatnich wieków przez wrogów Kościoła zewnętrznych i wewnętrznych.
  Podam przykład (tego niszczenia wewnętrznego):
  Niedawno a czasie Mszy Św w podwarszawskiej miejscowości, jakis biskup błogosławił ludzi w ten sposób : "niech was błogosławi bóg wielki, Ojciec i Syn i Duch Święty".
  Na pytanie po Mszy Św czy ten bóg wielki to Allach, biskup odpowiedział, że tak, ten bóg wielki to Allach...

  Czym prędzej więc do Ks. Natanka po Orędzia i... do spowiedzi generalnej (z całego życia)
 • @Jan Paweł 09:03:42
  Drogi Panie, logicznie patrząc na Pańskie wywody, to negujesz wolę Boga. Ten człowiek który poddał się eutanazji wykonał tylko wolę boską. Każde działanie lekarzy w sprawie uporczywego ratowania życia jest grzechem. Bóg postawił krzyżyk na jakimś gostku, a tu przychodzi konował i przeciwstawia się boskim wyrokom. To samo z wszystkimi zboczeńcami i zwyrodnialcami. Jak by Bóg ich nie stworzył to by ich nie było. Przecież w/g ciebie wszystko to wola boska. A co do spowiedzi to się Pan spowiadaj bo widać masz z czego. Ja nie muszę bo nie grzeszę, piję, palę, do niedawna zdarzało mi się skoczyć w bok. Ale to nie były grzechy to była wola boska. No chyba że Bóg jest taki jak go przedstawia film ''Adwokat diabła''. Podsuwa ci np. pod nos cukierek a jak wyciągniesz po niego rękę to i ją upitoli przy samej d...e. Nie chcę takich Bogów, wolę być ateistą.
 • Autor
  Ja wiem że te blogi to najczęściej jakaś pseudonaukowa wizja świata. Mamy tak mierną wiedzę na temat mechanizmów zachodzących na Ziemi, że kategoryczne popieranie tej czy innej teorii trzeba traktować jak kierowanie swoim życiem według zaleceń wróżki. Mam gdzieś czy CO2 zwiększa globalną temperaturę czy ją obniża. Ja z perspektywy 60 lat widzę jak człowiek zdegradował środowisko. I niech mi nawiedzeni nie udowadniają że to naturalne procesy. Ludzie powinni walczyć o ochronę środowiska , bo w przeciwnym razie ich dzieci i wnuki będą żyły na pustyni nieważne czy piaskowej czy lodowej.
 • @Husky 07:09:32
  ;)))

  W tym momencie pragnę przypomnieć sobie zimę dwa albo trzy lata temu. Spowiła USA i Europę zimnem do 25-30 stopni. Oj to było Globalne Ocieplenie
  Pozdrawoiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:40:39
  Postaram się trochę krócej pisać.
  Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 08:08:56
  Księdza Natanka słucham cały czas na YouTube. Rzeczywiście jest to skarbnica wiedzy na temat Boga, Jego Ojca i Ducha Świętego.
  Dziękuję za obszerny komentarz
 • @demonkracja 08:28:23
  Odpowiadając:
  Ad 1) Po to jest właśnie imigracja islamistów. Chcą zrobić z narodów Eurpy zhomogenizowanych mulatów,
  Ad 2) podobno na świecie ma zostać 500 mln ludzi zarządzanymi przez naród "wybrany"
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 10:15:13
  Jest taka teoria (moim zdaniem spójna), im większa temperatura globalna tym zimniej. Sprawa jest prosta. Spora część kontynentów jest ogrzewana przez ciepłe morskie prądy zwrotnikowe. Prądy te to takie rzeki w oceanach. Działają na prostej zasadzie, różnicy temperatur. Z tego wniosek że im większa temperatura globalna tym mniejsza różnica temperatur między równikiem , a biegunami. Wystarczy że na skutek ocieplenia globalnego zwolni bieg nasz prąd zatokowy (ogrzewający Europę zach i pn.) i mamy zlodowacenie aż do Karpat. Kiedyś już tak bywało, zazwyczaj było to związane ze zwiększeniem aktywności wulkanicznej ziemi. Teraz aktywności wulkanicznej nie mamy, a temperatura rośnie, może to wina aktywności słońca (chociaż od paru lat obserwuje się całkowity spokój) może oddziaływanie z kosmosu, a może rzeczywiście działania człowieka. Dla mnie jest to nieważne. Ważne żeby ludzie zrobili co można, żeby oczyścić ziemię ze swoich śmieci. Myślę że i ty chciałbyś żyć w czystym i nieskażonym środowisku.
 • @marek500 "pseudonaukowa wizja świata... Ludzie powinni walczyć o ochronę środowiska, w przeciwnym razie będą zyli na pustyni"
  .  No i EXPERCI WALCZĄ za pięniadze opodatkowanych niewolników z KREACJĄ Stwórcy (to jest z ludzkością i z przyrodą) ZA-ŻARCIE !!!
  O to ICH WIZJE / ZWIDY i rezultaty ICH troski i walki na śmierć i życie z ICH PODDANYMI.  PRZED i PO WYGRANEJ WALCE Z KLIMATEM, PRZYRODĄ i
  LUDZ-KOŚCIĄ.


  ELITY żądzące wzięły sobie głęboko do serca poredę napisaną na ostatnim obrazku.

  http://m.neon24.pl/96242288ba73de0fb7dcd98ef6c4a8ce,0,0.jpg

  Bogumił Boguchwał
 • @Husky "HURAGAN PORWAŁ TYSIĄCE PIEROGÓW"
  .  Wyspecjalizowani AGENCI NWO -


  Wczoraj i dziś.


  http://m.neon24.pl/a18107319073b6b56126498dc2bde126,0,0.jpg

  https://m.neon24.pl/5722ccf7853a886864e50e1bb929b398,14,0.jpg
  Bogumił Boguchwał
 • @Husky 07:16:56
  To tak jak z tą pamiętną stonką ziemniaczaną. Amerykanie zrzucili :)
  Pzdr
 • Fińscy i japońscy naukowcy odrzucają twierdzenia ekosekt. To nie człowiek wywołuje zmiany klimatyczne
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2016/05/elektrownia-%C5%81agisza-w-Bedzinie-Fot.-T.Cukiernik.jpg
  Badania przeprowadzone przez fińskich naukowców nie znalazły dowodów na poparcie tezy, iż zmiany klimatu są wywołane przez człowieka. Wyniki badań zostały potwierdzone przez naukowców z Japonii. Zespół uczonych z Uniwersytetu w Turku w Finlandii opublikował pracę „Brak eksperymentalnych dowodów na znaczącą antropogeniczną zmianę klimatu”. Według nich obecne modele klimatyczne nie uwzględniają wpływu zasięgu chmur na globalne temperatury i powodują przecenianie wpływu wytwarzanych przez człowieka gazów cieplarnianych. Jak twierdzą, modele stosowane przez organy, takie jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) „nie mogą poprawnie obliczyć wpływu naturalnych czynników wpływających na temperaturę na świecie”. Fińscy uczeni odkryli, że ludzkość po prostu nie ma większego wpływu na temperaturę Ziemi. „Jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że tylko niewielka część zwiększonego stężenia CO2 jest antropogeniczna, musimy uznać, że antropogeniczna zmiana klimatu w praktyce nie istnieje” napisali. Do podobnych wniosków jak zespół z Turku doszli japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Kobe. W pracy opublikowanej na początku lipca, stwierdzili że ​​zasięg chmur może stworzyć „efekt parasolowy”, który może zmienić temperatury w sposób nieuwzględniony w obecnych modelach. Nowe dowody sugerują, że wysokoenergetyczne cząstki z kosmosu znane jako galaktyczne promienie kosmiczne wpływają na klimat Ziemi poprzez zwiększanie pokrywy chmur, powodując „efekt parasolowy”. „Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opisał wpływ zachmurzenia na klimat w swoich ocenach, ale zjawisko to nigdy nie było brane pod uwagę w prognozach klimatycznych z powodu niewystarczającego fizycznego jego zrozumienia” – twierdzi kierujący japońskimi badaczami profesor Masayuki Hyodo z Centrum Badań Wód Śródlądowych Uniwersytet Kobe.

  https://nczas.com/2019/07/13/finscy-i-japonscy-naukowcy-odrzucaja-twierdzenia-ekosekt-to-nie-czlowiek-wywoluje-zmiany-klimatyczne/
 • @kula Lis Co masy ludzkie mogą wiedzieć o czym kolwiek?????????
  ,
  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/149713,w-oparach-zydo-rezimowych-debilizmow-szowinizmow-i-rasizmow#comment_1565236

  https://i0.wp.com/self-realisation.com/wp-content/uploads/2013/05/bilder3.jpg  Bogumił Boguchwał

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej