Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
812 postów 2242 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Ratujmy też polską ziemię!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Chyba konieczna jest ponowna akcja zbierania podpisów w obronie polskiej ziemi i złożenie po raz kolejny wniosku o referendum w tej sprawie! Można by taki wniosek rozszerzyć o kwestie całkowitego zakazu prywatyzacji polskich lasów.

Obok powszechnej mobilizacji Polaków wokół obrony polskich lasów [1] nie możemy zapominać o polskiej ziemi. Tak naprawdę bowiem późnym wieczorem 17 i 18 grudnia 2014 roku w nocy głosowano nie tylko nad zmianą polskiej Konstytucji, umożliwiającą prywatyzację lasów państwowych (na szczęście przepadła 5 głosami), ale też odrzucono głosami koalicji społeczny wniosek o referendum w sprawie przyszłości przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i w obronie polskiej ziemi. Zebrano 2,5 miliona podpisów, które koalicja po prostu "wyrzuciła do kosza", lekceważąc w ten sposób Polaków.

 

Zaiste... podczas jednego głosowania chciano dokonać całkowitego i ostatecznego zamachu na Polskę - jej ziemie, w dużej części jeziora i lasy. Atak na lasy na razie się nie powiódł, ale niestety (na dzień dzisiejszy) przepadła możliwość przeprowadzenia referendum w obronie polskiej ziemi. 1 maja 2016 kończy się bowiem dwunastoletni okres ochronny przed masowym jej wykupem a we wniosku o referendum zawarto postulat renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w kwestii sprzedaży ziemi obcokrajowcom, który stwierdzał, by cudzoziemcy mogli kupować ziemię w Polsce dopiero od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90 proc. średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców pięciu najbogatszych krajów UE. Jak na razie zarabiamy ponad pięciokrotnie mniej.


Nietrudno się domyślić, że gdyby doszło do referendum to zdecydowana większość Polaków opowiedziałaby się po stronie wnioskodawców i chciałaby dodatkowych obostrzeń dotyczących zakupu polskiej ziemi przez obcokrajowców. Rząd PO-PSL zrobi więc wszystko, aby do takiego referendum nie dopuścić... a przecież własnie instytucja referendum jest chyba najbardziej demokratyczną formą podejmowania ważnych dla obywateli danego kraju decyzji... No, ale demokracja to tylko frazes w ustach totalitarystów obecnie rządzących Polską (ale przecież i UE).


Tak więc zakup polskiej ziemi rolnej i leśnej będzie swobodnie możliwy przez cudzoziemców już od maja 2016 roku (działkę budowlaną mogą już kupować teraz). Pomimo tego szacuje się, że ziemię rolną i leśną już cudzoziemcy (szczególnie Niemcy) wykupują na potęgę poprzez tzw. podstawione "słupy" (podstawione osoby narodowości polskiej), ale - coraz częściej - wchodzą u nas w posiadanie gruntów rolnych poprzez nabywanie udziałów w polskich spółkach będących właścicielami ziemi. Obcokrajowcy mają kilka razy więcej ziemi rolnej, niż wynika z danych MSW, które wskazują iż w ciągu ostatnich piętnastu lat obcokrajowcy za zgodą MSW kupili 5,2 tys. hektarów ziemi rolnej.


Nietrudno się domyślić, że wielu obcokrajowców, w tym reprezentujących wrogie nam, antypolskie nacje nie może się doczekać tego maja 2016 roku, kiedy to już bez przeszkód będą mogli dosłownie wykupić niemal całą Polskę... resztę z tego jej majątku, który jest jeszcze w rękach polskich.  

 

Ratujmy więc i polskie lasy, i polską ziemię! Bo lasy to 30% powierzchni Polski, reszta to wody, góry i polska ziemia... Ponadto...ratując polską ziemię ratujemy też przecież zasoby naturalne, które ona kryje...

 

V. Orban poprzez parlament Węgier wprowadził w swoim kraju zapisy ograniczające możliwość zakupu ziemi przez obcokrajowców w dniu 21 czerwca 2013 r., czyli na mniej niż rok (wiosna 2014) przed zakończeniem prolongaty Komisji Europejskiej w kwestii obowiązywania moratorium na zakup ziemi przez cudzoziemców.  Regulacja maksymalnego obszaru gruntów rolnych i leśnych posiadanych na własność pozostała bez zmian i wynosi nadal 300 ha. Natomiast w wyniku ww. ustawy dotychczasowy maksymalny obszar gruntów użytkowanych (np. dzierżawa) przez jeden podmiot (2.500 ha) ograniczony został do 1.200 ha, a w przypadku hodowli zwierząt i producentów materiału siewnego do 1.800 ha. Umowy dzierżawy będzie można zawrzeć na maksymalny okres 20 lat. Podmiotami uprawnionymi do nabycia własności ziemi są wedle ustawy jedynie: krajowe osoby fizyczne, obywatele UE, kościoły, instytucje finansowe podlegające mocy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych – na czas określony w ustawie, samorządy lokalne, państwo (Narodowy Fundusz Ziemi). Ciekawym rozwiązaniem jest to, że zarówno krajowe osoby fizyczne, jak i obywatele UE będą mogli nabyć maksymalnie 1 ha ziemi na terenie Węgier jeżeli: nie będą umiały się wykazać wykształceniem rolniczym lub z zakresu gospodarki leśnej; lub nie będą prowadzić od trzech lat (w sposób udokumentowany), we własnym imieniu i na własne ryzyko działalności rolniczej lub leśnej na terenie Węgier, z której czerpią dochody albo brak dochodów pochodzących z tej działalności wynika z tego, że przedsięwzięta inwestycja rolno-leśna jeszcze się nie zwróciła; lub nie będą członkami rolno-leśnej spółdzielni produkcyjnej zarejestrowanej na Węgrzech (posiadającymi co najmniej 25% jej udziałów i wnoszącymi osobisty wkład pracy). Wedle tej ustawy nie będą uprawnione do nabycia własności ziemi na Węgrzech: zagraniczne osoby fizyczne spoza UE; inne państwa lub ich prowincje, obce samorządy i ich jakikolwiek organ;  osoby prawne, które uzyskałyby w czasie lub przed obowiązywaniem nowej ustawy ziemie od swojego poprzednika prawnego w wyniku przekształcenia organizacyjnego (fuzja, podział, przyłączenie, wyodrębnienie), z wyjątkiem gdy mowa o uznanym przez państwo kościele. Dla ważności aktu sprzedaży ziemi, jak i zawarcia umów o przeniesienie praw dzierżawy konieczne jest - oprócz wymogu adwokata przy kupnie-sprzedaży ziemi i rygoru notarialnego dla dzierżawy - uzyskanie zezwolenia odpowiedniego urzędu (departament rolny centralnej administracji w terenie, szczebla wojewódzkiego). W postępowaniu zezwoleniowym urząd ten zobowiązany będzie zwrócić się o wydanie opinii w poszczególnych sprawach zakupu ziemi do nowo powstałych ‘lokalnych komitetów ziemskich’ (ciała przedstawicielskie rolników i spółdzielni, powstałe w obrębie granic administracyjnych danego samorządu lokalnego, w którym grunty miały być nabyte). Wydana przez komitety opinia w sprawie zakupu ziemi nie będzie wiążąca dla postępującego w sprawie urzędu wydającego ostateczne pozwolenie. Umowy o kupnie-sprzedaży będzie można zawierać tylko na formularzach o numerach porządkowych ściśle księgowanych przez państwo. [2].

 

No cóż... Przedstawiłem obszernie rozwiązania węgierskie, aby pokazać, że jednak można w UE dbać o swoje narodowe interesy. Wypada nam tylko żądać podobnych a nawet bardziej restrykcyjnych rozwiązań od naszego rządu, który podobno raczy o sobie mówić jako o rządzie polskim...

 

Chyba konieczna jest ponowna akcja zbierania podpisów w obronie polskiej ziemi i złożenie po raz kolejny wniosku o referendum w tej sprawie! Można by taki wniosek rozszerzyć o kwestie całkowitego zakazu prywatyzacji polskich lasów.

 

Musimy walczyć aż do skutku a czasu mamy naprawdę mało. Zróbmy wszystko, aby po raz kolejny nie obudzić się po szkodzie, tzn. w Polsce, która już nie jest nasza, która już nie jest Polską...

 

Pozdrawiam

 

[1] Dla przykładu, inicjatywa portalu niepoprawni.pl - http://ratujlasy.niepoprawni.pl/

[2] Na podstawie: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/wegry/?printMode=true

 

P.S.

 

Pisząc ten tekst w części opierałem się o niektóre sformułowania zawarte w moich postach:

http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/04/walczmy-o-nasza-polske-walczmy-o-jej.html

http://krzysztofjaw.blogspot.com/2014/12/kolejny-strach-wadzy-nocne-gosowania.html

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com

KOMENTARZE

 • Oczywiście, że należy całkowicie zakazac sprzedaży Lasów Polskich...
  Polskie Lasy Państwowe są niemal wzorcowo w skali świata gospodarowanymi lasami. Żaden kapitalista, nie zainwestuje kapitału w biznes o tak długiej stopie zwrotu. Więc demagogią jest gadanina o konieczności ich prywatyzacji z uwagi na lepszą jakośc gospodarowania.
 • Podobno już ok 30% polskiej ziemi jest w rękach obcokrajowców...
  Polacy, narodem bez ziemi. Tak jak Kurdowie. Pętający się, szukający swojego miejsca po całym świecie.
  Wydaje się, że ta cała niby konieczna prywatyzacja, reformy Buzka, ta wmawiana nam niby zaściankowośc, koniecznośc bycia mobilnym w szukaniu pracy i miejsca do życia po całym świecie, ustawy o niby koniecznym wygaszaniu całych branż przemysłowych, ustawodawstwo antypolskie w indywidulanej przedsiębiorczości, teraz te ustawy o niby koniecznym dopasowaniu się do standardów europejskich w nabywaniu polskiej ziemi i lasów przez obcokrajowców, itd, itd... tworzą chyba z nas Polaków, naród bez swojego miejsca na ziemi - NARÓD BEZ ZIEMI.
  NIE ULEGA CHYBA WĄTPLIWOŚCI, ŻE JEST TO WEZWANIE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.
 • @Jan Paweł 18:29:30
  Lasy są własnością grupową leśników, polscy obywatele nie mają żadnego pożytku z posiadania blisko 30 % terytorium kraju - sprawdźcie stan prawny i faktyczny a nie kierujcie się demagogią !!! No chyba że możliwość pójścia na grzyby jest dla Polaków szczytem oczekiwań wobec lasów ...
 • Demoliberalny nadwislański reżym kompradorski ma w d*pie miliony podpisów.
  Tylko wyjście na ulice i blokada centrum stolicy w okolicy budynków rządowych a la "białe miasteczko" pielęgniarek za czasów rządu PiS (ale na większą skalę) aż do skutku, mogłoby tych łotrów skłonić do obrony polskich interesów narodowych. Oni są już tak zdemoralizowani, że są w stanie reagować tylko na argument siły, jak ameba. To już nie są nie tylko Polacy, ale nawet ludzie, więc odwoływanie się do nich za pomocą argumentów patriotyzmu czy moralności nie ma sensu, bo to tak, jakby kierować takie argumenty do zwierząt. A zwierzęta ich nie zrozumieją.
 • @powiew świeżości 20:23:15
  Jestem w stanie się z Panem zgodzić. Dziś tak naprawdę już nie ma sensu z nimi dyskusja. Oni znajdują się na jakimś innym padole dalekim od polskości, od nas wszystkich. Reagują tylko na siłę, która może pozbawić ich tłustych dochodów z tłustych posadek. Reagują tylko też na rozkazy kierowane wobec nich z zewnątrz... czy to USA (Izraela), UE (Niemiec) czy Rosji.

  Musimy ich wszystkich wystrzelić politycznie i zacząć budować podwaliny naszej Ojczyzny.

  Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 18:48:03
  Naród bez ziemi to kalki naród, naród bez przyszłości. Wiedzieli o tym m.in. też Żydzi przez wiele wieków walczący o swoją ziemię i państwo.... Szkoda mi ich... Tym bardziej winniśmy dbać o to, co posiadamy... czyli o tysiącletnią państwowość opartą na: języku, wierze, kulturze, własności ziemi, języku, granicach państwowych i ludziach czujących się Polakami.

  Pozdrawiam
 • @Nie chowajcie pod dywan przykładu Orbanal
  Węgierski - jeden skuteczny sposób.

  Należy ożywić w Polsce demokrację z możliwością równowagi, tyle i aż tyle.

  Wstydzicie się zapisać na jawną listę Polaków i ich sympatyków .

  Dyskretne skomlenie w cieniu bałaganu nic nie pomoże:-) )
 • @Drab61 19:42:53
  a skąd ty się urwałeś?! lasy są właśnością polskich leśników?! większego idiotyzmu nie słyszałem. dajesz świadectwo swojego ograniczenia umysłowego i braku wykształcenia. Nie widzisz pożytku dla gospodarki z pozyskiwania surowca drzewnego? nie widzisz pożytku dla naszego Kraju w postaci tych miliardów m3 tlenu które lasy nam dają?! (a Polska musi płacic za produkcję CO2, podczas kiedy produkuje TLEN), nie widzisz zbawczego dla naszego Kraju działania lasów na klimat w okresach wysokich temperatur?! podpowiem bo widzę, że opuściłeś te lekcje przyrody, albo jesteś już ofiarą buzkowej refomy zniszczenia polskiej edukacji, gdzie już o tym się nie uczy. Otóż wyobraź sobie że w czasie nieznośnych upałów w lasach utrzymuje się zawsze temperatura niższa nawet o wiele stopni Celsjusza. i w związku z tym nastepuje przewietrzanie Kraju, zachodzi stabilizacja temperatury, nie mamy takich nieznośnych temperatur jak na pustyni. Oczywiście to o czym mówisz jest niebagatelnym dla wypoczynku i kondycji psychicznej i fizycznej Narodu Polski, że możemy jeszcze z zachowaniem pewnych reguł wejśc do lasów, zbierac grzyby, urządzac sobie pikniki w miejscach wyznaczonych, bo leśnicy takie miejsca dla nas wyznaczają i zabezpieczają (spróbuj urządzc sobie piknik w lesie prywatnym ja już pzreżyłem gehennę spotkania z prywatnym właścicielem lasu, który wczęsniej był państwowy)... NIebagatelnym jest także to, że w tych państwowych jeszcze lasach ma szansę bytowac bardzo róznorodna, bogata flora i fauna. Leśnicy są miłośnikami lasu i dbają o to. Jak wyglądają prywatne lasy widac np po lasach tropikalnych, których w niektórych miejscach zostało już tylko np... 2% a odłowioną zwierzynę możesz kupic także już i w polskich sklepach zoologicznych... więc NIE ŚCIEMNIAJ!!!!! I NIE ŚWIRUJ!!!!!!
  Wg mnie jestes albo głupcem albo agentem
 • @partyzant 20:02:06
  i na takich ludzi głosuje teraz polska młodzież... szkoda gadac. Większego debilizmu nie słyszałem. "Lasy należy sprzedawac w większych pakietach, bo małe spowodują zjedzenie zwierzyny...:-):-)" co za idiotyzm
  No coż... jakie wybory, taka Polska. Jak zidiociała jest już ta polska młodzież która oddała swoje głosy na JKMa, to widac po jego wypowiedziach. Zresztą ten drugi wcale nie jest mądrzejszy.
  PANIE JKM!!!! POLSKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE NALEŻY SPRZEDAWAC WCALE!!!!.
  NIE BYŁBY BY ONE TAK WSPANIAŁE GDYBY NIE BYŁY PAŃSTWOWE.
  Otóż zniszczone Polskie Lasy, po wojnie, wielkim wysiłkiem POLSKICH LEŚNIKÓW zostały odbudowane i o wiele powiekszone i... UDOSTĘPNIONE POLAKOM. TO MY POLACY MAMY TERAZ Z NICH POŻYTEK A NIE JAKIŚ KAPITALISTA, KTÓRY JE WYTNIE, rozkradnie to co jest pod ziemią, ropę i gaz łupkowy, surowce, minerały itd, zniszczy ziemię, to co się da to podzieli na działki budowlane, wszystko sprzeda i przeniesie się w inne rejony świata by dalej rabowac co tylko się da, bo kapitał musi przynosic ZYSK. Żaden kapitalista nie będzie czekac 80 lat aż włożony kapitał da mu zwrot w postaci sprzedanego drewna. Bo po prostu jego już nie będzie. GOSPODARKA LEŚNA NIE JEST BIZNESEM OPŁACALNYM DLA KAPITALISTY. TYLKO PAŃSTWO MOŻE MYŚLEC O PRZYSZŁYCH POKOLENIACH.
  A my dajemy się nabierac że prywatne będzie lepiej gospodarowane...
  i młodzi ludzie głosują na JKMa... nie wróży to najlepiej dla Polski.
 • @Jan Paweł 21:50:22
  Nie masz racji, zaraz po II wojnie może śmiałeś się z Warszawiaków, że to ludzie bez cienia, bo dekret Bieruta zabrał im ziemię. teraz wszyscy możemy zostać ludźmi bez cienia lasów.

  Drab61 21.01.2015 19:42:53 ma rację jak chcesz sprawdzić - to wprowadź krowę na wypas do państwowego lasu, czy mandat zapłacisz:)
 • @krzysztofjaw 21:42:51
  Zgadzam się z Panem. Pozdrawiam
 • @goodness 22:06:00
  następny. Ludzie szkoda na was czasu. A podpowiem Ci. Do wypasania krów służa pastwiska a nie lasy... Polskie Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną w imieniu wszystkich Polaków. Więc jeżeli Ty wypasałbyś tam krowy i czerpałbyś z tego zysk, to wypadałoby się tym zyskiem podzilic z innymi Polakami właścicielami tych lasów. Więc wygląda to tak, ze można kupic, drewno, choinki a może też i siano dla krów i Lasy Państwowe odprowadzą od tego podatek z którego zostanie sfinansowane np Twoje leczenie (tak było kiedyś, bo obecnie trzeba za leczenie płacic). LASY PĄŃSTWOWE PŁACY GRUBY PODATEK DO BUDŻETU... I TAKI MASZ POŻYTEK Z TYCH LASÓW...
  WIĘC NIE ŚCIEMNIAJ!!!!
 • @partyzant 22:16:53
  Polak to nawet po szkodzie głupi...
 • @partyzant 22:21:09
  To są agenci, albo wyjątkowi głupcy...
 • @krzysztofjaw 21:38:44
  Swoimi sprawozdaniami z Janem Pawłem, o znikaniu polskiej ziemi, tylko potwierdzacie Panowie, co się dzieje w polskiej czasoprzestrzeni, to wszyscy widzą.
  Nie zwracacie uwagi, co Viktor Orban dokładnie pokazał jak dyplomatycznie i kulturalnie można wszystko uratować.
  Łatwo się narzeka co??
 • @partyzant 22:21:09
  W którym miejscu pisałem „Prywatyzacja liberalizacja” - chyba sam bredzisz.
  Ja piszę o ożywieniu w Polsce demokracji, która będzie posiadała możliwość równowagi:)

  Polska Demokracja Kwantowa
 • @partyzant 22:53:47
  ------NA WSZYSTKO TRZEBA !! / należy :) / PATRZEĆ z LOTU PTAKA ----

  ----DROBIAZGI wówczas SĄ NIEZAUWAŻALNE !!!! tak jest mądrzej !!!!
 • @partyzant 22:53:47
  Oni stoją po stronie Szatana, więc z całą pewnością czeka ich za to "nagroda". Oni tym swoim gadaniem, przyczyniają się do tego, że cierpią całe polskie rodziny, cierpią dzieci, bo jak górnik straci pracę, to traci cała rodzina a dzieci szczegónie, bo im udziela się niepokój w rodzinie a bieda i niedostatek w stosunku do innych dzieci, jeszcze to potęgują. Bywa tak że rodziny sią zapożyczają by dziecko mogło chodzic do szkoły tak jak inni rówieśnicy... to jest bestialstwo które z całą pewnością nie ujdzie płazem, tym wszystkim posłom, politykom, ministrom, ale takim agentom jakich i tutaj sporo. Oni mają na swoim sumieniu te dramaty a nierzadko i tragedie rodzinne, których teraz w Polsce jest sporo. Nas tu na Ziemi oszukają, ale TAM u góry ich liczniki to wszystko zliczają.
  Nie chciałbym byc w ich skórze... Obejrzyj sobie film...
  https://www.youtube.com/watch?v=imJVgYZ-SAY
 • @Jan Paweł 22:18:09
  leśniku ! rozumiem że pilnujesz tajemnicy o łajdactwie zwanym PGL Lasy Państwowe ale nie ściemniaj o rzekomych GRUBYCH podatkach płaconych przez tzw. LP do budżetu - dochód z 1/3 terytorium tego kraju jest dzielony pomiędzy niecałe 30 000 tzw. leśników a w istocie gangsterów którzy uwłaszczyli się na majątku który powinien stanowić pożytek całego narodu zabierając sobie kasę a pozostałym oferując możliwość wejścia na grzyby - ciekawe co Polacy powiedzą gdy dotrze do powszechnej świadomości że tzw. LP zamiast dbać o miejsca pracy w lokalnym przemyśle drzewnym wolą sprzedawać drewno do spalenia w niemieckich elektrowniach bo to jest silnie dotowane przez Merkel a przez to bardziej opłacalne dla sprzedawcy drewna - o dziwo w Niemczech prawo nie pozwala na spalanie drewna z niemieckich lasów więc ekologicznie pali się polskim w NIEMIECKICH ELEKTROWNIACH w imię walki z GLOBALNYM OCIEPLENIEM gdyż oczywistym jest że CO2 emitowane w wyniku spalania drewna jest dużo bardziej ekologiczne niż to samo CO2 emitowane w spalania węgla (to oficjalne stanowisko ekoterrorystów z UE) ...
 • @goodness 22:24:52
  Właśnie w moim poście wskazuję na rozwiązania węgierskie V. Orbana. Oczywiście są one skomplikowane, ale w dużej mierze chronią węgierskie ziemie i jednoczesnie nie negują obecnego prawa UE. Na dzień dzisiejszy to tyle, co możemy zrobić, choć kryterium średniego dochodu zawarty w propozycji polskiego referendum też by przeszło w Komisji Europejskiej. Ale do tego trzeba być rządwym Polakiem i mieć "jaja".
  Pozdrawiam
 • @
  Każdy skrawek terenu sprzedanego żydowi na billboard to strata ziemi dla Polaka.
  Nie sprzedawajcie! Wynajęcie billboardu na miesiąc – 500 zł.
 • @partyzant 20:02:06
  Chodziły tu Niemce,
  Chodziły odmieńce:
  „Sprzedaj chłopie, rolę,
  Będziesz miał czerwieńce!
  Zapłacimy chatę,
  Zapłacimy pole…
  Będziesz miał talarów
  Na caluśkim stole!”
  - A mój Niemcze miły,
  Idźże, kędy raczysz,
  Ale mojej roli
  Równo nie obaczysz!
  Schowaj se czerwieńce
  I białe talary…
  Kto przedaje ziemię,
  Nie naszej ten wiary!
  Bogatyś ty, Niemcze,
  I trzos twój chędogi,
  Ale na tę ziemię
  Jeszcześ za ubogi!
  Pójdą twe talary
  Za rolę, za płoty;
  A kto mi zapłaci
  Ten miesiączek złoty?
  A kto mi zapłaci
  Za tę jasność bożą,
  Co w moje okienko
  Idzie z każdą zorzą?
  Za ten dach słomiany,
  Co mi głowy strzeże?
  Za ten dzwon, co dzwoni
  Rankiem na pacierze?
  Za te lasów szumy,
  Za te polne kwiaty,
  Za ten krzyż pochyły,
  Co mi strzeże chaty?
  A kto mi zapłaci
  Za te jasne rosy,
  Co się srebrem sypią
  Na łąki, na wrzosy?
  Za wiosenny klekot
  Naszego bociana?
  Za tę pieśń spod lasu:
  „Oj dana!… oj, dana!…”
  A kto mi zapłaci
  Za tę modrą wodę?
  Za ciepło słoneczne,
  Za cichą pogodę?
  Za ten piasek biały,
  Gdzie się trzpioczą dzieci?
  Za tego skowronka,
  Co nad głową leci?
  Za ten wiatr, co wieje,
  Za fujarki granie?
  Za tego świerszczyka,
  Co tam świerka w ścianie?
  Za palmę, co pęka
  W kwietniową niedzielę?
  Za gruszę tę polną,
  Co długi cień ściele?

  A kto mi zapłaci
  Za słodkość tę miodu,
  Co pszczoły ją niosą
  Do ula z ogrodu?
  Za cmentarz rozkwitły
  W głóg dziki, jak sady,
  Gdzie leżą w mogiłkach
  Ojcowie i dziady?

   A toćże i mnie tam
  Gospody potrzeba,
  Gdy Pan Bóg zawoła:
  — „Chodź, chłopie, do Nieba!”
  A toćby mi dzieci
  Po nocach tęskniły,
  Nie wiedząc, gdzie szukać
  Ojcowej mogiły!
 • @krzysztofjaw 00:29:56
  http://m.neon24.pl/6d9662f3a3b99bd98cdff6aa6135def9,12,0.jpg


  Trzeba mieć jaja, aby bez skarżenia do K. E. sprawę załatwić we własnym parlamencie.

  Wprawdzie wskazujesz rozwiązania V. Orbana, lecz odstraszasz skomplikowaniami a one są bardzo proste np: trójstronną komisję, zamienić na 4-strony, trój- władzę na 4-władzę:)

  Na dzień dzisiejszy należy wprowadzić normalne warunki poruszania się dla żywego człowieka, aby demokracja normalnie mogła funkcjonować ze swoją nierozłączną domeną równowagi. Równowaga na trzech podporach pasuje do przedmiotu a nie do podmiotu, jakim jest człowiek i demokracja.

  W "równowadze - 3" liczby nieparzystej, ustalenia mogą być rozbieżne i nigdy nie będzie demokracji z jajami, czy bez jaj:)
 • @Jan Paweł 22:18:55
  .
  Ciebie to nie dotyczy? ; )

  Nadchodzi czas na inne podejście do własności. - Człowiek musi uznać swoja podrzędna rolę w naturalnym świecie, którego jest częścia.
  Australijscy aborygeni przetrwali 60tys. lat tylko dzięki pokorze, z jaka traktowali otaczajacy ich świat. Warto się przyjrzeć ich cywilizacji.
 • @RomanKa 04:08:09
  A kto ten wiersz napisał?
  Pozdrawiam
 • @Drab61 00:18:41
  wyobraź sobie że ci "ekoterroryści" mają rację. BO dalej widzę, ze masz podstawowe braki w edukacji. Otóż wyobraź sobie, ze dlatego palenie drewnem jest ekologiczne ponieważ nie zaburza równowagi pomiędzy tym co jest pod ziemią a tym co jest nad powierzchnia ziemi. Paląc drewnem nie robimy nic innego jak tylko bierzemy udział w naturalnym cyklu przemiany energii i materii w jej naziemnej równowadze.
  Zaś co do handlu drewnem, to wyobraź sobie że nie odbywa się on ze szkodą dla naszych Lasów, bo ich powierzchnia w państwowych rękach leśników ciągle się powiększa. Bardzo się powiększyła od powojnia. Więc nie siej demagogii, prawdopodobnie na zlecenie.
  Tak się okazuje, ze Polskie Lasy Państwowe sa najlepiej zarządzanymi lasami w Europie jak nie na całym świecie. Dają przychody i mimo eksploatacji ciągle się powiększają, rozwijają. Wg mnie jesteś agentem który pisze tutaj na zlecenie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej