Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
812 postów 2242 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Mało znane fakty współpracy Żydów z Hitlerem: Umowa Haavara

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Umowa Haavara (z hebrajskiego: הֶסְכֵּם הַעֲבָרָה, czyli Heskem haavara: „umowa o przeniesienie”) była porozumieniem między Niemcami hitlerowskimi i syjonistycznymi Żydami niemieckimi podpisana w dniu 25 sierpnia 1933.

 
Jakże wiele faktów historycznych jest przemilczanych, szczególnie tych związanych z tzw.: "narodem wybranym" a ten naród ma niezwykłą cechę (mimo, że już posiada swoje państwo): nie asymilując się z ludnością i tradycją oraz prawem określonego kraju, na którym pasożytuje to zawsze potrafi zadbać o siebie, nawet porozumiewając się z największym ich wrogiem.
 
Tak też było już w 1933 roku w Niemczech hitlerowskich, gdzie z Hitlerem Żydzi podpisali z tzw. umowę Haavara.
 
Umowa Haavara (z hebrajskiego: הֶסְכֵּם הַעֲבָרָה, czyli Heskem haavara: „umowa o przeniesienie”) była porozumieniem między Niemcami hitlerowskimi i syjonistycznymi Żydami niemieckimi podpisana w dniu 25 sierpnia 1933. Umowa została sfinalizowana po trzech miesiącach rozmów przez syjonistyczną Federację Niemieckich Żydów, Anglo-Palestine Bank (na mocy dyrektywy Agencji Żydowskiej ) i władze gospodarczo-polityczne nazistowskich Niemiec. Był to główny czynnik umożliwiający migrację około 60 000 niemieckich Żydów do Palestyny ​​w latach 1933–1939. Są też szacunki, że było to aż 150 tysięcy. Ciekawostką jest to, że emigrowali  tylko najbogatsi  Żydzi, których stać było na ową emigrację. Biedota żydowska pozostała. Podobnie było w Polsce tuż przed wojną 1939: najbogatsi Żydzi wyemigrowali a została aszkenazyjska biedota, która później poddana została Holocaustowi.
 
Porozumienie umożliwiło Żydom ucieczkę przed prześladowaniami w ramach nowego reżimu nazistowskiego, aby przekazać część swoich aktywów Brytyjskiej Palestynie. Emigranci sprzedali swoje aktywa w Niemczech, aby zapłacić za podstawowe towary (wyprodukowane w Niemczech), które miały zostać wysłane do Mandatory Palestine. Porozumienie było wówczas kontrowersyjne i było krytykowane przez wielu żydowskich przywódców zarówno w ruchu syjonistycznym (takim jak przywódca rewizjonistycznego syjonizmu Ze'ev Jabotinsky ), jak i poza nim, a także przez członków NSDAP i członkowie niemieckiej opinii publicznej. Dla niemieckich Żydów porozumienie umożliwiło opuszczenie coraz bardziej wrogiego środowiska w Niemczech; dla Jiszwi , nowej społeczności żydowskiej w Palestynie, oferowała dostęp zarówno do pracy imigrantów, jak i wsparcia ekonomicznego; dla Niemców ułatwiła emigrację niemieckich Żydów, łamiąc antynazistowski bojkot 1933 r. , który cieszył się ogromnym poparciem wśród europejskich Żydów i był uważany przez państwo niemieckie za potencjalne zagrożenie dla niemieckiej gospodarki.
 
Chociaż NSDAP zdobyła największe poparcie w głosowaniach w dwóch wyborach powszechnych w Reichstagu w 1932 roku to nie mieli większości, więc Hitler kierował krótkotrwałym koalicyjnym rządem utworzonym przez NSDAP i Niemiecką Narodową Partię Ludową. Pod naciskiem polityków, przemysłowców i innych, prezydent Paul von Hindenburg wyznaczył Hitlera na kanclerza Niemiec w dniu 30 stycznia 1933 r. Wydarzenie to nosi nazwę Machtergreifung (przejęcie władzy). W kolejnych miesiącach NSDAP zastosował proces nazwany Gleichschaltung (koordynacja) w celu konsolidacji władzy. Do czerwca 1933 r. Praktycznie jedynymi organizacjami, które nie były pod kontrolą NSDAP, były wojsko i kościoły.
 
W ramach ruchu nazistowskiego proponowano różnorodne (coraz bardziej radykalne) „rozwiązania” „kwestii żydowskiej ” zarówno przed rządem NSDAP, jak i po nim, w tym wydalenie i zachęcanie do dobrowolnej emigracji. Powszechne prześladowania niemieckich Żydów rozpoczęły się, gdy tylko NSDAP przejął władzę. Na przykład 1 kwietnia NSDAP zorganizował ogólnokrajowy bojkot przedsiębiorstw należących do Żydów w Niemczech ; zgodnie z ustawą o przywróceniu zawodowej służby cywilnej, która została wdrożona 7 kwietnia, Żydzi zostali wykluczeni ze służby cywilnej; 25 kwietnia nałożono kwoty na liczbę Żydów w szkołach i na uniwersytetach. Żydzi spoza Niemiec odpowiedzieli na te prześladowania bojkotem niemieckich towarów .
 
Tymczasem w Mandatory Palestine rosnąca populacja żydowska (174 610 w 1931 r., wzrosła do 384 078 w 1936 r.) zdobywała ziemię i rozwijała struktury przyszłego państwa żydowskiego pomimo sprzeciwu ludności arabskiej.Stąd te szacunki, że z Niemiec wyemigrowało do Palestyny 150 tysięcy Żydów a przeszło 50 tysięcy z innych krajów, m.in. w większości z Polski, bo Żydzi byli pewni, że Hitler zaatakuje Polskę i ci bogatsi też emigrowali na szybko z Polski.
 
Umowa transferowa stosowana przez Palästina Treuhandstelle (Biuro Powierników Palestyny), utworzona została specjalnie w celu pomocy Żydom uciekającym przed reżimem nazistowskim oraz w celu odzyskania części aktywów, które musieli oddać, gdy uciekli z nazistowskich Niemiec.
Hanotea ( הַנּוֹטֵעַ , „plantator”) była firmą Biura Powierników Palestyny zajmującą się sadzeniem cytrusów z siedzibą w Netanji i założoną w 1929 r. przez ugruntowanych żydowskich osadników w Palestynie zaangażowanych w ruch Benei Binyamin. W porozumieniu zawartym z Ministerstwem Gospodarki Rzeszy zablokowane niemieckie konta bankowe potencjalnych imigrantów żydowskich zostały odblokowane, a Hanotea wykorzystała środki z nich na zakup niemieckich produktów rolnych; towary te, wraz z imigrantami, byłyby następnie wysyłane do Palestyny, a imigranci otrzymywali dom lub plantację cytrusów od firmy do tej samej wartości. Dyrektor Hanotei, Sam Cohen, reprezentował firmę w bezpośrednich negocjacjach z Ministerstwem Gospodarki Rzeszy, począwszy od marca 1933 roku.W maju 1933 r. Hanotea złożył wniosek o zezwolenie na transfer kapitału z Niemiec do Palestyny. Podobno ten pilotażowy układ niemiecko-hitlerowski działał pomyślnie i dlatego utorował drogę późniejszemu porozumieniu z Haavara.
 
Biuro Zaufania i Transferu „Haavara” Ltd. oddała do dyspozycji Banków w Palestynie kwoty w Reichmarks, które zostały oddane do jej dyspozycji przez żydowskich imigrantów z Niemiec. Banki korzystały z tych kwot w Reichmarks w celu dokonywania płatności w imieniu palestyńskich kupców za towary importowane przez nich z Niemiec. Kupcy płacili wartość towarów bankom. W takim samym stopniu, w jakim lokalni kupcy korzystali z tego rozwiązania, import niemieckich towarów posłużył do wycofania kapitału żydowskiego z Niemiec.
 
Przykład świadectwa wydanego przez Haavarę Żydom emigrującym do Palestyny. The (Transfer), Umowa Haavara i wynegocjowane przez Eliezer Hoofein oraz dyrektora Anglo-Palestine Banku warunki umowy z Niemcami  zostały uzgodnione przez Reich Ministerstwa Gospodarki w 1933 roku i kontynuowana była dzięki niemieckiemu wsparciu rządowemu, choć już od 1936 roku pomoc ta była coraz mniejsza a w 1939 roku została przez Niemców całkowicie zaniechana.
 
Warto powtórzyć, że zgodnie z opisywaną umową, Żydzi emigrujący z Niemiec mogli wykorzystać swoje aktywa na zakup towarów wyprodukowanych w Niemczech na eksport, ratując w ten sposób swoje osobiste aktywa podczas emigracji. Porozumienie zapewniło znaczący rynek eksportowy dla niemieckich fabryk do rządzonej przez Brytyjczyków Palestyny. W okresie od listopada 1933 r. Do 31 grudnia 1937 roku w ramach programu wywieziono 77 000 000 towarów Reichmark, czyli 22 500 000 USD (wartości w walucie 1938), do żydowskich przedsiębiorstw w Palestynie (tyle zakupili Żydzi towarów Niemieckich).  Do czasu zakończenia programu wraz z początkiem II wojny światowej suma wzrosła do 105 000 000 marek.
 
Warto też jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, że emigracja dotyczyła tylko bogatych Żydów. Emigranci z kapitałem 1000 funtów (około 5000 dolarów w wartości waluty z lat trzydziestych) mogli przenieść się do Palestyny ​​pomimo poważnych brytyjskich ograniczeń dotyczących imigracji żydowskiej w ramach programu imigranckich inwestorów podobnego do współczesnej wizy EB-5 . Zgodnie z umową o przeniesieniu około 39% funduszy emigranta przekazano na żydowskie komunalne projekty rozwoju gospodarczego, pozostawiając osoby posiadające około 43% środków.
 
Porozumienie z Haavary było uważane wśród niektórych niemieckich kręgów za możliwy sposób rozwiązania „ problemu żydowskiego ”. Szef oddziału bliskowschodniego ministerstwa spraw zagranicznych, polityk anty-NSDAP Werner Otto von Hentig , poparł politykę osiedlania Żydów w Palestynie. Hentig uważał, że jeśli ludność żydowska zostanie skoncentrowana w jednym obcym podmiocie, wówczas zagraniczna polityka dyplomatyczna i powstrzymanie Żydów stanie się łatwiejsze. Własne wsparcie Hitlera dla Porozumienia z Haavara było niejasne i zróżnicowane w latach trzydziestych. Początkowo Hitler wydawał się obojętny na ekonomiczne szczegóły planu, ale wspierał go w okresie od września 1937 r. Do 1939 roku.
 
Po niemieckiej inwazji na Polskę we wrześniu 1939 r. Program został zakończony. [18]
 
Owo porozumienie było kontrowersyjne zarówno w ramach NSDAP, jak i ruchu syjonistycznego. Jak ujął to historyk Edwin Black , „umowa transferowa rozerwała świat żydowski, zmieniając przywódcę w przywódcę, grożąc buntem, a nawet zabójstwem”. Opozycja przyszła w szczególności ze strony głównego nurtu amerykańskiego kierownictwa Światowego Kongresu Syjonistycznego, w szczególności Abby Hillela Silvera i prezydenta Kongresu Żydów Amerykańskich rabina Stephena Wise . Wise i inni przywódcy antynazistowskiego bojkotu z 1933 r. Sprzeciwiali się porozumieniu, w niewielkim stopniu nie przekonując XIX Kongresu Syjonistycznego w sierpniu 1935 roku.
 
Prawicowi syjoniści rewizjonistyczni i ich przywódca Władimir Jabotinsky byli jeszcze głośniejsi w opozycji do tej umowy. Gazeta rewizjonistyczna w Palestynie Hazit Haam opublikowała ostre potępienie osób zaangażowanych w porozumienie jako „zdrajców”, a wkrótce potem jeden z negocjatorów Haim Arlosoroff został zamordowany.
 
Tylko szkoda, że amerykańscy Żydzi nie pomogli tej biedocie z Europy, gdy została poddana strasznemu Holocaustowi. Umyli ręce, ale przecież ci najbogatsi w Holocauście nie zginęli...
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com
 

Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła na bloggerze: https://krzysztofjaw.blogspot.com/ lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw". 

KOMENTARZE

 • "Mało znane fakty współpracy Żydów z Hitlerem"
  Współpracy?
  To niby kto zapodał Niemcom Hitlera i usadowił go na kanclerskim fotelu?
 • Dr Ewa Kurek: "O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno.
  Ten kanon jest utrzymywany przez wieki"

  https://www.youtube.com/watch?v=1JqvqOxlo9A

  Ps..Dlaczego na budynku przy al. Solidarności (dawniej Leszno 13) nie ma tablicy z napisem: "W tym budynku podczas II W.Ś. działało Gestapo Żydowskie" ? Czytałem książkę "Scroll of Agony The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan" która jest pamiętnikiem (znalezionym po wojnie) żydowskiego nauczyciela z warszawskiego getta. Ze względu na pamięć o tym człowieku i innych prześladowanych prze Judenraten, które według Kaplana, było gorsze od niemieckiego gestapo, taka tablica powinna być. Bardzo ciekawa książka, która między innymi pokazuje okrucieństwo żydów wobec innych żydów.

  Cywilizacyjnie z żydami nic nas nie łączy, judeochrześcijaństwo to wymysł - dr Ewa Kurek.

  https://www.youtube.com/watch?v=hXrSvBQbqAs
  Ps...Wynika z tego, że ci żydzi co przetrwali to albo konfidenci albo zbrodniarze. Nie dziwię się że ten świat już upadł moralnie.

  Dwużydzian Polaka, czyli czemu się tak Polacy skundlili?! - Liderzy
  https://www.youtube.com/watch?v=Xb9rfl9J8Tg&t=1180s

  Pisarz i wolnomyśliciel A. Niemojewski, początkowo zachwycony
  żydostwem, po smutnych doświadczeniach i przeanalizowaniu Talmudu
  wydał krytyczną pracę: "Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu".
  Wcześniej jeszcze, w artykule pod wymownym tytułem "Dwużydzian
  Polaka", pisał: Na gruncie drwin wytworzyło się duchowe współżycie żydów i Polaków. Żyd powiedział Polakowi: Nie mogę z tobą nic wspólnie kochać, czcić, uwielbiać, nad niczym wspólnie cierpieć i do niczego wspólnie dążyć ale możemy wspólnie drwić ze wszystkiego. Wydrwię ci twego Boga, twą Ojczyznę, twą tradycję i twe ideały, twe pragnienia i twe wysiłki i obaj będziemy wyżsi ponad to wszystko. Zeszedł się żydowski kpiarz z polskim kpem i zaczęli ze wszystkiego kpić. I wytworzyło się środowisko, w którym żadna wielka idea, żaden wielki czyn nie mógł dojrzeć. Albowiem żydowski "odczynnik" rozkładał skutecznie na drwiny wszelkie przejawy woli (…). W żydzie zasymilowanym dwie cząsteczki żydowskie przypadały na jedną cząsteczkę polską. Polskość nie jest kwasem rozkładającym kruszec żydowski; natomiast takim kwasem jest żydowskość i polski kruszec rozkłada. Dlatego żyd asymilowany będzie w ostateczności brał zawsze stronę żydostwa. I dlatego filosemita przestanie być czułym na sprawy polskie, lecz zawsze będzie nader wrażliwym na sprawy żydowskie.
 • Polska jest krajem chorym, świetnie manipulowanym przez...
  tych moczymordów, którzy od czasów okrągłego stołu piastują do dzisiaj władzę w Polsce a ich dzieci, kuzyni, bliscy znajomi zajmują ważne stanowiska w sądach, prokuraturze, ministerstwach, mediach oraz władzach lokalnych ....etc. a może czas przestać udawać i zacząć mówić wprost żydówka, żyd pod przykrywką Polskiego nazwiska, zresztą wszyscy żydzi w Polsce chowają się pod Polskimi nazwiskami i imionami..żydzi udający przyjaciół i "polaków" specjalnie z małej litery bo to nie Polacy, są naszymi wrogami, tym gorszymi że robią krecią robotę cichcem i udają pokrzywdzonych. NKWD - 80% żydów, UB -80% żydów Obecnie jest ich w Polsce coraz więcej i zajmują naszą ziemię i nasze domy. Wciągają nas do wojny szczują i manipulują. Ich celem jest likwidacja naszego Narodu. czy ma ktoś wątpliwości? ich dziełem jest t nieustannie obrażanie nas Polaków i antypolonizm na świecie są w tym dobrzy bo to ich taka natura.
 • @kula Lis 68 10:41:07
  Ja też w swoim cyklu o żydowskim Talmudzie wskazywałem, że nie może być między Żydami a Polakami żadnej przyjaźni. To utopijne i nierealne marzenia co niektórych Polków, bo Żydzi to wiedzą od zawsze. Pozostaje tylko współpraca oparta na interesie tych dwóch stron. I nie możemy przed Żydami "klęczeć', ale twardo stawiać nasze warunki. Więc: albo się z nami zasymilują i zaczną szanować Plaków i ich tradycje oraz prawo, albo won do Izraela.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 14:17:11
  Chciałoby się rzec: Jak świat światem, nie pojednasz dupy z batem :-)
 • W Europie się gotuje.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/2019070710693035-nazistowska-teoria-konspiracyjna-zawladnela-umyslami-internautow-sputnik/

  Chyba nawet bardziej niż w Polsce.

  W USA się gotuje ...
  a wszystko w tym samym "nacjonalistycznym" garnku.

  Ciśnienie ciągle rośnie...
  niedługo rozsadzi "mury" w które nas zapędziła propaganda i pieniądze globalnej mafii żydowskiej.

  Katalizatorem będzie pewnie jakiś kryzys który słusznie wypędzi ludzi na ulice... a kryzys tuż tuż.
  Co pierwsze wybuchnie Europa czy USA ?
  Jak Europa to źle bo USA ciągle rządzone przez globalną mafię żydowską nałożą na Europę rozliczne embarga (hehe tylko jakie co Europa potrzebuje od USA ?) lub humanitarnie zbombarduje lub rzuci armię PISu (Macierewicza) na Berlin...

  A gdy USA padną pierwsze to Europa się wyzwoli bez zadymy...
  tylko przez jakiś czas wszystkie loty z Europy do Australii, czy Argentyny czy innego Chile będą zarezerwowane na kilka miesięcy do przodu...a ceny biletów na tych kierunkach wzrosną kilkakrotnie.
 • @Oscar 18:39:51
  ...
  metoda na uzdrowienie świata czyli likwidacji zjawiska oligarchii jest prosta...
  Nacjonalizacja wszystkich biznesów prywatnych od określonego poziomu,
  wymiana waluty na nową z ograniczeniem od góry w układzie progresywnym...
  biedny dostaje 1:1 ale oligarcha dostaje np 1000:1 .

  Małe i średnie biznesy dalej działają wielkie koncerny stają się państwowe z utrzymanie udziałów drobnych udziałowców (limit).. i dalej działają...

  Nikt nie traci pracy wszyscy poza Oligarchami zachowują oszczędności, długi do oligarchów znikają (bo dług do Oligarchy to majątek Oligarchy i po wymianie pieniędzy dewaluuje się np 1000:1)

  Niknie kolonialna zależność gospodarcza bo file zagraniczne koncernów globalnych są nacjonalizowane lokalnie (nie w 100% ale tym bardziej im większa firma)
  Montownie niemieckie w Polsce staja się np w 50% Polskie ...
  zaczynają płacić w Polsce podatki...
  itd itp...

  I nie ma kryzysu światowego...
  tylko paru tłustych zdegenerowanych oligarchów dysponujących setkami miliardów dolarów nagle stają się biednymi milionerami bez przełożenia na władze państwowe...bez środków na globalną korupcję i terroryzm...

  Dramat kilku zdegenerowanych rodzin a spokój dla Świata.
 • @Oscar 18:52:56
  Marzyciel z Ciebie?
  A któż to mógłby przeprowadzić, kiedy narzędzia nadzoru i kontroli, są w rekach tych, których chcesz ich pozbawić?
 • @Oscar 18:52:56
  A kto miałby to przeprowadzić? Nacjonalizacje powinny narody. A nawet gdyby to było możliwe, to zaraz powstałaby nowa oligarchia. Bo jak śpiewał Muniek: "wszystkie rewolzucje są dobre tylko na początku drogi, bo potem wszystko zamienia się w system i są potrzebne rewolucje nowe".
 • @35stan 19:50:44
  To dopiero po zmianie władzy...
  Niestety tylko w trybie rewolucyjnym ... bo droga legalna nie istnieje
  (wszystkie ścieżki dojścia Narodu do władzy są kontrolowane przez mafię).
  W USA rewolucja nie może być bez krwawa bo tam "stróże żydowskiego prawa" strzelają bez ostrzeżenia na zlecenie swoich "pracodawców".
  Jedyna szansa że zbuntuje się wojsko (oni zwłaszcza kombatanci dostali od władz USA czyli od mafii dobrze w d...pę... mordowali na zlecenie mafii i po tym jak stali się bezużyteczni dostali kopa w d..pę).

  Typuje armię jako źródło rewolty...będzie wojna Armia kontra CIA (bo to struktura militarna mafii).
  Podobnie na Ukrainie tylko Armia (ta poborowa) może wykończyć banderowców (czyli w istocie agenturę mafii).
  itd.. itp
 • @Oscar 20:18:52
  ale potem znowu utworzy się nowa oligarchia i będzie potrzebna nowa rewolucja. Toż to niemal trockizm.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej