Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
812 postów 2242 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Holocaust czy shoah? I kogo one dotyczą?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Na szczęście historia świata dowiodła i dowodzić będzie zawsze, że nie ma ani rasy panów, ani klasy panów, ani narodów wybranych stworzonych do rządzenia innymi narodami (podludźmi?)...

 Poniższy tekst był w dużej części już przeze mnie publikowany niespełna 4 lata temu. Niemniej postanowiłem go przypomnieć, jednocześnie modyfikując i rozszerzając jego treść.

 

Shoah, Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie) jest przez większość uważana jako synonim pojęcia holocaust. Sam holocaust zaś - jako wywyższony do pojęcia własnego i pisany wobec tego wielką literą - przez większość współczesnych rozumiany jest niesłusznie jednoznacznie jako termin określający zagładę Żydów dokonaną przez niemieckich nazistów, marksistowskich narodowych socjalistów, czyli niemiecką III Rzeszę i jej koalicjantów podczas II Wojny Światowej.

 

W rzeczywistości zaś termin holocaust pochodzi z kościelnej łaciny (jako adaptacja greckiego holókauston - rodzaju nijakiego imiesłowu holókaustos oznaczającego "spalonego w całości", a pochodzącego od czasownika holo-kautóo określającego "spalanie ofiary w całości") i oznacza dosłownie "całopalenie". Odnosi się pierwotnie do religijnej ofiary całopalnej (spalonej doszczętnie), którą Żydzi składali na ołtarzu w czasach Starożytności.

 

Ja osobiście jestem przeciwny jednoznacznemu utożsamianiu obydwu terminów jako synonimów oraz jako określających współcześnie li tylko zagładę Żydów w czasie II Wojny Światowej.

 

Podobnie jak twierdzi wielu ludzi (w tym też wielu Żydów) uważam, że termin shoah jest stosowniejszy do określenia masowego ludobójstwa  zmierzającego do całkowitej zagłady lub zniszczenia, niż termin holocaust mający dla wielu pozytywne, religijne konotacje biblijne.

 

Mimo tego warto zauważyć, że używając współcześnie terminu holocaust np. tylko w odniesieniu do zagłady Żydów w czasie II WŚ, musielibyśmy zawęzić obszarem znaczeniowym ich zagładę tylko do samej ich śmierci w komorach gazowych i późniejszym "całospaleniu" w krematoriach. W takim znaczeniu morderstwa i zagładę dokonywaną bez późniejszego "całospalenia" nie możemy nazywać częścią holocaustu, jako pierwotnie znaczącego właśnie całospalenie. Trafniejszym w tym przypadku terminem jest właśnie shoah.

 

Ponadto interesująca może też być ocena i interpretacja sensu stricto samego faktu "palenia w krematoriach"... Gdybyśmy spojrzeli na to działanie z punktu widzenia daleko posuniętego  i graniczącego z chorobą  fanatyzmu religijnego, czyż nie moglibyśmy uznać a raczej czy Hitler nie mógłby uznać, że w ten sposób składa całopalna ofiarę religijną? Taka konkluzja jest oczywiście niemalże bluźnierstwem, ale wszyscy wiemy, że ktoś taki jak Hitler musiał mieć zaburzenia osobowości z pewnością związane z mitomaństwem, poczuciem wyższości i pogardą dla innych "nie swoich" narodów. Dla niego przecież - jako zapewne chorego psychicznie a przynajmniej zaburzonego psychicznie człowieka - inni (nie swoi) byli gorsi, byli podludźmi... Więc czy czasem niszcząc część Żydów nie robił tego w poczuciu jakiegoś fanatycznego posłannictwa, niemalże religijnego, tym bardziej, że przecież całe NSDAP i wielu jego aktywistów było kontynuacją w prostej linii Towarzystwa Thule (Thule Gesellschaft), które "było tajną rasistowską i quasi-masońską organizacją, która powstała w Monachium w końcowej fazie I wojny światowej (...)" i opierało się na ariozofii, czyli rasistowskiej i okultystycznej doktrynie stworzonej wewnątrz Ruchu Ludowego w Niemczech przez Guido von Lista i przedstawionej przez Jörga Lanza von Liebenfelsa a opowiadającej się za dominacją rasy aryjskiej oraz głoszącej jej panowanie nad światem..

 

Zadziwiające - w odniesieniu do powyższego rozważania - ale i symptomatyczne jest też, że - wedle terminologii niemieckiej - wielu pełnych, pół i ćwierć Żydów liczonych nawet na 150 tys. osób służyło w nazistowskiej narodowo-socjalistycznej armii niemieckiej i większość z nich było członkami NSDAP (o czym pisze m.in. prof. Marek Jan Chodkiewicz oraz amerykański historyk Bryan Mark Rigg) i nieraz zaskakująco znajdowali się w najwyższych ich kręgach... o czym pisze m.in. w swojej książce pt.: "Bevor Hitler Kame" - "(Bronder - Before Hitler Came - A Historical Study -English Translation - 1975)"  historyk żydowskiego pochodzenia, Dietrich Bronder. Trudno wprost uwierzyć, ale zalicza on (również w innych swoich pracach i nie tylko on) do ludzi pochodzenia żydowskiego (w różnej części określonej całości i różnym prawowitym zabarwieniu poprawności etnicznego żydowskiego pochodzenia: po matce, czy po ojcu) m.in.: Adolfa Hitlera (po ojcu i dziadku), Rudolfa Hessa (po matce), Hermanna Goeringa, Gregora Strassera, Josefa Goebbelsa, Alfreda Rosenberga, Hansa Franka, Heinricha Himmlera (po matce i babce ze strony matki), Ullricha Friedricha Willy'ego Joachima von Ribbentropa, Reinharda Heydricha (po ojcu), Ericha von dem Bach-Zelewskiego (po matce),   Adolfa Eichmanna (po matce) czy feldmarszałka Erharda Milcha.

 

Nie mogę się też oczywiście zgodzić na używanie terminu shoah jako określającego współcześnie  li tylko zagładę Żydów w czasie II Wojny Światowej.

 

Jest to niestety ten sam rodzaj manipulacji  dokonywanej notorycznie  przez syjonistów rabiniczno-talmudycznych, z jakim mamy do czynienia w przypadku określenia: "anysemityzm". Manipulacja ta - ogólnie mówiąc - polega na zawłaszczaniu przez nich pewnych ogólnych negatywnych zjawisk i ich określeń i zawężaniu ich znaczenia tylko do pewnej części Żydów i ich martyrologii dziejowej.   Przecież określenie "antysemita" oznacza niechęć do wszystkich narodów semickich posługujących się językami semickimi, czyli współcześnie najczęściej językiem: amharskim, arabskim, hebrajskim, maltańskim lub tigrinijskim. Takich narodów jest bardzo wiele – oprócz Żydów (Hebrajczyków)  są to np. Arabowie, czy też niektóre ludy o czarnym kolorze skóry (np. wujek Pani M. O'Bamy jest naczelnym rabinem czarnych syjonistów w USA). Tak więc określenie antysemita sugeruje niechęć zarówno do Żydów jak i np. Arabów (sic!).  O ileż łatwiej byłoby po prostu o kimś, kto w jakimś obszarze jest niechętny Żydom, zwyczajnie powiedzieć: antyjudaista (niechętny wobec wiary i religii judaistycznej), antysyjonista (niechętny wobec m.in. żydowskich syjonistów w zakresie talmudyczno-rabinicznego rozumienia przez nich świata i ludzi w nim żyjących) a jeżeli już kogoś chcemy określić jako rasistę to może warto byłoby użyć określenia "antyżyd" lub "antyizraelita"?

 

Niestety właśnie podobnie jak w przypadku "antysemityzmu", czy holkaustu... talmudyczno-rabiniczni syjoniści zawłaszczyli tylko dla części Żydów pojęcie "shoah". Ono przecież oznacza całkowita zagładę i zniszczenie... ale nie ogranicza się bynajmniej tylko do "działań zmierzających do całkowitej zagłady Żydów i ich zniszczenia"! Przecież marksistowski narodowy-socjalizm, czyli niemiecki nazizm w równej mierze chciał doprowadzić do zniszczenia Słowian (w tym Polaków) czy Cyganów... a także homoseksualistów, chorych psychicznie, niedołężnych... Czy masowe mordowanie i wyniszczanie chorych psychicznie w III Rzeszy nie można nazwać również "shoah chorych psychicznie"? Czyż wywołanie samej wojny oraz dążenie do zdobycia jakiegoś kraju za wszelką cenę, nawet ludobójstwa... nie można nazwać też terminem "shoah"?

 

Czyż tym terminem nie można nazwać ludobójstwa jakiego dopuścił się marksista, klasowy socjalista i komunista J. Stalin skazując na śmierć głodową w latach 1932-193 przeszło 6 milionów Ukraińców  Czymże to okrucieństwo było jak nie "shoah Ukraińców", chęć całkowitego ich zniszczenia...? A czymże było m.in. komunistyczne ludobójstwo katyńskie jak nie celową eksterminacją tej części Polaków, którzy stanowili podstawę przyszłości całego narodu... Czyż takie działanie nie można nazwać "shoah Polaków", podobnie jak komunistyczne niszczenie polskości na kresach wschodnich czy masowe jej niszczenie po II WŚ? Czymże też jest wreszcie ogólnie ludobójcze wprowadzanie komunizmu na terenie państw różnych narodów jak nie ich "shoah"?

 

I tylko znów symptomatyczne jest, że większość najważniejszych marksistów a później ludobójczych komunistów było akurat pochodzenia żydowskiego: Karol Marks (Karl Heinrich Marx - Hirschel  Marx), Władimir Iljicz Lenin (po matce żydówce - Blank), Lew Trocki (Lew Dawidowicz Bronstein ), Róża Luksemburg ( Rozalia Luxenburg - córka Eliasza Luxenburga i Liny z domu Loewenstein), Julij  Martow (Cederbaum), Fedor Iljicz Dan (Gurwicz), Maksim Maksimowicz Litwinow (Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein), Łazar Moisiejewicz Kaganowicz i wielu, wielu innych... Żydzi ówcześnie stanowili też decyzyjną większość kierownictwa komunistycznego aparatu przymusu, zarówno u siebie (ZSRS) jak i w krajach podbijanych, stanowili też trzon wykonawczy tegoż aparatu. 

 

Dwa totalitaryzmy: marksistowski narodowy socjalizm (robotniczy), czyli nazizm oraz marksistowski klasowy socjalizm (robotniczy), czyli komunizm... doprowadziły do największego ogólnoludzkiego "shoah" w historii świata... A wszystko zrodziło się w większości chorych głowach ludzi, którzy uważali, iż reprezentują "Rasę Panów", bądź też "Klasę Panów", czyli niejako "wybrańców" czyniących sobie innych ludzi (podludzi?) poddanymi...

 

Na szczęście historia świata dowiodła i dowodzić będzie zawsze, że nie ma ani rasy panów, ani klasy panów, ani narodów wybranych stworzonych do rządzenia innymi narodami (podludźmi?)... Wszyscy ludzie są równi wobec Boga i wszyscy są równie dla niego ważni...

 

I tylko aż dziwne jest, że ten sam chory totalitarny syjo-marksizm oparty na gnostyckiej i antykatolickiej filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla, który - poprzez rewolucję francuską - był źródłem powstania nazizmu i komunizmu... jest gloryfikowany i twórczo rozwijany obecnie przez bezpaństwowych masońskich syjonistyczno-globalistycznych-unionistów, nie tylko europejskich... A może nie jest to takie dziwne?

 

 

Pozdrawiam

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

KOMENTARZE

 • Pomieszanie z poplątaniem ale kabalistycznie metodyczne
  1. grupa niemieckich homoseksualistow z aszkenazyjskimi korzeniami tylko deklarowala chęć zupełnej zagłady całej populacji ludności aszkenazyjskiej , którą szacowała na kilkanaście milionów
  2. grupa hitlerowska konkurowala o realizacje sjonistycznej kolonizacji Palestyny ze stalinowską znacznie bardziej wplywową w ZSRR (niż hitlerowska w Reichu) gdzie już przed 1939r wymieniła lidobójcZo rosyjskie elity
  3. jomoseksualiści nie byli skazani na zagładę przez hitlerowców . Aresztowani i kierowani do obozów nie na zagładę lecz formalnie na "terapię" byli tylko jomoseksualiści niemieccy po czterokrotnym oskarżeniu przeważnie uporczywie trwający w parach lub patologiczni seksualiści unikajacy plodzenia i wychowywania rasowego pootomstwa.
  W Auschwitz oprócz burdelu z więźniarkami SSmani mieli do dyspozycji prostytutów homoseksualnych; z których jeden po przeżyciu wojny zostal bohaterem izraelickiego filmu o żydowsdkiej konspiracxji w Auschwitz.
  Niemal wszyscy wybitni ludobójcy niemiecccy byli homoseksualistami ale mieli liczne i raczej nieszczęśliwe rodziny
  Homoseksualiści innych narodowości trafiali do obozów z innych przyczyn i często otrzymywali od SSmanów funkcje np kapo. Mimo formalnego potępiania homoseksualizmu skargi podwladnych więźniow skutkowaly śmiercią skarżących.
  http://telewidz.neon24.pl/post/111652,powstanie-i-warunki-kapitulacj-ratunkiem-przed-zaglada
  Kompleks obozów w Auschwitz Birkenau jako zjawisko "jolocaustu" zaistnial z przyczyn logistycznych i podobnie jak rzezie=pogromy ukraińskie i nadbaltyckie blokuje świadomość porzebiegu wlaściwego "hollocaustu" jakim byla "Akcja Reinhardt" (chociaż faktury za gaz Cyklon wystawiane byly dla obozu Auschwitz jako dla potrzeb "Akcji Reinhardt")
  Klęska blitzkriegu gen Rimmla o Egipt, Palestynę i Babilon przekreślila możliwości wyslania 'zdolnych do odnowy żydowstwa" pod kierunkiem funkcyjnych m judenratow, policjantow gett i zonderkomand do palestyny jako docelowego rezerwatu w nagrodę za vraterstwo broni terrirystów Sterna i dezerterów Andersa z Wehrmachtem w walce z angielskimi impoerialistami.
  Gdy ojcowie holocaustu zrozumieli, że szybkość zaglady potęgowana sprawnością funkyjnych i korumpoowaniem SSmanow kośztownościami po zagazowanych prZekroczyla ich wyobraźnię (a caly holocaust byl szkodliwy dla interesów Reichu) zlikwidowali obozy śmierci Akcji Reinhard lecz może z powodu niskiej oceny wartości "uzdolnionych do odnowy żydowstwa" i "rewoltach" w getcie warszawskim i Sobiborze zdecydowali o zagładzie także 43 tysięcy żydowskich robotnikow i ludności w kompleksie obozów Majdanka zwzanych "imperium ekonomicznym SS Odillo Globocnika"
  http://telewidz.neon24.pl/post/69102,ludobojcze-zatrzymanie-frontu-na-wisle-w-1944r-i-akcja-burza-w-lublinie
 • W kwestii czysto technicznej
  We współczesnych nowoczesnych krematoriach na spalenie zwłok potrzeba ok. 0,5 h (godz.). Rok (365 dni) ma 8460 h.
  Zatem jeden piec mógł przez 5 lat spalić 84 600 zwłok. Niemcy musieliby posiadać 71 pieców, które pracowałyby po 24 h przez 365 dni w roku przez 5 lat.
  Wychodzi, że 6 mln to geszeft.

  Biorąc pod uwagę czas, który ustawy III Rzeszy przewidywały na rozwiązanie kwestii żydowskiej (w rzeczywistości chodziło o emigrację Żydów z Europy) oraz ilość obozowych krematoriów czas spalania zwłok winien wynosić 1, 4 sekundy. To byłoby możliwe jedynie przy wykorzystaniu techniki jądrowej.
  Wychodzi znów, że 6 mln to geszeft.
 • @Rzeczpospolita 12:47:03
  Nie ma żadnej historycznej, faktograficznej i logicznej podstawy aby sądzić, że spalono tyle Żydów ile podają ich geszefciarnie. Jest to wielokrotnie mniej, choć zawsze pozostaje to ludobójstwem.

  Co innego zaś motywy i obiekt niszczenia. Faktem jest, że około 1 mln. bogatych Żydów wyemigrowało z Niemiec i Polski za zgodą faszystowskich Niemiec przed 1939 roku, a ściślej przed wybuchem wojny. Zostali tylko biedni Żydzi aszkenazyjscy, których postanowiono zgładzić... bez żadnej reakcji np. amerykańskich Żydów w większości sefardyjskich... Ale to opowieść na inną notkę... :)
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej