Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
895 postów 2441 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Atak na Polskę – niebezpieczna gra przyszłością krajów UE...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Chodzi m.in. o osłabienie międzynarodowej pozycji Polski jako państwa zdolnego do utworzenia wewnątrzunijnej koalicji państw, która byłaby skutecznym „porozumieniem” blokującym niektóre bezsensowne i groźne w skutkach decyzje elit unijnych.

 (tekst składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje przedstawienie moich teorii, co do celów obecnego ataku na Polskę i Polaków, druga zaś – dla chętnych – stanowi pogłębienie pierwszej wraz ze wskazaniem chronologii wydarzeń, która skłoniła mnie do subiektywnego i hipotetycznego zbudowania owych „teorii spiskowych”)


CZĘŚĆ I

Od 11 listopada 2017 roku, czyli wraz z zakończeniem Marszu Niepodległości nastąpił frontalny atak na Polskę i Polaków. Atak kuriozalny i zaskakujący oraz szkalujący i obrażający państwo polskie a także nas wszystkich. Atak oparty na kłamstwie, manipulacji faktami i tezami już bezapelacyjnie udowodnionymi: Polska to totalitarne i ksenofobiczne państwo bezprawia, Polacy to faszyści i naziści, polski patriotyzm to skrajny nacjonalizm a raczej na pewno już szowinizm, obecny polski rząd to niemal rząd nazistowski z a’la drugim A. Hitlerem albo co najmniej drugim W. Putinem na czele – J. Kaczyńskim, faszystowska i szowinistyczna oraz skrajnie katolicko-ksenofobiczna a tym samym "antysemicka" ludność Polski jest nietolerancyjna i antyimigrancka a Polska jest krajem niszczącym wszelkie mniejszości: od narodowych do seksualnych… itd., itp.
 
           Zadziwiające jest – aczkolwiek symptomatyczne – że ów polityczno-medialny atak na nasz kraj i nas wszystkich Polaków nastąpił w sposób zintegrowany i globalny. Setki antypolskich i kłamliwych artykułów na całym świecie, niemal identyczne – jak z jakiejś wcześniej przygotowanej „matrycy” – i szkalujące nas treści w opiniach wielu polityków, wszelakich „dziennikarzyn” i różnych „autorytetów” na całym świecie czy dyskusja o Polsce w PE wraz z bezprawnym i opartym na kłamstwie przyjęciem jakiejś rezolucji kłamliwie oczerniającej Polskę jako kraj nie spełniający unijnych norm praworządności, kryteriów demokracji i zapisanych w traktatach unijnych praw podstawowych.
 
Owa skrajnie antypolska, bezprawna i bezpodstawna oraz aberracyjna w swojej treści i wymowie rezolucja – czego nie kryją unijni funkcjonariusze oraz przedstawiciele „partii antypolskiej” (PO, .N, część PSL”) – ma w konsekwencji doprowadzić do wszczęcia wobec Polski tzw. procedury wykluczenia głosu Polski w UE a w ostateczności umożliwić nakładanie na nasz kraj sankcji finansowych bądź też podjęcia unijnych działań zmierzających do tzw. obrony polskiej demokracji poprzez np. zmianę władzy w Polsce (artykuł 7 ustęp 1 Traktatu o UE). W dramatycznym i mam nadzieję bardzo mało prawdopodobnym scenariuszu – o którym od dawna często mówi S. Michalkiewicz – zmiana władzy w Polsce po uruchomieniu procedur zgodnie z owym artykułem 7 mogłaby nastąpić np. poprzez prośbę „partii antypolskiej” skierowaną do UE a dotyczącą realnej (wojskowej, policyjnej) pomocy w utrzymaniu w Polsce zagrożonej właśnie demokracji i praworządności. W tym kontekście warto też zadać sobie pytanie: dlaczego do tej pory rząd ZP nie uchylił nikczemnej ustawy potocznie zwanej jako ustawa 1066, która sankcjonuje tzw.: „bratnią pomoc”, czyli obecność obcych sił wojskowych czy policyjnych lub innych mundurowych i cywilnych służb na terenie naszego kraju.

          Oceniając całą antypolską kampanię z ostatnich dni nie można raczej oprzeć się wrażeniu, iż została ona szczegółowo przygotowana dużo wcześniej i jest zapewne częścią o wiele większej „gry”, której ostatecznego celu nie znamy bądź się tylko domyślamy, ale która zapewne rozpisana jest na wiele działań mających na celu przede wszystkim zmianę władzy w Polsce a tym samym m.in. rozbicie Grupy Wyszehradzkiej i nie dopuszczenie do powstania tzw. „koalicji międzymorza” będącej popieraną przez USA alternatywą dla obecnego kierunku rozwoju UE zmierzającego w stronę utworzenia jednego, beznarodowego i pozbawionego granic „superpaństwa”.
 
           Trzeba zatem zadać sobie pytanie: o co naprawdę chodzi w tym całym ataku na Polskę?
 
         Częściowo na to pytanie padła już odpowiedź, ale warto ją uzupełnić pewnymi cząstkowymi „teoriami spiskowymi”, które tak naprawdę mogą się okazać całkiem realne i prawdziwe.
 
         Zmieniając dotychczasową kompozycję moich tekstów, gdzie z reguły wnioski były przeze mnie przedstawiane dopiero na końcu tekstu i po dość długim rozpisywaniu się na temat poszczególnych logicznych faktów je potwierdzających, dziś od razu przedstawię moje „teorie spiskowe”, by później (w drugiej części) przedstawić chronologię faktów, które skłoniły mnie do ich sformułowania. Oczywiście dalej jakby celem pośrednim prowadzącym do innych, nawet ważniejszych celów owego ataku pozostaje zmiana władzy w Polsce za wszelką cenę, każdą cenę…
 
Uwzględniając powyższe można przedstawić co najmniej cztery główne i subiektywne cele albo raczej wiązki celów głównych ataku na Polskę, teraz, w tych dniach… celów wzajemnie na siebie oddziaływających na zasadzie „sprzężenia zwrotnego”…
 
         Po pierwsze, wedle mnie najważniejsze: osłabienie międzynarodowej pozycji Polski jako państwa zdolnego do utworzenia wewnątrzunijnej koalicji państw, która byłaby skutecznym „porozumieniem” blokującym niektóre bezsensowne i groźne w skutkach decyzje elit unijnych. Obecnie chodzi zaś o ponowne przeforsowanie po raz kolejny pomysłu przymusowej relokacji nachodźców/imigrantów islamskich!

Przesiąknięte chorą wizją jednego beznarodowego i pozbawionego chrześcijaństwa superpaństwa Europa, lewacko-demoliberalne elity UE – mimo porażki dotychczasowego kwotowego systemu przymusowej relokacji nachodźców/imigrantów islamskich – nie zrezygnowały z tego pomysłu a wprost przeciwnie: chcą okrężną drogą doprowadzić do prawnej – pod groźbą sankcji finansowych – konieczności przyjmowania tego „zalewu groźnego islamu” nawet do krajów, które dotychczas wstrzymywały się z jego przyjmowaniem i deklarowały, że tego stanowiska nie zmienią, m.in.: Polska, Węgry, częściowo Austria, pozostałe kraje V4 i kraje nadbałtyckie, częściowo Włochy i inni.
 
I to właśnie Polska – jako największa z tych krajów oraz mająca strategiczne geopolityczne położenie w centrum Europy - stanowi najbardziej groźne państwo dla elit UE, państwo, które może zbudować „koalicję blokującą” w RE wejście nowych przepisów dotyczących polityki azylowej a zmieniającym dotychczasowe przepisy tzw.: „rozporządzenia dublińskiego”, które reguluje procedurę azylową w UE. Nowe sprawozdanie z propozycjami zmian PE przyjął 16 listopada 2017 roku (sic!)i tym samym PE jest gotowy w najbliższych dniach lub tygodniach negocjować w tej sprawie z Radą Europy (szefami wszystkich 27 krajów UE). Zmiany te najogólniej mówiąc sankcjonują prawnie przymusową relokację uchodźców/nachodźców islamskich „sprawiedliwie” do wszystkich krajów UE niezależnie – pod groźbą kar finansowych i redukcji pomocy unijnej - od stanowiska rządów danego kraju.
 
Wedle mnie właśnie o to chodzi teraz szujom antypolskim i antyeuropejskim: o radykalne osłabienie międzynarodowej pozycji Polski i jej możliwości wchodzenia w koalicje z innymi państwami, w tym koalicji, które sama by zawiązywała i im liderowała. Poprzez ten atak na Polskę próbuje się wykreować taką o niej opinię, aby inne kraje traktowały ją jako „passe” i negatywnie oraz niejako „wstydziły się” dobrych z nią stosunków, w tym też tworzenia z nią porozumień koalicyjnych. Bo przecież jak można być w koalicji z krajem „ukąszonym” faszyzmem, antysemityzmem, nietolerancją, ksenofobią, putynizmem, itd… Nieprawdaż? Buduje się więc tą swoistą ”antypolską fobię” z nadzieją, iż Polska nie będzie w stanie zbudować dziś koalicji blokującej wejście w życie nowych reguł przymusowej relokacji uchodźców i w ogóle też kolacji w innych sprawach w przyszłości. A jeżeli Polsce się to nie uda, to dla chorych elit unijnych pozostanie otwarta droga do zniszczenia państw narodowych, zniszczenia chrześcijaństwa, zniszczenia łacińskiej Europy jaką jeszcze teraz – choć częściowo - znamy!
 
Warto też – co już pośrednio zostało powiedziane - zwrócić uwagę, że z momentem precedensowego przyjęcia nowego prawa azylowego elity unijne de facto pozbawiają jakiegokolwiek prawa głosu w tej sprawie państwa członkowskie UE a jest to kolejny „milowy krok” do jednego beznarodowego, bezgranicznego lewacko-demolibaralnego oraz pozbawionego chrześcijaństwa państwa Europa i można być pewnym, że kolejne decyzje unijne omijające stanowisko poszczególnych krajów ruszyłyby niczym „lawina” i pogrzebałyby już ostatecznie suwerenność i niepodległość krajów europejskich.
 
Po drugie uzależnione i wynikające też z pierwszego: zastopowanie odbudowy polityczno-gospodarczo-militarnej siły Polski wraz z osłabieniem tempa zacieśniania współpracy Polski z USA...

Bez wątpienia można zauważyć, że przez dwa lata Polska zaczęła odbudowywać się zarówno w sferze gospodarczej, jak i militarnej oraz polityznej, powoli stając się podmiotem a nie przedmiotowym: po części landem niemieckim a po części wasalem ruskim. Na pewno tracą na tym Niemcy i niemiecki oraz międzynarodowy biznes, który do 2015 roku mógł spokojnie drenować Polskę z setek miliardów złotych, w tym też nielegalnie bądź za zgodą D. Tuska i jego antypolskiej ferajny.
 
Politycznie i gospodarczo więc dla Unii Europejskiej, czyli IV Rzeszy Niemieckiej i dla wielkich międzynarodowych korporacji oraz gospodarczych grup mafijnych (np. zajmujących się „karuzelami VAT-owskimi”) idealną byłaby sytuacja powrotu do tego „co już było” a upadek rządu B. Szydło i przejęcie władzy przez „partię antypolską” to oczywiście im gwarantuje. Stąd zapewne i naciski rządów Niemiec czy Francji oraz korporacji na oczernianie Polski i Polaków.
 
Degradacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski jest też oczywiście marzeniem Rosji, która już raczej nie może znieść rozbudowy zdolności militarno-obronnych Polski (np. wojska USA w Polsce, rakiety „Patriot”, drony bojowe, WOT) i jej dążności do dywersyfikacji źródeł energii (np. dostawy amerykańskiego gazu LNG), co właśnie w ostatnich dniach nabrało zintensyfikowanego tempa…
 
I dlatego też sądzę, że teraz wojna hybrydowa Rosji przeciw Polsce zaostrzyła się i zostały też uruchomione odwody w postaci „swoich skurwysynów”, czyli a’la lub agentów lub też nieraz podwójnych agentów (np. niemiecko-rosyjskich o np. hipotetycznym pseudonimie „oscaro-czieriełacha”), albo „pożytecznych idiotów”, których Moskwa uważa za „swoich ludzi” w Warszawie, Berlinie, Brukseli czy tam gdziekolwiek a przecież już dawno Moskwa określiła, jacy to ważni ludzie są „ich” np. w naszej Polsce i którzy to „żółwikują”, ściskają się z nim publicznie i rozmawiają z nim po nadmorskich molach. I mają ich zapewne wielu w różnych krajach… Oj… nie zapomnę opisu trzęsącej się ze strachu przed dobermanami W. Putina A. Merkel podczas jednego z bezpośrednich spotkań tych polityków w Moskwie… Co jeszcze – oprócz tego, że A. Merkel panicznie boi się psów – wie o niej KGB-ista W. Putin, który onegdaj był agentem/rezydentem w NRD i to w czasie, gdy A. Merkel pięła się po szczeblach socjalistyczno-niemieckiej kariery?
 
Trzeba by wspomnieć jeszcze, że w przypadku utrzymania dobrych stosunków z USA Polska wraz z sojusznikami może stanąć na drodze pewnej zadziwiająco bliskiej współpracy gospodarczo-politycznej pomiędzy Niemcami a Rosją. Ten stan wzajemnych powiązań często jest określany kondominium niemiecko-rosyjskim i ma mocne umocowanie w historycznych relacjach między tymi państwami i jest szczególnie groźne, zwłaszcza dla Polski. Osłabienie Polski i pozbawienie jej europejskich i zamorskich sojuszników staje się jednocześnie wzmocnieniem owego kondominium, które realizuje własne cele, czego przykładem jest chociażby Nord Stream 1 i 2, ale też i inne umowy. Ale też osłabienie sojuszy Polski z USA automatycznie zwiększa hegemonię Niemiec w Europie.
 
Istotnym może też być fakt, iż Polska domagać się będzie „reparacji wojennych” od Niemiec, co może być dla nich dość kosztowne, zarówno w sferze finansowej, jak i w polityczno-historycznej…  Wydaje się, że chyba dla Niemiec ważniejsza jest ta ostatnia, bo może przekreślić kilkudziesięcioletnią narrację historyczną mającą na celu zniesienie odium winy za II WŚ z Niemiec na jakichś nieznanych bliżej nazistów a w konsekwencji na odkrytych właśnie nazistów w postaci Polaków. W takiej narracji historycznej Niemców – po zapłacie przez nich Żydom reparacji wojennych – wspierają w większości światowe środowiska żydowskie wraz z nawet dużą częścią a może całym rządem Izraela.
 
Po trzecie: wykreowanie Polski na faszystowsko-nazistowską może też służyć zbudowaniu fundamentu dla kolejnej wewnętrznej próby obalenia obecnych rządów, czyli kolejnego „puczu” „partii antypolskiej” (PO, .N, KOD, PSL, OR, celebryci, pseudonaukowcy, aktorzyny, dziennikarzyny, autorytety różniste i włókniste w "szarej mózgowej części" , itd.).

Chyba nie trzeba tłumaczyć, że taki „pucz”, nawet krwawy i przeprowadzony przy nawet zbrojnej pomocy „zagranicy” (w wyniku art. 7 traktatu i polskiej ustawy 1066) może znaleźć uznanie międzynarodowe, bo przecież wynikałby z walki z faszystowsko-nazistowską Polską i takowymi Polakami, wynikałby z konieczności obrony demokracji i praworządności w Polsce.
 
Po czwarte zaś: zmuszenie w końcu Polski do zapłacenia żydowskim organizacjom mitycznego i bezprawnego odszkodowania za utracone przez Żydów na terenie Polski mienie w czasie okupacji niemieckiej i komunistycznej (szacunkowe i wedle przedstawicieli „Przedsiębiorstwa Holocaust” owe odszkodowania opiewać mają na około 65 mld USD).

Zastanawiający jest ten obecny i aktywny udział „czynnika żydowskiego” w szkalowaniu Polski. Oczywiście to środowisko już od kilkudziesięciu lat (a może nawet dużo, dużo dłużej) próbuje uczynić z Polaków prześladowców Żydów, „antysemitów” współwinnych zbrodni Holocaustu. To prawda i z tym musimy walczyć, tym bardziej, że tak naprawdę nasza współpraca z USA wymusza też współpracę z Izraelem, więc wydaje się, iż Izrael też powinien złagodzić swoją „antypolskość”, przy czym zauważalna jest wewnętrzna walka tego środowiska o schedę po zmarłym w marcu ich przywódcy Dawidzie Rockefellerze. 
 
Ale… do tej pory nie zdarzało się, aby jakiś oficjalny przedstawiciel rządu Izraela zaatakował Polskę oficjalnie i bezpośrednio, pouczając ją i wyrażając zaniepokojenie oraz ubolewanie. Wypowiedź rzecznika ministra spraw zagranicznych Izraela [zob: mój komentarz na ten temat w - 1] dyplomatycznie jest tak naprawdę zruganiem i publicznym skarceniem Polski na arenie międzynarodowej. A taka postawa Izraela tylko „otworzyła szerzej drzwi” dla zintensyfikowania ataku na Polskę. I wydaje się zasadnym zapytanie: jakim prawem Izrael poucza suwerenną i niepodległą i dumną ze swojej polskości Polskę?
 
To tak w skrócie i podsumowująco…
 
CZĘŚĆ II

(dla chętnych poniżej szczegółowo omówiona chronologia zdarzeń wraz z ich interpretacją, która skłoniła mnie do subiektywnego zbudowania w/w „teorii”)

Chronologia wydarzeń ostatnich dni…

1) 11.11.2017 – roku 60-100 tysięczny patriotyczny Marsz Niepodległości w Warszawie pod unijnie obrazoburczym hasłem: „My chcemy Boga”,

2) 11.11.2017 późnym wieczorem i tak naprawdę od wczesnych godzin porannych 12.11.2017 i trwającego do dzisiaj – rozpoczęcie zmasowanego ataku na Polskę, drastycznie zintensyfikowanego po wypowiedzi z dnia 12 .11.2017 roku rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Izraela krytykującego MN jako: „marsz niebezpieczny, zorganizowany przez elementy ekstremistyczne i rasistowskie (…) a historia uczy że na takie zjawiska nienawiści rasowej trzeba reagować natychmiast i w sposób zdecydowany” [2,1],
 
3) (11), 12-15.11.2017 – trwa zmasowany atak szkalujący oraz kłamliwie oczerniający Polskę i Polaków: setki artykułów, wypowiedzi w mediach, „wyssane z palca” argumenty o faszyzmie i nazizmie Polaków: „60 tysięcy nazistów maszerowało w Warszawie” (Jesse Lehrich, były doradca H. Clinton), „… uczestnicy MN to faszyści a marsz to pokaz ksenofobii” (tekst w „Daily Mail”) [3]. Na świecie niemal wszystkie lewacko-demoliberalne media pokazują wyrwane z kontekstu i incydentalne „rasistowskie plakaty” na MN, cytują zastanawiającą i wedle mnie „ustawioną przez jakieś antypolskie gremia/służby” wypowiedź rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej (już nie jest rzecznikiem). Wtórują im lub nawet są inicjatorem takiego przekazu medialnego antypolskie media działające w Polsce: od GW, Newsweeka i TVN aż do niektórych polskojęzycznych mediów niemieckich. 
 
4) 15.11.2017 – debata w PE o praworządności w Polsce zakończona przyjęciem bezprawnej i skrajnie antypolskiej w/w rezolucji, wzywającej polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i traktatowych praw podstawowych. Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych w tym 6 antypolaków z PO – przedstawicielki „partii antypolskiej”, przeciw było 152 a 71 wstrzymało się od głosu. W rezolucji – o czym pisałem wcześnie a tu przypominam - europosłowie dali mandat Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE do opracowania sprawozdania będącego uzasadnieniem przegłosowanego w niedalekiej przyszłości prze PE wniosku wzywającego Radę UE do wszczęcia procedury zgodnie z art. 7 ustęp 1 Traktatu o UE. Podczas owej debaty padały skrajnie fałszywe i antypolskie wypowiedzi, będące pokłosiem trwającej od kilku dni „nagonki” na Polskę, m.in. opętany nienawiścią do Polski Guy Verhofstadt: „60 tysięcy faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz” [4], 
 
5) 15.11.2017 – Międzynarodowe Biuro Wystaw ogłasza w Paryżu, że Polska nie zorganizuje International Expo 2022 w Łodzi. Polska oferta według niemal wszystkich ekspertów była najlepsza, ale przegrała z Buenos Aires (stolicą Argentyny) w drugiej turze głosowania stosunkiem głosów 56-62. „…była to konkurencja pomiędzy Europą a Amerykami i myślę, że też nie wszystkie kraje UE głosują razem, tak jak np. głosują kraje Ameryki Łacińskiej, które mimo różnych poglądów głosują razem – tego niestety w UE, w Europie nie ma i wydaje nam się, że była to jedna z przyczyn (porażki)” – wiceminister rozwoju, pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 w Łodzi Jerzy Kwieciński [5]. Gdzież ta „solidarność europejska”?... ciśnie się na usta zapytanie do elit unijnych…
 
6) 16.11.2017 – WAŻNE! Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko ws. zmian w rozporządzeniu dublińskim, które reguluje procedurę azylową w UE i tym samym PE jest gotowy w najbliższych dniach lub tygodniach negocjować w tej sprawie z Radą Europy (szefami wszystkich 27 krajów UE). Jeśli owe zmiany zostaną przyjęte to zostanie w ten sposób okrężną drogą wprowadzona przymusowa relokacja imigrantów/nachodźców do wszystkich krajów unijnych (w tym do Polski), bez możliwości dotychczasowej formy przeciwstawienia się owej relokacji – według nowego prawa kraje, które odmówią przyjmowania azylantów będą zagrożone utratą funduszy europejskich. Nikczemną ciekawostką jest to, że w proponowanym nowym prawie owi azylanci – niezależnie od danego państwa, jego zamożności czy możliwości organizacyjno-finansowych – będą zmuszone do jednakowej w każdym kraju pomocy azylantom, czyli np. Polska ma pomagać rozlokowanemu imigrantowi w wysokości tożsamej w jakiej pomagają np. Niemcy. Ciekawe co by w Polsce powiedzieli emeryci i ludzie zarabiający np. 1200 zł netto, gdy taki ”azylant” dostawałby za „nic nierobienie” ponad 3 tys. zł netto a poza tym jednorazowo otrzymałby pomoc roczną w wysokości około 29 tys. EUR, czyli około 122 tys. zł. Według V. Orbana G. Soros podobno wymógł też na PE, iż do Europy ma przybywać 1 mln nachodźców rocznie [6]. Kilka cytatów z przyjętego przez PE mandatu negocjacyjnego w tej sprawie „kraj wjazdu nie będzie już automatycznie odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku o azyl”, „wszystkie państwa UE powinny przyjąć odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl”, „ państwa, które omówią mogą stracić fundusze UE”, „osoby ubiegające się o azyl należałoby rozmieszczać we wszystkich krajach UE, a osoba ubiegająca się o azyl mogłaby zostać automatycznie i szybko przeniesiona do innego kraju” [7],
 
7) 17.11.2017 – Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu USA oficjalną notę o zamiarze zawarcia kontraktów na sprzedaż Polsce szeroko pojmowanego uzbrojenia w postaci: systemów obrony przeciwrakietowej (m.in.: najnowsze rakiety „Patriot”), systemów łączności, wyposażenia przeznaczonego do testów militarnych, sprzętu wsparcia bojowego i technicznego, sprzętu przeznaczonego do szkoleń, części zamiennych, wsparcia technicznego i logistycznego oraz realizacji prac integracyjnych i testowych [8]. Zakup jest wynikiem ustaleń D. Trumpa podczas jego lipcowej wizyty Polsce,

8) 19.11.2017 (godz. 12:06; m.in. już po przyjęciu mandatu negocjacyjnego nt. imigrantów i informacji o zgodzie USA na zakup przez Polskę m.in. rakiet „Patriot” a jeszcze przed faktem załamania się negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządowej w USA i osłabieniu tym samym pozycji A. Merkel) – przedstawiciel „partii antypolskiej” i skrajny antypolak, dla którego „polskość to nienormalność” oraz niemal reprezentant interesów Niemiec i chyba… Rosji (oj te niemieckie nagrody i wdzięczność „Złotej Pani” w postaci posadzenia go na „stołku” szefa RE) i całkiem niedawny „człowiek Kremala” za czasów „tragedii smoleńskiej”, Donald Tusk publikuje tweeta o treści: „Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w UE, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media – strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, aby spać spokojnie” [9]. Symptomatyczne jest to, że tweet D. Tuska jest dobry dla Niemiec i Rosji a fatalny dla Polski. Dla Niemiec to oczywiste (i może odwracające uwagę od późniejszego fiaska rozmów koalicyjnych w Niemczech i tym samym uratowania Nord Stream) i dla Rosji też oczywiste w kontekście obecności wojsk USA w Polsce, WOT, rakiet „Patriot” czy dronów bojowych czy też zakupu gazu z USA – to wszystko przecież Rosja postrzega jako jej zagrożenie bądź utratę wpływów…
 
9) 19.11.2017 (późne godziny wieczorowo-nocne) – załamanie negocjacji w sprawie utworzenia rządu w Niemczech, co może skutkować nowymi wyborami i destabilizacja polityczną nie tylko w Niemczech, ale i całej Europie a nawet w niektórych obszarach na świecie. Angeli Merkel nie udało się zawrzeć porozumienia czterech partii mających wejść do koalicji rządowej. Brak porozumienia oraz prawdopodobny niedługi już upadek polityczny „żelaznej kanclerz” jest pokłosiem kryzysu imigracyjnego, którego główną sprawczynią była i w dalszym ciągu jest… nie kto inny jak A. Merkel  [10].
 
10) 20.11.2017 – Trybunał Sprawiedliwości UE z siedzibą w Luksemburgu orzeka, iż – oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego – Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. To kuriozalny „wyrok” mogący Polskę kosztować setki tysięcy Euro, ale który oparty został na całkowicie nie merytorycznych podstawach. Minister J. Szyszko zapewnia, że to postanowienie nie przełoży się na żadne kary finansowe nałożone na Polskę a jego działania SA zgodne z wszelki dyrektywami unijnymi [Interia 11],
 
11) 20.11.2017 – podpisanie przez Polskę umowy na zakup amerykańskich dronów bojowych (Amunicji Krążącej WARMATE) dla Wojska Polskiego. To najnowocześniejsza broń, którą posiadają w NATO: USA i jeszcze jeden kraj a teraz niemal 1000 sztuk trafi do polskiej armii, co najpewniej nie podoba się wielu krajom, szczególnie Rosji i Niemiec, 
 
12) 21.11.2017 – PGNiG podpisuje średnioroczny (5 letni) kontrakt z amerykańską firmą Centrica LNG na dostwy gazu LNG z USA do Polski. Umowa reguluje przyjęcie w gazo porcie w Świnoujściu dziewięciu Ładunków [12 mbankier]. Według zapowiedzi polskiego rządu jest to kolejny kontrakt na zakup gazu LNG drogą morska i będą następne, 
 
13) 21.11.2017 – oficjalne uznanie stałej siedziby europejskiej agencji „Frontex” w Warszawie [13]. Głównym zadaniem Europejskiej Agencji Straży Graniznej i Przybrzeżnej jest pomoc w zarządzaniu zewnętrznymi granicami UE oraz monitorowanie przepływów migracyjnych i analizy ryzyka z tym związanego.
 
-----------------------------
 
Pozdrawiam i liczę, że niektórzy z moich szanownych czytelników, którzy – mimo wszystko – przeczytali całą część drugą niniejszego tekstu pokuszą się jeszcze o wyciagnięcie z nich innych od moich wniosków i na tej podstawie powstaną kolejne „teorie spiskowe”, które mogą okazać się prawdziwe…
 
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com

KOMENTARZE

 • Ta analiza,
  przyznam, że zajmująca i błyskotliwie napisana trzyma się kupy tylko wtedy jeśli założymy, że Polska jest PODMIOTEM polityki zagranicznej.

  Tak jednak nie jest - dopóki nie przegonimy na cztery wiatry rządzącego układu PO-PiS to będziemy niestety jedynie PRZEDMIOTEM czyli mówiąc kolokwialnie kundelkiem. Raz jednych a raz drugich.

  Pozdrawiam Autora :)
 • Słowianie ! 2021 rok to ostateczny czas na opuszczenie żydo-UE !!!
  UE to dyktatura politycznej poprawności ! na zachodzie europejczycy są totalnie zastraszani żydowską poprawnością !!!

  przeczytajcie i posłuchajcie anglika o sytuacji anglików pod rządami żydowskiej mafii [ UE a dziś żydów rządzących Anglią ]

  https://niezlomni.com/wrog-publiczny-numer-1-wielkiej-brytanii-gdybym-mial-podsumowac-polakow-piecioma-slowami-bylyby-wideo/

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach . Słowianie nie dajmy się żydom dzielić
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:09:03
  Mam przekonanie mimo niechęci do ameryki, że żaden rząd bez jej wsparcia, szczególnie najbardziej polski i patriotyczny nie uchował by się nawet przez kilka miesięcy. Nie mamy przez najbliższe kilka dekad szans na takie wzmocnienie by się ogonić od krwiożerczych sąsiadów.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:09:03
  Witam Pana

  Sam piszę, że dopiero powoli zdobywamy podmiotowość. Jest to długi i trudny proces i musimy na razie się na kimś oprzeć. Wolę w naszych warunkach USA. Musimy ten sojusz wykorzystać aby uzyskać jak największą skalę podmiotowości, bo i ten sojusz nagle może paść. Też bym chciał, aby Polska była niezależnym movarstwem, ale trzeba być realista. Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 19:09:21
  Niektorzy sie ekscytuja ze upadek lub znaczne oslabienie USraela spowoduje korzystne warunki dla Polski a moim zdaniem bedzie na odwrot.Natychmiast pojawia sie sily kontrolujace Polske-prawdopodobnie Niemcy i Rosja ,ktore podziela Europe na swe sfery wplywow a Polska utraci nawet te "panstwo teoretyczne"ktore ma obecnie(Ukraina zreszta tez)
 • @zadziwiony 18:52:05
  //Nie mamy przez najbliższe kilka dekad szans na takie wzmocnienie by się ogonić od krwiożerczych sąsiadów.//

  Skąd tyle pesymizmu?

  Choć może masz rację, Polską rządzą ludzie o mentalności niewolników a tacy nigdy nie poprowadzą Narodu do suwerenności.
 • @krzysztofjaw 19:09:21
  Divide et impera .To z Polską zrobiono .Smutno widzę przyszłość .Salut.
 • @krzysztofjaw 19:09:21
  //Musimy ten sojusz wykorzystać aby uzyskać jak największą skalę podmiotowości, bo i ten sojusz nagle może paść.

  Zgadza się, może paść i padnie bo padają same USA.
  Polska musi w końcu wypracować nową doktrynę w polityce zagranicznej i sieć sojuszy. I na pewno nie jest to USA i Izrael.
  Musimy uniezależnić się przede wszystkim gospodarczo od Niemiec stać się na tyle mocni, żeby Rosji nie opłacało się nas napadać tylko uczciwie z nami handlować.
  Tylko tyle i aż tyle. Wiszenie raz u jednej klamki, raz u drugiej, sprowadzanie obcych wojsk to zwykła zdrada narodowa.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:04:42
  Dalej sami swoi .Ave. https://www.salon24.pl/u/elmwood/824163,gaz-lng-z-usa-ale-karmimy-brytyjskiego-posrednika
 • @mac 20:47:16
  //Natychmiast pojawia sie sily kontrolujace Polske-prawdopodobnie Niemcy i Rosja //

  Z PO-PiSem mamy to jak w banku.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:04:42
  To nie jest kwestia pesymizmu, a realna ocena procesów gospodarczych i zależności politycznych.
  Nie da się stworzyć prawie od podstaw przemysłu obronnego opartego na rozwiniętej gospodarce, wypracować odpowiednich technologii - konkurencyjnych wobec potencjalnych wrogów, do tego w nieprzyjaznym otoczeniu politycznym. To przynajmniej kilkanaście lat ciężkiej pracy przez cały czas w realnym zagrożeniu zdecydowanych przeciwdziałań przynajmniej Niemiec i Rosji.
  Nie żyjemy w próżni. Jeśli do tego nastąpimy na odcisk Amerykanom i żydom to efekt takiego działania mamy jak w banku .Co najmniej Ukraina w Polsce. Dlatego uważam, że rację ma autor gdy twierdzi, że musimy wykorzystać aktualną wspólnotę interesów z Ameryką i wykorzystać dla naszego wzmocnienia. Idź sam z gołymi rękoma jednocześnie na niedźwiedzia, wilka i lwa , a zobaczymy co z Ciebie pozostanie mimo, że inteligencją ich przewyższasz wielokrotnie. To się nie może udać.
 • @zadziwiony 22:39:46
  No coś zadziwiającego ,akurat Szwajcaria ma te problemy w dupie . Można , jak widać . Ave.
 • @Repsol 22:43:32
  Nie wiedziałem , że Polska i Szwajcaria są w takim samym położeniu
  geopolitycznym, więc nie próbowałem brać tego państwa za przykład dla nas. Masz spadek formy...związany chyba z fatalną ostatnio pogodą.
  Gdyby nie amerykanie to już pewnie od roku nawet PIS u władzy by nie było, a co dopiero niezależnego polskiego rządu.
 • @zadziwiony 08:10:53
  Jak można pisać o "niezależnym polskim rządzie", który istnieje wyłącznie dzięki Amerykanom?
  To chyba jakaś sprzeczność, nie?
 • @krzysztofjaw
  Kaczyński spotkał się żydami! Wydali kłamliwy komunikat, domagali się krytyki MN, a sami nie uderzyli się w pierś. Antypoloska propaganda, jaka została zbudowana wokół Marszu Niepodległości w Warszawie, wymusiła na Jarosławie Kaczyńskim spotkanie z ludźmi, którzy wielokrotnie potwierdzali swoją antypatię do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński spotkał się z żydami. Efekt? Żydzi wydali kłamliwy komunikat, domagali się krytyki Marszu Niepodległości i nie potępili słów jednego ze swoich przedstawicieli, który nawoływał, by Kaczyński popełnił samobójstwo. Jarosław Kaczyński spotkał się z naczelnym rabinem Michaelem Schudrichem oraz Lesławem Piszewskim, przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, zaś tematem spotkania było rzekome „narastające zjawisko antysemityzmu” w naszym kraju, czyli brednie, o których na wszelkie możliwe sposoby piszą lewackie i żydowskie media typu Haaretz czy Times of Israel. Jarosław Kaczyński powiedział, że podczas spotkania rozmawiano na temat Marszu Niepodległości, największej manifestacji narodowej w Europie. Wyraziłem zdanie, że rasistowskie hasła to było wystąpienie bardzo niewielkiej, wręcz liczącej mniej niż promil grupy, które rzeczywiście miało niemożliwy do przyjęcia, oburzający charakter zaznaczył Kaczyński. Zaraz po spotkaniu prezesa PiS z żydami, na oficjalnej stronie starozakonników w Polsce Jewish.org.pl pojawił się komunikat, w którym poprzez niedopowiedzenia zasugerowano, że Jarosław Kaczyński potępił cały Marsz Niepodległości. Komunikat, sprawiający wrażenie, że ja mówię o całym Marszu Niepodległości, jest nieprawdziwy powiedział Jarosław Kaczyński. Nie dość, że przedstawiciele środowisk żydowskich wydali kłamliwy komunikat po spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze nie przeprosili za obrzydliwe słowa, które opublikował i wypowiedział przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Aleksander Gleichgewicht. Obok skandalicznych wypowiedzi podczas manifestacji opozycjonistów we Wrocławiu w grudniu 2016 roku, Gleichgewicht nawoływał, by prezes PiS popełnił samobójstwo, a politycy zjednoczonej prawicy „zniknęli niczym mara”. „Niech się Kaczor powiesi razem z bandą kolesi. (…) Raz na zawsze odejdzie Kaczafi! (…) Makabrewicz, Piotrowicz, Szydło, Błaszczak, Pawłowicz, Ziobro, Kempa i „Jojo” Brudziński… Jeszcze zwiśnie im wara, zniknął, niczym zła mara – Duda, Gowin i „Członek” Kuchcińki. – na Fecebook’u napisał Gleichgewicht. Czy wyobrażacie sobie państwo, żeby podobne słowa wypowiadał którykolwiek z przedstawicieli polskiej prawicy, z czego potem nie musieliby się tłumaczyć Polacy. Przecież za transparent o „Białej Europie” do tablicy zostali wezwani wszyscy patrioci i narodowcy, a partia rządząca została wezwana przez żydów i brukselskich włodarzy do narodowej ekspiacji. Problem w tym, że ten absurd trwa w najlepsze, a spora część zwolenników polskiej prawicy zamiast przeciwstawić się haniebnej manipulacji podkłada się pod „pałkę” mitycznego antysemityzmu, zamiast walczyć z realną nienawiścią, która ukierunkowana jest w stronę Polaków.

  Źródło: onet, Facebook
  http://m.salon24.pl/f26bdbc6b8b7a529e265ccc19b1495c1,750,0,0,0.jpg  Ps....Może Kaczyński w końcu przejrzy na oczy? Dlaczego Aleksander Gleichgewicht nie siedzi w więzieniu za ten wpis? Toż to ewidentnie mowa nienawiści tego przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Aleksander Gleichgewicht! Gdzie organizacje, które zajmują się przeciwdziałaniu mowy nienawiści, gdzie słynna posłanka od hejtu i mowy nienawiści? żydom wolno więcej?! Wasze niedoczekanie rozporządzać się na ziemi polskiej. Polacy muszą się przeciwstawić temu antypolonizmowi uprawianemu przez żydów! Tytuł artykułu jest znamienny: "Domagali się krytyki MN, a sami nie uderzyli się w piersi". Bo gdyby uderzyli się w piersi za ich przewinienia wobec Polaków, to musiałoby to ich szalenie mocno zaboleć. Ta nienawiść żydostwa do Polaków niemalże dosięga apogeum. Trzeba się chyba rodacy organizować i tworzyć samoobronę, bo niedługo wspomniana nacja zacznie nas eksterminować. Nasz rząd z prez. Kaczyńskim poddaje się, jak widać tej bezczelnej presji żydostwa i nie zamierza podjąć żadnych stanowczych kroków żeby powiedzieć STOP tego typu działaniom. Ten masochizm wielu ludzi zamieszkujących Polskę, bo nie napiszę Polaków, wobec żydów jest po prostu obrzydliwy i powodujący mdłości. Ale czy z tego powodu masochizmowi musi poddać się całe państwo polskie to stanowczo zaprotestuję ! Niech tchórze i ślepcy zakładają szlafmyce, podwójne pampersy i wślizgują się w kojce i niech dadzą nam Polakom, oddychać świeżym powietrzem. Jeśli ktoś będzie traktował mnie z szacunkiem, to i ja będę traktował go z szacunkiem. A czy żydzi na mój szacunek zasłużyli? Niektórzy tak, niektórzy nie. Rosnący antysemityzm jest odpowiedzią na rosnący antypolonizm. Nic nie bierze się z powietrza, nawet stereotypy. Na pewno niejeden z was zna żyda, który jest życzliwym nam człowiekiem. Niestety, ale do mainstreamu przebijają głównie ci, którzy nas atakują i to oni pracują właśnie na antysemityzm. Przez grupę manipulantów cierpią tysiące ludzi. Jeśli chcą walczyć z antysemityzmem w Polsce, to niech zaczną swoje działania od siebie. Moja śp Ciocia mawiała, że jak są pojedynczo to nie ma milszych i usłużniejszych ludzi, jak są w grupie to wataha wilków jest przy nich przedszkolem. Wiedziała co mówi, bo pracowała przez lata w Instytucjach Centralnych i widziała szklany sufit jaki nam stworzyli. Nie ma się co oszukiwać, że nie wiemy, o co chodzi. Dla żydostwa każdy nacjonalizm jest wstrętny, bo jest konkurencyjny wobec ich nacjonalizmu, czy raczej szowinizmu, nieprzejednanej nienawiści do całego świata. Każdy to widzi. Według żydów ma być tak: goje mają być pozbawione tożsamości, korzeni i wiedzy. Rządzić ma nimi rasa, która ma pozostać wyodrębniona, czyli żydostwo. Co należy w tej sytuacji zrobić? Przestać się przed nimi tłumaczyć, tymi niepokalanymi niewiniątkami, najprawdziwszymi ofiarami II wojny światowej, zwalczać ich bezwzględnie. Płacić żydostwu pięknym za nadobne. Żydkowie widać z kasą słabują i przygotowują się do kolejnej próby jej wymuszenia. Teraz ubijają grunt pod wystąpienie. W sumie parszywa nacja. Chodzi mi o kilka aspektów, ale najważniejszy jest ten związany z całkowitą niepamięcią związaną z mega zbrodniami popełnionymi przez Niemców /Ukraińców/, którym teraz, właśnie z powodu kasy, na wyścigi, zespołowo i i pojedynczo wchodzą w dupska bez użycia mydła. Bo boją się, że rzuci czarodziejskim zaklęciem "antysemityzm" żydostwo nakręci następny udramatyzowany film o świętym, bo żydowskim, holokauście w Żydowoodzie, który oczywiście dostanie Oskara i będą prowadzać na niego dzieci gojów, żeby im pokazywać żydowskim brudnym paluchem: Patrzcie, do czego jesteście zdolni, do czego prowadzi "antysemityzm". Tego chcecie? Nie? No to bądźcie potulni. Róbcie wszystko, czego chcemy. To Polaków się dyskryminuje, wolno nas dyskryminować i ma się przyzwolenie na dyskryminację nas ?! I jeszcze nie daje się, zabrania się o tym mówić ?! Gdzie te wszystkie organizacje broniące praw człowieka ?! Prawie wszystkie zamiast się zająć tę kluczową kwestią czyli dyskryminacją Polaków w Polsce, bo ona jest faktycznie dotkliwie odczuwalna, zajmują się Polakami, którzy przeciw temu protestują i donoszą na nich do organów ścigania, nazywając ich rasistami i faszystami, a więc przyłączając się do chóru ciemiężców. A ta dyskryminacja jest. Ostatnio doszła do mnie bulwersująca informacja z rynku pracy, gdy do młodego Polaka powiedziano, że "jeśli chcesz u nas pracować, musisz zapomnieć o swoim katolicyzmie !!! ". To się dzieje w Polsce i to się nie mieści w głowie ! Pewno w dzisiejszych czasach nasi okupanci nazywali by faszystami albo rasistami takich ludzi jak choćby św. Maksymilian Kolbe. Barbarzyńcy, nasi okupanci chcą z nas zrobić nie tylko niewolników, ale już niemych niewolników ! Nie damy się ! Należy przejąć w Polsce handel w polskie ręce, należy przejąć kreację pieniądza łącznie z bankowością w polskie ręce, należy przejąć przemysł w polskie ręce, należy przejąć media w polskie ręce, należy rozliczyć złodziei i hochsztaplerów, ktokolwiek to by nie był, co do grosza, bez przedawnień, z tego co ukradli Polsce i Polakom i "ojców reżyserów" tych mega-przekrętów, trzeba wygonić natychmiast z Polski wszelkie obce ośrodki dywersji i surowo skazać zdrajców, należy natychmiast przywrócić normalność i wartości polskie i katolickie w prawie – kasując penalizację za tzw antysemityzm, bo jest wykorzystywany przez żydów do zapewniania sobie wszelkich monopoli- także monopolu co do głoszenia swojego zgubnego dla nas światopoglądu na świat i idącego z nim w parze monopolu na stosowaną praktykę, a wprowadzając najsurowsze kary za antypolonizm i antykatolicyzm. Wtedy taki barbarzyńca- pracodawca nie śmie więcej powiedzieć : "Zapomnij o swoim katolicyzmie ! ". Wtedy Polacy nie będą traktowani jako nieproszeni goście we własnym kraju i zsyłani masowo na banicję, nasza Ojczyzna nie będzie dłużej żerowiskiem dla sępów i nikt więcej nie będzie nam robił sieczki z mózgów. Żydowska wścieklizna po marszu 11.listopada – źródła. Patologiczna i schizofreniczna nienawiść żydów do narodu Polskiego jest wpisana w ich kulturę: apel syjonistów zamieszczony 28.04.1918r w "Joodsche Wachter” miedzy innymi zawierał następującą prośbę:…" A do Was panujący wszystkich państw całej ziemi zwracamy się z żądaniem…strzeżcie Izraela, nie dopuście do największego nieszczęścia, jakie w dwudziestym wieku nasz naród mogło dosięgnąć: nie dopuście do wolnej Polski, kosztem zniszczonego żydostwa" (J. Orlicki "Szkice z dziejów stosunków polsko – żydowskich 1918 –1949" Szczecin 1983 s.37). Polskojęzycznego żyda można poznać np. po tym, że obraża Polaków, Polskę i Polonię, chwali Izrael i inne państwa, używa obcego Polakom słowa "diaspora" oraz boi się endeków i Słowian (polonofobia i rusofobia), takim przykładem flagowym są dziennikarze Gazety Wyborczej czy sam Urban, Gross i im podobni nie licząc setek posłów ziejących nienawiścią do Polaków, wystarczy jedno słowo "żyd" to jak uderzyć w stół a nożyce się odezwą. "Żydzi przyjęli zasadę, że korzystne jest wszystko, co szkodliwe dla Polski", czyli z jaką reakcją spotkał się najazd bolszewicki. "Polska musi być państwem polsko-żydowskim". Żyd zaprzysięgły wróg narodu Polskiego nie zaprosi Polaków na rocznicę odzyskania Polski nie wiecie dlaczego ? W 1920 r. na dorocznej konferencji syjonistycznej w Londynie zapadły tajne uchwały, w których między innymi znalazły się następujące sformułowania: "Akcja przeciwko Polsce ma być wszędzie przeprowadzana we wszystkich państwach Europy, Azji i Ameryki". "Użyć wszelkich wpływów aby granice państwa polskiego były jak najszczuplejsze. Utrudniać odbycie się plebiscytu na Śląsku i ujściu Wisły do morza". "Wpływać na to, żeby Polskę złączyć z Niemcami, a rozbić jej przymierze z Francją". "Popierać i szerzyć w Polsce komunizm". W „Gazecie Niedzielnej” nr. 39 z 1919 roku ukazała się korespondencja J. A. Danielaka z Trenton (USA): "… Co się tyczy żydów, to wszyscy byli za Niemcami, a nawet teraz, kiedy Polska na Kongresie Pokojowym potrzebowała sympatii innych narodów, a zwłaszcza sympatii naszego amerykańskiego narodu, to żydzi wytężyli wszystkie swoje siły w Ameryce, aby Niemcom dopomóc a Polsce zaszkodzić. Nosili w pochodach tablice z napisami, że Polska żydom się należy, a nie Polakom, bo Polacy nie umieją się rządzić"....Ci wszyscy którzy uważają, że rasistowska żydowska wizja świata jest normą, ci wszyscy, którzy propagują żydowski jad totalitaryzmu i nienawiści do Polaków spotkają się z kategorycznym NIE, Nie ma miejsca w Polsce na żydowską nienawiść, czy to Śpiewaka, Całej, Grossa czy Dudy. Duda propagator żydowskiej kultury jest tym samym propagatorem rasistowskiej ideologii i ksenofobicznych chamskich zachowań żydów w swej mowie nienawiści jaką uprawia wobec narodu Polskiego tym samym wyklucza się ze społeczeństwa Polskiego – nie ma miejsca na rasistowski jazgot i falę żydowskiego hejtu jaką wyrażają Żydzi wobec Polaków – nie ma miejsca na propagatorów ideologii instytucjonalnego i religijnego rasizmu wreszcie nie ma miejsca na żydowski terror którego szczyt osiągnął postać ludobójstwa Polaków w latach 45-53 a obecnie zaczyna odżywać za sprawą Piotra Rybaka. Nie ma miejsca na gloryfikowanie żydowskich katów UB takich jak Józef Różański (Goldberg, Morel, Berman, krwawa luna-Brigida Brystygierowa, Józef Światło, itd. np. SN Izraela żydowskiego kata Morela i ludobójcę uznaje za ofiarę, mordercy Polaków to według żydów ofiary Polaków a taki Menachem Begin wprost wyraził stanowisko żydów do wszystkich nieżydów w tym Polaków: Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy." Wspomniany na wstępie Begin z jego szałem nienawiści nie jest incydentem a normą: Rabin Yitzhak Ginsburg oświadczył, "Musimy uznać, że żydowska krew i krew goja nie jest tę samą rzeczą". (NY Times, czerwiec 6, 1989, p.5). Prof. Ehud Sprinzak z uniwersytetu w Jerozolimie opisał Kahane i filozofię Goldstein: "Oni wierzą, że jest wolą Boga, by stosowali przemoc przeciw "goyim," (hebrajski termin dla gojów.) (NY Codzienne Wiadomości, luty. 26, 1994, p. 5). Zabójstwo pogan przez żydów jest propagowane przez Talmud, mają być złożeni jako "Święte Ofiary" dla Boga (Zohar, III, 2276 i I, 38b i 39a). Śmierć pogan przez ścięcie jest szczególnie zalecane (Pesachim, 49b). Ayelet Shaked, znana posłanka izraelskiego parlamentu, "Matki wszystkich Palestyńczyków muszą zostać zabite"...Na Purim, 25 lutego 1994 roku izraelski oficer armii Baruch Goldstein, ortodoksyjny Khazar z Brooklynu, zmasakrował 40 palestyńskich cywili, włączając dzieci, podczas gdy klęczeli na modlitwie w meczecie. Goldstein był uczniem późnego Rabina Kahane, który stwierdził, że jego obraz Arabów jako "psów" pochodzi "z Talmudu". (Por. CBS 60 Minut, "Kahane"). Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że "goje rodzą się po to, by służyć żydom". "Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie". ONZ wydała pierwszy raport, który wprost oskarża Izrael o budowę reżimu apartheidu i stosowanie dyskryminacji rasowej wobec Palestyńczyków. Dokument powstał na polecenie ONZ-owskiej Komisji Gospodarczej ds. Azji Zachodniej (ESCWA), w skład której wchodzi 18 państw arabskich.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:13:36
  toż przecież nie twierdzę, że mamy niezależny rząd. Każdy od wojny to marionetki, , tyle że ten chce wyjść z uścisku niemiecko - rosyjskiego. Nie jestem pewien co lepsze, ale ameryka daleko, więc może lepiej z nimi póki co trzymać i wzmocnić się na tyle by zacząć prowadzić niezależną politykę.
  Cele prawie wszyscy tutaj mamy wspólne. Zbudować silną niezależną Polskę tyle , że inaczej widzimy praktyczne możliwości.
  Co by się stało w obecnej sytuacji z rządem który wprowadził by niezależną emisję złotówki, zaczął wykorzystywać własne bogactwa naturalne zgodnie ze swoją wolą, ukrócił rozpasanie banków i koncernów zagranicznych, w jakiś sposób zlikwidował oligarchię ( Nikanser) i zaczął budować własną atomową siłę odstraszania? Sojusze w naszej części europy? Owszem , ale do tego trzeba siły i pieniędzy, bo tylko do takiego lgną słabsi. Nie zawsze chcieć to móc. Czasami trzeba zawrzeć sojusze taktyczne, by nabrać mięśni. Poza tym jak zbudować ten niezależny rząd? Przecież nawet tutaj świadomi nie mają ochoty oderwać się od klawiatury i zacząć budować coś wspólnie. Każda inicjatywa przypomina wystrzał z kapiszona. Pisać łatwo - coś zrobić znacznie trudniej Ile lat Nikander się boksuje z władzą?
  Podaj receptę na skuteczne zmiany, to zaraz się przyłączę.
 • @zadziwiony 10:36:03
  Polityka "małych kroków", którą proponujesz (tymczasowy sojusz z USA) ma sens. Ale ma sens tylko wtedy gdy jest jakaś wizja, jakiś program odzyskania niepodległości a tego programu teraz nie ma!
  Jest za to program (w dwóch wersjach - atlantyckiej i niemiecko-rosyjskiej) robienia laski.

  Wielokrotnie pisałem o propozycjach naprawy tego stanu rzeczy ale jako bloger mogę tylko pisać i starać się otwierać ludziom oczy.

  Czy to dużo czy mało? Nie wiem. W każdym razie lepsze niż nie robienie nic. Widocznie Polakom dobrze jest w kajdanach...
 • @kula Lis 67 10:25:23
  Wie, że kaczor to d....wołowa na każde skinienie Żydów, a nie żaden mąż stanu. Gdyby to napisał np.Rybak na takiego Gleich..jakośtam, to dostałby 5 lat. Kaczor cudem uniknął śmierci i nie chce wykorzystać po ludzku życia, jakie mu zostało. Chramoli o miłości do zwierząt zapowiadając likwidację hodowli zwierząt futerkowych. Ciekawe czy jest wegeterianinem i nosi buty ze skaju. Zlikwiduje, co mu każą, wprowadzi co każą, nade wszystko będzie się wsłuchiwał we wrażliwość żydowską zobrazowaną w powyższym wierszydle. Oj krótką ma pamięć i nie potrafi wyciągać wniosków.
 • @kula Lis 67 10:25:23
  Dziękuję za tak obszerny komentarz. Przeczytałem, ale odpowiedzieć będę mógł dopiero późnym popołudniem lub jutro z rana. Jeżeli nie zdążę to napiszę na PW też.

  Odpowiedziałem rzecznikowi MSZ Izraela w swoim poście: "A. Michnik chyba dostanie zawału i… odpowiedź ministrowi Izraela w sprawie Marszu Niepodległości!' Wielokrotnie też pisałem o Żydach, reprezentujących przez wrażą ich część skrajny "antypolonizm".Pisałem też, że Izrael jest dziś jednym z najbardziej na świecie rasistowskich i szowinistycznych państw. Obok można np. postawić Arabię Saudyjska czy Iran :).

  Ich hipokryzja i antypolska bezczelność nie zna granic i najgorsze jest to, że tak myśli tylko część Żydów, ale własnie z ich liderowej "wierchuszki".

  A rabin Aleksander Gleichgewicht już dawno winien siedzieć w więzieniu i tyle lub być wydalony z Polski.

  Pozdrawiam
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:09:03
  Trafna uwaga.
  Polska nie jest suwerennym krajem. Polska ma swojego zagranicznego, globalnego pana, Polska to wasal.
  Od kiedy to wasale organizują koalicje ?

  Koalicje wasalom narzucają ich właściciele.
  Pan każe wasal musi .. kochać albo nienawidzić...wg wymagań Pana.

  I widzimy to na co dzień od 89r.
 • 2*
  Czytając poczułem się jakbym oglądał Dziennik Telewizyjny w TV Kurski..
  Pomieszanie Faktów, Mitów i Półprawd rodem ze szkoły;
  "CIEMNY LUD TO KUPI"..

  Dałem 2*, ponieważ trudno nie zgodzić się, że Jewrunia bezszczelnie atakuje Polskę i polski rząd (jaki on by nie był), więc chcąc być szczerym wobec siebie, na 1* gwiazdkę Autor nie zasłużył..

  Polemizować ze wszystkim nie chce mi się, ani nie mam czasu.. co do pierwszego akapitu musiałbym napisać przynajmniej notkę..
  Niech Autor sprawdzi sobie definicję "totalitaryzm" i czytając wolno ze zrozumieniem, jak nie zobaczy prawie tożsamości z tym co mamy w Polsce, to niech zastanowi się nad swą percepcją. To, że Jewrunia sama taka jest, nie dyskwalifikuje jej twierdzenia w stosunku do Polski (Rybaka, Piskorskiego, Stonogi chyba nie muszę wspominać), tylko obnaża jej dulszczyznę.

  Ja mam swoją "teorię spiskową"; autor jest opłacanym propagandystą opcji politycznie obecnie rządzącej Polską, piszącym zadaniowane notki sowicie opłacone od wierszówki z m.in. moich podatków. Samego stwierdzenia "teoria spiskowa" nie lubię, bo to wytrych do wzbudzania śmiechu w populacji lemingów, ale jak już taką dialektykę Autor przyjął, to się dostosowuję..


  Niestety Autor wpisuję się w kłamliwą narrację, że to Rosja ma interes aby zaatakować Polskę, a Polska ma interes robić laskę Hasmerykanom, aby ci dobrodusznie sprzedali nam szmelc do obrony. Prawda jest jednak taka, że to Hameryka ma interes do zrobienia na Polsce, a Rosja nie ma interesu w ataku na Polskę (nawet Maciory nie zlikwidowali by, bo drugiego takiego kabareciarza ministra wojny na Świecie ciężko znaleźć, a każdy lubi się pośmiać).

  Podziały na partię Hamerykańską i Germańsko-Ruską to sztuczny podział niczym na PO i PiS, to jest jedna partia realizująca wyższy cel "abrhamowy"
  http://pikio.pl/szydlo-wytypowana-przez-usa-i-przeszkolona-na-lidera/
  Departament Stanu USA szkolił Tuska, Szczygło i Komoroskiego...
  a Polakom wmawia się podziały na prawicy, czy tam jakiejś lewice..

  robią z nas debili, a Autor wpisuje się w ten plan doskonale..

  Niepozdrawiam..

  P.S.
  mam tylko nadzieję, że obecna przewaga zadaniowców (każdej opcji) na Neonie zostanie kiedyś zmiażdżona ilością normalnych szczerych wpisów blogerów, chcących pisać i czytać, a nie indoktrynować.. Za cenzurą nie jestem, tacy jak autor też mają prawo pisać i za to lubię Neon.
 • @wk..ny 18:18:44
  A czy zaprzeczysz, że zarówno Niemcy jak i Rosjanie grają na osłabienie Polski?
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  http://jacekmiedlar.pl/wp-content/uploads/2017/03/%C5%BCydzi-polska-663x410.jpg


  Żydzi zmieniali nazwiska, nie byli lojalni, a w polskim rządzie było ich tak wielu, że zakazywano im wyjazdów! Raport CIA, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. W sieci pojawił się raport Central Intelligence Agency (CIA), z którego jasno wynika, jaką rolę żydzi spełniali w Polsce w latach 50-tych. Według raportu największe skupiska żydów w Polsce znajdowały się we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, a na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu oraz Dzierżonowie. Raport potwierdza, że wielu z nich zmieniło nazwiska. Ofi­cjal­nie zmia­nę na­zwisk umoż­li­wiał de­kret z dnia 10 li­sto­pa­da 1945 ro­ku o zmia­nie i usta­la­niu imion i na­zwisk. Ar­ty­kuł 18 te­go de­kre­tu brzmiał: „Dla osób, któ­re przy­bra­ły in­ne imię lub na­zwi­sko w cza­sie peł­nie­nia służ­by w Woj­sku Pol­skim w okre­sie od dnia 1 wrze­śnia 1939 r. do dnia 9 ma­ja 1945 r., do uzna­nia zmia­ny imie­nia lub na­zwi­ska za praw­nie wystarczają­ce jest za­świad­cze­nie o zmia­nie wy­da­ne przez Mi­ni­ster­stwo Obro­ny Na­ro­do­wej”. Metoda Stalina była doskonale przemyślana. Wmówić polskiemu narodowi, że to Polacy partycypują w budowaniu komunizmu. Żydów w polskim rządzie było tak wielu, że nie zezwalano im na wyjazd do Palestyny, bo nie byłoby ich kim zastąpić. Są wierni władzy komunistycznej, bo broni ich interesów jako mniejszości czytamy w ujawnionej właśnie części raportu.

  Raport CIA nie pozostawia również żadnych złudzeń na temat braku lojalności żydów wobec Polski. Coś czego doświadczamy od samego początku obecności żydów na polskiej ziemi. Co więcej, nie-komunistyczni żydzi są uważani za bardziej lojalnych wobec władzy niż nie-komunistyczni Polacy. Lojalność bierze się z ich bardzo słabej pozycji jako mniejszość w Polsce czytamy w raporcie.

  PRZECZYTAJCIE RAPORT

  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00810A004700640006-7.pdf

  Tak było w latach 50-tych XX wieku. Jednak czy po tych kilkudziesięciu latach, problem żydowski w Polsce nie nabrał jeszcze większych rozmiarów? Holokaust to zagłada ponad 20 grup, żydzi nie byli najliczniejszą ani wyjątkową grupą zgładzoną w Szoa przez swych bratobójców z żydobanksterii i syjonistów III Rzeszy. Najbardziej ucierpieli Słowianie: dzies. mln Rosjan, Polaków, Serbów…Zawężając żydłacko termin holokaust bezcześcisz pamięć ofiar, zakłamujesz historię.


  https://piotrbein.wordpress.com/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/

  https://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

  http://jacekmiedlar.pl/2017/03/07/zydzi-zmieniali-nazwiska-nie-byli-lojalni-a-w-polskim-rzadzie-bylo-ich-tak-wielu-ze-zakazywano-im-wyjazdow-raport-cia-ktory-nie-pozostawia-zadnych-watpliwosci-wideo/


  Ps...To jest wiedza odkrywająca jedynie cień tej nacji rodem z piekła, żydzi nie kryją swego rasistowskiego stanowiska zaś ich religia i prawo żydowskie włącznie z doktrynami rozpowszechnianymi już publicznie wypowiedzieli wojnę całemu uczciwemu światu ludzi prawych. A czy Talmud z jego mową nienawiści jest obowiązujący dla żyda ? Talmud jest księgą wykorzystywaną do szkolenia rabinów. Menachem Elon, wice-przewodniczący Sądu Najwyższego Izraela, wyjaśnił (2004) skąd pochodzi władza konstytucyjna jego kraju, skoro nie ma napisanej konstytucji: Wszystko co jest w Talmudzie Babilońskim obowiązuje w całym Izraelu. Każde miasto i kraj musi przestrzegać wszystkich zwyczajów, wprowadzać w życie dekrety i wykonywać akty prawne mędrców talmudycznych, gdyż cały naród żydowski zaakceptował wszystko zawarte w Talmudzie. Talmudyczny fundament izraelskiego prawa ogromnie wpływa na izraelską politykę, kontynuację koszmaru dla reszty świata.
 • @zadziwiony 19:28:05
  Poznałem Niemców, poznałem Rosjan, moich rówieśników.. każdy chce żyć i dać żyć innym.. to nie Rosjanie, to nie Niemcy, to nie Amerykanie (ci to nawet nie wiedzą gdzie jest Polska) wywołują wojny i chcą wykorzystywać inne narody.. to globalna Koshernostra..

  Schodząc na poziom niżej, czyli "państwo/rząd" to trudno mieć za złe, że inne kraje mają swoje agentury, lobbystów w naszym kraju.. pretensji do nich nie mam, realizują swoją politykę. Mam za złe rządzącym Polską, że nie robią tego samego, a przed obcymi zdejmują gacie i wypinają dupę..

  Subiektywnie patrząc, cieszyłbym się, gdyby polscy agenci i lobbyści wynegocjowali zapłatę za gaz z Kataru liczoną kilogramami piasku z pustyni błędowskiej ;)

  To nie inni są tacy silni i nas dymają, to polski rząd sam daje dupy i dopłaca, w tym największy problem :( Wroga mamy wewnętrznego, gdybym ja był u władzy to Niemcy dostali by Polexit, Rosja renegocjację umów, a z Izraelem zerwał bym stosunki jakiekolwiek. Hameryce wysłałbym milion śpiworów dla bezdomnych i poleciał na wizytę do Chin aby zwiedzić Mur Chiński ;)

  P.S.
  tak się zastanawiam gdzie i kiedy w obecnych czasach Rosja grała na osłabienie Polski? Do rusofila mi daleko, ale widzę, że to Polska nie chce mieć dobrych stosunków z sąsiadem..
 • @wk..ny 20:46:55
  gdybyś był u władzy to skończył byś pewnie jak JK.
  Faktem jest, że rządzą w naszym kraju antypolskie szuje. Faktem jest też, że z powodu naszej geopolitycznej ważności takie szuje są nam narzucone z zewnątrz i z tego powodu, oraz głupoty zindoktrynowanych Polaków szanse na niezależną politykę mamy znikome. Mnie do rusofobii jest bardzo daleko choćby z powodu młodzieńczych kontaktów z Rosjanami i.... Rosjankami także. Jeśli uczepiłem się nieco PIsu to tylko z powodów taktycznych mając nadzieję , że może przy okazji ruszą naszą gospodarkę i przemysł obronny. bo innych możliwości zerwania pęt nałożonych przez obcych póki co nie widzę. Z drugiej strony widzę ich działania przeciwko Polakom-przeciwko naszemu dobrobytowi i naszemu zdrowiu.
  Ale co mamy zrobić? skrzykniemy się na neonie i pójdziemy na Warszawę, Berlin, Moskwę,tel-awiw czy Waszyngton? Widzisz kogoś kto kark dla nas nadstawi by nam pomóc? Bo ja nie.
 • @wk..ny 20:46:55
  Problem w tym,że na świecie panuje dziś system oligarchiczno - demokratyczny, czyli rządy hien nad osłami.. hieny mają kasę, a osły pęta na szyjach, klapki na oczach i możliwość wyboru jakiejś hieny na przywódcę stada. W takim systemie liczą się wyłącznie interesy oligarchii. Wszelkie próby oporu niszczy się od środka wpuszczając odpowiednio spreparowanego wirusa do niepokornej grupy, który ją neutralizuje. A wiesz dlaczego tak czarno to widzę? Bo wiem jakie pojęcie o rzeczywistości nas otaczającej mają moi znajomi. A raczej przytłaczająca ich większość żyjąca w wykreowanym przez media urojonym świecie.
 • @zadziwiony 21:56:20
  JK mam nadzieję, że to JFK, kotów nie lubię ;)

  masz rację.. ostatnio Kosiur chciał eliminować wrogów Ojczyzny, a sam nikogo nie wyeliminował..
  Widzisz, bezinteresownie nie ma nikogo :( Gdybym miał dostać milion od Sorosa, to moja żona by mnie poparła, nie wiedząc o co chodzi, a jakby dostała kolejny z ubezpieczenia, to by mnie na barykady wysłała..

  Wszyscy mamy za dużo do stracenia, boimy się.. Ja gdybym bohatersko wysadził sejm podczas głosowania nad wysokością diet poselskich (wtedy są wszyscy), to może doczekałbym notki na Neonie co najwyżej.. pomników nikt by mi nie zbudował :(

  Nie dołujmy się nawzajem.. zawsze można liczyć na rozbłysk Carringtona, co to trochę zrówna społeczeństwo, ale elit nie dotknie :(

  Z pesymistycznym nastawieniem muszę się napić, to Twoja wina!! ;P
 • akcja Wołga
  https://www.youtube.com/watch?v=-ixV2a8ktbY
  FSB legalnie, na zaproszenie powywozioło dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Polski. PiS zero reakcji.
  Merdia o kotach i MN.
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  Amerykański politolog George Friedman: "Unia nic wam nie może zrobić. Tylko gada. A Polacy robią swoje". Amerykański politolog George Friedman w rozmowie z „gazetą Wyborczą” stwierdził, że Unia Europejska nic Polsce zrobić nie może. „Tylko gada” stwierdził.
  Polska jest regionalną potęgą. Robi, co chce, ustanawia własną agendę, mówi „nie” innym potężnym graczom. Unia was upomina, a wy sobie nic z tego nie robicie zauważył amerykański politolog. Unia nic wam nie może zrobić. Tylko gada. A Polacy robią swoje dodał Friedman.
  Według niego polski rząd obnaża słabość UE, np. ignorując oświadczenia Fransa Timmermansa. George Friedman wyjaśniał także przyczyny globalnego kryzysu demokracji. Jego zdaniem wziął się z tego, że „elity, które utraciły władzę, nie są w stanie zaakceptować faktu, że w demokratycznym społeczeństwie wcale nie muszą dominować”.
  Więc przedstawiają wyborców strony przeciwnej jako głupich, niewykształconych, niewiedzących, co dla nich dobre . Głównym zagrożeniem dla demokracji jest to, że elity chcą mieć monopol na władzę skwitował politolog. Dodał, że „kryzys 2008 roku wziął się z tego, że technokratyczne elity zawiodły i za to nie zapłaciły”.
  pc/Onet/”GW”
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/11/24/825/360/e4bdb584b0094c528ffaa94f9d90b58f.jpeg  https://wpolityce.pl/polityka/368625-lapinski-dla-wpolscepl-mozna-apelowac-do-wyborcow-andrzeja-dudy-by-nie-patrzyli-na-jego-prezydenture-wylacznie-przez-pryzmat-dwoch-wet-wideo


  Ps...Pijarowiec pouczający elektorat to rzeczywiście kuriozum. Tępy i arogancki nieogolony żydku Łapiński czy jak ci tam naprawdę na chrzcie scyzorykiem dano nie 2 weta, a 3 bo utopił ustawę o RIO,która miała ukrócić patologię w samorządach. Słupki PADowi lecą na łeb i dobijają dna poparcia? Ja bym chciał usłyszeć żydku Łapiński, czy legalnym było wydanie przez Dudę kancelarii prezydenta Komorowskiemu bez aktu zgonu Kaczyńskiego? i dlaczego nie upublicznia załącznika do raportu WSI? mając taki obowiązek.
 • @krzysztofjaw 12:18:08 to kolega Sendeckiego..
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/kazb20170227002.jpg

  Jest i on wśród polityków opozycji! TW Matka też wspiera wolne sądy. Demonstracja w obronie tzw. wolnych sądów sprawiła, że osoby dawno niewidziane, a dość popularne w niektórych kręgach znów pojawiły się w przestrzeni publicznej. Wśród manifestantów w Warszawie czujni internauci dostrzegli m.in. Andrzeja Hadacza, przez niektórych zwanego "Matką". Prowokator spod krzyża na Krakowskim Przedmieściu, jeden z „bohaterów” spotu Platformy Obywatelskiej, który w ostatnich wyborach prezydenckich poparł Bronisława Komorowskiego, uczestnik marszów KOD – Andrzej Hadacz okazał się tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Matka”. Donosił na swoich kolegów z kopalni. Hadacza nie mogło zabraknąć na dzisiejszej demonstracji w Warszawie.

  https://pbs.twimg.com/media/DPazdjRWkAARRpI.jpg
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  Skok na banki. Piotr Nisztor: To historia, jak ograbiono Polskę. Dziś pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które za bezcen oddały państwowe banki zagranicznym koncernom jest niemożliwe. Należy je jednak piętnować i pokazywać faktyczną rolę, jaką odegrały w procederze grabieży Polski - mówi w wywiadzie dla portalu niezalezna.pl Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy „Gazety Polskiej”, autor książki „Skok na banki”.
  niezalezna.pl: We wstępie książki „Skok na banki” stawia pan tezę, że prywatyzacja sektora bankowego to jedna z największych afer III RP. Miała ją wyjaśnić sejmowa komisja śledcza ds. prywatyzacji banków, która działała w latach 2006-2007. Nie udało się jednak. Dlaczego?
  Piotr Nisztor: Sejmowi śledczy nie byli przygotowani do stawienia czoła tak silnemu przeciwnikowi. Przede wszystkim nie mieli pojęcia, że sektor bankowy III RP w tak dużym stopniu opierał się na ludziach PRL-owskich służb specjalnych. Posiadali tylko bardzo fragmentaryczną wiedzę na ten temat. Przypomnę tylko, że w tym czasie, a mówimy o okresie dziesięć lat wstecz, wiele dokumentów z okresu PRL było jeszcze utajnionych, do wielu skutecznie blokowano dostęp. Te niewidzialne powiązania były bardzo silne. Spajały je ogromne pieniądze i związki ze służbami. Cel był jeden: nie dopuścić, aby tajemnice tej wąskiej, ale bardzo wpływowej grupy osób ujrzały światło dzienne. Rzucono więc wszelkie możliwe siły, aby zdyskredytować komisję i skompromitować niektórych jej członków. Niemal na każdym kroku torpedowano działania sejmowych śledczych. To była dobrze zorganizowana operacja, w której planowaniu musieli brać udział ludzie służb specjalnych.

  Ta operacja - jak pan to nazywa - zakończyła się jednak sukcesem. Sam pan pisze w książce, że dziś wszelkie sprawy związane z nadużyciami, czy korupcją przy prywatyzacji sektora bankowego nigdy już nie zostaną wyjaśnione, bo uległy przedawnieniu…
  Niestety. Dziś pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które za bezcen oddały państwowe banki zagranicznym koncernom jest niemożliwe. Należy je jednak piętnować i pokazywać faktyczną rolę, jaką odegrały w procederze grabieży Polski. Lista nie jest wcale taka długa, jak się wydaje. Znajdują się na niej nazwiska osób, które dziś starają się stawiać w roli medialnych autorytetów, pouczają i moralizują z ekranu telewizora. Leszek Balcerowicz, Alicja Kornasiewicz, Marek Belka, Hanna Gronkiewicz-Waltz, czy Marek Borowski to tylko część z nich.

  Jednak przecież śledztwa dotyczące nieprawidłowości przy prywatyzacjach banków np. Banku Śląskiego były prowadzone…
  Niewiele jednak z tego wynikało. Postępowania były umarzane lub jeśli nawet trafiły do sądu, oskarżonych uniewinniano. Zamieszani w te wątpliwe transakcje mogli więc śmiać się z nieporadności organów ścigania. Sprawa Banku Ślaskiego jest doskonałym przypadkiem. W śledztwie zarzuty usłyszało kilku urzędników, w tym dwóch wiceministrów, odpowiedzialnych za tę skandaliczną transakcję. Wśród nich znalazł się też m.in. obecny prezes Citi Banku Sławomir Sikora, który podczas prywatyzacji był urzędnikiem ministerstwa finansów. Śledztwo przeciwko niemu także umorzono. Szczegółowo opisuję to w swojej książce. Co ciekawe prokuratorem, który badał prywatyzację Banku Śląskiego był Ryszard Kuciński. Ten sam, który potem był prawnikiem lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, czy lobbysty Marka Dochnala. Co ciekawe nawet komisja śledcza ds. banków, której udało się zbadać praktycznie tylko prywatyzację Banku Śląskiego, w raporcie z prac wskazywała na niedopełnienie obowiązków przez prokuratora Kucińskiego.

  Z 620 stron pana książki wyłania się obraz polskiego sektora bankowego nadzorowanego nieformalnie przez ludzi PRL-owskich służb specjalnych. Którzy z nich odegrali największą rolę w jego kształtowaniu?
  Było i cały czas jest ich sporo. Na pewno bardzo istotną rolę odegrał Krzysztof Szwarc, twórca i wieloletni prezes BRE Banku [dziś to mBank - red.] zarejestrowany jako współpracownik Zarządu II Sztabu Generalnego o pseudonimie Socha. Jeszcze będąc attache handlowym w Londynie, po kompromitującej wpadce z nieudanym werbunkiem emerytowanego oficera armii francuskiej, został zdekonspirowany przez tamtejszy kontrwywiad - MI5. Mimo to, jego mocodawcy z wywiadu nie przejęli się tym zbyt mocno. Zresztą BRE Bank od początku był tworzony przez ludzi PRL-owskich służb specjalnych, a potem to właśnie oni nadawali ton jego działalności. Ważną postacią był i cały czas jest Jacek Mościcki, współpracownik, a potem oficer Departamentu I MSW. Od lat jest on przewodniczącym rady nadzorczej Santander Consumer Banku. Zresztą w tej samej radzie zasiada też Sergiusz Najar, były wiceminister spraw zagranicznych, krótko zasiadający na fotelu prezesa Banku Ochrony Środowiska. Został on zarejestrowany przez Departament I MSW jako kontakt operacyjny o pseudonimie Sfinx. No i oczywiście Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych Polaków, twórca Getin Banku, zarejestrowany już w wieku 18 lat jako tajny współpracownik SB o pseudonimie Ernest. Potem także jako kontakt operacyjny Ternes. Oczywiście ta lista jest dużo dłuższa i myślę, że jeszcze bardziej zostanie wydłużona, gdy poznamy wszystkie dokumenty odtajnione ze zlikwidowanego zbioru zastrzeżonego.

  Jednak przygotowując tę publikację bazował pan nie tylko na dokumentach z IPN. Na jakich jeszcze materiałach opierał się pan pisząc „Skok na banki”?
  Samemu można się o tym przekonać przeglądając niespełna tysiąc przypisów, jakie znajdują się w książce. To głównie dokumenty jakie udało mi się uzyskać nie tylko z IPN, ale również archiwum ministerstwa finansów, prokuratur i sądów. Oprócz tego istotnym elementem są również rozmowy z częścią bohaterów tej publikacji. Dzięki temu udało się skonfrontować przynajmniej część dokumentów z osobami, których one dotyczyły. Przykładem jest Wojciech Kostrzewa, były prezes BRE Banku, Bogusław Kott, twórca i wieloletni prezes BIG Banku [obecnie to bank Millennium - red.], czy Ryszard Krauze. Dużo do publikacji wniosły także moje wyjazdy do Szwajcarii i Libanu. Szczególnie mój pobyt w Bejrucie był bardzo owocny. Udało mi się dotrzeć do ludzi, którzy obserwowali od środka funkcjonowanie Banku Handlowego of the Middle East w Bejrucie (BHME).

  To bardzo mało znana część historii polskiego sektora bankowego. Poświęcił pan jej w książce jeden obszerny rozdział. Dlaczego?
  Funkcjonowanie BHME okazało się największą aferą finansową PRL. W wyniku odkrytych tam gigantycznych nieprawidłowości i nadużyć do aresztu na ponad rok trafili prezes i wiceprezes Banku Handlowego. To był ewenement w historii PRL. Tak poważne i wpływowe osoby w ówczesnym ustroju stały ponad prawem, mogły niemal wszystko. Jednak w tym przypadku na wiele miesięcy trafiły do aresztu. Oczywiście nie poniosły ostatecznie żadnych konsekwencji, bo objęła ich amnestia. Niemniej jednak historia ta jest bardzo interesująca i mogłaby spokojnie stać się kanwą do dobrego filmu sensacyjnego. I to wcale nie tylko dlatego, że to właśnie przez ten bejrucki bank rozliczano transakcje z arabskimi terrorystami.
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  Orban powinien dostać nagrodę Nobla za uratowanie Europy. Węgrzy widzą głównego wroga Europy w żydowskim koniu trojańskim, o nazwie multi-kulti, a nie w Rosji. Do tego, ku wściekłości UE zacieśniają stosunki z Rosją.. Dochodzi do tego, że z Juliana Assange (WikiLeaks.) robi się agenta rosyjskiego (podobnie jak ze Snowdena) bo ujawnił e-maile bandy Clintonów. Ta rosyjska "agentura" to bardzo dobry chwyt by odwracać kota ogonem i bagatelizować faktyczne zagrożenie. Trump też pewnie jest agentem rosyjskim, co można przeczytać od NYT do Spiegla. W każdym razie zbrodniarz, złodziej żyd Soros zapowiedział, że zrobi wszystko by wykończyć Trumpa i "agentów" Putina.
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  Niemcy pozwalają na dyskryminację żydów. Sąd we Frankfurcie uznał, że kuwejckie linie lotnicze mają prawo nie wpuszczać na pokład Izraelczyków.

  wpolityce.pl/swiat/367876-niemcy-pozwalaja-na-dyskryminacje-zydow-sad-we-frankfurcie-uznal-ze-kuwejckie-linie-lotnicze-maja-prawo-nie-wpuszczac-na-poklad-izraelczykow
  Ps...Czemu tak w Polin się płacze nad "dyskryminacją" żydów? Co nas obchodzi jakieś obce plemię? Które zresztą samo tak robi:

  http://pikio.pl/coraz-wieksza-segregacja-rasowa-w-izraelu-sciezki-tylko-dla-zydow/
 • @
  Relokacja migrantów - raczej wątpię. Jakby na to nie patrzeć, "polski" rząd wykonuje posłusznie politykę syjonistów i Izraela, pomalutku tworząc wielki Polin na ziemiach Polski i Ukrainy, jako drugiej "ziemi praojców", czemu sprzyja z palca wyssana historia "wielkiej Chazarii", która nie istnieje na starożytnych mapach, jak również zaprzeczająca wynikom badań genetycznych wykonywanych przez samych Izraelitów teoria o chazarskim pochodzeniu żydów. Jak wiadomo, żydzi już się czują zagrożeni w EU obecnością muzułmanów, wiec jeśli Izrael się posypie, z pewnością będą chcieli mieć Polin wolny od muzułmanów. Ale pokrzyczeć, oczywiście można, choć wiadomo, że muzułmanie i tak są sprowadzani przez Charitas, jak również bez żadnych ograniczeń przechodzą czy przejeżają przez granicę z Niemiec, jeśli tylko tego zapragną.

  Poza tym żydokomuna z UE wie doskonale o tym, że do Polski są wpuszczani bez absolutnie żadnych przeszkód Ukraińcy, o czym był uprzejmy nas zawiadomić żyd Morawiecki. Kryminalistom powypuszczanym z więzień w Afryce, którzy teraz szukają nowego życia w Europie przynajmniej pobiera się odciski palców. Kryminalistom powypuszczanym z więzień na Ukrainie nie stosuje się nawet tego. NIKT nie wie, ilu jest Ukraińców w Polsce, nawet najwyżsi urzędnicy https://youtu.be/gtOw83t7tds
  https://youtu.be/UD07wwHW4nw
  https://youtu.be/MmLCUuu_oY8

  Ja chodzi o wojnę Rosji z Polską, to jest akurat odwrotnie. To Polska, a raczej jej rząd okupacyjny prowadzi ukrytą wojnę z Rosją poprzez sprowadzanie amerykańskich wojsk i projekty ustawiania rakiet rzekomo skierowanych na Iran na terenach Polski. Wiedzą o tym wszyscy myślący Polacy i wie o tym Putin ( od 1:59) https://youtu.be/as4Onn603p8 , tylko jakoś elektorat pisowski do tego dojść nie może (!).

  Jak chodzi o sam PiS, jego istnienie jest po to, aby zapewnić byt dzisiejszej opozycji. Kiedy był w opozycji, stwarzał nadzieję na zmianę, kiedy sprawuje rządy i kiedy już wiadomo, że żadnych najważniejszych zmian i wyroków nie będzie - czas na nich - czas aby oddać pałeczkę "nowym" partiom, które już wzbudziły nadzieję w sercach wyborców mających kurzą pamięć.
  Wskazuje na to nie tylko polepszona ustawa 1066, jak również popychanie ustaw, którym PiS jako opozycja się przeciwstawiał, z wprowadzaniem GMO na czele, czy szereg ruchów pozornie poprawiających stan rzeczy ( ustawa o "ochronie" ziemi (przed Polakami) jest tu klasycznym przykładem), ale pomysły przetasowań, obalenia Szydło i posadzenia na fotelu premiera samego Kaczyńskiego, czyli destabilizacja rządu wychodząca z samego PiSu. Zawsze to wygodniej siedzieć w ławce opozycji i mieć święty spokój, tak jak to się działo zanim objęli rządy.

  Gdyby byli taką fantastyczną opozycją, walczącą o dobro Polaków i polską rację stanu, za jaką się podawali, to treści wszelkich potrzebnych ustaw mieliby dopięte na ostatni guzik. Gdyby chcieli obalić ten system, zdołaliby to zrobić w przeciągu najwyżej roku po dojściu do władzy. Ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, aby Polska stała się drugą Ukrainą, obrabowywaną z naturalnych surowców i ludności i dającej tanią siłę roboczą zagranicznym żydowskim korporacjom.

  Gdyby byli polskim rządem, to właśnie teraz bardzo mocno by się przeciwstawili szkalowaniu przez żydokomunę w UE i podnieśli raban równie wielki, jak przy byle okazji podnosi żydostwo. Poparcie mają, bo prawicowe media społecznościowe są zachwycone postawą Polaków i samym marszem. Zazdroszcą nam patriotyzmu Europejczycy, Amerykanie i Kanadyjczycy i wszyscy oni chcieliby takich marszów w swoich państwach zadławionych polityczną poprawnością i zastraszonych policyjnymi pałkami.
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  [Putin odpowiada USA: Obce media w Rosji mogą być uznane za "zagranicznych agentów"].. Nie o rodzimych rosyjskich jest mowa. Popieram w tym Putina i czekam kiedy u nas będzie to samo..Przydało by się i u nas takie prawo, bo przecież te z zagranicy finansowane organizacje pozarządowe i media nie po to działają by przychylić Polakom nieba, ale realizują interesy sponsorów w postaci zagranicznych rządów czy firm. Pytam czy tłumaczenie projektu już na biurku prezesa? Bardzo mądrze zrobił, w Polsce powinny być podobne obostrzenia dotyczące mediów i różnych stowarzyszeń i fundacji. Nie chodzi o cenzurę, ale zaznaczenie źródła finansowania działalności. Wiadomo, że kto płaci ten wymaga, a w kraju czytelnicy onetów i wyborczych nawet nie wiedzą, kto pracuje nad ich poglądami. W cywilizowanych państwach takie rzeczy nie są prawnie dopuszczalne. To żadna zemsta jak usiłuje się nam samodzielnie myślącym Polakom wmawiać, lecz likwidacja V kolumny jaką są zagraniczne media. To samo jest i u nas, potrzeba likwidacji V kolumny jak u nas Onet, WP, TVN, etc..Jak Putin powie że 3+3=6 , to niezależna, wpolityce, etc.. będzie udowadniać, że nie, bo 7. Bardzo dobrze zrobił i wszyscy o tym doskonale wiemy! To samo dotyczy zresztą większości jego posunięć. Putin, Orban, Kaczyński, Le Pen - to NADZIEJA dzisiejszej muzułmańskiej, pedalskiej, zniewieściałej i lewackiej Europy. Jeżeli media będą uznawane za "zagranicznych agentów", to korespondenci zagraniczni tym bardziej. Korespondencji TVP i Polskiego Radia muszą uważać.
 • @krzysztofjaw 12:18:08
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/11/po-powieszeni-narodowcy.jpg

  To będzie kolejny dowód na „faszyzm” w Polsce. Narodowcy wieszali zdrajców w Katowicach. „NIE dla współczesnej Targowicy!” pod takim hasłem odbyło się zgromadzenie narodowców w Katowicach. Ich wiec może może mieć międzynarodowe konsekwencje. W sobotę na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach pojawiło się około 30 przedstawicieli narodowców, m.in. z Ruchu Narodowego Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego, Młodzieży Wszechpolskiej i Górnośląskiego Stronnictwa Narodowego. Protestowali oni przeciw „kłamliwym pomówieniom, jakie spadły na polskich patriotów po Marszu Niepodległości”. O wiecu zrobiło się głośno, gdyż narodowcy powiesili na szubienicach zdjęcia sześciu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za przyjęciem krytycznej wobec polskich władz rezolucji w Parlamencie Europejskim. Byli to Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Danuta Huebner, Róża Thun, Danuta Jazłowiecka oraz Michał Boni. Akcja wywołała szybką reakcję Krzysztofa Króla, byłego społecznego doradcy Bronisława Komorowskiego, który na Twitterze zaapelował do europosłów PO, by z powodu protestu narodowców złożyli na Polskę kolejny donos w Brukseli. Krzysztof Król
  @krzysztofkrol
  Różo, Michale pokażcie te szubienice w Brukseli i Strasburgu. Pokażcie, że w Polsce brunatna maź zaczyna zalewać policję, media, prokuraturę, sądy, urzędy. Jeszcze nie jest za późno, aby powstrzymać faszyzm.


  Ps...Bardzo dobra inicjatywa. Tak należy piętnować zdrajców…Czy Krzysztof Król ten zięć agenta bezpieki i kapusia z KPN-u Leszka Moczulskiego ? Fajna akcja! Oj chciałoby się, żeby tak naprawdę…Wieszanie portretów targowiczan to już taka nasza polska tradycja. Karanie za zdradę kraju nie ma nic wspólnego z faszyzmem. W USA nawet w czasie pokoju za zdradę jest kara śmierci.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej